pasek-lic

Breadcrumbs

Msza święta w drugą niedzielę miesiąca

 

W niedzielę 14 kwietnia społeczność szkolna uczestniczyła we Mszy Świętej, którą sprawował ksiądz dyrektor Piotr Karpiński. Była to III niedziela wielkanocna obchodzona jako Niedziela Biblijna. W homilii ksiądz dyrektor wyjaśnił, że głoszenie Ewangelii nie polega na oskarżaniu ludzi, lecz na dawaniu im nadziei. Często niewłaściwe działania wynikają z niewiedzy człowieka. Słowo Boże nie ma wzbudzać poczucia winy, tylko pokazywać w jaki sposób odpokutować i nawrócić się. Bóg nie zostawia człowieka samego w trudnej sytuacji, lecz poprzez Ewangelię pokazuje sposób na rozwiązanie danego problemu. Jezus podaje nam rękę do wyjścia z grzechu. Jednocześnie Jezus pracuje nad ludzkim umysłem. Oświecił On uczniów, aby mogli zrozumieć Pismo Święte. Wskazówką dla nas jest to, że poprzez poznanie Pisma Świętego przychodzi zrozumienie. Jezus wyjaśnia, że Stary i Nowy Testament objaśniają się nawzajem. W Nowym Testamencie Syn Boży spełnia historię zbawienia, zapowiedzianą w Starym Testamencie. Znajomość Biblii jest konieczna do poznania Jezusa, a to do osiągnięcia zbawienia. W słowach: ,,Dopóki jest głoszona Ewangelia, dopóty jest nadzieja i w Jezusie wszystko jest możliwe” ksiądz dyrektor Piotr Karpiński zachęca do przyjęcia Słowa Bożego. Należy pamiętać również o tym, że nawrócenie zaczyna się od wnętrza człowieka. Najpierw powinno się nawrócić w sercu, a czyny powinny być tego zewnętrznym odbiciem.

O oprawę muzyczną zadbał chór szkolny pod przewodnictwem pani Marianny Rzeszotarskiej, a czytania, psalm oraz modlitwę powszechną przygotowała klasa II A.

Facebook Widget Slider

Menu