Breadcrumbs

Wydarzenia w Liceum Ogólnokształcącym

Udział naszch uczniów w paradzie z okazji 44. Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw

 

W dniach 18-19 września 2021 r. już po raz 44. odbyło się w Skierniewicach Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw. Tradycyjnie rozpoczyna je barwna parada, w której uczestniczą m. in. uczniowie i nauczyciele skierniewickich szkół.

Zespół Szkół im. ks. St. Konarskiego reprezentowali uczniowie klasy III b Szkoły Podstawowej oraz klasy I a Klasycznego Liceum wraz z nauczycielami: panią Małgorzatą Mikusek, panią Małgorzatą Brzuszczak i panem Jackiem Marczakiem. Motywem przewodnim tegorocznego przemarszu była „Podróż po ogrodzie rozmaitości”. My przybraliśmy barwy przepięknej niezapominajki. Kapelusze i kwiaty w niebieskim kolorze z pewnością wyróżniały się w barwnym korowodzie. Pomimo niesprzyjającej pogody, schowani pod parasolami, z uśmiechami na twarzach przemierzaliśmy ulicami Skierniewic, godnie reprezentując naszą szkołę.

XI Tydzień Wychowania

 

W dniach 13-17 września w naszej szkole przeżywaliśmy XI Tydzień Wychowania pod hasłem „W blasku ojcostwa”. W ten sposób Kościół katolicki włączył się wraz ze szkołami i rodzinami w trud wychowania pokazując, jak ważny jest dla niego młody człowiek, jego rozwój i wychowywanie. Każdego dnia spotykaliśmy się rano w auli szkolnej na nabożeństwie Słowa Bożego.

W poniedziałek 13 września uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej (klasy 0-VI) modlili się na Mszy świętej, którą odprawił ks. prefekt Kamil Goc. Kazanie miało formę dialogu z dziećmi na temat pobożności, która jest związana z pragnieniem bycia blisko Boga, a które umożliwia codzienna modlitwa. Taki właśnie jest człowiek pobożny – żyje w przyjaźni z Panem Bogiem, chce z Nim rozmawiać oraz spotykać się na Eucharystii. Ksiądz Kamil wskazał na to, że jesteśmy w kościele nie tylko dlatego, że obchodzimy Tydzień Wychowania, ale dlatego, że chcemy stawać się przyjaciółmi Jezusa, a każda Msza święta stwarza nam piękną możliwość spotkania z Kimś, kto nas kocha.

Z kolei we wtorek we Mszy świętej uczestniczyła młodzież z klas VII-VIII Szkoły Podstawowej oraz Klasycznego Liceum Ogólnokształcącego. Ksiądz dyrektor Piotr Karpiński w czasie kazania nawiązał do Święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego, przypomniał jego genezę oraz to, jak ważne jest wyeksponowanie go dla wiernych. Krzyż Chrystusa daje siłę do walki ze złem. Jeśli człowiek chwyci się krzyża, Bóg przeprowadzi go przez zło. Ksiądz dyrektor przywołał kilka przykładów postaci, które dzięki krzyżowi odnalazły wiarę lub ją umocniły, pokonując dzięki temu trudności, które stanęły na ich drodze. Niejednokrotnie to, co je spotkało, przynosiło ogromne cierpienie, ale krzyż Chrystusa pomagał im znieść ból.

W piątek, ostatniego dnia Tygodnia Wychowania ksiądz dyrektor Piotr Karpiński przedstawił uczniom w auli syntezę chrześcijańskiego życia. Wskazał, że aby życie ludzkie miało sens potrzebna jest szczególna triada: miłość, wspólnota i misja. Tydzień Wychowania to wielka dawka Słowa Bożego, która każdego umocniła. Cennym akordem na koniec Tygodnia Wychowania była premiera filmu „Wyszyński. Zemsta czy przebaczenie?”.

Noc uwielbienia przed Zesłaniem Ducha Świętego

 

Niecodziennym wydarzeniem w naszej szkole była noc z soboty na niedzielę (22-23 maja), czyli Wigilia Zesłania Ducha Świętego. Najpierw odbyła się Terenowa Droga Światła, która tym razem w plenerze zamykała cykl tego typu nabożeństw, jakie miały miejsce w auli szkolnej przez okres wielkanocny. Po dotarciu uczestników Terenowej Drogi Światła do szkoły przyszedł czas na poczęstunek i krótki odpoczynek, po czym rozpoczęło się czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego. Wśród zgromadzonych w szkolnej auli uczestników obecni byli nauczyciele, uczniowie i przyjaciele szkoły, a także członkowie Wspólnoty Uwielbienia „Głos Pana” i Zespołu ewangelizacyjnego BOŻA SpRawka. Wszystko zaczęło się od wspólnie zaśpiewanej pieśni uwielbienia i wołania do Ducha Świętego. Następnie pan Maciej Kozłowski, nasz nauczyciel geografii, podzielił się świadectwem działania Ducha Świętego w jego życiu. Po wysłuchaniu świadectwa rozpoczęło się uwielbienie i gorliwa modlitwa o nowe napełnienie Duchem Świętym. Za poprowadzenie modlitwy i posługę muzyczną odpowiedzialni byli członkowie Wspólnoty Uwielbienia „Głos Pana” oraz Zespołu „BOŻA SpRawka”. Centralnym punktem wydarzenia była Eucharystia celebrowana przez ks. dyrektora Piotra Karpińskiego. Po Mszy świętej część uczestników czuwania kontynuowała modlitwę uwielbienia do rana. Ufamy, że na wszystkich spoczął Duch Święty. Radością jest dla nas także to, że tej nocy aula szkolna stała się wieczernikiem, w którym zgromadzili się różni ludzie, by oczekiwać mocy z wysoka.

 

Msza święta szkolna w drugą niedzielę miesiąca

Ufając, że pandemia nie przerwie już spotkań wokół Stołu Pańskiego, społeczność Klasyka modliła się w drugą niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej sprawowanej przez dyrektora szkoły ks. Piotra Karpińskiego.

Podczas kazania Ksiądz Dyrektor wskazał, że zdanie z Księgi Izajasza „Pan Bóg otworzył mi ucho” może być punktem wyjścia zarówno do dzisiejszych czytań, jak i całej chrześcijańskiej egzystencji. Podstawową rzeczywistością w życiu wiary jest słyszeć, usłyszeć lub bardziej – usłuchać Słowo. Naszym zadaniem jest głosić Chrystusa Zmartwychwstałego, przyjąć to, co mówi Duch Święty w sercu, na takie Słowo należy otworzyć ucho. Jest wiele sytuacji związanych ze słuchaniem Słowa, aby ono się spełniło. Ksiądz przywołał fragment dzisiejszej Ewangelii – rozmowę Jezusa z Piotrem. Z jednej strony Apostoł mówi o Panu – Mesjasz, ale gdy słyszy o krzyżu, upomina Jezusa. Przyjęcie Słowa musi łączyć się z wiarą, czasem trudne Słowo ściera się z wyobrażeniem człowieka, wydaje się niemożliwe. Tym bardziej wtedy należy za nim pójść, bo ponad Słowa Boże nie ma czegoś większego. Często ludzka troska, ludzkie postrzeganie rzeczywistości hamuje Boże plany. Patrzenie na życie oczami wiary pozwala to Słowo przyjąć i nim żyć. Druga sytuacja związana ze słuchaniem Słowa Bożego ma miejsce w pierwszym czytaniu – „Pan Bóg mnie wspomaga”. Pójście za Bogiem nie gwarantuje łatwego życia, szatan uruchamia wszystkie możliwe środki, aby człowiek się poddał. Jednak Bóg zapewnia, że jest blisko, dobrze jest się zdać na Niego. Trzecia sytuacja jest opisana w liście Jakuba. Wiara bez uczynków jest martwa. Same uczynki nie przynoszą zbawienia, one pokazują, co się dzieje z naszą wiarą – za nią musi iść odważne podejmowanie decyzji, Słowo musi być wprowadzane w życie. Te trzy sytuacje podsumowuje zdanie Jezusa o tym, że naśladowanie Go wiąże się z przyjęciem krzyża. Wcześniej czy później stanie się on udziałem człowieka. To właśnie w Bożym Słowie można doświadczyć mocy przemieniającej krzyż w łaskę, która zjednoczy z Bogiem. Ksiądz Piotr przywołał piękne słowa beatyfikowanej dziś wraz z Kardynałem S. Wyszyńskim siostry E. Czackiej: „Bywają w życiu niektórych ludzi wielkie katastrofy, które druzgoczą, łamią, rwą i przewracają wszystko (…). Uderzenie jest tak mocne, że za jednym zamachem ogołaca człowieka ze wszystkiego. Prócz miażdżącego bólu, zdaje się, że już nic jemu nie pozostaje. Bóg jest wtedy najbliżej. Szczęśliwy ten człowiek, jeżeli wśród bólu, wyzwolony ze wszystkiego, tylko Boga szuka i Jego znajdzie. Wtedy pozostaje tylko dusza i Bóg, Bóg i dusza (…)”. Taką wiarę powinniśmy mieć w trudnych doświadczeniach, ona przeprowadzi nas wtedy przez największe krzyże.

O oprawę liturgiczną zadbała klasa 3 D, o muzyczną – chór szkolny.

I Terenowa Droga Światła

 

W sobotni wieczór 22 maja odbyła się I Terenowa Droga Światła, zorganizowana przez naszą szkołę. Idea wydarzenia narodziła się już rok temu, ale ze względu na pandemię nie mogła się odbyć. W tym roku udało się nam wyruszyć w drogę. W nabożeństwie wzięło udział około 40 osób: nauczycieli, uczniów, absolwentów i przyjaciół szkoły. Na czas wędrówki pogoda nam dopisała i po deszczu pojawiło się słońce. Uroku wędrówce dodała też przyroda rozkwitająca pełnią wiosennych kwiatów i ciesząca oko soczystą zielenią liści.

Wspólne wędrowanie do 14 stacji Drogi Światła miało podwójny wymiar. Z jednej strony było to spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym i rozważanie tajemnic związanych z Jego zmartwychwstaniem, z drugiej zaś była to okazja spotkania z drugim człowiekiem oraz na nowo odczucia bliskości innych i wspólnoty.

Rozważania I KTDŚ oparte były na Hymnie o Miłości z 13 rozdziału Pierwszego Listu do Koryntian św. Pawła i omawiały różne aspekty miłości, koncentrując się na Miłości największej – Chrystusowej. Wędrowaliśmy podzieleni na grupy nadal z zachowaniem dystansu, ale już wreszcie razem. Widoczna była radość wszystkich z tego spotkania, a jednocześnie uważne wsłuchanie w przygotowane rozmyślania. Po długich miesiącach pracy zdalnej Droga Światła umocniła nas i odnowiła, napełniła nową motywacją do działania i radością życia. Dla wielu ciągiem dalszym Drogi Światła było czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

 

Nowy rok szkolny 2021/2022 rozpoczęliśmy tradycyjnie Mszą świętą, której przewodniczył biskup łowicki Andrzej Franciszek Dziuba, a wraz z nim koncelebrowali ks. dyrektor Piotr Karpiński i ks. Kamil Goc. Ksiądz dyrektor Piotr Karpiński powitał czcigodnego gościa i poprosił o sprawowanie liturgii w intencji społeczności szkolnej. W mowie inauguracyjnej przywołał słowa Prymasa Stefana Wyszyńskiego: „najpierw kochać, potem uczyć”, które mają stać się mottem tego roku.

W czasie kazania ksiądz biskup podkreślił, że rozpoczęcie nauki zawsze było przeżywane w sposób uroczysty, bo wiąże się z radością i nadzieją na poznanie prawdy. Odnosząc się do fragmentu Listu św. Pawła do Kolosan wskazał wiarę, nadzieję i miłość jako drogowskazy dla każdego człowieka. Szkoła to miejsce, dzieło ludzi, którzy zbliżają się do prawdy, w którym się mówi i słucha. Nasza szkoła jest miejscem prawdy, dlatego cieszy się takim zaufaniem rodziców i dzieci. Ksiądz biskup zachęcał, aby trwać w tym pięknym dziele, które wydaje owoce. Życzył, aby nowy rok szkolny przyniósł piękne owoce z tego, czego uczniowie się nauczą od nauczycieli – swoich mistrzów.

Na zakończenie Mszy świętej ks. dyrektor Piotr Karpiński podziękował wszystkim za wspólną modlitwę, księdza biskupa poprosił o błogosławieństwo na nowy rok szkolny. Zachęcał, aby go rozpocząć z Panem Bogiem.

Po Eucharystii uczniowie udali się do klas na spotkanie z wychowawcami.

 

Terenowa Droga Światła

tdś

 

 

 

                 

<<<Regulamin KTDŚ>>>

                         <<<Procedury bezpieczeństwa w  trakcie KTDŚ w okresie pandemii COVID-19>>> 

<<<Zgłoszenie osoby dorosłej >>>

Akcja wolontariatu „Ale ciacho”

W poniedziałek 21 czerwca w naszej szkole odbyła się akcja charytatywna, w czasie której zbieraliśmy pieniądze na ratowanie serduszka Franka Zembrzuckiego. Chłopczyk musi przejść operację ratującą jego życie w klinice w Munster. Bardzo dziękujemy za odzew i zaangażowanie wszystkich, którzy postanowili pomóc maleńkiemu Franusiowi. Dzięki Waszej ofiarności zebraliśmy 1110 zł. To wspaniały dar serca dla serca. Dziękujemy.

Czworo finalistów w 33. Olimpiadzie Filozoficznej

 

Aż czworo uczniów Klasycznego Liceum zakwalifikowało się do etapu centralnego Olimpiady Filozoficznej – wyniki ogłoszono w czwartek 1 kwietnia br.

W tym roku etap okręgowy Olimpiady miał przebieg dwustopniowy. Najpierw uczniowie pisali esej filozoficzny, a następnie najlepsi z nich przechodzili jeszcze egzamin ustny. Komitet Okręgowy rekomendował do finału pięcioro naszych uczniów, zaś Komitet Główny, po weryfikacji wszystkich materiałów, zakwalifikował ostatecznie czworo licealistów, którzy już teraz mają tytuł finalisty. Tytuł ten daje 100% na maturze z przedmiotu filozofia, a także brany jest pod uwagę przy rekrutacji na studia.

Mamy zaszczyt pogratulować tytułu finalisty następującym uczniom: Jakub Balcerowski (klasa IIIA), Marcin Chmurski (klasa IIA), Piotr Chudzio (klasa IIB) i Inga Popławska (klasa IIC).

Serdecznie gratulujemy i życzymy uzyskania tytułu laureata!

 

 

 

olipiada filo 21

Wycieczka klas drugich liceum

W dniach 16 – 18 czerwca klasy IIa i IIb były na wycieczce w Ośrodku Wypoczynkowym Kulka na Mazurach nad jeziorem Łęsk. Uczniowie pod okiem instruktorów brali udział w wielu zajęciach. Była ścianka wspinaczkowa, park linowy, rowery wodne. Uczyli się jeździć na segweyu i quadach, brali udział w warsztatach łuczniczych. Pogoda nam dopisała, ale najważniejsze, że był wreszcie czas  na wspólną zabawę i bycie razem.

Przedstawiciele maturzystów „Klasyka” z modlitwą na Jasnej Górze

 

W sobotę 27 marca 2021 r. przedstawiciele naszej szkoły pielgrzymowali do tronu Matki Bożej Jasnogórskiej, aby zawierzyć Jej egzaminy maturalne i decyzje dorosłego życia. Klasyczne Liceum reprezentowali: Zuzanna Orłowska, Kacper Tomczyk i Antoni Zając wraz z księdzem katechetą Radosławem Sawickim.

Tegoroczna pielgrzymka maturzystów była inna, niż zwykle. Ze względu na przedłużającą się pandemię koronawirusa i obowiązujące nas obostrzenia, po raz kolejny tradycyjna Pielgrzymka Maturzystów Diecezji Łowickiej na Jasną Górę nie mogła się odbyć w dotychczasowej formie. Nasza delegacja pielgrzymowała niejako w imieniu wszystkich maturzystów naszej szkoły i całej diecezji. To wielkie wyróżnienie móc być tak blisko Matki Bożej w duchowej stolicy Polski i modlić się za siebie i za pozostałych maturzystów.

O godz. 13.30 uczestniczyliśmy w Eucharystii sprawowanej przez J.E. ks. bpa Andrzeja Franciszka Dziubę, biskupa łowickiego. Ks. bp mówił w homilii o wiedzy, którą można zdobywać i posiąść, a także o mądrości, na którą trzeba pracować przez całe życie. Biskup nawiązał również do listu, w którym zapraszał młodzież maturalną całej diecezji do modlitwy i zawierzenia egzaminu dojrzałości. „Przygotowania do matury, same egzaminy, wybór studiów oraz dalszej drogi życiowej kosztują wiele wysiłku i trudu. Ponadto niepewność związana z pandemią też mocno obciąża pamięć i serce. W tym wszystkim nie jesteście pozostawieni sami sobie. Nie rezygnujcie z Jezusa w Waszym codziennym życiu, osobistej modlitwy i lektury Słowa Bożego. Zadbajcie o spowiedź sakramentalną, stan łaski uświęcającej oraz pełne uczestnictwo we Mszy świętej. Ponadto zachęcam Was także do wdzięczności wobec Boga i ludzi po maturze. Może uda się wówczas w indywidualnym pielgrzymowaniu na Jasną Górę osobiście powiedzieć Maryi słowo dziękuję.”

Po uroczystej Mszy Św., indywidualnej modlitwie i rozmowie z ks. bpem udaliśmy się do Skierniewic, wsparci opieką Matki Bożej.

Spływ kajakowy Pilicą klas drugich liceum

 

W czwartek 17 czerwca klasy drugie liceum wzięły udział w spływie kajakowym rzeką Pilicą. Na 14 kilometrowym odcinku rzeki Pilicy pomiędzy miejscowością Mysiakowiec i Domaniewice młodzież miała okazję poznać jedną z najpiękniejszych rzek w Polsce płynących po terenie nizinnym. Piaszczyste dno rzeki, wolny nurt i wspaniałe widoki dookoła zrobiły na wszystkich niesamowite wrażenie. Przez prawie cztery godziny woda, słońce, łąki i las. Po dopłynięciu do mety czekały nas inne atrakcje, z których szczególne emocje wzbudził paintball. Wielu z nas obiecało sobie, że w wakacje wrócimy do tego pięknego miejsca położonego tak niedaleko od Skierniewic.

Eksperymenty z fizyki

 

Adepci fizyki z profilu rozszerzonego KLO, realizując ambitny program fizyki, mimo trudnej sytuacji pandemicznej nie spoczywają na laurach,. Fizyka jako nauka doświadczalna wymaga eksperymentowania i to często z wykorzystaniem złożonej aparatury czy skomplikowanych przyrządów pomiarowych. Ale przy odrobinie pomysłowości do fascynujących eksperymentów wystarczy kawałek nitki i zwykły trampek czy znaleziona w garażu saperka. W ramach realizacji podstawy programowej eksperymentatorzy profilu rozszerzonego fizyki klas II wyznaczali przyspieszenie ziemskie metodą wahadła matematycznego. Aby eksperymenty niosły również nutkę emocji nasi młodzi fizycy pokusili się o rywalizację. Rywalizowały ze sobą dwie grupy profilowe: grupa klas II nowego liceum i klas II starego liceum.

Oczywiście do konkursowych wyników użyli bardziej precyzyjnych wahadeł niż trampek na sznurku, a uzyskane przez nich wyniki mogą imponować. Przyspieszenie grawitacyjne na szerokości geograficznej Skierniewic zgodnie z profesjonalnymi badaniami wynosi: 9,8123[m/s2]. Średni wynik uczniów grupy IIR nowego LO: 9,82[m/s2] z niepewnością wyniku 0,21[m/s2]. Średni wynik uczniów grupy IIR starego LO: 9,83[m/s2] z niepewnością wyniku 0,32[m/s2].

Brawo!

 

Wycieczki klas pierwszych liceum

 

W dniach 16 – 18 czerwca klasy pierwsze liceum udały się na wycieczki integracyjne. Pierwszego dnia spotkaliśmy się w Zaścianku Babie Lato, gdzie w końcu po długiej rozłące uczniowie i wychowawcy mogli się lepiej poznać. Młodzież korzystała z takich atrakcji jak pływanie na łódce, bujanie się na huśtawce nad wodą, gry w piłkę nożną siatkówkę czy badmintona. Drugiego dnia wybraliśmy się na wycieczkę do EnergyLandi. Powitała nas piękna pogoda więc oprócz licznych przejażdżek, w tym na największym  rollercoasterze Hyperionie, młodzież chętnie korzystała ze strefy wodnej. Długa podróż autokarem jeszcze bardziej zintegrowała uczniów, były śpiewy, rozmowy i gry. Trzeciego dnia spotkaliśmy się w parku na pikniku, gdzie czytaliśmy książki, graliśmy w planszówki i spacerowaliśmy ciesząc się własnym towarzystwem. Ten czas spędzony razem jest szczególnie ważny dla uczniów klas pierwszych, ponieważ to pierwszy raz gdy mogliśmy się lepiej poznać. Mamy nadzieję, że nasze więzi i  poczucie przynależność do klasy i szkoły zostały wzmocnione.

 

Ekstremalna Droga Krzyżowa Klasyka 2021

Rok temu byliśmy zmuszeni odwołać jedną z piękniejszych tradycji naszej szkoły, jaką stała się Ekstremalna Droga Krzyżowa Klasyka. Tegoroczna EDKK będzie inna niż te, na których spotykaliśmy się w latach ubiegłych, ponieważ całe wydarzenie dostosujemy do obowiązujących obostrzeń, a także zachowamy wszelkie środki ostrożności. Wszystko po to, aby zapewnić bezpieczeństwo dla każdego kto będzie chciał, po raz czwarty, przeżyć razem z nami Misterium Drogi Krzyżowej podczas 25-kilometrowej nocnej wędrówki!
Tegoroczna Ekstremalna Droga Krzyżowa Klasyka wyruszy 26 marca br. i jest propozycją dla wszystkich osób aktywnych fizycznie, które chcą podjąć trud i wyzwanie 25-kilometrowej trasy niezależnie od warunków pogodowych. Taka forma Drogi Krzyżowej polega również na medytowaniu rozważań, modlitwie oraz pokonywaniu własnych słabości. Jest to szansa na zbliżenie się do Boga oraz autorefleksji i na zmianę swojego życia. Mottem tegorocznej EDK jest hasło „Rewolucja pięknych ludzi” i w tym kluczu zostały ułożone rozważania, które będą nas zachęcały do zmiany swojego życia na coś nowego, lepszego.
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:
Wydarzenie skierowane jest do:
+ Uczniów Zespołu Szkół im. Ks. Stanisława Konarskiego począwszy od klasy VII Szkoły
Podstawowej (liceum, klasa 7 SP)
+Uczniowie klas młodszych mogą wziąć udział tylko pod opieką rodzica/opiekuna prawnego
+ Nauczycieli i pracowników szkoły
+ Rodziców uczniów naszej szkoły
+ Absolwentów naszej szkoły.

Zapisy od 15 do 24 marca 2021 roku:
+ Uczniowie – zapisy i zgody rodziców należy podpisane i zeskanowane przesłać na adres mailowy szkoły lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły
+ Nauczyciele i pracownicy szkoły –zgłoszenie przez wiadomość w Librus do p. Ewy Adamczyk Rayner
+ Rodzice –zgłoszenia w sekretariacie szkoły
+ Absolwenci – zgłoszenia w sekretariacie szkoły

Ważne informacje:
+ Wszyscy uczestnicy są podzieleni na grupy.
+ Przejście EDKK w grupach liczących maksymalnie 10 osób (w przypadku grup dla uczniów: 8
uczniów i 2 opiekunów odległość 1.5m między uczestnikami, obowiązkowe maseczki zakrywające usta i nos).
+ Grupy wychodzą w odstępach ok. 10-minutowych. Pierwsza grupa wyrusza o godz. 17:00. Dokładny
harmonogram w późniejszym terminie.
+ Start: dziedziniec Klasyka. Koniec: kościół NSPJ na Widoku.
+ Planowany czas całej Drogi krzyżowej wynosi ok. 7 godzin.
+ Każdy z uczestników powinien zabrać: maseczkę zakrywającą usta i nos, kamizelkę odblaskową lub odblask, latarkę, ciepłe ubranie, wygodne i wodoodporne buty, wodę/herbatę, wysokokaloryczną przekąskę oraz naładowany telefon komórkowy. Należy pamiętać, że zbyt duży ciężar na plecach to większe obciążenie i większe zmęczenie podczas drogi.
+ Każda grupa otrzymuje pakiet: krzyż, rozważania, mapę z zaznaczonymi stacjami oraz dwie kamizelki odblaskowe.
+ W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z organizatorami: panią Ewą Adamczyk Rayner lub Bartkiem Migałą. Pytania można także zadawać poprzez wiadomość na profilu Fb naszej szkoły.

Zapraszamy!
 
 
 
 
ekstremalna droga krzyżowa klasyka 2021

Finaliści XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

W dniach 5-6 czerwca odbył się etap centralny Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, który wszystkim dostarczył miłych i  niepowtarzalnych emocji.

Z ogromną radością informujemy, że nasi uczniowie- Julia Pazurek i Jan Osicki, reprezentanci województwa łódzkiego zostali finalistami tej olimpiady.

Nasi Olimpijczycy otrzymają nie tylko ciekawe nagrody rzeczowe, ale także mają zagwarantowany wstęp na wiele prestiżowych uczelni bez postępowania kwalifikacyjnego.

Serdecznie gratulujemy!

julka jasiek biol

Etap okręgowy XXXIII Olimpiady Filozoficznej

 

Siedmioro licealistów z naszej szkoły wzięło udział w etapie okręgowym Olimpiady Filozoficznej. Etap ten składał się z dwóch części. W sobotę 13 lutego uczniowie pisali esej filozoficzny, zaś 27 lutego odpowiadali na pytania na egzaminie ustnym.

Miło nam poinformować, że do etapu centralnego zostało zgłoszonych aż pięcioro naszych uczniów: Kuba Balcerowski (III A), Piotr Chudzio (II B), Inga Popławska (II C), Marcin Chmurski (II A) oraz Aleksandra Wójcik (I A). Wymienione osoby czekają teraz na weryfikację przez Komitet Główny Olimpiady Filozoficznej i ostateczną kwalifikację do zawodów centralnych. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Pasja, otwartość, możliwości i wiele innych, czyli Klasyk Skierniewice

Zobacz, co o naszej szkole mówią Absolwenci:
Lidia Lińska
Joanna Maria Kania-Niklas
Maciek Kania
Martyna Słojewska
oraz nasza uczennica Marysia Kania
Rekrutacja trwa, zapraszamy - Klasyk czeka na Ciebie! ????
 
Music: Conditional - "Counting Dollars" (Instrumental Version); Epidemic Sound Personal License
Intro/outro/transitions: Mixkit free license
Mental, transport and movie set help: Piotr Zabrzewski
Rights/claims: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Gratulacje Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu dla Klasycznego Liceum

Trwają gale i eventy podsumowujące tegoroczną edycję Rankingu Perspektyw 2021. Z tej okazji list gratulacyjny dla Klasycznego Liceum wystosował Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr hab. Andrzej Tykarski. Magnificencja podkreślił wysokie miejsce, jakie zajęła nasza szkoła w Rankingu Szkół Olimpijskich. Dziękujemy.

gratulacje dyplom

 

 

Sukcesy biologiczne

W drugim semestrze roku szkolnego uczniowie profilu biologicznego KLO mimo pandemii wzięli udział
w wielu przedsięwzięciach osiągając znaczące sukcesy.

W ogólnopolskim webinarium organizowanym przez Ligę Ochrony Przyrody

nt. „Rośliny inwazyjne w lasach”. uczestniczyli uczniowie profilu biologicznego klasy II C i II D.

Anna Stępniak, uczennica klasy II C, zajęła III miejsce w konkursie wiedzowym i otrzymała ciekawe nagrody rzeczowe.

W drugim semestrze odbyły się trzy kolejne etapy Olimpiady Wiedzy Biologicznej.

Miło nam poinformować, że nasi uczniowie:

Adam Placek, uczeń klasy II D, został laureatem

Julia Pazurek, uczennica klasy III B finalistką tej olimpiady.

W drugim semestrze odbył się etap szkolny i okręgowy Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Miło nam poinformować, że:

Jan Osicki zajął I miejsce podczas finału okręgowego XXXVI OWE
i jednocześnie został reprezentantem na finał centralny XXXVI OWE.

Julia Pazurek zajęła II miejsce podczas finału okręgowego XXXVI OWE i jednocześnie została reprezentantem na finał centralny XXXVI OWE.

Gratulujemy wszystkim naszym uczniom. Janowi i Julii życzymy powodzenia na etapie centralnym!

biol

Medal Uniwersytetu Łódzkiego dla naszego nauczyciela

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasz nauczyciel chemii Andrzej Krempiński został odznaczony Medalem Universitas Lodziensis Alumno Laude Dignissimo za wybitną działalność na rzecz i dla dobra Uniwersytetu Łódzkiego. To nie tylko forma nagrody, ale i zauważenia tych, którzy wyjątkowo dobrze realizowali się na uczelni. Pan Andrzej został doceniony za wieloletnią pracę i działalność na rzecz integracji społeczności akademickiej.

To nie jedyne zresztą wyróżnienie. Podczas Gali Absolwenta, która odbyła się 23 stycznia 2021 r. na Wydziale Chemii UŁ, Pan Andrzej został również odznaczony Medalem za „Chlubne Studia”, za znaczące osiągnięcia naukowe i aktywność naukową.

Gratulujemy obu nagród i jest nam bardzo miło, że Pan Andrzej Krempiński zasilił grono naszych nauczycieli.

Strona 8 z 9