pasek-zespol

Breadcrumbs

Colloquia Classica

Colloquia Classica

Szwedzka Noblistka Selma Lagerlöf powiedziała: „Kultura – to co zostaje, kiedy zapomnisz wszystko, czego się nauczyłeś”. W szkole uczymy się wielu fascynujących rzeczy, które mimo naturalnego zapomnienia kształtują nas i nasze wnętrze. Od tych wspaniałych treści ważniejsze są jednak spotkania z wybitnymi ludźmi, pełnymi pasji, mistrzami w swoich dziedzinach na skalę krajową i międzynarodową.

Colloquia Classica to seria wykładów otwartych w naszej szkole, prowadzonych przez wybitnych przedstawicieli nauki, kultury i sztuki z kraju i zza granicy. Chcemy, by najlepsi naukowcy, pisarze, historycy, filozofowie, teologowie, artyści, ludzie filmu i teatru, przedstawiciele wszystkich dziedzin wysokiej kultury podzielili się z nami swoją pasją i osiągnięciami.

Colloquia Classica mają formułę wykładów otwartych. Osoby spoza naszej szkoły, chcące wziąć udział w spotkaniu, proszeni są o zgłoszenie w sekretariacie, celem zagwarantowania miejsca siedzącego. Zapraszamy!

 

cc 2019

 

We wtorek 26 kwietnia w ramach cyklu „Colloquia Classica” wysłuchaliśmy wykładu Szymona Hołowni – dziennikarza, publicysty, ale także działacza społecznego, misjonarza i właściciela fundacji „Dobra Fabryka”, na temat „Czy wiara w Kościół ma jeszcze sens?”. Szymon Hołownia podkreślił przede wszystkim to, że Jezus jest Panem i Zmartwychwstał, to podstawowe credo i tym powinien się kierować każdy człowiek wierzący. Zaznaczył, że w Kościele ważna jest różnorodność – powinniśmy być jednością, nie jednolitością.  

 

 

 

 

 

W środę 25 kwietnia w ramach cyklu Colloquia Classica społeczność Klasyka wysłuchała wykładu „Doświadczenia dialogu u progu Auschwitz” ks. dra Manfreda Deselaersa, który pracuje w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu na rzecz pojednania polsko-niemieckiego.

Niemiecki kapłan opowiedział o swojej młodości, o pierwszej wizycie w Polsce i w Auschwitz, o poszukiwaniu siebie i swojej drogi życiowej. Zanim odkrył, gdzie chce być i co robić, przebywał w Izraelu i zobaczył, że doświadczenia Holokaustu są tam nadal żywe, są krwawiącą raną. Przyjazd do Polski, nauka języka polskiego (rozumieliśmy go bez trudu) utwierdziły go w przekonaniu, że jego zadaniem jest podejmowanie wysiłków na rzecz pojednania. Pracując jako przewodnik w Oświęcimiu spotykał się i z Niemcami, i z Żydami, i z Polakami, zobaczył, że rozmowy o traumatycznych dla tych narodów wydarzeniach są bardzo trudne, ale konieczne. Wspomniał także, że często zastanawia się, jakby sam postąpił, gdyby żył w czasie II wojny światowej, po której stronie by się opowiedział, czy umiałby cierpieć. Wie, że pojednanie jest możliwe, ale potrzeba czasu i pracy, dlatego ma świadomość, że jest na właściwym miejscu.

Jak ważny to był temat, świadczą pytania, które dotyczyły relacji ludzkich, wybaczenia, bólu, ale także współczesnych trudności w stosunkach polsko-niemieckich i polsko-żydowskich.

***************************************************************************************************************

Ks. Manfred Deselaers to niemiecki ksiądz, który swoje życie związał z pojednaniem polsko-niemieckim i chrześcijańsko-żydowskim. Po maturze studiował prawo w Bonn. Wyjechał do Izraela, gdzie pracował jako wolontariusz Służby na Rzecz Pokoju. Następnie studiował teologię w Tybindze i Chicago. Święcenia kapłańskie przyjął w Aachen w 1983 r. Od 1989 r. rozpoczął w Polsce służbę na rzecz pojednania polsko-niemieckiego. W 1996 r. uzyskał w Krakowie tytuł doktora na podstawie rozprawy Bóg a zło w świetle biografii i wypowiedzi Rudolfa Hössa komendanta Auschwitz. Pracuje w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.

Zagadnienie dialogu nabiera szczególnej aktualności dzisiaj, kiedy świat staje w obliczu konfliktów globalnych, kryzysów migracyjnych, czy ataków terrorystycznych.

 

 

 

 

U progu Adwentu, w poniedziałek 4 grudnia w Zespole Szkół im. ks. S. Konarskiego w Skierniewicach odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu „COLLOQUIA CLASSICA”. Tym razem prowadziła je albertynka z Sanktuarium Ecce Homo w Krakowie, siostra Teresa Pawlak, która przybliżyła nam sylwetkę Adama Chmielowskiego – Świętego Brata Alberta.

Spotkanie wpisywało się w trwający Rok Brata Alberta, związany z obchodami 100. rocznicy jego śmierci. Ten urodzony w Igołomii pod Krakowem przyszły święty z początku miał być inżynierem. W młodości stracił rodzinę, a następnie zdrowie w powstaniu styczniowym. Kształcił się w Paryżu i Monachium, gdzie odbył studia malarskie. Przez całe życie tracił po kolei wszystko, by wreszcie odnaleźć Boga i to ukrytego w najbiedniejszych. 

17 maja 2017 r. po raz drugi w naszej szkole odbyło się spotkanie z cyklu „Colloquia Classica”. Tym razem odwiedził nas dr Sanjay S. Limaye, profesor Uniwersytetu Wisconsin-Madison w USA. Wygłosił on dla naszych uczniów dwa wykłady. Pierwszy dotyczył jego rodzinnego kraju – Indii. Pojawiły się tutaj różne ciekawostki związane z kulturą, geografią i życiem codziennym tego fascynującego kraju. Po krótkiej przerwie uczniowie uczestniczyli w drugiej części, która dotyczyła Układu Słonecznego i eksploracji kosmosu.

11 maja 2016 r. naszą Szkołę odwiedził J. E. ks. bp prof. hab. Michał Janocha, który wygłosił wykład z historii sztuki pt. „Wojna o obrazy”. Ksiądz Biskup jest związany naukowo z Wydziałem „Artes Liberales” Uniwersytetu  Warszawskiego, wykłada historię sztuki, specjalizuje się w sztuce wschodniej.
W swoim wykładzie przedstawił początki sztuki chrześcijańskiej, wyjaśnił, jak i dlaczego powstawały obrazy sakralne, w jaki sposób przemieniała się sztuka wczesnochrześcijańska. Wskazując na przyczynę wojen o obrazy, z których pierwsza trwała ok.120 lat, przedstawił kolejne etapy ikonoklazmu.

 

Facebook Widget Slider

Menu