All for Joomla All for Webmasters

pasek-sp

Breadcrumbs

Rekrutacja - Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa im. Ks. Stanisława Konarskiego w Skierniewicach ogłasza nabór

do klasy IV na rok szkolny 2019/2020.

II etap edukacyjny, po nauczaniu wczesnoszkolnym, jest bardzo ważny w procesie edukacji. Rozpoczyna się nauczanie przedmiotowe i od położenia właściwych fundamentów zależy nauka dziecka w przyszłości i wyniki egzaminów decydujących o dalszym kształceniu i studiach. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i podjęcia nauki w „Małym Klasyku” już w klasie IV Szkoły Podstawowej.

W roku szkolnym 2019/2020 oferujemy nowatorską edukację w dwóch klasach czwartych:

 • klasie językowej
 • klasie matematyczno-informatycznej

W obu tych klasach nauczanie składa się z dwóch modułów: ogólnego i profilowego. Moduł ogólny oznacza realizację nauki w zakresie szkoły podstawowej i jest obligatoryjny. Moduł profilowy jest szansą dla dziecka, jednakże można z niego zrezygnować w przypadku np. zmęczenia dziecka lub braku predyspozycji do danych zajęć.

 • Klasa językowa

We współczesnym świecie znajomość języków jest koniecznością, ale dla dziecka może być też świetną zabawą i ciekawym zajęciem. Klasa językowa to klasa z poszerzonym językiem angielskim oraz możliwością nauki dwóch dodatkowych języków obcych: niemieckiego i hiszpańskiego.

Oferujemy:

 • 5 godzin języka angielskiego tygodniowo realizowanego w ramach programu autorskiego,
 • 3 godziny języka niemieckiego tygodniowo realizowanego w ramach programu autorskiego,
 • 2 godziny kółka z języka hiszpańskiego w ramach rozwijania zainteresowań językowych (zajęcia fakultatywne)

Ponadto dla chętnych:

 • Przygotuj się w naszej szkole do egzaminu językowego i zdobądź międzynarodowy certyfikat: Cambridge English: First lub Zertifikat Deutsch. Uczeń nie musi tracić czasu i pieniędzy na dodatkowe przygotowanie do egzaminów poza szkołą. Egzaminy na certyfikaty zostaną zorganizowane w szkole.
 • Konwersacje z English Native Speakerem (klasy starsze).
 • udział w szkolnej wymianie uczniów ze szkołą partnerską w Niemczech,
 • warsztaty językowe w Polsce i za granicą,
 • wyjazdy językowo-krajoznawcze mające na celu przybliżyć uczniom walory krajów niemiecko i anglojęzycznych (m.in. Jarmarki Bożonarodzeniowe w Wiedniu, Berlinie, Dreźnie).

UWAGA: Warunkiem przyjęcia do klasy językowej jest zdanie testu sprawdzającego ogólne predyspozycje do nauki języków obcych. Nie jest to test znajomości danego języka, lecz test predyspozycji lingwistycznych.

 • Klasa matematyczno-informatyczna

Współczesny świat to świat cyfrowy, technologiczny, wykorzystujący dane ilościowe. Coraz więcej naszych absolwentów wybiera ścisłe kierunki studiów, w których kluczową rolę odgrywa matematyka. Niestety, matematyki na najwyższym poziomie nie da się nauczyć w ciągu kilku lat liceum. Myślenie matematyczne i strategiczne kształtuje się od najmłodszych lat, a braki z zakresu szkoły podstawowej są często nie do nadrobienia.

Klasa matematyczno-informatyczna została przygotowana z myślą o uczniach chcących rozwijać kompetencje matematyczne, cyfrowe i logiczne. Rozszerzony program matematyczno-informatyczny sprawi, że cyfrowy świat pełen algorytmów i zagadek matematycznych nie będzie im obcy.

Oferta:

 • Test logicznego myślenia jako test wprowadzający
 • Autorski program nauczania matematyki
 • Zwiększona ilość godzin matematyki i informatyki
 • Intensywne rozwijanie umiejętności logicznego myślenia (wykorzystanie gier oraz zabaw logiczno-matematycznych, jak Kris Burm, Bernard Tavitian, Dobble i innych)
 • Odkrywanie świata matematyki przez udział w kołach naukowych, konkursach matematycznych i informatycznych
 • Wykorzystanie komputera na lekcjach matematyki (praca w oparciu o program LOGO, Geogebra, Excel i inne).
 • Wprowadzenie do programowania; programowanie na klockach LEGO; programowanie w programie LOGO, Baltie, Scratch
 • Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty

Warto rozpocząć naukę w Szkole Podstawowej im. Ks. S. Konarskiego i kontynuować w Klasycznym Liceum. Wybierz wymarzony profil dla swojego dziecka już w Szkole Podstawowej. Klasyk – to więcej, niż edukacja.

 

 Szkoła Podstawowa im. Ks. St. Konarskiego w Skierniewicach ogłasza nabór

do klasy pierwszej i zerowej na rok szkolny 2019/2020.

 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminami rekrutacji.

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020

Regulamin rekrutacji do klasy zerowej na rok szkolny 2019/2020

Karta zgłoszeniowa – pobierz

Co oferujemy?

 • bezpieczeństwo i szkołę przyjazną uczniom
 • zajęcia w systemie jednozmianowym
 • znakomitą edukację i wychowanie chrześcijańskie
 • dobre przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
 • ciekawe zajęcia pozalekcyjne

Od roku 2018/2019 została uruchomiona klasa szachowo-matematyczna, która z sukcesem realizuje edukację matematyczną już na etapie wczesnoszkolnym. W nowym roku szkolnym również proponujemy taką edukację w jednej z klas pierwszych.

Program klasy szachowo-matematycznej obejmuje:

            - w klasach I-III zajęcia szachowe w wymiarze 3 godzin tygodniowo

            - w klasach IV-VIII zwiększoną ilość godzin i poszerzony program nauczania matematyki

            - w klasach IV-VIII naukę programowania komputerowego

        - w klasach IV-VIII kontynuacja zajęć szachowych dla chętnych w ramach koła szachowego i przygotowanie do zawodów.

Zapraszamy do skorzystania z tej unikatowej oferty. Zapisy do klasy pierwszej o profilu szachowo-matematycznym w sekretariacie Szkoły Podstawowej.

Pierwszeństwo w zapisie do klasy szachowo-matematycznej mają uczniowie klasy „0” naszej szkoły.

Masz dziecko w wieku przedszkolnym? Chcesz, by w przyszłości chodziło do dobrej szkoły? Już dziś pomyśl o dobrej przyszłości dla swojego dziecka i zapisz je do naszej szkoły.

Mały Klasyk – dobry kierunek na przyszłość!

 

Facebook Widget Slider

Menu