pasek-lic

Breadcrumbs

Dzień Patrona Szkoły i Święto Edukacji Narodowej

 

Tegoroczne Święto Patrona Szkoły i Dzień Edukacji Narodowej przebiegały w uroczystej i podniosłej atmosferze, choć nie zabrakło w nich akcentów humorystycznych oraz wielu ciepłych i serdecznych życzeń. Uczniowie w czasie dwóch apeli, pierwszego dla klas 0-VI małego „Klasyka” , drugiego dla klas VII-VIII i KLO, przybliżyli sylwetkę patrona szkoły księdza Stanisława Konarskiego, a następnie uhonorowali nauczycieli i pracowników szkoły, obdarowując ich kwiatami oraz różnymi upominkami. Oprócz wielu ciepłych słów, podziękowań oraz życzeń pojawiły się także akcenty humorystyczne pokazujące trud pracy pedagogów. Po każdym z tych wydarzeń głos zabrał ksiądz dyrektor Piotr Karpiński, który podziękował uczniom i wychowawczyniom za piękne i uroczyste akademie, podkreślił wagę tych świąt i pochwalił talenty uczniów.

Apele były rozdzielone bardzo ważnym elementem, wpisującym się w charakter naszej szkoły, będący jej fundamentem – Mszę świętą, którą celebrował ksiądz dyrektor Piotr Karpiński. W czasie kazania ksiądz dyrektor przywołał ukazane w Piśmie Świętym sylwetki: nauczyciela, wychowawcy i mistrza, które omówił, akcentując, że każda z nich ma za zadanie kształtować młodego człowieka, aby wzrastał i żył w pełni. Zachęcał do tego, aby pedagodzy stawali się mistrzami i prorokami tak jak Jezus, który jest ucieleśnieniem miłości. Aby upominali, korygowali z miłością uczniów, walczyli o nich i dbali, żeby weszli na właściwą drogę, aby wzrastali, rozwijali się, niszczyli w sobie zło, wady. Ksiądz dyrektor podkreślił również, że wszyscy pracownicy szkoły to wychowawcy, formatorzy, którzy służą drugiemu człowiekowi.

Podniosłym elementem Mszy świętej było ślubowanie uczniów klas „0”, dwóch roczników klas I małego „Klasyka” oraz klas I i II liceum. Po tej części uroczystości miało miejsce przekazanie Sztandaru Szkoły nowemu pocztowi z klas III liceum. Ksiądz dyrektor życzył nowozaślubionym uczniom i nowemu pocztowi sztandarowemu wytrwałości w godnym reprezentowaniu naszej szkoły.

Zwieńczeniem Święta było wręczenie nauczycielom nagród, będących wyrazem uznania i podziękowania za trud. Nagrodę Organu Prowadzącego otrzymała pani Agnieszka Kuśmierczyk. Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali: wicedyrektor Honorata Dębska, Agnieszka Bartosik, Elżbieta Tomczyk i Radosław Korycki. Gratulujemy!

 

Facebook Widget Slider

Menu