pasek-sp

Breadcrumbs

Msza w pierwszy piątek miesiąca grudnia

W pierwszy piątek grudnia społeczność Klasyka modliła się podczas Mszy świętej sprawowanej przez księdza dyrektora Piotra Karpińskiego. Kapłan przywołał postać świętego Mikołaja, biskupa Myry, patrona ubogich, dzieci, chorych, panien na wydaniu i rolników. Przypomniał, że Mikołaj znany był jako opiekun ubogich i chorych, na których przeznaczył cały majątek odziedziczony po rodzicach. Pomagał dyskretnie lub anonimowo, kierując się miłością bliźniego. Udzielając wsparcia trzem córkom ubogiego sąsiada, uratował je przed hańbą, podarował dziewczętom szczęśliwe i godne życie. Następnie ksiądz dyrektor przypomniał, że my także otrzymaliśmy dar od Pana Boga: życie wieczne. Ksiądz Piotr Karpiński wyjaśnił także, że od 1 grudnia przeżywamy w Kościele Adwent, czyli czas oczekiwania na przyjście Chrystusa, okres przygotowania do Bożego Narodzenia oraz wzmożonego oczekiwania na koniec czasów. Jednak przyjście Syna Bożego dokonuje się każdego dnia, dlatego zawsze powinniśmy być przygotowani na spotkanie z Chrystusem, na podążanie za Jezusem, bo dzięki Niemu w naszym życiu dokonują się rzeczy wielkie i dobre. Ksiądz dyrektor zachęcał, byśmy dzień świętego Mikołaja przeżywali w tej perspektywie, bo Pan Bóg codziennie nas obdarowuje swoją obecnością, swoją bliskością i miłością. Dziękując Stwórcy za dary, społeczność od Konarskiego wielbiła Pana słowami Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

Facebook Widget Slider

Menu