Dyrektor:  ks. dr Piotr Karpiński

Wicedyrektor:  mgr inż. Magdalena Wesołowska

 

 

Edukacja przedszkolna:

mgr Karolina Kozłowska

Edukacja wczesnoszkolna:

mgr Iwona Kalisiak

mgr Paulina Klepczarek

mgr Sylwia Galińska

mgr Małgorzata Mikusek

mgr Ewelina Ołtarzewska

mgr Elżbieta Tomczyk

mgr Agata Walczuk

 

 

 Język polski:

mgr Anna Kłosińska

mgr Agnieszka Kuśmierczyk

mgr Jacek Marczak

 

Język angielski:

mgr Ewa Adamczyk Rayner

mgr Katarzyna Lesiak

mgr Kamila Kośka

 Język niemiecki:

mgr Beata Januszkiewicz

mgr Iwona Stanowska

mgr Dorota Górnik

 

 Religia:

mgr Małgorzata Kozłowska

mgr Małgorzata Kwaśniak

 

 Wychowanie do życia w rodzinie:

mgr Małgorzata Kozłowska

 

Historia :

mgr Anna Chęcielewska

mgr Iwona Stanowska

mgr Marek Pągowski

 

Matematyka:

mgr Katarzyna Rużańska

mgr Aleksandra Cybulska

 

Fizyka:

mgr Andrzej Grzelak

 

Przyroda:

mgr Małgorzata Łada

 

Biologia:

mgr Małgorzata Łada

 

Geografia:

mgr Maciej Kozłowski

mgr Beata Zawadzka

 

Chemia:

mgr inż. Honorata Dębska

 

Zajęcia techniczne:

mgr Małgorzata Brzuszczak

 

Informatyka:

mgr inż. Zdzisław Felczyński

mgr inż.Honorata Dębska

 

Muzyka:

mgr Marianna Rzeszotarska 

 

Plastyka:

mgr Małgorzata Mikusek

 

Wychowanie fizyczne:

mgr Katarzyna Dymkowska

mgr Radosław Korycki

mgr Marek Leśniewicz

mgr Małgorzata Żelisławska

 

Doradztwo zawodowe:

mgr Anna Chęcielewska

 

Pedagog szkolny

mgr Beata Murgrabia

 

Psycholog szkolny

mgr Ewa Karwat

 

Zajęcia szachowe

mgr Joanna Majdan- Gajewska

 

Nauczyciel bibliotekarz

mgr Anna Chęcielewska

 

Nauczyciel świetlicy

mgr Iwona Grzelak

mgr Karolina Fijałkowska

mgr Małgorzata Kwaśniak