pasek-sp

Breadcrumbs

Spotkanie profilaktyczne

 

5 kwietnia uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej mieli okazję spotkać się z panią Magdaleną Hryniewicz-Rucińską, prokuratorem rejonowym w Skierniewicach. Pani prokurator przekazała uczniom ważną wiedzę z zakresu odpowiedzialności prawnej nieletnich, którzy ukończyli 13 rok życia.Podczas spotkania poruszono zagadnienia dotyczące konsekwencji zachowań niezgodnych z prawem oraz skutków prawnych podejmowanych decyzji. Szczególny nacisk został położony na potrzebę świadomego podejmowania decyzji oraz rozumienia konsekwencji swoich działań. Uczniowie mieli okazję porozmawiać również o zagrożeniach wynikających z korzystania z nowych technologii.

Facebook Widget Slider

Menu