All for Joomla All for Webmasters

pasek-gim

Breadcrumbs

Moja wymarzona ekopracownia – 2015

„Moja wymarzona ekopracownia – 2015”

W roku szkolnym 2014/2015 nasze Gimnazjum wzięło udział w kolejnej edycji konkursu "Moja wymarzona ekopracownia", zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Otrzymaliśmy dotację w wysokości 28 300 zł (wartość ogólna zadania 35 300zł), które wykorzystane zostało na realizację zadania pn. Zaprojektowanie i utworzenie ekopracowni ekologiczno – geograficznej – w Gimnazjum im. Ks. Stanisława Konarskiego w Skierniewicach „Okno na świat”.

Pracownia ekologiczno – geograficzna powstała w sali nr 6, która wcześniej pełniła funkcję sali geograficznej. Sala została wyposażona w nowe meble, laptop, rzutnik multimedialny, wizualizer, głośniki, tablicę suchościeralną oraz pomoce dydaktyczne takie jak: mapy ścienne, książki, filmy o tematyce przyrodniczej, gry dydaktyczne, kompasy oraz globusy.

Uczniowie Gimnazjum uczestniczyć będą w zajęciach koła ekologiczno – geograficznego czy też koła turystyczno – krajoznawczego.

Dzięki nowoczesnej i dobrze wyposażonej Sali młodzież będzie w pełni zaspokajać swoje zainteresowania geograficzno – ekologiczne.

Planowany do uzyskania efekt ekologiczny:

Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez dokonywanie zmian w aktywności poznawczej, praktycznej i emocjonalnej ucznia.

Cele szczegółowe edukacji ekologicznej:

Poznanie praw i mechanizmów rządzących przyrodą.

Uświadomienie zagrożeń środowiska przyrodniczego występujących w skali globalnej i w miejscu zamieszkania.

Kształtowanie umiejętności pracy w grupie oraz rozwijanie inicjatywy i samodzielności w pracy.

Kształtowanie nawyków kultury ekologicznej wśród uczniów – budzenie szacunku do przyrody, poczucie więzi z nią i odpowiedzialności za jej stan.

Poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska – wykorzystanie wiedzy ekologicznej w praktyce.

Rozwój umiejętności korzystania z pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio z edukacją ekologiczną.

Poznanie form ochrony przyrody.

Propagowanie zdrowego stylu życia oraz postaw przyjaznych środowisku.

Rozwijanie umiejętności zdobywania wiedzy metodą technik komputerowych – tworzenie prezentacji.

Popularyzowanie wykorzystania do nauki programów multimedialnych.

Link do strony http://www.zainwestujwekologie.pl/

 

Facebook Widget Slider

Menu