pasek-lic

Breadcrumbs

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

 

W piątek 8 grudnia społeczność Klasyka uczestniczyła we Mszy Świętej w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, którą sprawował ks. dyrektor Piotr Karpiński. Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi został ogłoszony 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus przez papieża Piusa IX, który ustanowił 8 grudnia dniem obchodzenia tego święta dla całego Kościoła. Podczas homilii padło pytanie: jak zrozumieć tak głęboką tajemnicę? W dogmacie mówimy, że Maryja została uwolniona od zmazy grzechu pierworodnego, czyli nieposłuszeństwa pierwszych rodziców wobec Boga, po to, żeby być Matką Syna Bożego. Życie Maryi jest całkowicie wolne od grzechu, to jest pewien ideał do którego powinniśmy dążyć, choć dla nas ludzi nie do końca w zasięgu. Podczas sceny zwiastowania anioł zwraca się do Maryi „Zdrowaś Pełna Łaski”, zwiastuje Boże plany wobec Niej. Ona całkowicie oddaje się Bogu mówiąc „Niech mi się stanie według Twego słowa”.

Czy Matka Boża może być inspiracją dla każdego z nas? Przecież urodziła się bez grzechu pierworodnego w przeciwieństwie do nas. To, co Maryja otrzymała w chwili swojego poczęcia my również otrzymaliśmy na chrzcie świętym. Wtedy dokonało się nasze „niepokalane poczęcie”. Chrzest jest źródłem życia, nieustannie w nas wybija i zasila nasze duchowe życie. Na chrzcie świętym dostaliśmy wielki dar, Łaskę Bożą. Cała nasza doczesna wędrówka jest zmaganiem, aby ten dar utrzymać, żeby go nie stracić. Musimy się zastanowić czy chrzest jest źródłem naszego życia czy tylko wydarzeniem z przeszłości. Życie w Łasce jest możliwe, życie niepokalane jest możliwe ale tylko w zjednoczeniu z Bogiem. Wszyscy jesteśmy wezwani do świętości, do życia z Bogiem.

Liturgię ubogacił śpiew chóru szkolnego pod przewodnictwem Pani Marianny Rzeszotarskiej, a czytania i modlitwę powszechną przygotowała klasa I A Liceum.

Facebook Widget Slider

Menu