All for Joomla All for Webmasters

pasek-sp

Breadcrumbs

Komunikat

Informujemy, że Klasyczne Liceum Ogólnokształcące opublikowało listę zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I na rok szkolny 2020/2021

Zakwalifikowani kandydaci w celu potwierdzenia podjęcia nauki w Klasycznym Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. St. Konarskiego w Skierniewicach w sekretariacie szkoły od 13 -18 sierpnia br. do godz. 15:00 składają następujące dokumenty:

a) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

b) oryginał zaświadczenia o wyniku z egzaminu ósmoklasisty,

c) wypełnioną deklaracja wyboru przedmiotów rozszerzonych,

d) opinia katechety (nie dotyczy absolwentów Szkoły Podstawowej im. Ks. St. Konarskiego w Skierniewicach),

e) opinia proboszcza,

f) xero odpisu aktu urodzenia

g) karta zdrowia ucznia,

h) dwie fotografie (podpisane na odwrocie),

i) inne stosowne dokumenty, np. opinia lub orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczenie lekarskie.

Do dnia 18 sierpnia br. do godz. 15:00 kandydaci zobowiązani są uiścić opłatę rekrutacyjną w kwocie 400 zł w sekretariacie szkoły.

Informujemy, że 27 sierpnia br. o godz. 18:00 odbędzie się zebranie rodziców uczniów przyjętych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021.

Facebook Widget Slider

Menu