pasek-sp

Breadcrumbs

Świetlica w Szkole Podstawowej

ŚWIETLICA SZKOLNA

Nasi wychowawcy:

mgr Artur Franaszek

mgr Iwona Grzelak

Do naszej świetlicy zapraszamy od 12.50 do 16.30. Aby zapisać dziecko należy wypełnić Kartę Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy i złożyć ją w sekretariacie szkoły podstawowej.

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Świetlica spełniając swą funkcję opiekuńczą stara się rozwijać umiejętności i uzdolnienia dzieci, wyzwalać ekspresję twórczą i kształtować sprawność ruchową. Staramy się ,aby nasze zajęcia uczyły dzieci współdziałania w grupie i kształtowały umiejętność komunikowania się.

Bazę lokalową świetlicy stanowią trzy sale dostosowane do potrzeb dzieci. W salach znajdują się zabawki, puzzle, duży wybór gier stolikowych. Posiadamy telewizory, odtwarzacze DVD.  Korzystamy z boiska i placu zabaw (skate-park), sali gimnastycznej, sali rekreacyjnej, sali informatycznej.

W ramach zajęć świetlicowych odbywają się:

   - Zajęcia muzyczne

   - Zajęcia plastyczne, techniczne

   - Gry i zabawy ruchowe

   - Zajęcia integrujące grupę

   - Zajęcia dydaktyczne podnoszące i usprawniające możliwości intelektualne

   - Zajęcia komputerowe

   - Zajęcia czytelnicze

 

PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

GODZINNY ROZKŁAD DNIA

12.50-13.00  Schodzenie się dzieci. Gry i zabawy w kącikach zainteresowań. Czytanie czasopism lub lektur własnych. 

13.00-13.45 Sprawdzanie i uzupełnianie braków pracy domowej. Zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów: zajęcia z dziećmi mającymi trudności w nauce.

13.45 -14.10 Gry stolikowe. Zabawy swobodne. Słuchanie piosenek lub muzyki poważnej dla dzieci. Rozmowy swobodne z dziećmi na różne tematy.

14.10- 15.30 Zajęcia programowe prowadzone przez wychowawców zgodnie z miesięcznym planem pracy: Zajęcia plastyczno - techniczne  rozwijające zainteresowania i zdolności plastyczne. Zajęcia muzyczno - relaksacyjne rozwijające zainteresowania muzyczne, nabywanie umiejętności słuchania muzyki poważnej i relaksacyjnej, rozwijanie małej i dużej motoryki poprzez zabawy przy muzyce, wprowadzenie elementów pantomimy itp. Zabawy integracyjne kształtujące umiejętność współpracy w grupie. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy sportowe na powietrzu lub w sali gimnastycznej rozwijające zainteresowania sportowe. Zabawy z wykorzystaniem np.: piłek, skakanek, woreczków. Różne formy pracy z tekstem kształcą umiejętność słuchania, opowiadania, wczuwania się w różne role,  inscenizowania, ćwiczenie i rozwijanie pamięci, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie wyobraźni. Rozwiązywanie konkursów, quizów, zagadek, rebusów itp.

15.20- 16.00  Gry stolikowe. Zabawy swobodne. Słuchanie piosenek lub muzyki poważnej dla dzieci. Rozmowy swobodne z dziećmi na różne tematy. Wideoteka młodego człowieka – projekcja bajek i filmów. (grupa łączona).

16.00- 16.30  Zabawy swobodne. Relaks przy muzyce, odpoczynek, porządkowanie sali, rozchodzenie się do domów.

    

                                                                                                                                                                              

 

Facebook Widget Slider

Menu