pasek-sp

Breadcrumbs

Msza święta w pierwszy piątek miesiąca

 

W piątek, 3 marca 2023 roku, społeczność Klasyka wzięła udział we Mszy świętej, którą celebrował ksiądz dyrektor Piotr Karpiński. W czasie kazania ksiądz dyrektor podkreślił, że okres Wielkiego Postu to czas przemiany i nawrócenia i aby mogło się to dokonać, potrzebna jest cierpliwość i wytrwałość. Czas nawracania związany jest z budowaniem relacji, co podkreślają słowa Jezusa. Ksiądz dyrektor, wykorzystując fragmenty Ewangelii wg świętego Mateusza, uczył nas, jak przebaczać i jednać się z wrogami. Aby to się stało, potrzebne są trzy kroki: pierwszy z nich ukazuje zmianę perspektywy, bo ważne jest to, by nikt nie miał mi nic do zarzucenia, bo jeśli „brat twój ma coś przeciw tobie”, powinieneś się z nim pojednać „szybko, dopóki jesteś z nim w drodze…”. Szkoła jest przykładem drogi, gdyż w niej też buduje się relacje, które powinny być jak najlepsze, oparte na wzajemnej życzliwości, chęci zrozumienia drugiej osoby, jej perspektywy. Jeśli nie jesteśmy w stanie się z nią pojednać, to módlmy się za nieprzyjaciela tak jak Jezus, który spierał się ze swoimi przeciwnikami, ale na krzyżu, w trakcie cierpienia, modlił się za nich. Jest on najlepszym przykładem tego, jak powinniśmy postępować wobec naszych nieprzyjaciół. Kolejna myśl związana jest z tym, że Pan chce przyjąć od nas dar, który przynieśliśmy przed ołtarz, ale najpierw powinniśmy pojednać się „z bratem swoim”, a potem przyjść i go ofiarować. Gniew zrywa relację, zaburza ją i powoduje cierpienie. Człowiek rozkwita, gdy jego relacje są piękne. Ksiądz dyrektor zachęcał, aby okres Wielkiego Postu był czasem naśladowania Jezusa i przebaczenia innym. Podkreślał wartość budowania pięknych relacji dzięki uśmiechowi, życzliwości, zatroskaniu, zainteresowaniu się innymi i okazywaniu im zrozumienia, co doprowadzi nas do przemiany życia. Może się to stać, dzięki małym kroczkom: pojednaniu, zbudowaniu dobrych relacji, uczynkom miłosierdzia, za co czeka człowieka wielka nagroda.

O oprawę liturgiczną zadbała klasa Va, o muzyczną – chór szkolny pod batutą p. Marianny Rzeszotarskiej.

Facebook Widget Slider

Menu