pasek-lic

Breadcrumbs

Egzamin maturalny 2021 – analiza wyników

 

W maju 2021 r. do egzaminu maturalnego podeszło 52 absolwentów Klasycznego Liceum Ogólnokształcącego. Nadszedł czas na przeanalizowanie wyników tegorocznych matur.

Jest dla nas wielką radością, że wszyscy uczniowie zdali egzamin maturalny i zdawalność matury w naszej szkole wyniosła 100%. Oto jak wygląda zdawalność matury w Klasyku na tle innych szkół:

SZKOŁA ZDAWALNOŚĆ (%)
Klasyczne LO 100%
LO im. B. Prusa

97%

[nie zdało 6 uczniów]

Pijarskie LO w Łowiczu

98%

[nie zdał 1 uczeń]

LO im. J. Chełmońskiego w Łowiczu

93%

[nie zdało 7 uczniów]

LO im. W. Szymborskiej (Ekonomik)

99%

[nie zdało 13 uczniów]

Katolickie LO im. św. Jana Pawła II

w Rawie Mazowieckiej

100%

LO im. M. Skłodowskiej-Curie

w Rawie Mazowieckiej

97%

[nie zdało 3 uczniów]

 

 

Uczniowie zdawali na maturze trzy przedmioty obowiązkowe: język polski, matematykę i język obcy, a także przedmioty na poziomie rozszerzonym. Z wszystkich egzaminów wyniki średnie szkoły wyglądają imponująco. Nie tylko o wiele punktów procentowych przekraczają one średnie wyniki województwa i Polski, ale Klasyczne Liceum osiąga najlepsze wyniki z wielu przedmiotów.

 

szkoła j. polski matematyka j. angielski
Poziom podstawowy
KLASYCZNE LO 78 81 94
LO im. PRUSA 67 76 91
EKONOMIK 60 63 84
CHEŁMOŃSKI 53 75 89
PIJARSKA 59 89 92
KATOLIK
RAWA MAZ.
70 88 89

LO IM. M.S-C.

RAWA MAZ.

59 74 82
OKE 2021 52 56 76

szkoła Przedmioty w zakresie rozszerzonym
bio che fil fiz geo his inf ang pol mat wos
KLasyk 57 56 100 79 59 67 78 84 49 52 61
Prus 45 40 - 44 50 48 61 75 43 39 50
Ekonomik 25 12 - 44 33 - - 66 42 26 25
Chełmoński 39 47 - 40 43 36 - 67 58 33 21
Pijarska 57 50 - 74 45 64 - 80 58 61 44
KATOLIK RAWA Maz. 52 38 - 34 52 - - 87 55 37 -

LO CURIE

RAWA Maz.

32 27 - - 41 48 33 69 42 38 48
OKE 2021 33 33 25 38 35 36 33 63 42 32 27

 

 

Z powyższych zestawień wynika, że absolwenci Klasyka znakomicie poradzili sobie na maturze. Z przedmiotów obowiązkowych i rozszerzonych znacznie przekroczyli średni wynik OKE – z języka polskiego wynik szkoły to 150% wyniku OKE, z matematyki 145%, a z języka angielskiego 124%.

Aż z ośmiu przedmiotów rozszerzonych wyniki Klasycznego Liceum są najlepsze na tle szkół okolicy – biologia, chemia, fizyka, informatyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie i filozofia.

Gratulujemy naszym tegorocznym maturzystom, a także nauczycielom naszej szkoły tak znakomitego wyniku. Ciężka praca oraz fachowość i pasja nauczycieli sprawia, że Klasyczne Liceum jest wyjątkową marką wśród szkół średnich.

Facebook Widget Slider

Menu