pasek-lic

Breadcrumbs

Jubileuszowa Msza święta

 

W czwartek 12 października uroczystą Mszą świętą zostały zainicjowane obchody srebrnego jubileuszu Klasycznego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Konarskiego w Skierniewicach. Mszy świętej przewodniczył ksiądz biskup Andrzej F. Dziuba. Na początku ksiądz dyrektor Piotr Karpiński przywitał zaproszonych księdza biskupa i zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in. pierwszy dyrektor KLO ks. Adam Kostrzewa, proboszczowie parafii, z których pochodzą nasi uczniowie, dyrektorzy skierniewickich szkół, przedstawiciele uczelni, władz miejskich i oświatowych, byli i emerytowani pracownicy Klasyka.

W swojej homilii ksiądz biskup porównał Klasyk do drzewa rosnącego nad wodą, która jest symbolem wielkiej kultury chrześcijańskiej, dzięki której wydawane są najpiękniejsze owoce w postaci naszych absolwentów. Podkreślił również, że nie ma nic piękniejszego niż posłanie w świat światłego człowieka. Ksiądz biskup podziękował w sposób szczególny rodzicom, którzy zaufali szkole i 25 lat temu posłali tu po raz pierwszy swoje dzieci do liceum, potem do gimnazjum i do szkoły podstawowej. Podkreślił, że wydane przez Klasyk owoce radują Kościół oraz Ojczyznę. Życzył, by ten srebrny jubileusz prowadził do złotego jubileuszu pięćdziesięciolecia.

Pod koniec Eucharystii pani wicedyrektor Magdalena Wesołowska poprowadziła ślubowanie nowo przyjętych uczniów zarówno szkoły podstawowej, jak i liceum. Po przepięknym odśpiewaniu przez chór szkolny pieśni „Gaudeamus” nastąpiło przekazanie przez uczniów klas czwartych sztandaru w ręce nowych członków pocztu z klas trzecich.

Tradycyjnie na Mszy świętej z okazji Dnia Patrona, a w tym roku również z okazji Jubileuszu, zostały wręczone nagrody organu prowadzącego oraz dyrektora szkoły dla nauczycieli i pracowników. W tym roku wyjątkowo biskup łowicki wyróżnił dwie osoby: panią mgr inż. Magdalenę Wesołowską oraz panią mgr Annę Chęcielewską. Natomiast nagrody dyrektora szkoły otrzymali: Marek Pągowski, Małgorzata Kozłowska, Aleksandra Cybulska, ks. Kamil Goc, Karolina Kozłowska oraz Anna Mańkowska. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Po Mszy świętej ksiądz dyrektor Piotr Karpiński zaprosił wszystkich zgromadzonych na dalsze obchody jubileuszu do auli szkolnej.

O oprawę Mszy św. zadbały klasy 4A i 4B KLO oraz chór szkolny pod batutą pani Marianny Rzeszotarskiej.

Facebook Widget Slider

Menu