pasek-sp

Breadcrumbs

Szkolny Konkurs „Mistrz Mapy Świata”

 

Z okazji Dnia Ziemi obchodzonego 22 kwietnia zorganizowano konkurs pt.: „Mistrza Mapy Świata.”

Celem konkursu było:

  • Popularyzacja wiedzy geograficznej.
  • Rozbudzanie i rozszerzanie zainteresowań geografią.
  • Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, w tym szczególnie z podstawowego źródła informacji geograficznej, jakim jest mapa.
  • Kształtowanie umiejętności czytania, interpretowania, posługiwania się mapą.
  • Poszerzanie wiedzy o własnym regionie, kraju, kontynentach, świecie.
  • Promowanie uczniów o szczególnych zainteresowaniach i wiedzy z geografii.
  • Stworzenie uczniom warunków do wykazania się swoją wiedzą, zainteresowaniami.

Konkurs składał się z dwóch zadań. W pierwszym zadaniu należało wpisać nazwę państwa i stolicę wskazanego numerem obszaru na mapie politycznej świata. W drugim należało wpisać do tabeli nazwę krainy geograficznej wskazanej numerem obszaru na mapie fizycznej świata. Do

konkursu przystąpiło 14 uczniów z klas V-VII. Łącznie do zdobycia było 45 punktów. Spośród wszystkich uczestników najwięcej punktów zdobyli:

  1. Paweł Pomarański klasa 5a
  2. Igor Hadryś klasa 5c
  3. Aleksander Gęgała klasa 7a

Gratulujemy!

mistrz mapy

Facebook Widget Slider

Menu