pasek-lic

Breadcrumbs

Święto Patrona Szkoły

W poniedziałek 14 października obchodziliśmy Święto naszego patrona, ks. Stanisława Konarskiego, które tradycyjnie łączymy z Dniem Edukacji Narodowej i ślubowaniem klas pierwszych.

O 8.00 odbył się apel dla klas 0-VI SP. Uczniowie klas piątych przygotowali program, w którym śpiewali piosenki i recytowali piękne teksty. Odbył się również pokaz mody nauczycielskiej, który w humorystyczny sposób podkreślał strojem to, co wyróżnia pedagogów uczących różnych przedmiotów. Młodzi artyści przybliżyli również sylwetkę patrona szkoły. Samorząd zaś złożył dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły życzenia oraz wręczył upominki. Na zakończenie głos zabrał ksiądz dyrektor Piotr Karpiński, który podziękował uczniom za pamięć i życzenia, a także pogratulował młodym artystom.

O 9.30 zgromadziliśmy się w kościele NSPJ na uroczystej Mszy świętej koncelebrowanej przez księdza dyrektora Piotra Karpińskiego i księdza Radosława Sawickiego. Na początku ks. dyrektor wspomniał o tym, że dzisiejszy dzień to Święto Patrona Szkoły księdza Stanisława Konarskiego i Edukacji Narodowej, czyli nauczycieli, szkoły i uczniów. To wyjątkowy dzień dla klasy „0”, klas pierwszych szkoły podstawowej i liceum, bo złożą uroczyste ślubowanie i staną się pełnoprawnymi członkami naszej szkolnej społeczności.

W czasie kazania ksiądz dyrektor zwrócił uwagę, że tego dnia w diecezji łowickiej obchodzone jest święto poświęcenia katedry w Łowiczu. Każdy kościół to miejsce, w którym Chrystus chce być blisko nas, tak jak Bóg w raju był blisko Adama i Ewy. Po grzechu pierworodnym pierwsi ludzie wędrowali po pustyni, nie mieli miejsca, w którym mogli się modlić. Świątynię Bogu chciał wybudować w Jerozolimie król Dawid, zgromadził materiały, ale dokończył ją jego syn – Salomon, który słynął z mądrości i pięknej modlitwy. Salomon w świątyni modlił się i nie dowierzał, że Bóg zamieszka na ziemi wśród ludzi. Jezus to Słowo, które stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, czyli w Kościele – wspólnocie wiernych, ale i w nas, czyli w świątyni naszego ciała. Ksiądz dyrektor zaznaczył, że my jako społeczność szkoły katolickiej w dzień Patrona Szkoły spotykamy się w kościele, jesteśmy Kościołem, to podstawa naszej tożsamości. W szkole katolickiej nauka połączona z wiarą daje niesamowite rezultaty, bo Kościół pozwala się rozwinąć wszechstronnie. 13 października 2019 roku odbyła się w Rzymie kanonizacja kardynała Newmana, który połączył teorię Darwina z nauką kościoła rzymsko-katolickiego. W kościele jest najlepsza nauka, piękno i bogactwo wiary, a my – nauczyciele i uczniowie, jesteśmy zaproszeni, aby to odkrywać. Kościół nie każe pozbyć się rozumu, bo bez niego wiara będzie ograniczona, tak jak rozum bez wiary. Oświeceniowa Komisja Edukacji Narodowej chciała, żeby ludzie byli oświeceni, chciała wprowadzić edukację świecką, która byłaby w opozycji do Kościoła, a przecież chrześcijanin to człowiek oświecony. Jezus to „logos” (rozum), bo jest pełnią prawdy i miłości, a ludzie to żywe kamienie, które wznoszą piękną duchową świątynię Bogu. Człowiek może dojrzewać w wymiarze intelektualnym (rozum) i duchowym (wiara). Dziękujmy za szkołę, w której wzrastamy i się rozwijamy, jest ona zaproszeniem od Boga i Kościoła do poznawania świata rozumu i wiary.

Po Komunii św. odbyło się ślubowanie uczniów klasy „0”, klas pierwszych szkoły podstawowej i liceum, które poprowadziła pani wicedyrektor Magdalena Wesołowska. Następnie miało miejsce uroczyste przekazanie sztandaru szkoły nowemu pocztowi. Ksiądz dyrektor Piotr Karpiński podziękował za ślubowanie i przekazanie sztandaru, a także wyraził radość, że tylu uczniów tak pięknie ubranych ślubowało przed społecznością szkoły, ale i przed Bogiem. Ksiądz dyrektor podziękował wszystkim nauczycielom za trud, poświęcenie, za bycie zawsze dla swoich uczniów, służenie im pomocą. Podziękował również wszystkim pracownikom szkoły: administracji i obsługi i życzył, aby każdy dawał tej szkole siebie, bo służy Bogu i człowiekowi. Następnie wyróżnił kilku pracowników szkoły, ale zaznaczył, że wszyscy powinni czuć się wyróżnieni. Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymały: pani Maria Niwicka, pani Agnieszka Kuśmierczyk i pani Janina Woźniak. Nagrodę Organu Prowadzącego dostała pani wicedyrektor Magdalena Wesołowska.

Po Mszy świętej udaliśmy się do auli szkolnej, w której uczniowie klas pierwszych trzyletniego liceum przybliżyli wszystkim postać patrona szkoły księdza Stanisława Konarskiego, pokazali nauczycieli ich oczami, a samorząd szkolny skierował do dyrekcji szkoły, nauczycieli i pracowników życzenia i wręczył słodkie upominki.

 

Facebook Widget Slider

Menu