pasek-lic

Breadcrumbs

Apele podsumowujące pierwsze półrocze

W poniedziałek 10 lutego odbyły się apele podsumowujące I półrocze roku szkolnego 2019/2020.

O godzinie 8.00 w szkolnej auli zebrały się klasy I-VI, gdzie pani wicedyrektor Magdalena Wesołowska wyczytała imiona i nazwiska uczniów z klas I-III wyróżniających się w nauce i zachowaniu, jak i uczniów ze 100% frekwencją. Następnie pani dyrektor zapoznała zebranych ze średnią szkoły w klasach IV-VI, która wyniosła 4,35 oraz podała najwyższą średnią klasową – 4,64, którą wypracowała klasa VI b. Najlepszą uczennicą w szkole okazała się Eliza Stęborowska ze średnią ocen 5,50 i wzorowym zachowaniem. Z kolei ksiądz dyrektor Piotr Karpiński wręczył dyplomy i nagrody laureatom, finalistom i wyróżnionym w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich i międzyszkolnych. Na koniec tej części spotkania ksiądz Piotr Karpiński pogratulował wyróżnionym uczniom znakomitych osiągnięć, życzył wytrwałości w dalszej pracy, otwartych umysłów oraz jeszcze więcej sukcesów i radości.

O godzinie 10.50 odbył się apel podsumowujący działalność dydaktyczno-wychowawczą w klasach VII-VIII szkoły podstawowej oraz liceum. Średnia ocen w całym liceum wyniosła 4,23. W klasach 7-8 SP najwyższą średnią 4,36 i wzorowe zachowanie osiągnęła Weronika Wieteska, natomiast w KLO Karina Dzięcioł – 5,22 i wzorowe zachowanie. Pani wicedyrektor Honorata Dębska przedstawiła uczniów wyróżniających się w poszczególnych klasach, a także wyczytała nazwiska uczniów ze 100% frekwencją. Zaprezentowano także osiągnięcia uczniów w konkursach i olimpiadach. W słowie końcowym ksiądz dyrektor za świętym Pawłem zachęcił wszystkich do dalszej wytrwałej nauki, czynienia dobra, rozwoju społecznego, bo jak wyjaśnił, człowiek dojrzały i wykształcony to człowiek kompletny, który mobilizuje, motywuje i inspiruje innych do rozwoju osobistego. Ksiądz dyrektor życzył także tegorocznym maturzystom wielu sukcesów na egzaminie dojrzałości, by godnie zaprezentowali naszą szkołę, gwarantując jej wysokie, zaszczytne miejsce wśród elity polskich szkół. Życzył także powodzenia uczniom ósmych klas, by osiągnięte przez nich wyniki zapewniły im kontynuowanie nauki w jak najlepszych szkołach. Na koniec ksiądz dyrektor zaprosił uczniów do wspólnej modlitwy do Ducha Świętego, by oświecał serca i umysły w II półroczu bieżącego roku szkolnego.

Facebook Widget Slider

Menu