Breadcrumbs

Wydarzenia w Liceum Ogólnokształcącym

Apel z okazji święta Odzyskania Niepodległości

 

11 listopada to dzień, w którym w Polsce obchodzone jest coroczne Święto Odzyskania Niepodległości. Z tej okazji  10 listopada w naszej szkole odbył się uroczysty apel, na którym przeżyliśmy wzruszenie i radość z faktu, że po 123 latach niewoli, nasza ojczyzna powróciła na mapę Europy. „Wolność kocham i rozumiem” – te słowa towarzyszyły nam podczas uroczystości. Data 11 listopada to symbol walki o wolność, symbol wiary, miłości i zwycięstwa. Słuchając patriotycznych pieśni, słuchając wierszy uczciliśmy ten dzień refleksją nad historią i współczesnością naszego kraju. Nasi przodkowie mieli ojczyznę w sercu. To oni wierzyli, że naród przetrwa, jeżeli nauczy swoje dzieci , jak być Polakami.

Uczniowie naszej szkoły swoją postawą i zaangażowaniem udowodnili, że są prawdziwymi patriotami.

W uroczystym podsumowaniu Ksiądz Dyrektor Piotr Karpiński zwrócił uwagę na to, jak ważne jest to święto dla wszystkich Polaków oraz podziękował uczniom klas7a i 7b za przygotowanie uroczystości.

Spektakl „Rozmowy z katem” w Teatrze Jaracza w Łodzi

 

We wtorek 7 listopada uczniowie klas maturalnych wraz z wychowawcami obejrzeli w łódzkim Teatrze im. Stefana Jaracza spektakl w reżyserii Michała Chorosińskiego pt. „Rozmowy z katem”, na podstawie książki Kazimierza Moczarskiego. Przedstawienie zadedykowane zostało Andrzejowi Poczobutowi, więźniowi politycznemu białoruskiego reżimu oraz wszystkim więźniom politycznym.

W rolę Moczarskiego wcielił się Łukasz Lewandowski, aby przeprowadzić trudną dla niego rozmowę z „katem” i pokazać postać Jurgena Stroopa – likwidatora getta warszawskiego. Jego surowość, przekonanie o wyższości i pogardę wobec Żydów ukazał Sławomir Grzymkowski. Trzeciego więźnia zagrał Radosław Osypiuk. „Rozmowy z katem” stanowią świadectwo tego, co z człowiekiem może zrobić polityczny fanatyzm, dlatego spektakl pozwolił nam przeżyć silne emocje spowodowane niezgodą na okrucieństwo i bestialstwo.

Swoje wrażenia i przemyślenia nasi uczniowie przedstawią na najbliższej lekcji języka polskiego, gdyż „Rozmowy z katem’ stanowią doskonały kontekst do omawianej obecnie literatury wojennej, a szczególnie utworu Hanny Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”.

Msza święta w drugą niedzielę miesiąca

 

W niedzielę 11 czerwca odbyła się szkolna Msza święta sprawowana przez księdza dyrektora Piotra Karpińskiego. W kazaniu ksiądz dyrektor przywołał czytania z dzisiejszej liturgii słowa, aby podkreślić, że Pan Bóg pragnie, abyśmy go poznawali w sensie biblijnym, czyli weszli z nim w osobistą relację. Ksiądz dyrektor na przykładzie powołania świętego Mateusza podał trzy kroki, które mogą człowiekowi w tym pomóc. Ważne jest, aby nie patrzeć na Ewangelię z perspektywy ludzkiej, ale z boskiej. Dla Pana Boga nie ma nic niemożliwego, dlatego dorosły człowiek, bogaty, celnik, usłyszawszy słowa Jezusa, poszedł za nim, porzucając swoje dotychczasowe grzeszne życie, bo Jezus spojrzał na niego z miłosierdziem i go wybrał, czyli okazał mu litość i wybaczenie. Jezus przyszedł do grzeszników, którzy powinni przyjąć słowo Boże takim, jakie ono jest i pozwolić mu na działanie. Każdemu z nas Pan Bóg ma co wybaczać i każdym chce się posłużyć. Święty Mateusz dostrzegł w spojrzeniu i w słowach Jezusa szansę na przemianą i postanowił z niej skorzystać, porzucając wszystko, co miał, bo tam, gdzie wchodzi Pan, odbywa się wielkie obdarowywanie. Pan Bóg dzięki swojej miłości czyni z nas wartościowych ludzi. Ksiądz dyrektor podkreślił, że po to przychodzimy do kościoła, bo tu każdego z nas Pan obdarowuje, każdemu wybacza i każdego wybiera, okazując swoje miłosierdzie.

O oprawę liturgiczną zadbała klasa I b, o muzyczną – chór szkolny pod batutą Marianny Rzeszotarskiej.

Jubileuszowa Msza święta

 

W czwartek 12 października uroczystą Mszą świętą zostały zainicjowane obchody srebrnego jubileuszu Klasycznego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Konarskiego w Skierniewicach. Mszy świętej przewodniczył ksiądz biskup Andrzej F. Dziuba. Na początku ksiądz dyrektor Piotr Karpiński przywitał zaproszonych księdza biskupa i zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in. pierwszy dyrektor KLO ks. Adam Kostrzewa, proboszczowie parafii, z których pochodzą nasi uczniowie, dyrektorzy skierniewickich szkół, przedstawiciele uczelni, władz miejskich i oświatowych, byli i emerytowani pracownicy Klasyka.

W swojej homilii ksiądz biskup porównał Klasyk do drzewa rosnącego nad wodą, która jest symbolem wielkiej kultury chrześcijańskiej, dzięki której wydawane są najpiękniejsze owoce w postaci naszych absolwentów. Podkreślił również, że nie ma nic piękniejszego niż posłanie w świat światłego człowieka. Ksiądz biskup podziękował w sposób szczególny rodzicom, którzy zaufali szkole i 25 lat temu posłali tu po raz pierwszy swoje dzieci do liceum, potem do gimnazjum i do szkoły podstawowej. Podkreślił, że wydane przez Klasyk owoce radują Kościół oraz Ojczyznę. Życzył, by ten srebrny jubileusz prowadził do złotego jubileuszu pięćdziesięciolecia.

Pod koniec Eucharystii pani wicedyrektor Magdalena Wesołowska poprowadziła ślubowanie nowo przyjętych uczniów zarówno szkoły podstawowej, jak i liceum. Po przepięknym odśpiewaniu przez chór szkolny pieśni „Gaudeamus” nastąpiło przekazanie przez uczniów klas czwartych sztandaru w ręce nowych członków pocztu z klas trzecich.

Tradycyjnie na Mszy świętej z okazji Dnia Patrona, a w tym roku również z okazji Jubileuszu, zostały wręczone nagrody organu prowadzącego oraz dyrektora szkoły dla nauczycieli i pracowników. W tym roku wyjątkowo biskup łowicki wyróżnił dwie osoby: panią mgr inż. Magdalenę Wesołowską oraz panią mgr Annę Chęcielewską. Natomiast nagrody dyrektora szkoły otrzymali: Marek Pągowski, Małgorzata Kozłowska, Aleksandra Cybulska, ks. Kamil Goc, Karolina Kozłowska oraz Anna Mańkowska. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Po Mszy świętej ksiądz dyrektor Piotr Karpiński zaprosił wszystkich zgromadzonych na dalsze obchody jubileuszu do auli szkolnej.

O oprawę Mszy św. zadbały klasy 4A i 4B KLO oraz chór szkolny pod batutą pani Marianny Rzeszotarskiej.

Msza św. w I piątek miesiąca

 

W piątek, 2 czerwca, społeczność Klasyka uczestniczyła we Mszy św. pierwszopiątkowej. W kazaniu ks. dyr. Piotr Karpiński nawiązał do Ewangelii z dnia, w której widoczne są dwie sytuacje: przeklinanie przez Jezusa drzewa figowego oraz wypędzenie kupców ze świątyni. Słuchacz, mający przekonanie, że Bóg jest dobry, może się zastanawiać, czy On karze człowieka i należy się Go bać. Tymczasem ludzie nie powinni być jak drzewo figowe – nie przynosić owoców miejscu, w którym się znajdują, ani jak ewangeliczni kupcy – skupiać się na sobie, a nie na Bogu. Stwórca musi czasem wstrząsnąć człowiekiem dla jego dobra. Zło nieustannie mu zagraża, trzeba być czujnym, nie można wierzyć w swoją wielkość. Bóg reaguje wtedy po to, by nie przegrać życia. Warto powracać do Pana, On przeprowadza przez trudne momenty, które są umocnieniem wiary i czasem błogosławionym.

Czytania, psalm i modlitwę powszechną przygotowała klasa IC, o oprawę muzyczną zadbał chór szkolny.

Obchody Srebrnego Jubileuszu Klasycznego Liceum Ogólnokształcącego

 

Uroczystości związane z 25-leciem Klasycznego LO odbyły się w Auli szkolnej po Mszy świętej. Na początku ksiądz dyrektor Piotr Karpiński przywitał honorowych gości oraz wygłosił okolicznościowe przemówienie. Odniósł się w nim do początków szkoły, zastanawiając się jaka myśl przyświecała biskupowi Alojzemu Orszulikowi kiedy zakładał naszą szkołę: potrzeba zagospodarowania pustego budynku, czy coś więcej? Odpowiedź znajduje się w dekrecie erekcyjnym, w którym podkreślono, by szkoła stawała się miejscem kształtowania wolności i odpowiedzialności młodego człowieka. Ksiądz dyrektor dziękował wszystkim za wypracowanie świetności liceum i życzył, nawiązując do nauk o. T. Radcliffa na trwającym w Rzymie Synodzie, by nasze liceum świadczyło, że plus ratio quam vis – „więcej znaczy rozum, niż siła”.

Następnie obejrzeliśmy przedstawienie „Mała historia wielkiej szkoły”, które przygotowali uczniowie klas drugich liceum pod opieką wychowawczyń: Ewy Domagały, Agnieszki Kuśmierczyk i Doroty Górnik, przy wsparciu Piotra Wójcika, Emilii Pomarańskiej, Małgorzaty Mikusek, Agaty Szczęsnej, Małgorzaty Brzuszczak i Marianny Rzeszotarskiej. W czasie przedstawienia nie zabrakło informacji o powstaniu szkoły, o jej patronie, rozbudowie infrastruktury i osiągnięciach w ciągu 25 lat. Ostatnia część spektaklu miała formę wspomnień absolwentów, którzy przywoływali różne wydarzenia z historii szkoły. W tym czasie na ekranie pojawiały się zdjęcia lub filmy z ważnych uroczystości szkolnych, a młodzież grała na skrzypcach i tańczyła, wzbudzając zachwyt i aplauz. Przedstawieniu towarzyszył chór, który śpiewał znane szlagiery.

Na koniec, z okazji Święta Edukacji Narodowej, młodzież złożyła dyrekcji, nauczycielom oraz pracownikom szkoły życzenia, aby ich „trudna, ale i wspaniała praca dawała im satysfakcję i radość, a każdy dzień spędzony w Zespole Szkół im. Księdza Stanisława Konarskiego w Skierniewicach i obcowanie z podopiecznymi, były inspiracją do dalszego zaangażowania w szerzenie wiedzy i zasad właściwego wychowania kolejnych pokoleń uczniów”. Prezentem dla Grona Pedagogicznego była wiązanka przebojów w wykonaniu chóru szkolnego pod batutą Marianny Rzeszotarskiej oraz słodka niespodzianka wręczona przez Samorząd Szkolny.

Grono Pedagogiczne i wszyscy zebrani goście otrzymali również pamiątkową monografię szkoły pt. „Odwaga bycia mądrym. 25 lat Klasycznego Liceum Ogólnokształcącego w Skierniewicach”.

Kolejną część obchodów zdominowały przemówienia zaproszonych gości, którzy gratulowali srebrnego jubileuszu i życzyli dalszych sukcesów. Jako pierwszy głos zabrał biskup Andrzej F. Dziuba, odczytano także list biskupa Wojciecha Osiala. Następnie słowo wspomnień wygłosił pierwszy dyrektor KLO ks. Adam Kostrzewa, przedstawiciele władz miasta i Kuratorium Oświaty, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół. Obchody 25-lecia KLO zakończyły się podziękowaniami księdza dyrektora Piotra Karpińskiego oraz zaproszeniem na obiad.

 

WYJAZD KLAS PIERWSZYCH LICEUM DO MUZEÓW I DO TEATRU

 

W dniu 24 maja klasy pierwsze liceum wybrały się na jednodniową wycieczkędo Warszawy. Uczniowie wzięli udział w lekcjach muzealnych w Muzeum Narodowym, zwiedzili Muzeum Ewolucji i obejrzeli musical „Romeo i Julia” w Teatrze Buffo.

W Muzeum Narodowym każda z klas uczestniczyła w innej lekcji muzealnej. Klasa IA – na lekcji „Renesansowe fascynacje” zajmowała się genezą epoki odrodzenia i jej związkami z kulturą antyczną na przykładzie malarstwa niderlandzkiego i niemieckiego. Klasa IB – na lekcji „Ikonosfera baroku” oglądając barokowe płótna religijne dowiedziała się, że sztuka baroku chętnie posługiwała się iluzją, blaskiem kolorów, światłocieniem, aby wywołać silne emocje u widzów. Klasa IC – na lekcji „Biblia w obrazach” przypomniała sobie najważniejsze tematy zaczerpnięte z Pisma Świętego i odkryła różnorodne sposoby przedstawiania ich w malarstwie. Wszystkie lekcje podobały się uczniom, ponieważ opierały się na osobistym kontakcie ze sztuką a przewodnicy wykorzystali nowoczesne i angażujące metody dydaktyczne.

W Muzeum Ewolucji uczniowie zgłębiali tajemnice zagłady dinozaurów. Podziwiali ogromne szkielety tych zwierząt. Oglądali także skamieniałe jaja dinozaurów, ich szczątki i czaszki. Uczniowie usłyszeli również o najważniejszych trendach ewolucyjnych, prowadzących do powstania człowieka.

Następnie przyszedł czas na wizytę w Teatrze Buffo. Twórca musicalu „Romeo i Julia” – Janusz Józefowicz zainspirował się dramatem Szekspira. Oryginalną muzykę napisał Janusz Stokłosa. Tematem musicalu jest miłość dwojga młodych ludzi. Nie potrafią oni odnaleźć porozumienia ze światem dorosłych w chwili rodzącego się między nimi wielkiego uczucia. W musicalu tym przedstawiony jest dramat pokoleń rodziców i dzieci, którzy nie umieją ze sobą rozmawiać, słuchać się i szanować swoich potrzeb. Młodzieńcza, bezkompromisowa miłość napotyka na bezwzględność komercyjnego świata rodziców, pochłoniętych swoimi sprawami. Klasyczne motywy szekspirowskie w połączeniu z odniesieniami do współczesności oczarowały młodzież.

Msza szkolna w drugą niedzielę miesiąca

 

W niedzielę 8 października społeczność szkolna zebrała się na Mszy świętej, którą sprawował ksiądz dyrektor Piotr Karpiński. W kazaniu ksiądz dyrektor objaśnił przedstawiony w pierwszym czytaniu i Ewangelii wątek winnicy. Bóg jest w niej gospodarzem, który spodziewa się dobrych plonów. Natomiast my, chrześcijanie, jesteśmy jej dzierżawcami. Winnica pokazuje, jak powinny wyglądać relacje Boga z człowiekiem, który daje do niej dostęp, a my z wdzięczności odpowiadamy miłością, zbierając i przekazując Bogu plony. Definicją miłości jest ofiara z samego siebie. W dostępie do winnicy Pańskiej pomaga nam też Jezus. To w Nim można znaleźć miłość na zawsze. Jego czyn jest kamieniem, „który odrzucili budujący”, więc „stał się głowicą węgła” winnicy, nowym początkiem. Ksiądz dyrektor powołał się również na dzieło św. AnzelmaCur Deus homo, w którym można przeczytać o nieskończonej miłości Boga do nas. W naszym codziennym życiu możemy dziękować Bogu w modlitwie.

Po Mszy świętej przedstawiciele społeczności szkolnej złożyli księdzu dyrektorowi życzenia z okazji przypadających w dniu 9 października urodzin, życząc zdrowia, wytrwałości, spokoju, pogody ducha, a także pokoju Bożego, „który przewyższa wszelki rozum”, aby strzegł serca i myśli księdza dyrektora w Chrystusie Jezusie.

O oprawę muzyczną zadbał chór szkolny pod batutą p. Marianny Rzeszotarskiej. Czytania oraz modlitwę powszechną przygotowała klasa III B KLO.

Msza szkolna w II niedzielę miesiąca

 

W niedzielę 14 maja odbyła się szkolna Msza święta sprawowana przez księdza dyrektora Piotra Karpińskiego. W kazaniu ksiądz dyrektor omówił związek między miłością Ducha Świętego i przykazaniami – dwoma niezwykłymi światłami na drodze chrześcijaństwa. Czasami chrześcijanie wybierają albo jedną, albo drugą drogę, czyli przestrzegają przykazań, które stają się tylko regułami, literą prawa lub lekceważą przykazania i słuchają tylko Ducha Świętego, kierując się przy tym emocjami. Zredukowanie chrześcijaństwa do prawa lub subiektywnych odczuć jest błędnym wyborem. W Ewangelii Jezus pokazuje, jak ważne są: życie miłością, bo sami zostaliśmy umiłowani, przykazania, bo dzięki nim można odróżnić dobro od zła oraz Duch Święty, który prowadzi, pomaga wybrać jak najlepiej, szukać największego dobra, gdyż jest wewnętrznym nauczycielem, pozwalającym zachować czyste sumienie. Ksiądz dyrektor pokazał, że wybierając te trzy kroki, wygramy życie, będziemy potrafili obronić się przed szatanem. Zwraca również uwagę na to, że Duch Święty jest potrzebny, aby Kościół miał pełnię życia, mógł osiągnąć dojrzałość.

O oprawę liturgiczną zadbała klasa I a liceum, o muzyczną – chór szkolny pod batutą p. Marianny Rzeszotarskiej.

„Zasmakuj studiowania w Łodzi” – edycja dla kadry pedagogicznej

 

W dniach 22-23 września odbyło się kolejne wydarzenie z cyklu„Zasmakuj studiowania w Łodzi –Młodzi w Łodzi”, tym razem skierowane do kadry dydaktycznej. W projekcie wzięła również udział nasza nauczycielka p. Emilia Pomarańska, wychowawczyni tegorocznych maturzystów.

Grupa dyrektorów szkół średnich i nauczycieli z województwa łódzkiego, świętokrzyskiego i dolnośląskiego spotkała się z przedstawicielami Politechniki Łódzkiej (Wydział Mechaniczny), Uniwersytetu Łódzkiego (Wydział Chemii) oraz Uniwersytetu Medycznego (MOLecoLAb). Spotkania miały na celu zapoznanie z bogatą ofertą akademicką, zawodową oraz kulturalną miasta.

Ze strefy kulturalnej uczestnicy wydarzenia obejrzeli wystawę w Muzeum Fabryki, spędzili czas wolny w ZOO Łódź, zwiedzili Łódź nocą z przewodnikiem z oraz przeżyli niesamowite emocje na meczu kobiecej siatkówki – Polska vs USA podczas Kwalifikacji Igrzysk Olimpijskich w Atlas Arenie.

Oferta uczelni okazuje się bardzo atrakcyjna, inspirująca, a możliwości dla zdolnych uczniów olbrzymie. Warto podkreślićpodejście kadry akademickiej do studenta, który traktowany jest podmiotowo oraz ofertę pomocy psychologicznej, która jest dla młodzieży w obecnych czasach niezbędna.

Organizatorem tego niesamowitego projektu jest Urząd Miasta Łodzi, którego celem jest przyciągnięcie na łódzkie uczelnie najwybitniejszych i najzdolniejszych kandydatów. Wierzymy, że w tym gronie znajdą się również nasi przyszli absolwenci.

Nasz laureat w Konkursie „Ośmiu wspaniałych”

 

W środę 10 maja w Samorządowej Szkole Muzycznej odbyło się  podsumowanie XXIX edycji konkursu pt. „Ośmiu Wspaniałych”. Konkurs ten ma na celu propagowanie idei wolontariatu, zwrócenie uwagi na młodzież zaangażowaną w bezinteresowną pomoc. W naszej szkole taką osobą jest uczeń klasy II b liceum – Michał Dudek, który otrzymał tytuł laureata tego konkursu w kategorii „Ósemka”. Gratulujemy osiągnięcia tego tytułu i życzymy radości z podejmowania kolejnych, ambitnych działań na rzecz potrzebujących.

Nasi uczniowie na XXI Ogólnopolskim Forum Młodzieży Szkół Katolickich

 

19 września br. uczniowie klas drugich Klasycznego Liceum wraz z wychowawcami reprezentowali szkołę na XXI Ogólnopolskim Forum Młodzieży Szkół Katolickich, które odbyło się na Jasnej Górze w Częstochowie. Myślą przewodnią Forum były słowa „Bóg nadaje życiu sens”.

W Auli ojca Kordeckiego uczestników powitał ks. Zenon Latawiec, przewodniczący Rady Szkół Katolickich. Po nim konferencję wygłosił ks. prof. Wojciech Węgrzyniak, który mówił o poszukiwaniu sensu życia w kontekście zagubienia młodych ludzi, przeżywania przez nich stanów depresyjnych, związanych z poczuciem braku miłości i zrozumienia. Następnie młodzież wysłuchała świadectwa wiary Mikołaja Pawlaka i Dobromira Makowskiego. Mikołaj Pawlak – Rzecznik Praw Dziecka – uczęszczał do katolickiego liceum w Łodzi i jest absolwentem Wydziału Prawa KUL. Przypomniał młodzieży szkół katolickich, że jest ona zobowiązana do dawania rówieśnikom przykładu moralnych zachowań, opartych na wierze. Potem z młodzieżą spotkał się Dobromir Makowski – raper, pomysłodawca projektu Rappedagogia i autor książki „Wyrwałem się z piekła”. We wzruszający sposób opowiadał o swoim ciężkim życiu, w którym jako młody człowiek niemal otarł się o śmierć. Bezdomność, alkohol, używki były jego codziennością. Nie widział sensu życia, ale ocaliła go wiara w Jezusa. Dzisiaj pomaga innym młodym ludziom.

O oprawę muzyczną spotkania zadbał zespół „Projekt Fausystem”. Po krótkiej przerwie młodzież udała się do Bazyliki Jasnogórskiej na Mszę świętą, której przewodniczył ks. bp Andrzej Przybylski z Archidiecezji Częstochowskiej. Przywołał on słowa Jana Pawła II, że tylko Bóg nadaje ostateczny sens naszej ludzkiej egzystencji. Prosił młodych, aby nie zmarnowali życia i zawierzył ich opiece Matki Bożej. Na koniec młodzież uczestniczyła w Drodze Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich i przy pomniku Jana Pawła II odbyło się rozesłanie jej do swoich środowisk.

Rozważania dotyczące poszukiwania sensu życia zapadną na pewno młodym ludziom w pamięć. Pobyt na Jasnej Górze był czasem spędzonym w sposób bardzo wartościowy.

APEL Z OKAZJI UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

 

W piątek – 28 kwietnia klasa IB i IC liceum przygotowała uroczysty apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W tym roku mijają 232 lata od tamtego wydarzenia. Uczniowie przedstawili inscenizację, w której przybliżyli okoliczności towarzyszące uchwaleniu pierwszej konstytucji w Europie a także znaczenie tego wydarzenia dla wszystkich Polaków. Młodzi aktorzy zastosowali różnorodne środki przekazu i dzięki temu poruszyli emocje widzów. Ta piękna lekcja historii składała się ze scenek teatralnych, tańca, śpiewu piosenek o Ojczyźnie, recytacji wierszy patriotycznych, gry na skrzypcach i keyboardzie oraz z prezentacji multimedialnej. Powagę tej uroczystości podkreślały barwy narodowe oraz stroje galowe i kotyliony uczniów. Na koniec głos zabrał Ksiądz Dyrektor Piotr Karpiński. Podziękował uczniom za przygotowanie apelu oraz za podtrzymywanie ducha patriotyzmu wśród społeczności szkolnej. Następnie Ksiądz Dyrektor życzył wszystkim wspaniałego wypoczynku podczas długiego weekendu. Jednocześnie zachęcał do odkrywania piękna swojego kraju i doceniania jego urody. Ksiądz Dyrektor przypomniał, że 3 Maja to również święto Najświętszej Marii Panny Królowej Polski – święto kościelne.

 

Msza św. szkolna w II niedzielę miesiąca

 

Tradycyjnie w drugą niedzielę miesiąca odbyła się pierwsza w tym roku szkolnym Msza św. celebrowana przez księdza dyrektora Piotra Karpińskiego i księdza Kamila Goca.

Oprawę mszy zapewnił chór szkolny pod batutą pani Marianny Rzeszotarskiej oraz uczniowie klasy IIIa liceum,którzy zadbali o czytania i modlitwę wiernych.

Do zgromadzonych w kościele wiernych parafian i członków społeczności szkolnej homilię wygłosił ks. Piotr Karpiński, który w oparciu o SłowoBoże zgłębił temat upominania braterskiego. Powinno opierać się ono na trzech warunkach:miłości do bliźniego –bez miłości nie ma sensu upominać, bo to agresja; poszanowania jego wolności – może posłuchać, albo nie; wreszcie powinno dotyczyć spraw poważnych. Upominanie to poszukiwanie drugiego człowieka z miłością.

Na koniec Mszy ksiądz dyrektor podziękował wszystkim, którzy wzięli udział w tym wyjątkowym zgromadzeniu liturgicznym, szczególnie chórowi, młodzieży szkolnej, obecnym wraz z rodzinami nauczycielom Klasyka i udzielił błogosławieństwa.

Pożegnanie maturzystów

 

W piątek 28 kwietnia kolejny już rocznik absolwentów ukończył naukę w Klasycznym Liceum Ogólnokształcącym. O godzinie 10.00 miała miejsce uroczysta Mszy święta, którą sprawował  ksiądz biskup Wojciech Osial. Zachęcał on w homilii maturzystów, aby złożyli na ołtarzu Pana wszystkie troski o egzamin dojrzałości i przyjęli Ciało Chrystusa, który daje mądrość. Ksiądz biskup posłużył się przykładem Szawła, aby podkreślić, że Jezus szuka każdego człowieka, interesuje się nim i pragnie, aby przyszedł do niego ze swoimi lękami i niepokojami. Na koniec Mszy ksiądz biskup udzielił maturzystom uroczystego błogosławieństwa na czas matur.

      

Po Mszy świętej społeczność „Klasyka” udała się do auli szkolnej, gdzie ksiądz biskup wraz z księdzem dyrektorem oraz wychowawcami klas wręczyli  maturzystom świadectwa ukończenia liceum. Jako pierwsi nagrody i gratulacje otrzymali laureaci i finaliści konkursów. Później zostały wręczone świadectwa z wyróżnieniem oraz listy gratulacyjne dla rodziców uczniów osiągających średnią powyżej 4,50. Wszyscy absolwenci otrzymali Pismo Święte. Na koniec Zofia Boryna i Piotr Chudzio otrzymali specjalny tytuł Arbiter Elegantiarum, przyznany przez Radę Pedagogiczną za szczególną kulturę osobistą.

Po wręczeniu nagród nadszedł czas przemówień, które obfitowały w serdeczne słowa. Absolwenci dziękowali za dobro, życzliwość, poświęcony im czas oraz modlitwę i wsparcie. Rodzice wyrazili radość, że ich dzieci mogły rozwijać się i wzrastać w tej szkole. Ksiądz dyrektor w swojej wypowiedzi podkreślił, aby absolwenci pamiętali, że wszystko ma swoje miejsce i czas, a także zaprosił ich do częstych odwiedzin szkoły w przyszłości, a później głos zabrał ksiądz biskup Wojciech Osial, który zwrócił się do maturzystów, życząc im wiele dobra i wspaniałych wyników na maturze.

Po krótkiej przerwie czwartoklasiści zostali pożegnani przez kolegów i koleżanki z klas trzecich. Przedstawiciele maturzystów wzięli udział w potyczkach międzyklasowych, wysłuchali piosenki „Dla absolwenta” i obejrzeli prezentację upamiętniającą ich czteroletni pobyt w liceum. Ostatnim punktem programu było wręczenie podarunków – każdy profil dostał prezent dostosowany do wyboru przedmiotów rozszerzonych.

Kochani  Absolwenci! Życzymy Wam takich wyników, które pozwolą Wam zrealizować wszystkie marzenia oraz zapraszamy do naszej szkoły. Zawsze będziecie jej częścią. Odwiedzajcie nas!

Brawo Maturzyści Klasyka!

 
W piątek  7 lipca poznaliśmy wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych. Po raz kolejny Klasyczne Liceum w Skierniewicach pokazało klasę - 100% absolwentów zdało maturę. Cieszymy się i gratulujemy tegorocznym maturzystom, a także naszym wspaniałym nauczycielom. Trud i wysiłek przynosi owoce. Jesteśmy jedyną szkołą w Skierniewicach ze 100% zdawalnością matur. Przedstawiamy wyniki z poszczególnych przedmiotów, które są imponujące i znacznie przewyższają średnie wyniki kraju.
 

77. miejsce Klasycznego LO w kolejnym Rankingu Liceów

 

Przyzwyczailiśmy się, że publikowany co roku Ranking Liceów Miesięcznika „Perspektywy” jest najważniejszą klasyfikacją szkół. Okazuje się, że nie jest to jedyny ranking. Od kilku lat podobne zestawienia opracowuje także portal „Wasza Edukacja”. Najnowszy ogólnopolski ranking liceów 2023 został opublikowany w środę 27 kwietnia, a w nim Klasyczne LO zajęło wysokie 77. miejsce.

Jak piszą autorzy rankingu: „Nasz ranking to największa i najbardziej rzetelna analiza poziomu edukacji oferowanej przez licea i technika w Polsce – oprócz danych egzaminacyjnych, porównujemy również wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej”.

W tegorocznym rankingu wzięło udział aż 1869 liceów. W rankingu uwzględnione zostały następujące kryteria: wyniki z egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, wyniki z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, a także wskaźnik edukacyjnej wartości dodanej (EWD).Dane do rankingu pozyskane zostały z oficjalnych źródeł, takich jak OKE, CKE oraz MEiN.

Z najnowszego zestawienia liceów wynika, że Klasyk jest najlepszą szkołą w Skierniewicach oraz 77. szkołą w Polsce.

Szczegóły rankingu na stronie: https://waszaedukacja.pl/ranking/polska/licea

Serdecznie gratulujemy naszym uczniom i ich nauczycielom, którzy dzięki swojej wytrwałej i ambitnej pracy odnoszą tak spektakularne sukcesy, realizując dewizę naszej szkoły „Odważ się być mądrym!”.

2

Wycieczka do Gdańska

 

W dniach 14 – 16 czerwca 2023 r. klasy I a i I b liceum wraz z opiekunami przebywały w Gdańsku. Pierwszego dnia po przyjeździe czekały na nas atrakcje w Aquaparku Reda. Wieczorem zaś poszliśmy nad morze, aby podziwiać widoki i kąpać się w wodzie. Kolejnego dnia zachwyciło nas Europejskie Centrum Solidarności. To nowoczesne muzeum ukazuje historię Solidarności, strajków oraz przemian związanych z upadkiem komunizmu w Polsce. Po krótkim pobycie na Starym Mieście w Gdańsku pojechaliśmy do Adventure Park, gdzie spędziliśmy trzy godziny na integracyjnych zmaganiach i zabawach. Ostatniego dnia zwiedziliśmy zabytki Gdańska, pojechaliśmy również na Westerplatte i pełni wrażeń wróciliśmy do Skierniewic.

Dzień Otwarty Liceum za nami

 

W piątek 21 kwietnia odbył się w Klasycznym Liceum Dzień Otwarty dla uczniów szkół podstawowych. Na odwiedzających Klasyk czekały liczne atrakcje. Wszyscy zwiedzający mogli zobaczyć prezentacje multimedialne, pokazy fizyczne i chemiczne, pierwszą pomoc, a także wziąć udział w konkursach i quizach. Rodzice kandydatów mogli porozmawiać z dyrekcją i poznać nauczycieli oraz uzyskać potrzebne informacje. Zainteresowanie szkołą było bardzo duże, odwiedziło nas wiele osób,nie brakowało również chętnych spoza terenu Skierniewic. Bardzo się cieszymy, że ten dzień cieszył się tak dużym zainteresowaniem. Dziękujemy za przybycie i do zobaczenia w Klasyku po wakacjach.

Dzień międzynarodowy w liceum

 

Za nami kolejny dzień międzynarodowy. Tegoroczna edycja połączyła w sobie muzykę, taniec, film, geografię oraz, oczywiście, języki obce. Klasy rywalizowały w różnorodnych konkurencja sprawdzających wiedzę z wyżej wymienionych dziedzin. Potyczki odbywały się w następujących konkurencjach: odgadywanie utworów muzycznych na podstawie teledysku, rozpoznawanie języka obcego na podstawie usłyszanego nagrania, odgadywanie filmu na podstawie zdjęcia lub utworu muzycznego, odgadywanie tańca na podstawie zaprezentowanego nagrania, rozpoznawanie akcentu języka angielskiego na podstawie usłyszanego nagrania i odgadywanie piosenki na podstawie wersji „nuconej” – jeden uczeń i nuci, reszta klasy odgaduje utwór. Pierwsze miejsce wywalczyła klasa IIIB, drugie IC, a trzecie IB. Klasy otrzymały z rak księdza dyrektora Piotra Karpińskiego słodkie nagrody. Wygranym gratulujemy i mamy nadzieję że wszyscy się świetnie bawili.

Złoty Medal Grand Prix Polski w Aquathlonie Jarosława Jankiewicza Delgado

 
 
W dniu 02.04.2023 uczeń klasy 2a naszego Klasycznego Liceum Ogólnokształcącego, Jarosław Jankiewicz Delgado, rywalizował w Minsku Mazowieckim.
Zwyciężył Grand Prix Polski w Aquathlonie w kategori PRO mężczyzn Junior Młodszy. Wielogodzinne treningi, wytrzymałość i siła charakteru  pozwoliły na uzyskanie czasu 10:32:33 (Pływanie 400m 4:31:12, Bieganie 2000m 6:01:21) co dało Jarkowi złoty medal.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
 

Strona 1 z 7