pasek-lic

Breadcrumbs

Tydzień wychowania

Od poniedziałku 16 września do piątku 20 września w naszej szkole przeżywaliśmy IX Tydzień Wychowania pod hasłem: „Nauczycielu, gdzie mieszkasz?”. O 8.00 spotykaliśmy się w auli szkolnej na nabożeństwie Słowa Bożego, w czasie którego poznaliśmy postacie różnych nauczycieli. Może nim być każdy: ksiądz, zakonnik, dowódca, szewc, nauczyciel…

W poniedziałek 16 września o godz. 8.30 odbyła się specjalna Msza święta dla uczniów klas I-VI, na którą zaprosiliśmy także SP4 i SP9. Mszy przewodniczył ksiądz dyrektor, zaś homilię wygłosił ks. Karol Chrapulski.

We wtorek 17 września spotkaliśmy się na Mszy świętej dla młodzieży z klas VII-VIII SP i szkół średnich. Na wstępie ksiądz dyrektor powitał uczniów, nauczycieli i dyrekcje okolicznych szkół. W homilii ks. dyrektor przywołał postać Franciszka Blachnickiego – polskiego księdza katolickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie i jego słowa: „Jaki obraz Chrystusa, taki obraz Kościoła”. Tydzień Wychowania to dobry czas, aby porozmawiać o Kościele, który współcześnie jest kształtowany przez media, Internet i osobiste doświadczenia ludzi. Ten obraz nie jest pozytywny, więc wielu ludzi radzi, żeby z niego odejść, bo nie ma w nim nic dobrego. Chrystus założył Kościół, jesteśmy nim my wszyscy, powinniśmy go tworzyć i kształtować. Kościół powinien być wychodzący do ludzi tak jak Jezus, który wędrował, uzdrawiał, powinien wchodzić w skomplikowaną historię świata i każdego z nas. Chrystus natrafił na pogrzeb młodzieńca, jedynego syna wdowy, która po jego śmierci została sama. Użalił się nad nią, poruszony miłosierdziem. Miłosierdzie to drugie imię Kościoła. Jezus poruszony miłosierdziem dotknął zwłok - „mar” chłopca i wziął na siebie jego grzech, śmierć, wrócił go tym samym do życia. Sytuacja młodzieńca jest analogiczna do sytuacji Chrystusa, który bierze na siebie nasz grzech, śmierć, przywracając nas do życia. Zmarły chłopiec wstał, bo Bóg nawiedził go, tak jak nawiedza swój lud, gdy ten jest trudnym położeniu. Ludzie przekazywali sobie wieść o cudzie przywrócenia chłopca do życia. Tak samo my, gdy Bóg nas uzdrowi, chcemy o nim mówić, stajemy się apostołami. Słowa Franciszka Blachnickiego: „Jaki obraz Chrystusa, taki obraz Kościoła” pokazują Kościół wychodzący do drugiego człowieka, miłosierny, odbierający śmierć, nawiedzający swój lud, pomagający ubogim i potrzebującym. Taki jest Kościół, jaki jest Chrystus. Jaki obraz Jezusa mamy w głowie, taki będziemy tworzyć Kościół. A zależy on przede wszystkim od młodych, bo oni są jego przyszłością.

Na zakończenie Mszy świętej ks. dyrektor pobłogosławił wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników szkół i wszystkich zebranych, podziękował za zasłuchanie i życzył dobrego roku szkolnego, a także tego, aby odnaleźli swoje miejsce w Kościele i wzięli za niego odpowiedzialność.

 

Facebook Widget Slider

Menu