pasek-lic

Breadcrumbs

Rekolekcje wielkopostne dla młodzieży

 

Tegoroczne rekolekcje odbywały się w dniach 11-13 kwietnia i prowadził je dla młodzieży z klas 7-8 SP oraz KLO ksiądz Mateusz Wojtczak. Przebiegały one pod hasłem „Prawda was wyzwoli…”. Każdego dnia spotykaliśmy się w auli szkolnej, aby rozpocząć słuchanie Słowa Bożego od śpiewu chóru, wezwania Ducha Świętego, wprowadzenia księdza dyrektora i wspólnej modlitwy. Następnie ksiądz rekolekcjonista czytał fragment Pisma Świętego i objaśniał nam, jak zrozumieć słowa Boga, przełożyć je na nasze życie, stanąć w prawdzie przed Panem i przemienić siebie. Każdy dzień był odkrywaniem czegoś nowego, dowiadywaniem się o sobie wielu cennych informacji, które dotyczyły pracy nad sobą, rozwoju moralnego i duchowego, kształtowania sumienia, odkrywania swojej religijności i relacji z Bogiem. Był to bardzo intensywny czas, gdyż wymagał od nas nie tylko skupienia się na Słowie Bożym, ale także uczestniczenia w warsztatach psychologicznych, dzięki którym poznawaliśmy siebie, dowiadywaliśmy się, że na naszą relację z Bogiem wpływ ma również wychowanie i cechy osobowości, nad którymi powinniśmy pracować, aby zachować łączność z Panem i ją pogłębiać. Drugiego dnia ksiądz rekolekcjonista wygłosił również konferencję dla nauczycieli, w czasie której podkreślał, jak ważna jest relacja z Bogiem w małżeństwie i rodzinie, jak wiele można dzięki niej zbudować i zarazem czuć się szczęśliwym, kochanym i spełnionym. Ostatniego dnia ks. Mateusz skupił się na tym, aby pokazać nam wagę szczerej spowiedzi, która pozwala człowiekowi oczyścić się z grzechów i na nowo połączyć duchowo z Bogiem, odczuwać radość jak Adam i Ewa w raju. Zwieńczeniem tegorocznych rekolekcji była uroczysta Msza święta, w czasie której mogliśmy przyjąć Chrystusa do swoich serc i przygotować się na wielki dzień Zmartwychwstania Jezusa.

Facebook Widget Slider

Menu