pasek-sp

Breadcrumbs

Rekrutacja - Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa im. Ks. St. Konarskiego w Skierniewicach

ogłasza nabór do klasy pierwszej i zerowej na rok szkolny 2021/2022.

 

 

                                                  Szkoła Podstawowa im. Ks. St. Konarskiego w Skierniewicach ogłasza nabór

do klasy pierwszej i zerowej na rok szkolny 2021/2022.

 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminami rekrutacji.

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022

Regulamin rekrutacji do klasy zerowej na rok szkolny 2021/2022

 

<<<Karta zgłoszeniowa – pobierz>>>

Co oferujemy?

  • bezpieczeństwo i szkołę przyjazną uczniom
  • zajęcia w systemie jednozmianowym
  • znakomitą edukację i wychowanie chrześcijańskie
  • dobre przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
  • ciekawe zajęcia pozalekcyjne

Od trzech lat w naszej Szkole Podstawowej funkcjonuje klasa szachowo-matematyczna, która z sukcesem realizuje edukację matematyczną już na etapie wczesnoszkolnym.

Program klasy szachowo-matematycznej obejmuje:

- w klasach I-III zajęcia szachowe w wymiarze 3 godzin tygodniowo

- w klasach IV-VIII zwiększoną ilość godzin i rozszerzony program nauczania matematyki

- w klasach IV-VIII naukę programowania komputerowego

- w klasach IV-VIII kontynuacja zajęć szachowych dla chętnych w ramach koła szachowego i przygotowanie do zawodów

Zapraszamy do skorzystania z tej unikatowej oferty. Zapisy do klasy pierwszej o profilu szachowo-matematycznym w sekretariacie Szkoły Podstawowej. Pierwszeństwo w zapisie do klasy szachowo-matematycznej mają uczniowie klasy „0” naszej szkoły.

Masz dziecko w wieku przedszkolnym? Chcesz, by chodziło do dobrej szkoły? Już dziś pomyśl o przyszłości dla swojego dziecka i zapisz je do naszej szkoły.

II etap edukacyjny, po nauczaniu wczesnoszkolnym, jest bardzo ważny w procesie edukacji. Rozpoczyna się nauczanie przedmiotowe i od położenia właściwych fundamentów zależy nauka dziecka w przyszłości i wyniki egzaminów decydujących o dalszym kształceniu i studiach. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i podjęcia nauki w „Małym Klasyku” już w klasie IV Szkoły Podstawowej. 

Mały Klasyk – dobry kierunek na przyszłość!

 

Facebook Widget Slider

Menu