All for Joomla All for Webmasters

pasek-zespol

Breadcrumbs

Dni skupienia dla nauczycieli

Tradycją jest, że co roku z okazji dnia nauczyciela pracownicy Zespołu Szkół im. Ks. S. Konarskiego w Skierniewicach biorą udział w dniach skupienia. Tegoroczne rekolekcje, które przeżywaliśmy w Spale pod hasłem „Żyć w Chrystusie” rozpoczęły się w piątek 12 października od wspólnej kolacji. W czasie konferencji wprowadzającej ksiądz dyrektor Piotr Karpiński wyjaśnił, że w tym roku będziemy rozważać List do Rzymian św. Pawła Apostoła. Kapłan zapoznał zebranych z genezą i pochodzeniem Pisma Świętego, wyjaśnił, że wraz z tradycją pochodzi ono od Boga, dlatego jego lektura wyprowadza ludzi poza ich świat i myśli i kieruje do świata Stwórcy. Warunkiem odkrycia i poznania Słowa, woli i chwały Bożej jest wiara, bo to ona otwiera serca na Pana Boga. Podczas kolejnych konferencji ksiądz dyrektor analizując List do Rzymian, pokazywał, że jest on syntezą wiary chrześcijańskiej, syntezą życia duchowego, a także cennym narzędziem służącym ewangelizacji. List do Rzymian nosi nazwę „Listu do wszystkich wierzących” i zbudowany jest z dwóch części: teologicznej (mówiącej „jak jest”) oraz parenetycznej (sugerującej „co robić”).

Po adoracji Najświętszego Sakramentu powróciliśmy do medytacji nad Listem do Rzymian, by odkryć fundament w świecie Bożej miłości. Ten ostatni opisany jest za pomocą trzech twierdzeń: pierwszym jest miłość, którą Bóg obdarzył każdego człowieka, drugim Boża miłość rozlana w ludzkich sercach przez Ducha Świętego i kolejny, który mówi, że nic nas nie odłączy od Bożej miłości. Żywym dowodem nieskończonej i wiecznej Bożej miłości do człowieka jest ukrzyżowany i zmartwychwstały Jezus Chrystus, dlatego człowiek odpowiadając na tę miłość powinien ukochać Pana Boga oraz przyjąć Ducha Świętego. Dzień zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim i błogosławieństwem.

Kolejny dzień rekolekcji przypadł na uroczystość patrona diecezji łowickiej, błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego, dlatego też poranna jutrznia oraz Msza święta dedykowane były temu wielkiemu patriocie, kapucynowi, który przez 52 lata więziony był przez władze carskie we własnym klasztorze, a mimo to zapewnił rozkwit życia konsekrowanego w okupowanej Polsce, powołując 25 zgromadzeń zakonnych i stowarzyszeń ludzi świeckich.

W porannej konferencji medytując List do Rzymian podjęliśmy temat usprawiedliwienia przez wiarę. Św. Paweł mówi, że każdy człowiek zgrzeszył i dlatego potrzebuje usprawiedliwienia. Od stanu grzeszności do usprawiedliwienia można przejść nie na mocy uczynków, lecz tylko na mocy wiary w Jezusa. A więc usprawiedliwienie jest czymś darmowym. Odpowiedzią na wiarę są nasze uczynki.

W przerwie miedzy kolejnymi konferencjami, korzystając z pięknej pogody, który czyniła spalską przyrodę bajkową, udaliśmy się na spacer trasą turystyczną „Bunkier w Konewce”, która znajduje się w lesie na terenie byłego kompleksu niemieckich schronów Gefechtsstand „AnlageMitte”, niespełna 4 km od Spały. Zwiedziliśmy schron kolejowy, obejrzeliśmy ekspozycje militariów, pojazdy wojskowe i modele niemieckich pociągów wojskowych, a następnie udaliśmy się do schronów technicznych i schronu studni głębinowych.

Po obiedzie odbyła się ostatnia konferencja poświęcona lekturze Listu do Rzymian, w której podjęliśmy centralny temat życia duchowego. Duch daje nam wewnętrzną siłę i moc do bycia dziećmi Bożymi, zapewnia harmonię między Bogiem a człowiekiem oraz umożliwia modlitwę, czyli właściwą komunikację z Panem. Duch święty modli się w nas, gwarantując nam życie nadprzyrodzone. Ksiądz Piotr Karpiński podsumował konferencje, zachęcił do lektury Listu do Rzymian i korzystania z praktycznych wskazówek udzielonych chrześcijanom przez świętego Pawła.

Kolejną częścią rekolekcji było nabożeństwo uwielbieniowe z modlitwą wstawienniczą prowadzoną przez zaproszonych gości, Państwa Beatę i Arkadiusza Jarosów ze Wspólnoty Uwielbienia „Głos Pana”. Najpierw uwielbialiśmy Boga słowem i śpiewem, po czym wysłuchaliśmy poruszającego świadectwa Beaty i Arkadiusza Jarosów o ich nawróceniu i życiu w wierze. Skierowali do nas swoje przesłanie o mocy słów i konieczności odpowiedzialności za słowa, a także poprowadzili modlitwę przebaczenia. Wreszcie Beata i Arkadiusz posługiwali modlitwą wstawienniczą, zapraszając chętnych do zanoszenia do Boga próśb we własnych intencjach.

Rekolekcje dla pracowników Zespołu Szkół im. ks. S. Konarskiego w Skierniewicach zakończyły się wspólną kolacją, podczas której uczestnicy Dni Skupienia podziękowali księdzu dyrektorowi i wszystkim zaangażowanym za ich poprowadzenie.

Wydarzenia archiwalne

Facebook Widget Slider

Menu