pasek-sp

Breadcrumbs

Świetlica w Szkole Podstawowej

ŚWIETLICA SZKOLNA

Nasi wychowawcy:

mgr Agata Szczęsna 

mgr Iwona Grzelak

Do naszej świetlicy zapraszamy od 12.50 do 16.30. Aby zapisać dziecko należy wypełnić Kartę Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy i złożyć ją w sekretariacie szkoły podstawowej.

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Świetlica spełniając swą funkcję opiekuńczą stara się rozwijać umiejętności i uzdolnienia dzieci, wyzwalać ekspresję twórczą i kształtować sprawność ruchową. Staramy się ,aby nasze zajęcia uczyły dzieci współdziałania w grupie i kształtowały umiejętność komunikowania się.

   

 

 

 

    

                                                                                                                                                                              

 

Facebook Widget Slider

Menu