pasek-lic

Breadcrumbs

BYĆ UCZNIEM, czyli dni skupienia nauczycieli

 

Tegoroczny wyjazd formacyjno-rekolekcyjny kadry szkolnej odbył się w dniach 22-23 października w Ośrodku Rekolekcyjnym Księży Zmartwychwstańców w Bartnikach. Czas na osobistą modlitwę, wsłuchiwanie się w Słowo Boga, uwielbienie, modlitwę wstawienniczą, brewiarzową, koronkę do Miłosierdzia Bożego, Mszę świętą, przeplatany był spotkaniami w mniejszych grupach, zabawą integracyjną, warsztatami czy spacerami. Konferencje wygłosił ks. Damian Wyżkiewicz CM, wybitny katecheta, autor książki Ostatni dzwonek. Rozmowy o przyszłości lekcji religii, wyróżniony w konkursie Nauczyciel Roku 2019.

Po wysłuchaniu konferencji zebrani uświadomili sobie, że należy umieć zachować dystans zarówno do życia rodzinnego, jak i prywatnego, być drogowskazem dla ucznia, a nie manipulatorem. Dobry nauczyciel towarzyszy swoim uczniom, umiejętnie ich kształtuje, modli się za nich nieustannie. Ocenia ich sprawiedliwie, łącząc to z miłosierdziem. Nie działa pod wpływem emocji, patrzy na ucznia z życzliwością. Ksiądz Damian poruszył również kwestię odniesienia synodalności Kościoła do szkoły. Ona również może być synodalna, zwłaszcza w placówce katolickiej, kiedy oprócz wsłuchiwania się w ucznia, nauczyciel powinien być strażnikiem depozytu wiary.

Warto wspomnieć o warsztatach, na które ksiądz Damian zaprosił grono pedagogiczne. Trzy obszary: komunikacja, system wartości i wspólnotowość miały na celu pokazanie uczestnikom, na ile znają siebie samych, jakie wartości są im najbliższe i na ile potrafią tworzyć wspólnotę.

Zwieńczeniem dni skupienia była Msza święta odprawiona po raz pierwszy w nowo otwartym ośrodku.Sprawowali ją obaj księża –Piotr Karpiński i Damian Wyżkiewicz. Tym samym zebrani mogli uczestniczyć w ofierze Tego, który ich zgromadził przy jednym stole, który jest najlepszym drogowskazem i wzorem relacji mistrz – uczeń.

Te dwa dni były okazją do wielu przeżyć duchowych, zachętą do pracy nad sobą, czasem spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem.

Facebook Widget Slider

Menu