All for Joomla All for Webmasters

pasek-sp

Breadcrumbs

Rekolekcje wielkopostne w Szkole Podstawowej

W poniedziałek 26 marca w Szkole Podstawowej im. Ks. Stanisława Konarskiego rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne, które potrwały do środy 28 marca. Rekolekcje poprowadził ks. Karol Chrapulski.

Pierwszego dnia po „zawiązaniu wspólnoty”, modlitwie i wysłuchaniu Ewangelii, ksiądz rekolekcjonista wyjaśnił, że przez najbliższe dni uczniowie będą uczestniczyć w „niezwykłych lekcjach”, lekcjach o Panu Bogu i o tym, czym jest świętość i prawdziwe szczęście. Następnie przybliżył sylwetkę i trudną „drogę do świętości” św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży. Wytłumaczył także, że św. Stanisław Kostka współczesnej młodzieży może zaimponować swoim świętym nieposłuszeństwem wobec ojca, który zaplanował życie i karierę syna. Stanisław wyzwolił się od takiego uszczęśliwiania na siłę, chciał być sobą. Właściwie uciekł z domu. Ale nie był to ślepy bunt. Wiedział, czego chce, miał jasną wizję swojego miejsca na ziemi. Ideał umiał przełożyć na konkretną drogę, którą szedł, nie zrażając się trudnościami. Był sobą, wybrał Boga. To jest szczęście i świętość. Ksiądz rekolekcjonista zapewnił, że Pan Bóg dba także o nasze szczęście i sumienie – dał nam „duchowego GPS-a”, czyli sumienie, które wskazuje drogę do Stwórcy poprzez modlitwę, przyjaźń z Bogiem, czytanie Ewangelii, przestrzeganie Dekalogu i przyjmowanie sakramentów świętych. Na zakończenie pierwszego dnia rekolekcji cała społeczność Małego Klasyka wspólnie zaśpiewała na chwałę Pana oraz zmówiła modlitwę o dar mądrości.

Drugi dzień rekolekcji rozpoczął się od wspólnego śpiewu i modlitwy. Po obejrzeniu filmu „Listy do Pana Boga” dzieci uczestniczyły w katechezach, podczas których duchowny mówił o świętości. Najpierw zapytał, czym jest świętość i czy znają kogoś świętego. Uczniowie opowiedzieli wówczas o „zwykłych”, uczciwych, sprawiedliwych ludziach, którzy „mają otwarte oczy i serca na potrzeby innych”. Święci to ci, którzy pełnią Bożą wolę oraz „przywracają blask śladom Jezusa”, naśladując Syna Bożego. Ksiądz Karol zachęcił do pracy nad sobą, przyznając, że świętym może być każdy z nas, wystarczy postępować zgodnie z przykazaniami Bożymi, modlić się, być blisko Pana Jezusa, kochać innych. Następnie ksiądz Karol wyjaśnił, że świętość zdobywa się na ziemi, a pełnia świętości jest w niebie.

Trzeciego dnia rekolekcji uczniowie uczestniczyli w katechezie na temat spowiedzi. Nauce towarzyszył rachunek sumienia, który miał przygotować do sakramentu „oczyszczenia serc”. Duchowny wyjaśnił, że rozrachunek z samym sobą można przeprowadzić na kilka sposobów, ale zawsze warto modlić się do Maryi o wstawiennictwo za nami i skuteczną spowiedź u Syna Bożego. Ponadto ksiądz przyniósł konfesjonał na dowód tego, że dzięki sakramentowi pojednania Bóg może być blisko każdego z nas. Ksiądz powtórzył za siostrą Faustyną Kowalską, że „w konfesjonale jest sam Chrystus”, który czeka na nas i chce nas do siebie przyjąć.

Następnie cała społeczność Klasyka udała się do Kościoła NSPJ na Mszę świętą, której przewodniczył ojciec Paweł Krupa. Dominikanin poprosił wychowanków „od Konarskiego”, by na zawsze pozostali uczniami, bo bycie uczniem to słuchanie, uzupełnianie wiedzy i rozwijanie mądrości. Prawdziwy mędrzec całe życie chce się uczyć, chce słuchać, a chrześcijanin zasłuchany w Słowo Boże, jest uczniem najlepszego Nauczyciela. Bóg każdego z nas nauczył słuchać i ofiarował dar języka, byśmy pocieszali i wspierali innych. Słuchanie Chrystusa sprawi, że zawsze będziemy umieli dodawać otuchy i pokrzepić serce kogoś strapionego, że będziemy otwarci na innych, otwarci na życie, do którego powołał nas Bóg – Źródło Życia.

Na koniec Eucharystii uczniowie podziękowali księdzu Karolowi Chrapulskiemu oraz ojcu Pawłowi Krupie za przeprowadzenie rekolekcji wielkopostnych, za umocnienie naszej wiary i odnowę moralną, za przygotowanie całej społeczności Klasyka do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Wydarzenia archiwalne

Facebook Widget Slider

Menu