pasek-sp

Breadcrumbs

Rocznica Odzyskania Niepodległości

W piątek 8 listopada w szkolnej auli odbyły się uroczystości z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dla upamiętnienia tej ważnej rocznicy uczniowie uczestniczyli w apelach.

O godzinie 8.00 w auli spotkali się licealiści i starsi uczniowie SP, by obejrzeć program artystyczny przygotowany przez uczniów klas VII. W montażu słowno-muzycznym i prezentacji multimedialnej siódmoklasiści przedstawili bolesną i wstrząsającą historię Polski. Opowiedzieli kolegom o czasach zaborów, zrywach niepodległościowych i sposobach walki Polaków o zachowanie tożsamości narodowej. Uczniowie klas siódmych zaprezentowali również dramatyczny i sugestywny taniec symbolizujący walkę z zaborcami, niewolę oraz tragiczną drogę do niepodległości.

Z kolei uczniowie klas 0-VI mieli swój apel o godz. 10.50. Uczniowie klas III-IV przygotowali program, podczas którego  nie zabrakło wierszy, pieśni patriotycznych, tańca oraz informacji historycznych, przekazanych przez grę młodych aktorów. Program artystyczny, bogata scenografia, galowe stroje i zaangażowanie uczestników spotkania miały na celu oddać hołd Polakom – bohaterom walki o wolność. Miały także wszczepić w młode serca miłość i szacunek do własnego kraju oraz dumę z faktu bycia Polakami. Miały być współczesną lekcją patriotyzmu.

Na koniec obu uroczystości głos zabierał ksiądz dyrektor Piotr Karpiński, który podziękował za ich przygotowanie i podzielił się myślą, że to patriotyczne święto skłania do refleksji nad wartością wolności, przywołuje pamięć o przodkach, a godło, flaga i hymn są od wieków najpiękniejszymi symbolami naszej polskości, dumy i tożsamości.

Facebook Widget Slider

Menu