Breadcrumbs

Wydarzenia w Liceum Ogólnokształcącym

Msza szkolna w II niedzielę miesiąca

 

W niedzielę 12 marca odbyła się szkolna Msza święta sprawowana przez księdza dyrektora Piotra Karpińskiego. W kazaniu ksiądz dyrektor zadał bardzo ważne pytanie: czy jesteśmy spragnieni? Czy odczuwamy głód? Ksiądz dyrektor pokazał, jak ważny jest głód słowa Bożego, nawiązując najpierw do Starego Testamentu i wędrówki Izraelitów. Ukazał w ten sposób, że pragnienie ludu, które zostało zaspokojone dzięki wodzie, jest zapowiedzią tego, że pragnienie na poziomie duchowym zaspokoi tylko Jezus. Człowiek w czasie życia zaspokaja wiele potrzeb: głód, pragnienie, poczucie bezpieczeństwa, bliskości, ale pragnienia, które są w głębi serca, może zaspokoić tylko Bóg. O czym przekonuje święty Paweł w liście do Rzymian, gdyż pokazuje, że źródłem wody żywej jest miłość Boga rozlana przez Ducha Świętego, która przenika wszystko i zaspokaja pragnienia człowieka. Jeśli żyjemy połowicznie i mamy wrażenie, że słowo boże jest nam niepotrzebne, to czas, aby wołać o Ducha Świętego, o źródło wody – miłość bożą, która zaspokoi największe pragnienia, gdyż Bóg chce nam dać pełnię życia.

O oprawę liturgiczną zadbała klasa II b Liceum, o muzyczną – chór szkolny pod batutą p. Marianny Rzeszotarskiej.

Wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów

 

W środę 8 lutego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, które przekazali łódzki kurator oświaty Waldemar Flajszer oraz wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński. Jest nam miło poinformować, że wśród 338 wyróżnionych uczniów znalazł się także przedstawiciel Klasycznego Liceum Ogólnokształcącego – Maciej Barańczyk z klasy IV A.

Stypendia PRM otrzymują uczniowie szkół, w których nauka kończy się egzaminem maturalnym, jeśli spełniają przynajmniej jeden z dwóch warunków: otrzymali promocję z wyróżnieniem oraz najwyższą w danej szkole średnią ocen, lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wyniki co najmniej dobre.Stypendium otrzymuje tylko jeden uczeń w szkole. Kandydatów typują samorządy uczniowskie, a zatwierdzają rady pedagogiczne.

Lud w drodze, czyli dni skupienia dla nauczycieli i pracowników szkoły

 

Tegoroczny wyjazd formacyjno-rekolekcyjny odbył się w dniach 14-15 października i miał miejsce w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Niepokalanek w Szymanowie. Temat dni skupienia brzmiał: „Lud w drodze. O Kościele synodalnym”. Był to czas zarówno na osobistą modlitwę, wsłuchiwanie się w Słowo Boga, uwielbienie, koronkę do Miłosierdzia Bożego, Mszę świętą, ale i na spotkania w mniejszych grupach, integrację czy spacery. Konferencje wygłosił dla nas prof. dr hab. Marek Kita.

Pierwszego dnia rekolekcjonista podkreślał, że Kościół ma być synodalny, czyli w drodze, bo człowiek wiary jest wędrowcem. Punktem wyjścia rozważań stały się słowa Jezusa: „Ja jestem drogą” (J 14, 6). Prawda jest drogą, zatem Kościół – Lud Boży, idąc rozwija się, bo zmierza do prawdy. Droga to proces, dzięki któremu poznajemy prawdę, czyli doświadczamy poznania Boga, tęsknoty za Nim, Jego bliskości. Rekolekcjonista podkreślał, że wiara jest drogą, a poznawanie to proces, umożliwiający indywidualne doświadczenie Jezusa, który jest i człowiekiem, i Bogiem. Chrystus jako człowiek wędrował, uczył się prawdy i posłuszeństwa od Boga. Skoro On się uczył, odkrywał swoje powołanie, to my też powinniśmy to czynić.

W drugim dniu prelegent dzielił się Kościołem w drodze, który się rozwija we wspólnocie, otwiera się na działanie Ducha Świętego, przeżywa Jezusa, słucha siebie nawzajem, przynosi owoc. Kościół jest sposobem życia, siecią relacji, służbą drugiemu człowiekowi i Bogu. Trzeba się ciągle nawracać, korzystać z darów, które daje Jezus, szukać i koncentrować się na tym, co istotne.

Prof. Marek Kita odpowiadał na pytania uczestników, a także opowiedział o funkcjonowaniu Wspólnoty Chemin Neuf, do której należy wraz z żoną. Dziękując profesorowi za wykłady, ksiądz dyrektor przywołał dwie myśli: musimy iść drogą, szukać prawdy, dobry nauczyciel jest najpierw dobrym uczniem oraz musimy się nawracać, a zmiana myślenia jest procesem na całe życie.

Zwieńczeniem Dni Skupienia była Msza święta o wzrost, jedność, wiarę i dobrą posługę na rzecz drugiego człowieka, sprawowana przez księdza Piotra Karpińskiego i koncelebrowana przez księdza Kamila Goca. W sanktuarium Matki Bożej Jazłowieckiej zawierzyliśmy wszystko to, co mamy w sercach. W kazaniu ksiądz Dyrektor zwrócił uwagę na to, że można się przyznawać do Boga poprzez zewnętrzne uczynki, co docenia dzisiejszy świat oraz wewnętrzne wybory, które budują naszą tożsamość. Warto wykonać pracę w sobie, określić swoje dążenia, z tego wyboru wypływają czyny na zewnątrz. Możemy się przyznawać do Boga bardziej tą wewnętrzną tożsamością, a Jego plan realizujemy wtedy, gdy jesteśmy Jego dziećmi. Ksiądz Dyrektor skupił się również na wyjaśnieniu tego, co to znaczy być razem w drodze. Rodzi to konsekwencje, można być w drodze jak strumień żywej wody, a można stać w miejscu jak „bajoro”. Do nas należy wybór. Człowiek idący z Bogiem, otwarty naprawdę, nie zginie. Droga synodalna to bycie we wspólnocie, w szkole też możemy być kościołem synodalnym i niech w nim spełnia się słowo Boże.

Tegoroczne dni skupienia były okazją do pogłębiania wiedzy i wiary, do oderwania się od codzienności i jak każde rekolekcje, na pewno przyniosą duchowe owoce.

Awans licealistów w Olimpiadzie Filozoficznej

 

Pięcioro uczniów Klasycznego Liceum bierze udział w XXXV Olimpiadzie Filozoficznej. Za nami etap szkolny, który polegał na napisaniu pracy naukowej na jeden z podanych tematów. Za pracę pisemną można maksymalnie uzyskać 30 punktów, zaś minimum 20 punktów jest wymagane, by awansować do etapu okręgowego.

Julian Krucki (IIIB) i Nikola Kowalska (IB) napisali pracę na temat: „Czy wojna może być sprawiedliwa?”. Julia Wesołowska (IIIA) i Natalia Wieczorek (IIIB) wybrały temat: „W jaki sposób filozofia religii podejmuje problem zła?”. Ela Adamczyk Rayner (IIB) napisała pracę na temat koncepcji człowieka u Platona.

Jest nam miło poinformować, że wszystkie pięć prac z naszej szkoły uzyskało maksymalną notę 30 punktów. Tym samym uczniowie przeszli do etapu okręgowego, który odbędzie się 18 lutego. Życzymy powodzenia!

 

filoz

Otrzęsiny klas pierwszych liceum

 

W dniach 12-14 października odbyły się otrzęsiny klas pierwszych liceum. Aby wkupić się w łaski starszych kolegów,„pierwszaki” musiały wykonać kilka zadań. W środę 12 października mieli pojawić się w strojach eleganckich, a tematem przewodnim było hasło „Francja elegancja”. Na korytarzach naszej szkoły można było zobaczyć elegancko ubrane uczennice w długich sukniach oraz uczniów w garniturach i białych koszulach z krawatem lub muchą. Czwartek upłynął pod hasłem „Wsi spokojna, wsi wesoła”, a nasi uczniowie ubrani byli w kraciaste koszule, badany, a na głowach mieli różnego rodzaju kapelusze. Następnym zadaniem pierwszaków było nakręcenie Tik-Toków o naszej szkole, które zostały przedstawione w relacji na szkolnej stronie Facebook. Ostatnim zagadnieniem było napisanie wiersza o swojej wychowawczyni, który został zaprezentowany na apelu z okazji Dnia Patrona Szkoły.

Cieszymy się, że nasi nowi uczniowie tak rzetelnie zaangażowali się w powierzone im zadania. Dzięki temu tuż po ślubowaniu stali się pełnoprawnymi członkami społeczności Klasyka.

Życzenia świąteczne

3

Pielgrzymka licealistów do Włoch

 

W dniach od 30 września do 7 października grupa uczniów z klas drugich, trzecich i czwartych liceum pod opieką nauczycieli oraz Księdza dyrektora Piotra Karpińskiego i pani dyrektor Magdaleny Wesołowskiej uczestniczyła w pielgrzymce do Włoch.

Bogaty program wyjazdu obejmował wiele ciekawych miejsc i zabytków kultury. W Wenecji uczestnicy zwiedzali miasto, w tym m.in.: Plac i Bazylikę Św. Marka, Dzwonnicę, Pałac Dożów, most Westchnień i Most Rialto. Uczniowiemogli podziwiać również zabytki Florencji oraz Pizy, w której największą uwagę skierowano na Krzywą Wieżę i Bazylikę Św. Ramirego. Równie ciekawym okazała się Siena z Sanktuarium Św. Katarzyny i głównym placemPiazza del Campo. Duże poruszenie wywołała także wizyta w Bazylice Św. Franciszka i Św. Klary w położonym na wzgórzach Asyżu. Młodzież z uwagą poznawała zabytki Rzymu, takie jak: Panteon, PiazzaNavona, Fontanna di Trevi, Schody Hiszpańskie, Plac Wenecki, Koloseum i Forum Romanum. Niezwykle wzruszającym okazała się audiencja z Papieżem Franciszkiem, zwiedzanie Bazyliki Św. Piotra i modlitwa przy grobie Św. Jana Pawła II. Ponadto zaciekawienie wywołała obecność w Bazylice Św. Pawła za Murami, Bazylice Santa Maria Maggiore i Bazylice Św. Jana na Lateranie. W ostatnim dniu pielgrzymki uczestnicyzwiedzali Neapol, a w nim Piazza del Plabiscito, Galerię Umberta oraz mogli pomodlić się przy grobie księdza DolindoRuotolo. Na koniec odbyła się wycieczka wraz z przewodnikiem po Pompejach – antycznym mieście zniszczonym podczas erupcji Wezuwiusza.

Pielgrzymka w swoim urozmaiconym programie obejmowała nie tylko wiele atrakcji turystycznych, ale przede wszystkim miała wymiar duchowy. Każdego dnia oprócz zwiedzania miejsc świętych, uczniowie uczestniczyli w Mszach Świętychpod przewodnictwem Księdza Dyrektora, który w swoich homiliach nawiązywał do tekstów Ewangelii oraz odwiedzanych miejsc. Były to swoiste rekolekcje ubogacające każdego uczestnika.

Po długiej podróży młodzież wróciła zmęczona, ale zadowolona z wieloma wrażeniami.Przepiękna pogoda, cudowne krajobrazy, niezwykłe zabytki i wspólne rozmowy podczas pielgrzymki zapewniły pogłębienie relacji i moc wspaniałych wspomnień oraz umocnienie w sferze duchowej.

Jasełka i wieczór wigilijny

 

W środę 21 grudnia o godzinie 17:00 w auli szkolnej odbył się Wieczór wigilijny z udziałem Księdza Biskupa Andrzeja Franciszka Dziuby.

Spotkanie rozpoczęło się od wystawienia Jasełek, przygotowanych przez uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej pod przewodnictwem p. Małgorzaty Kozłowskiej. Ubrane na biało aniołki przybliżyły nam historię zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, pokazały Boży plan, według którego Święta Rodzina musiała się udać do Betlejem, gdzie w ubogiej szopie na świat przyszedł Zbawiciel – Jezus Chrystus. Uczniowie z Małego Klasyka zagrali również trzech mędrców, którzy podążając za gwiazdą, dotarli najpierw do pałacu Heroda, a potem oddali hołd Maleńkiej Dziecinie i złożyli jej przyniesione ze sobą dary. W stajence nie mogło zabraknąć również pastuszków. Pojawili się tam także uczniowie klasy 8 Szkoły Podstawowej, którzy przybyli powitać Jezusa. Przedstawieniu towarzyszył chór szkolny pod batutą p. Marianny Rzeszotarskiej, który zachwycił wszystkich przepięknym wykonaniem polskich kolęd.

Po Jasełkach harcerze przekazali na ręce Księdza Biskupa i Księdza Dyrektora betlejemskie światełko pokoju. Po odczytaniu fragmentu Ewangelii nastał czas przemówień i życzeń. Najpierw przedstawiciele uczniów złożyli życzenia Księdzu Biskupowi. Następnie ksiądz dyrektor Piotr Karpiński podziękował za przygotowanie Jasełek i złożył życzenia Bożonarodzeniowe całej społeczności szkolnej. Ksiądz Dyrektor zwrócił uwagę, że Ewangelia mówiła o narodzinach Syna Bożego, jednakże są inne fragmenty Pisma, jak Ewangelia według św. Jana, która stawia pytanie, czy myśmy się już z Boga narodzili. Dlatego też życzył mocy z wysoka i odrodzenia naszego człowieczeństwa w Bogu. W swoim słowie Ksiądz Biskup Andrzej Franciszek Dziuba wyraził zachwyt nad prostotą i pięknem tegorocznych jasełek i życzył, by odnaleźć się blisko Bożej Dzieciny, która każdego bezwarunkowo przygarnia. Ksiądz Biskup poświęcił także opłatek, którym połamali się wszyscy zebrani.

Tegoroczny Wieczór wigilijny miał charakter piękny i podniosły. Cieszymy się, że po okresie pandemii mógł się z powrotem odbyć i wprowadzić nas w niepowtarzalną atmosferę Bożego Narodzenia.

 

Msza szkolna w II niedzielę miesiąca

 

W II niedzielę października odbyła się szkolna Msza święta sprawowana przez księdza dyrektora Piotra Karpińskiego. W kazaniu ksiądz dyrektor objaśnił Słowo Boże, które podejmowało temat logiki Bożego dawania. Pan Bóg daje nam swoje dary za darmo, według zasady podwójnego dobra i z ogromnej miłości. Nie musimy czynić nic wielkiego, aby Pan spełnił nasze prośby. Wystarczy, że mu zaufamy i będziemy mieć wiarę w sercu. Nie jesteśmy w stanie go przymusić ani przekonać, tylko przyjąć jego wielki dar. Z Ewangelii św. Łukasza wynika zasada podwójnego dobra, czyli jeden dar Boga to wstęp do większego dobra, co widać na przykładzie trędowatego, który jako jedyny wrócił i podziękował Jezusowi za dar uzdrowienia, otwierając się tym samym na dotknięcie duszy, czyli dar zabawienia, życia wiecznego. Pan daje siebie samego, robi to z ogromnej miłości do człowieka, gdyż największym darem jest czysta miłość Boga na wieki. Na koniec ksiądz dyrektor zachęcał, abyśmy potrafili przyjmować dary Chrystusa, umieli za nie dziękować, otwierając się na większe dobro. Na zakończenie Mszy świętej przedstawiciele uczniów w imieniu całej społeczności szkolnej złożyli księdzu dyrektorowi Piotrowi Karpińskiemu życzenia z okazji urodzin. Życzyli błogosławieństwa Bożego, światła Ducha Świętego i opieki Matki Bożej, radości życia, zdrowia i niesłabnącego żaru w posłudze kapłańskiej. Młodzież pogratulowała również wydania kolejnej książki pod tytułem "Rozpalić wiarę", w której zabiera ksiądz czytelnika w podróż przez opowieść o wierze zawartą w liście do Rzymian św. Pawła. 

Za oprawę Mszy świętej była odpowiedzialna klasa I c.

 

Msza święta w druga niedzielę miesiąca

 

W drugą niedzielę miesiąca społeczność Klasyka zgromadziła się na Eucharystii, sprawowanej przez ks. dyrektora Piotra Karpińskiego. Tym razem Msza św. zbiegła się z parafialnymi rekolekcjami adwentowymi. Wysłuchaliśmy nauki ks. dra Ryszarda Mazurkiewicza. Oby ten czas rekolekcji służył przemianie i sprawił, że nawrócony powtórzy Jezusowi za św. Piotrem, że Go kocha. Człowiek nigdy nie zrozumie jak wielka jest Boża łaskawość względem niego.

O oprawę liturgiczna zadbała klasa 2A, muzyczną – chór szkolny.

 

Akcja wolontariatu „Ale ciacho”

 

W środę 28 września odbyła się w naszej szkole kolejna akcja charytatywna „Ale ciacho”, w czasie której zbieraliśmy pieniądze na dofinansowanie wycieczek dzieciom z Ukrainy oraz na dofinansowanie zakupu opału dla p. Agnieszki. Dzięki Waszej wrażliwości i ofiarności zebraliśmy ponad 2 tysiące złotych. Bardzo się cieszymy, że tak licznie wsparliście naszą akcję, że macie serca wrażliwe i chcecie pomagać innym ludziom, że upiekliście tak wiele różnorodnych ciast i ciasteczek oraz zjedliście je z apetytem. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i chęć pomocy!

 

Akcja wolontariatu „Ale ciacho”

 

W środę 23 listopada 2022 roku, w naszej szkole odbyła się kolejna akcja charytatywna „Ale ciacho”, w czasie której zbieraliśmy pieniądze na dofinansowanie rehabilitacji p. Mirosława Ferensztajna i ratowanie serduszka małej Emilki. Byliśmy pod wielkim wrażeniem zaangażowania naszych uczniów w pieczenie ciast i ciasteczek oraz ich kupowanie. Dzięki wrażliwości i ofiarności uczniów naszej szkoły zebraliśmy ponad 2 tysiące złotych. Bardzo się cieszymy, że wszyscy tak licznie wsparli naszą akcję i bardzo wszystkim dziękujemy!

Debata i wybory do Samorządu Uczniowskiego

 

W czwartek 22 września odbyła się debata kandydatek do Samorządu Uczniowskiego Liceum. Do wyborów na przewodniczącego stanęły: Antonina Zbrzyzny – kl. III A, Laura Burlińska – kl. III B i Malwina Plucińska – kl. II A. Uczennice miały za zadanie zaprezentować się, opowiedzieć o swoich pomysłach na zmiany w szkole, przedstawić plan pracy i współpracy z dyrekcją szkoły.

Następnego dnia, w piątek 23 września odbyły się wybory. Uczniowie głosowali na przerwach między 8.45 a 12.30. Debata zachęciła licealistów do oddania głosu na wybraną kandydatkę. Frekwencja wyborcza wyniosła 67%, najwyższa frekwencja była w klasie II A – 91%.

Najlepiej zdaniem licealistów zaprezentowała się Antonina Zbrzyzny, która w wyborach na przewodniczącą samorządu zdobyła 43% głosów. Na drugim miejscu była Laura Burlińska– 27 % głosów, a na trzecim Malwina Plucińska – 11% głosów.

Serdecznie gratulujemy nowej przewodniczącej i życzymy sukcesów w nowej roli.

 

Obchody Dnia Niepodległości

 

W czwartek 10 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Święto Odzyskania Niepodległości. Z tej okazji odbyły się okolicznościowe apele. Uczniowie klas piątych ukazali bolesną przeszłość Polski, zwłaszcza tę dotyczącą rozbiorów i wojen. Obecny kształt Ojczyzny zawdzięczamy pokoleniom rodaków, którzy nie wahali się oddać za nią życia. Oprócz tekstów prozatorskich i wierszy zebrani wysłuchali żołnierskich piosenek i zaśpiewali wspólnie hymn narodowy. Natomiast uczniowie klasy 7 i 8 w romantyczny sposób przedstawili wizję walki o wolną ojczyznę. Wiersze przeniosły nas do chwil, kiedy losy naszego kraju ważyły się na mapie świata. Wszyscy z dumą i wzruszeniem słuchaliśmy pieśni patriotycznych, które zwłaszcza dzisiaj, w obliczu toczącej się wojny, znaczą dla nas tak wiele. 

Po uroczystym apelu głos zabrał ksiądz dyrektor Piotr Karpiński, który podziękował uczniom za program słowno-muzyczny. Zwrócił uwagę na to, że słowa„matka” i „ojczyzna” niosą ze sobą silny ładunek emocjonalny. Przywołał postać Jana Pawła II, który mimo, że wiele lat żył poza granicami kraju, był z Polską głęboko związany. Zawsze wzywał do troski o Ojczyznę i modlitwę o pokój na świecie. Ksiądz dyrektor zwrócił się do uczniów z życzeniami, aby byli pokoleniem pokoju, a nie wojny. Za Ojczyznę należy się modlić i pracować na rzecz jej pomyślności. Starszych zaś uczniów ksiądz dyrektor zachęcał, by ukazany w programie romantyczny patriotyzm uzupełnili jego wersją pozytywistyczną, czyli pracą i nauką dla pomyślności przyszłych pokoleń.

Egzamin maturalny 2022 – analiza wyników

 

W maju 2022 r. do egzaminu maturalnego podeszło 49 absolwentów Klasycznego Liceum Ogólnokształcącego. Nadszedł czas na podsumowanie wyników tegorocznych matur.

Jest dla nas wielką radością, że nasi uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie na maturze i osiągnęli znakomite wyniki dające przepustkę na najlepsze uczelnie. Wszyscy uczniowie zdawali trzy przedmioty obowiązkowe: język polski, matematykę i język obcy, a także przedmioty na poziomie rozszerzonym. Z wszystkich egzaminów wyniki średnie szkoły wyglądają imponująco: o wiele punktów procentowych przekraczają one średnie wyniki województwa i Polski, a także nasze liceum osiąga najlepsze wyniki z wielu przedmiotów.

 

Wyniki szkół z przedmiotów obowiązkowych w %
szkoła j. polski matematyka j. angielski j. niemiecki
Woj. łódzkie 57 63 82 66
Klasyczne LO 65 81 95 94
LO PRUSA S-ce 56 77 88 -
EKONOMIK S-ce 57 66 80 -

 

szkoła Wyniki szkół z przedmiotów dodatkowych w %
bio che fil fiz geo his

inf

ang nie pol mat wos
W. łódzkie 47 39 45 44 47 41 50 69 59 57 43 33
KLO 70 51 100 70 64 58 70 79 94 78 55 66
LO Prusa 59 41 - 48 55 45 33 69 - 58 43 58
Ekonomik 35 15 - 44 49 32 33 60 - 45 34 31

 

Z powyższych zestawień wynika, że absolwenci Klasyka znakomicie poradzili sobie na maturze. Z przedmiotów obowiązkowych i rozszerzonych znacznie przekroczyli średni wynik OKE – z języka polskiego wynik szkoły to 114% wyniku OKE, z matematyki 129%, a z języka angielskiego 116%.

Zewszystkich przedmiotów rozszerzonych wyniki Klasycznego Liceum są najlepsze na tle szkół w okolicy i wyższe o kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt punktów procentowych (informatyka o 37pp, fizyka o 22pp, język polski o 20pp, historia o 13pp, matematyka o 12pp, biologia o 11pp, chemia o 10pp, język angielski o 10pp).

Gratulujemy naszym tegorocznym maturzystom, a także nauczycielom naszej szkoły tak znakomitego wyniku. Ciężka praca oraz fachowość i pasja nauczycieli sprawia, że Klasyczne Liceum jest wyjątkową marką wśród szkół średnich.

 

Msza święta w drugą niedzielę miesiąca

 

W drugą niedzielę miesiąca społeczność Klasyka modliła się na Mszy świętej, której przewodniczył ks. dyrektor Piotr Karpiński. O oprawę liturgiczną zadbała klasa II B, o muzyczną – chór szkolny. Z racji tego, że zbliża się zakończenie roku liturgicznego czytania XXXIII Niedzieli zwykłej traktują o sprawach ostatecznych. Pokazują różne podejście do prawdy o końcu dziejów. Chrześcijanin nie może być bierny wobec prawdy o tym, że nastąpi Dzień Pański. Ma mu to pomóc zrozumieć chwilę obecną, wtedy lepiej przeżyje życie i będzie bardziej przygotowany na przyjście Jezusa. Ksiądz Dyrektor zwrócił uwagę na kilka obrazów zawartych w Ewangelii dnia i odniósł je do życia każdego z nas. To na przykład wizja zburzenia świątyni, która dokonuje się w postaci rozpadających się struktur Kościoła czy sposobów przeżywania wiary. Następuje to w każdej epoce, więc wystarczy mieć świadomość, że jest przy nas Jezus. Kościół jest prowadzony przez Jego Ducha, jest niezależny od stopnia trudności czasów. Kolejny obraz to pojawienie się fałszywych proroków. Ewangelia przestrzega przed tymi, którzy oczekują od innych wyjątkowej czci i uważają, że znają czas końca. Słowo Boże przywołuje jeszcze wizję prześladowań, ale one są okazją do tego, żeby dawać świadectwo wiary i zawiera obietnicę, że ten, kto ufa Bogu, modli się, zostanie ocalony. Naszym zadaniem jest życie Ewangelią, otwarcie się na obecność Boga, wykonywanie swoich obowiązków. Żyjmy tak, aby Bóg nas zastał aktywnych, zaangażowanych, a nie biernych.

Wycieczka integracyjna klas pierwszych liceum

 

W dniach 19-20 września br. uczniowie klas pierwszych liceum wraz z wychowawcami wybrali się na wycieczkę integracyjną do Burzenina – miejscowości położonej w województwie łódzkim. Uczestnicy wycieczki zamieszkali w ośrodku aktywnego wypoczynku „Sportowa osada”. Ośrodek ten jest pięknie usytuowany w lesie sosnowym i posiada bogatą infrastrukturę sportowo-rekreacyjną nie pozwalającą się nudzić bez względu na pogodę.

Przez dwa dni uczniowie uczestniczyli w licznych atrakcjach sportowych, rywalizując między sobą. Próbowali swoich sił na trasach linowych, ściance wspinaczkowej, strzelnicy pneumatycznej i na torze łuczniczym. Jeździli także na quadach, grali w paintball, w siatkówkę, koszykówkę i bilard. Wieczorem odbyło się ognisko integracyjne, na którym nie zabrakło ciekawych rozmów, śpiewu a także tańców – w tym efektownej „belgijki’. Nad całością czuwała pani animator, która prowadziła gry i zabawy sprzyjające integracji grupy.

Na wycieczce tej pojawił się również akcent duchowy. Dzięki uprzejmości księdza Pawła Dorucha – proboszcza parafii pod wezwaniem św. Wojciecha i św. Stanisława w Burzeninie młodzież mogła wziąć udział we Mszy świętej. Mszy tej przewodniczył ksiądz proboszcz. Wszyscy modlili się o Bożą pomoc i wsparcie na nowym etapie edukacji.

Pomimo niezbyt ładnej pogody uczniowie wrócili do domów zadowoleni i w dobrych humorach. Wyjazd ten pozwolił im się lepiej poznać i zaprzyjaźnić.

 

 

 

Wizyta uczniów ze szkoły partnerskiej w Niemczech

 

W dniach od 22-29 października br.gościliśmy w naszej szkole już po raz szósty grupę młodzieży wraz z nauczycielami z zaprzyjaźnionego Missionsgymnasium Św. Antoniego z Bad Bentheim w Niemczech.

W tym roku nasi uczniowie wspólnie ze swoimi niemieckimi kolegami realizowali projekt „Korzenie zła – wczoraj i dziś”, poświęcony tematyce II wojny światowej. W programie znalazły się warsztaty poświęcone nienawiści, ksenofobii, propagandzie i nazizmowi oraz trzydniowa wycieczka do Gdańska. Tam uczniowie odwiedzili Muzeum II Wojny Światowej, odwiedzili Westerplatte oraz budynek Poczty Polskiej a także spędzili cały dzień w muzeum Stutthof – byłym nazistowskim obozie koncentracyjnym. Produktem końcowym projektu była przygotowana przez uczniów wystawa fotograficzna oraz film będący relacją ze wspólnie spędzonego czasu.

Dzięki tej wizycie nasi uczniowie mogli doskonalić swoje umiejętności językowe, zawrzeć nowe przyjaźnie, a także poznać bliżej naszych sąsiadów. Zauważyli również, że pomimo pewnych różnic kulturowych są do siebie bardzo podobni, zaś trudna polsko-niemiecka historia może stanowić doskonały fundament prawdziwych więzi i przyjaźni.Już cieszymy się na rewizytę polskiej młodzieży w niemieckim gimnazjum wiosną następnego roku.

Polsko-niemiecką wymianę młodzieży koordynują panie Iwona Stanowska oraz Beata Januszkiewicz. Wymiana dofinansowywana jest przez Fundację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

 

„Nie ja, tylko Bóg”, czyli świadectwo o bł. Carlo Acutisie

 

W piątek 16 września, na zakończenie XII Tygodnia Wychowania przybyli do naszej szkoły niecodzienni goście. Dwóch księży oraz czworo świeckich z włoskiej diecezji Foligno i Asyż przybliżyli nam postać bł. Carlo Acutisa. Najpierw dwie licealistki – Elisa i Ludovica opowiedziały historię jego życia. Carlo urodził się w bogatej, włoskiej rodzinie, a zmarł na białaczkę w wieku zaledwie 15 lat. Jako nastolatek swoje życie zawierzył Panu Bogu, a najważniejsza dla niego była codzienna Eucharystia. Carlo miał mnóstwo typowych dla nastolatka zainteresowań: sport, muzyka, informatyka, założył nawet stronę internetową o cudach eucharystycznych. Następnie brat Carlos, kustosz Sanktuarium Obnażenia św. Franciszka w Asyżu, gdzie znajduje się grób bł. Carlo, opowiedział o cudzie za wstawiennictwem zmarłego nastolatka, potrzebnym do jego beatyfikacji. Włosi przywieźli ze sobą także nagranie mamy bł. Carlo, która apelowała, abyśmy codziennie modlili się na różańcu, a będziemy obdarowani jej licznymi łaskami.

Spotkanie prowadziła s. Alicja Świerczek AP, która jednocześnie tłumaczyła z włoskiego. Spotkanie to utwierdziło nas w przekonaniu, że bł. Carlo Acutis może być inspiracją dla młodych ludzi z całego świata i uczyć wielkiej miłości do Maryi i Boga.

 

Dzień Patrona Szkoły i Święto Edukacji Narodowej

 

W piątek 14 października obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły księdza Stanisława Konarskiego i Święto Edukacji Narodowej. Tego dnia odbyły się dwa apele, w czasie których uczniowie klas czwartych szkoły podstawowej oraz drugich liceum przedstawili sylwetkę naszego patrona oraz poprzez wiersze, piosenki i żartobliwe teksty, podziękowali gronu nauczycielskiemu za trud włożony w edukację.

Głos zabrali również przedstawiciele Samorządów Szkolnych, którzy złożyli serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły.

Najważniejszym punktem tych obchodów była uroczysta Msza święta celebrowana przez księdza dyrektora Piotra Karpińskiego i koncelebrowana przez księdza Kamila Goca. W czasie kazania ksiądz dyrektor zwrócił uwagę na Kościół – wspólnotę wiernych, ale i na kościół – świątynię, czyli miejsce wyjątkowego spotkania z Panem. Dzięki spotkaniu poznajemy ludzi – przyjaciół, nauczycieli, którzy potrafią zarazić nas pasją, ubogacić. Aby podkreślić wagę spotkania ks. dyrektor posłużył się przykładem Zacheusza, który po spotkaniu z Jezusem przeszedł ogromna przemianę. Jezus nie oceniał go, mimo że ten był celnikiem, człowiekiem nieuczciwym, który przysporzył wiele cierpienia innym. Spojrzenie z miłością i proste słowo spowodowały, że Zacheusz poznał prawdę o sobie, uświadomił sobie swoje winy i postanowił naprawić krzywdy. To wyjątkowe spotkanie jest wzorem dla nas, gdyż tak powinniśmy spotykać się z drugim człowiekiem, aby zmieniać go, powodować jego rozwój i dojrzewanie, nie oceniać, szanować jego godność. Kościół – świątynia, umożliwia spotkanie człowieka z Jezusem, szkoła to spotkanie człowieka z człowiekiem. Ksiądz dyrektor wyraził życzenie, aby szkoła, w której możemy się spotykać, była miejscem wzrastania i rozwijania się, gdyż spotykając się z człowiekiem, służymy Bogu.

Po Komunii Świętej odbyło się ślubowanie uczniów klasy „0”, klas pierwszych Szkoły Podstawowej i Klasycznego Liceum, które poprowadziła pani wicedyrektor Magdalena Wesołowska. Następnie miało miejsce uroczyste przekazanie sztandaru szkoły nowemu pocztowi. Na koniec Mszy świętej ksiądz dyrektor podziękował wszystkim nauczycielom za trud, poświęcenie, za bycie zawsze dla swoich uczniów, służenie im pomocą. Podziękował również wszystkim pracownikom szkoły: administracji i obsługi i życzył, aby każdy dawał tej szkole siebie, bo służy Bogu i człowiekowi. Następnie wyróżnił kilku pracowników szkoły, ale zaznaczył, że wszyscy powinni czuć się wyróżnieni. Nagrodę Organu Prowadzącego dostała pani mgr Emilia Pomarańska, zaś Nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymały: pani mgr Ewa Domagała, pani mgr Ewa Karwat, pani mgr Ewelina Ołtarzewska i pani mgr Katarzyna Jędrzejczyk. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

 

XII Tydzień Wychowania

 

W dniach 12-16 września przeżywaliśmy w naszej szkole XII Tydzień Wychowania pod hasłem „Ja jestem drogą, prawdą i życiem”. Kościół włącza się w ten sposób w trud kształtowania młodego człowieka, a w tym roku szczególnie pokazuje, że warto odkrywać drogę i sens wychowania w Chrystusie. Codziennie uczniowie spotykali się na wspólnej modlitwie i rozważaniu Słowa Bożego.

W poniedziałek o godz. 8.30 odbyła się Msza święta dla uczniów klas 0-VI, w której uczestniczyli także uczniowie z zaproszonych Szkół Podstawowych nr 4 i nr 9. Ks. Kamil Goc przeprowadził z zebranymi dialog na temat domu, wychowania, potrzeby bliskości z rodzeństwem i ludźmi w ogóle. Tak jak dzieci uczą się dzielić, tak dobry Bóg też się dzieli – daje nam Jezusa. W dzieleniu nie chodzi też tylko o wymianę dóbr materialnych. To także poświęcony czas, relacja, uśmiech, przebaczenie, bycie wsparciem. Ks. Kamil zachęcił zebranych, żeby dziś poświęcili czas swojemu rodzeństwu i w ten sposób budowali jedność w rodzinie.

Z kolei we wtorek 13 września miała miejsce Msza święta dla uczniów szkół ponadpodstawowych, którą celebrował ksiądz dyrektor Piotr Karpiński. Oprócz Klasycznego Liceum i klas VII-VIII Szkoły Podstawowej na Mszy byli obecni przedstawiciele Zespołu Szkół nr 3. W homilii ksiądz dyrektor nawiązał do Ewangelii wg św. Łukasza, która pokazuje wspaniałe oblicze Boga objawiającego się w środku ludzkiego nieszczęścia, jakim jest śmierć bliskiej osoby. Każdy z nas zmaga się z bólem, cierpieniem, złem tak jak wdowa, która straciła jedynego syna i została sama. Jezus pochyla się nad nią, pomaga jej, gdyż głęboko poruszyło go jej cierpienie. Nie tylko mówi jej, aby nie płakała, ale okazuje miłosierdzie i dokonuje cudu wskrzeszenia, dotykając zwłok jej dziecka. Tak Bóg dotyka nas swoim miłosierdziem, gdy spotyka nas nieszczęście. Jezus okazuje nam swoja ogromną miłość, pochylając się nad naszym cierpieniem. Ksiądz dyrektor przywołał przykład Edyty Stein, którą krzyż doprowadził do wiary.

Ostatniego dnia Tygodnia Wychowania odbyło się spotkanie z gośćmi z Włoch, którzy przybliżyli nam postać bł. Carlo Acutisa. Ten beatyfikowany nastolatek zmarł na białaczkę w wieku zaledwie 15 lat, ale dokonał wielkich rzeczy. Może być inspiracją dla młodych ludzi i uczyć wielkiej miłości do Jezusa Eucharystycznego.

Strona 4 z 9