Breadcrumbs

KLASYCZNE LICEUM

Smok Wawelski i Hyperion

 

Po miesiącu nauki,w dniach 7-8 października uczniowie klas pierwszych Klasycznego Liceum wraz z wychowawcami wyjechali na dwudniową wycieczkę integracyjną. Pierwszy dzień spędzili w Krakowie. Stary Rynek, Wawel i klimatyczny Kazimierz to miejsca, które były warte zobaczenia. Drugi dzień to czas zabawy, mierzenia się ze strachem i dawka odpowiedniego poziomu adrenaliny. Energylandia zapewniła wyjątkowe atrakcje na najwyższych obrotach i przy odpowiedniej szybkości. Mega CoasterHyperion został zdobyty, także przez wychowawców.Dwa dni minęły wyjątkowo szybko. Pełni pozytywnej energii, uśmiechnięci i zaprzyjaźnieni uczniowie KLO wrócili do Skierniewic, planując kolejną wycieczkę.

Dzień Patrona Szkoły i Święto Edukacji Narodowej

 

Tegoroczne Święto Patrona Szkoły i Dzień Edukacji Narodowej przebiegały w uroczystej i podniosłej atmosferze, choć nie zabrakło w nich akcentów humorystycznych oraz wielu ciepłych i serdecznych życzeń. Uczniowie w czasie dwóch apeli, pierwszego dla klas 0-VI małego „Klasyka” , drugiego dla klas VII-VIII i KLO, przybliżyli sylwetkę patrona szkoły księdza Stanisława Konarskiego, a następnie uhonorowali nauczycieli i pracowników szkoły, obdarowując ich kwiatami oraz różnymi upominkami. Oprócz wielu ciepłych słów, podziękowań oraz życzeń pojawiły się także akcenty humorystyczne pokazujące trud pracy pedagogów. Po każdym z tych wydarzeń głos zabrał ksiądz dyrektor Piotr Karpiński, który podziękował uczniom i wychowawczyniom za piękne i uroczyste akademie, podkreślił wagę tych świąt i pochwalił talenty uczniów.

Apele były rozdzielone bardzo ważnym elementem, wpisującym się w charakter naszej szkoły, będący jej fundamentem – Mszę świętą, którą celebrował ksiądz dyrektor Piotr Karpiński. W czasie kazania ksiądz dyrektor przywołał ukazane w Piśmie Świętym sylwetki: nauczyciela, wychowawcy i mistrza, które omówił, akcentując, że każda z nich ma za zadanie kształtować młodego człowieka, aby wzrastał i żył w pełni. Zachęcał do tego, aby pedagodzy stawali się mistrzami i prorokami tak jak Jezus, który jest ucieleśnieniem miłości. Aby upominali, korygowali z miłością uczniów, walczyli o nich i dbali, żeby weszli na właściwą drogę, aby wzrastali, rozwijali się, niszczyli w sobie zło, wady. Ksiądz dyrektor podkreślił również, że wszyscy pracownicy szkoły to wychowawcy, formatorzy, którzy służą drugiemu człowiekowi.

Podniosłym elementem Mszy świętej było ślubowanie uczniów klas „0”, dwóch roczników klas I małego „Klasyka” oraz klas I i II liceum. Po tej części uroczystości miało miejsce przekazanie Sztandaru Szkoły nowemu pocztowi z klas III liceum. Ksiądz dyrektor życzył nowozaślubionym uczniom i nowemu pocztowi sztandarowemu wytrwałości w godnym reprezentowaniu naszej szkoły.

Zwieńczeniem Święta było wręczenie nauczycielom nagród, będących wyrazem uznania i podziękowania za trud. Nagrodę Organu Prowadzącego otrzymała pani Agnieszka Kuśmierczyk. Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali: wicedyrektor Honorata Dębska, Agnieszka Bartosik, Elżbieta Tomczyk i Radosław Korycki. Gratulujemy!

 

Konkurs „Prus i matematyka”

 

W sobotę 9 października sześciu uczniów Klasycznego Liceum zafascynowanych matematyką wzięło udział w konkursie organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa „Prus i matematyka”.Klasy trzecie liceum reprezentowali: Maciej Barańczyk, Piotr Chudzio, Maksymilian Majewski i Dominik Szałwiński.Z klas drugich wzięli udział:Szymon Kośka i Krzysztof Dąbrowski.Z niecierpliwością czekamy na wyniki.

matmaprus

Msza szkolna w drugą niedzielę miesiąca

 

Po raz drugi w tym roku społeczność szkolna zgromadziła się na Mszy szkolnej, by wsłuchiwać się w Słowo Boże i czerpać łaski. W kazaniu ksiądz Piotr Karpiński pokazał jak mamy szukać drogi, która doprowadzi nas za Jezusem do prawdziwego szczęścia. Zwrócił uwagę na szczególne elementy podążania za Bogiem. To doświadczenie miłości, wolności i bliskości z Nim na co dzień. Od nas zależy, czy będziemy chcieli iść ku zbawieniu tylko drogą przykazań, czy może pragnąć zmienić swoje życie radykalnie i przyjąć ubóstwo rozumiane jako… wolność. Ksiądz dyrektor, wyjaśniając istotę ubóstwa, przywołał postać świętego Franciszka, który mawiał „gdzie ubóstwo, tam wolność”. Dzisiejsza Ewangelia wyjątkowo zachęca do odkrywania Bożej miłości i głębszego rozeznawania w sercu słów Jezusa.Czytania i modlitwę powszechną przygotowali uczniowiez klasy III A Klasycznego Liceum, a śpiew – chórzyści z naszej szkoły.

Debata i wybory do samorządu

 

W poniedziałek 4 października odbyła się debata kandydatów do Samorządu Uczniowskiego. O tytuł przewodniczącego samorządu walczyli: Laura Burlińska, Marta Skrzypek i Adam Stańczyk. Licealiści zebrali się w auli szkolnej, aby poznać pomysły kandydatów. Ubiegający się o stanowisko przewodniczącego odpowiadali na pytania przygotowane przez ich młodszych i starszych kolegów i koleżanki. Najlepiej zdaniem licealistów zaprezentowała się Marta Skrzypek, która w wyborach na przewodniczącego samorządu zdobyła 80 głosów (52%). Pokonała tym samym rywali. Wybory miały miejsce 6 października 2021 roku w auli szkolnej. Uczniowie głosowali na przerwach odgodziny 9:40. Debata zachęciła licealistów do oddania głosu na wybranego kandydata, gdyż w głosowaniu udział wzięły154 osoby (tj.84%). Wygrała Marta Skrzypek – 80 głosów, na drugim miejscu był Adam Stańczyk– 55 głosów, później Laura Burlińska, która zdobyła 17 głosów.

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej służby nowemu samorządowi.

Klasy maturalne w spalskich lasach

 

Piękna polska jesień, atmosfera przyjaźni i wspaniałe spalskie powietrze. Tak w skrócie można podsumować wyjazd klas maturalnych na zieloną szkołę do Spały w dniach 29 września - 1 października. Trzy dni odpoczynku, luzu, rozmów, spacerów i snucia planów na przyszłość. Trzy wspaniałe dni przed ostatnim rokiem szkolnym, który zakończy się dla nas jednym z najważniejszych egzaminów w życiu. Akumulatory naładowane i czas na ciężką pracę do 4 maja. Było to nam wszystkim bardzo potrzebne.

Pierwszy piątek października

 

W piątek 1 października spotkaliśmy się na Mszy świętej pierwszopiątkowej, którą sprawował ksiądz dyrektor Piotr Karpiński. W czasie kazania ksiądz dyrektor zadał dwa ważne pytania: „Czy chcielibyśmy, aby dokonał się dziś cud?” i „Co byśmy zrobili z naszym życiem, gdyby Jezus taki cud uczynił?”. Następnie wyjaśnił, czym jest cud, jakie czynniki muszą być spełnione, aby się mógł wydarzyć oraz podał przykłady postaci, które doświadczyły cudów i jak one zmieniły ich życie. Święty Piotr i Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, zwana także Małą Tereską, mogli doświadczyć cudu dzięki wierze i zaufaniu Bogu. Pan Bóg dla każdego z nas może uczynić cud, przyjść i nas przemienić, bo gdy Go przyjmiemy, w naszym życiu zaczną się dziać cuda. Ale musimy wierzyć w ich spełnienie, otworzyć serca na działanie Boga i wtedy je dostrzeżemy. Na koniec Mszy świętej ksiądz dyrektor ucieszył się, że wiele osób przyjęło komunię świętą. Może Pan Bóg już czyni cuda?

Ratujemy małego Franka, czyli kolejna akcja „Ale ciacho”!

 

W czwartek 30 września w naszej szkole odbyła się kolejna akcja charytatywna wolontariatu, w czasie której zbieraliśmy pieniądze na ratowanie serduszka Franka Zembrzuckiego. Chłopczyk urodził się z serduszkiem po prawej stronie i musi przejść szereg operacji ratujących jego życie. Pierwszą ma już za sobą, a teraz zbiera siły na kolejną. Bardzo dziękujemy za Wasz odzew i zaangażowanie. Dzięki Waszej ofiarności zebraliśmy pieniądze, które przekażemy fundacji COR INFANTIST, działającej na rzecz dzieci z wadami serca. Bardzo dziękujemy za wspaniały dar serca dla serca.

Egzamin maturalny 2021 – analiza wyników

 

W maju 2021 r. do egzaminu maturalnego podeszło 52 absolwentów Klasycznego Liceum Ogólnokształcącego. Nadszedł czas na przeanalizowanie wyników tegorocznych matur.

Jest dla nas wielką radością, że wszyscy uczniowie zdali egzamin maturalny i zdawalność matury w naszej szkole wyniosła 100%. Oto jak wygląda zdawalność matury w Klasyku na tle innych szkół:

SZKOŁA ZDAWALNOŚĆ (%)
Klasyczne LO 100%
LO im. B. Prusa

97%

[nie zdało 6 uczniów]

Pijarskie LO w Łowiczu

98%

[nie zdał 1 uczeń]

LO im. J. Chełmońskiego w Łowiczu

93%

[nie zdało 7 uczniów]

LO im. W. Szymborskiej (Ekonomik)

99%

[nie zdało 13 uczniów]

Katolickie LO im. św. Jana Pawła II

w Rawie Mazowieckiej

100%

LO im. M. Skłodowskiej-Curie

w Rawie Mazowieckiej

97%

[nie zdało 3 uczniów]

 

 

Uczniowie zdawali na maturze trzy przedmioty obowiązkowe: język polski, matematykę i język obcy, a także przedmioty na poziomie rozszerzonym. Z wszystkich egzaminów wyniki średnie szkoły wyglądają imponująco. Nie tylko o wiele punktów procentowych przekraczają one średnie wyniki województwa i Polski, ale Klasyczne Liceum osiąga najlepsze wyniki z wielu przedmiotów.

 

szkoła j. polski matematyka j. angielski
Poziom podstawowy
KLASYCZNE LO 78 81 94
LO im. PRUSA 67 76 91
EKONOMIK 60 63 84
CHEŁMOŃSKI 53 75 89
PIJARSKA 59 89 92
KATOLIK
RAWA MAZ.
70 88 89

LO IM. M.S-C.

RAWA MAZ.

59 74 82
OKE 2021 52 56 76

szkoła Przedmioty w zakresie rozszerzonym
bio che fil fiz geo his inf ang pol mat wos
KLasyk 57 56 100 79 59 67 78 84 49 52 61
Prus 45 40 - 44 50 48 61 75 43 39 50
Ekonomik 25 12 - 44 33 - - 66 42 26 25
Chełmoński 39 47 - 40 43 36 - 67 58 33 21
Pijarska 57 50 - 74 45 64 - 80 58 61 44
KATOLIK RAWA Maz. 52 38 - 34 52 - - 87 55 37 -

LO CURIE

RAWA Maz.

32 27 - - 41 48 33 69 42 38 48
OKE 2021 33 33 25 38 35 36 33 63 42 32 27

 

 

Z powyższych zestawień wynika, że absolwenci Klasyka znakomicie poradzili sobie na maturze. Z przedmiotów obowiązkowych i rozszerzonych znacznie przekroczyli średni wynik OKE – z języka polskiego wynik szkoły to 150% wyniku OKE, z matematyki 145%, a z języka angielskiego 124%.

Aż z ośmiu przedmiotów rozszerzonych wyniki Klasycznego Liceum są najlepsze na tle szkół okolicy – biologia, chemia, fizyka, informatyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie i filozofia.

Gratulujemy naszym tegorocznym maturzystom, a także nauczycielom naszej szkoły tak znakomitego wyniku. Ciężka praca oraz fachowość i pasja nauczycieli sprawia, że Klasyczne Liceum jest wyjątkową marką wśród szkół średnich.

Klasyczne Liceum wśród najlepszych województwa łódzkiego

 

Analiza tegorocznego egzaminu maturalnego pokazała, że wyniki naszej szkoły znacznie przekraczają średnią krajową i wojewódzką. Ponadto z kilku przedmiotów jesteśmy w ścisłej czołówce województwa łódzkiego.

Gdyby porównać wyniki poszczególnych egzaminów w liceach województwa łódzkiego to okaże się, że aż cztery przedmioty wypadły w Klasycznym Liceum najlepiej: język polski podstawowy, fizyka, informatyka i filozofia. Na drugim miejscu zdaliśmy historię i wos, zaś na trzecim miejscu chemię.

Oto jakie miejsca zajęły nasze wyniki z poszczególnych przedmiotów w województwie łódzkim:

Przedmiot Miejsce wyniku szkoły w województwie łódzkim
Przedmioty obowiązkowe
Język polski 1. miejsce
Język angielski 6. miejsce
Matematyka 11. miejsce
Przedmioty rozszerzone
Fizyka 1. miejsce
Informatyka 1. miejsce
Filozofia 1. miejsce
Historia 2. miejsce
WOS 2. miejsce
Chemia 3. miejsce
Biologia 6. miejsce
Geografia 6. miejsce
Matematyka 6. miejsce
Język angielski 6. miejsce

 

Wyniki Klasycznego LO przedstawiają się imponująco. Gratulujemy maturzystom i nauczycielom i życzymy, by powody do dumy i radości trwały także w kolejnych latach.

Udział naszch uczniów w paradzie z okazji 44. Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw

 

W dniach 18-19 września 2021 r. już po raz 44. odbyło się w Skierniewicach Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw. Tradycyjnie rozpoczyna je barwna parada, w której uczestniczą m. in. uczniowie i nauczyciele skierniewickich szkół.

Zespół Szkół im. ks. St. Konarskiego reprezentowali uczniowie klasy III b Szkoły Podstawowej oraz klasy I a Klasycznego Liceum wraz z nauczycielami: panią Małgorzatą Mikusek, panią Małgorzatą Brzuszczak i panem Jackiem Marczakiem. Motywem przewodnim tegorocznego przemarszu była „Podróż po ogrodzie rozmaitości”. My przybraliśmy barwy przepięknej niezapominajki. Kapelusze i kwiaty w niebieskim kolorze z pewnością wyróżniały się w barwnym korowodzie. Pomimo niesprzyjającej pogody, schowani pod parasolami, z uśmiechami na twarzach przemierzaliśmy ulicami Skierniewic, godnie reprezentując naszą szkołę.

Uroczysta premiera filmu o bł. Prymasie Wyszyńskim

 

W piątek 17 września nasza szkoła wzięła udział w niecodziennym wydarzeniu, jakim była uroczysta premiera filmu „Wyszyński. Zemsta czy przebaczenie”. Premiera odbyła się z udziałem dostojnych gości: J.E. Andrzeja F. Dziuby, biskupa łowickiego, prezydenta Miasta Skierniewice Krzysztofa Jażdżyka, dyrektor delegatury Kuratorium Ireny Marii Lesiak, księży wyświęconych przez Prymasa Wyszyńskiego, sióstr zakonnych, uczniów i nauczycieli Klasycznego Liceum oraz przedstawicieli mediów.

Przed pokazem filmu słowo okolicznościowe wygłosił prezydent Miasta oraz ksiądz dyrektor Piotr Karpiński, który poprosił księdza biskupa o zaprezentowanie postaci błogosławionego Prymasa. Biskup Andrzej. F. Dziuba podzielił się z młodzieżą swoimi wspomnieniami związanymi z postacią kardynała Stefana Wyszyńskiego, przypominając również o tym, że Prymas Polski jest Honorowym Obywatelem Miasta Skierniewice. Młodzież poznała wycinek życia księdza Stefana Wyszyńskiego, jego działalność jako kapelana w czasie II wojny światowej oraz opiekuna chorych w Laskach. Film poruszał bardzo ważną kwestię, nad którą rozmyślał ksiądz Wyszyński – zemsta na Niemcach czy przebaczenie im. Obraz zrobił ogromne wrażenie na młodzieży.

Zdjęcia dzieki uprzejmości I <3 SKC

XI Tydzień Wychowania

 

W dniach 13-17 września w naszej szkole przeżywaliśmy XI Tydzień Wychowania pod hasłem „W blasku ojcostwa”. W ten sposób Kościół katolicki włączył się wraz ze szkołami i rodzinami w trud wychowania pokazując, jak ważny jest dla niego młody człowiek, jego rozwój i wychowywanie. Każdego dnia spotykaliśmy się rano w auli szkolnej na nabożeństwie Słowa Bożego.

W poniedziałek 13 września uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej (klasy 0-VI) modlili się na Mszy świętej, którą odprawił ks. prefekt Kamil Goc. Kazanie miało formę dialogu z dziećmi na temat pobożności, która jest związana z pragnieniem bycia blisko Boga, a które umożliwia codzienna modlitwa. Taki właśnie jest człowiek pobożny – żyje w przyjaźni z Panem Bogiem, chce z Nim rozmawiać oraz spotykać się na Eucharystii. Ksiądz Kamil wskazał na to, że jesteśmy w kościele nie tylko dlatego, że obchodzimy Tydzień Wychowania, ale dlatego, że chcemy stawać się przyjaciółmi Jezusa, a każda Msza święta stwarza nam piękną możliwość spotkania z Kimś, kto nas kocha.

Z kolei we wtorek we Mszy świętej uczestniczyła młodzież z klas VII-VIII Szkoły Podstawowej oraz Klasycznego Liceum Ogólnokształcącego. Ksiądz dyrektor Piotr Karpiński w czasie kazania nawiązał do Święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego, przypomniał jego genezę oraz to, jak ważne jest wyeksponowanie go dla wiernych. Krzyż Chrystusa daje siłę do walki ze złem. Jeśli człowiek chwyci się krzyża, Bóg przeprowadzi go przez zło. Ksiądz dyrektor przywołał kilka przykładów postaci, które dzięki krzyżowi odnalazły wiarę lub ją umocniły, pokonując dzięki temu trudności, które stanęły na ich drodze. Niejednokrotnie to, co je spotkało, przynosiło ogromne cierpienie, ale krzyż Chrystusa pomagał im znieść ból.

W piątek, ostatniego dnia Tygodnia Wychowania ksiądz dyrektor Piotr Karpiński przedstawił uczniom w auli syntezę chrześcijańskiego życia. Wskazał, że aby życie ludzkie miało sens potrzebna jest szczególna triada: miłość, wspólnota i misja. Tydzień Wychowania to wielka dawka Słowa Bożego, która każdego umocniła. Cennym akordem na koniec Tygodnia Wychowania była premiera filmu „Wyszyński. Zemsta czy przebaczenie?”.

Msza święta szkolna w drugą niedzielę miesiąca

Ufając, że pandemia nie przerwie już spotkań wokół Stołu Pańskiego, społeczność Klasyka modliła się w drugą niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej sprawowanej przez dyrektora szkoły ks. Piotra Karpińskiego.

Podczas kazania Ksiądz Dyrektor wskazał, że zdanie z Księgi Izajasza „Pan Bóg otworzył mi ucho” może być punktem wyjścia zarówno do dzisiejszych czytań, jak i całej chrześcijańskiej egzystencji. Podstawową rzeczywistością w życiu wiary jest słyszeć, usłyszeć lub bardziej – usłuchać Słowo. Naszym zadaniem jest głosić Chrystusa Zmartwychwstałego, przyjąć to, co mówi Duch Święty w sercu, na takie Słowo należy otworzyć ucho. Jest wiele sytuacji związanych ze słuchaniem Słowa, aby ono się spełniło. Ksiądz przywołał fragment dzisiejszej Ewangelii – rozmowę Jezusa z Piotrem. Z jednej strony Apostoł mówi o Panu – Mesjasz, ale gdy słyszy o krzyżu, upomina Jezusa. Przyjęcie Słowa musi łączyć się z wiarą, czasem trudne Słowo ściera się z wyobrażeniem człowieka, wydaje się niemożliwe. Tym bardziej wtedy należy za nim pójść, bo ponad Słowa Boże nie ma czegoś większego. Często ludzka troska, ludzkie postrzeganie rzeczywistości hamuje Boże plany. Patrzenie na życie oczami wiary pozwala to Słowo przyjąć i nim żyć. Druga sytuacja związana ze słuchaniem Słowa Bożego ma miejsce w pierwszym czytaniu – „Pan Bóg mnie wspomaga”. Pójście za Bogiem nie gwarantuje łatwego życia, szatan uruchamia wszystkie możliwe środki, aby człowiek się poddał. Jednak Bóg zapewnia, że jest blisko, dobrze jest się zdać na Niego. Trzecia sytuacja jest opisana w liście Jakuba. Wiara bez uczynków jest martwa. Same uczynki nie przynoszą zbawienia, one pokazują, co się dzieje z naszą wiarą – za nią musi iść odważne podejmowanie decyzji, Słowo musi być wprowadzane w życie. Te trzy sytuacje podsumowuje zdanie Jezusa o tym, że naśladowanie Go wiąże się z przyjęciem krzyża. Wcześniej czy później stanie się on udziałem człowieka. To właśnie w Bożym Słowie można doświadczyć mocy przemieniającej krzyż w łaskę, która zjednoczy z Bogiem. Ksiądz Piotr przywołał piękne słowa beatyfikowanej dziś wraz z Kardynałem S. Wyszyńskim siostry E. Czackiej: „Bywają w życiu niektórych ludzi wielkie katastrofy, które druzgoczą, łamią, rwą i przewracają wszystko (…). Uderzenie jest tak mocne, że za jednym zamachem ogołaca człowieka ze wszystkiego. Prócz miażdżącego bólu, zdaje się, że już nic jemu nie pozostaje. Bóg jest wtedy najbliżej. Szczęśliwy ten człowiek, jeżeli wśród bólu, wyzwolony ze wszystkiego, tylko Boga szuka i Jego znajdzie. Wtedy pozostaje tylko dusza i Bóg, Bóg i dusza (…)”. Taką wiarę powinniśmy mieć w trudnych doświadczeniach, ona przeprowadzi nas wtedy przez największe krzyże.

O oprawę liturgiczną zadbała klasa 3 D, o muzyczną – chór szkolny.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

 

Nowy rok szkolny 2021/2022 rozpoczęliśmy tradycyjnie Mszą świętą, której przewodniczył biskup łowicki Andrzej Franciszek Dziuba, a wraz z nim koncelebrowali ks. dyrektor Piotr Karpiński i ks. Kamil Goc. Ksiądz dyrektor Piotr Karpiński powitał czcigodnego gościa i poprosił o sprawowanie liturgii w intencji społeczności szkolnej. W mowie inauguracyjnej przywołał słowa Prymasa Stefana Wyszyńskiego: „najpierw kochać, potem uczyć”, które mają stać się mottem tego roku.

W czasie kazania ksiądz biskup podkreślił, że rozpoczęcie nauki zawsze było przeżywane w sposób uroczysty, bo wiąże się z radością i nadzieją na poznanie prawdy. Odnosząc się do fragmentu Listu św. Pawła do Kolosan wskazał wiarę, nadzieję i miłość jako drogowskazy dla każdego człowieka. Szkoła to miejsce, dzieło ludzi, którzy zbliżają się do prawdy, w którym się mówi i słucha. Nasza szkoła jest miejscem prawdy, dlatego cieszy się takim zaufaniem rodziców i dzieci. Ksiądz biskup zachęcał, aby trwać w tym pięknym dziele, które wydaje owoce. Życzył, aby nowy rok szkolny przyniósł piękne owoce z tego, czego uczniowie się nauczą od nauczycieli – swoich mistrzów.

Na zakończenie Mszy świętej ks. dyrektor Piotr Karpiński podziękował wszystkim za wspólną modlitwę, księdza biskupa poprosił o błogosławieństwo na nowy rok szkolny. Zachęcał, aby go rozpocząć z Panem Bogiem.

Po Eucharystii uczniowie udali się do klas na spotkanie z wychowawcami.

 

Akcja wolontariatu „Ale ciacho”

W poniedziałek 21 czerwca w naszej szkole odbyła się akcja charytatywna, w czasie której zbieraliśmy pieniądze na ratowanie serduszka Franka Zembrzuckiego. Chłopczyk musi przejść operację ratującą jego życie w klinice w Munster. Bardzo dziękujemy za odzew i zaangażowanie wszystkich, którzy postanowili pomóc maleńkiemu Franusiowi. Dzięki Waszej ofiarności zebraliśmy 1110 zł. To wspaniały dar serca dla serca. Dziękujemy.

Wycieczka klas drugich liceum

W dniach 16 – 18 czerwca klasy IIa i IIb były na wycieczce w Ośrodku Wypoczynkowym Kulka na Mazurach nad jeziorem Łęsk. Uczniowie pod okiem instruktorów brali udział w wielu zajęciach. Była ścianka wspinaczkowa, park linowy, rowery wodne. Uczyli się jeździć na segweyu i quadach, brali udział w warsztatach łuczniczych. Pogoda nam dopisała, ale najważniejsze, że był wreszcie czas  na wspólną zabawę i bycie razem.

Spływ kajakowy Pilicą klas drugich liceum

 

W czwartek 17 czerwca klasy drugie liceum wzięły udział w spływie kajakowym rzeką Pilicą. Na 14 kilometrowym odcinku rzeki Pilicy pomiędzy miejscowością Mysiakowiec i Domaniewice młodzież miała okazję poznać jedną z najpiękniejszych rzek w Polsce płynących po terenie nizinnym. Piaszczyste dno rzeki, wolny nurt i wspaniałe widoki dookoła zrobiły na wszystkich niesamowite wrażenie. Przez prawie cztery godziny woda, słońce, łąki i las. Po dopłynięciu do mety czekały nas inne atrakcje, z których szczególne emocje wzbudził paintball. Wielu z nas obiecało sobie, że w wakacje wrócimy do tego pięknego miejsca położonego tak niedaleko od Skierniewic.

Wycieczki klas pierwszych liceum

 

W dniach 16 – 18 czerwca klasy pierwsze liceum udały się na wycieczki integracyjne. Pierwszego dnia spotkaliśmy się w Zaścianku Babie Lato, gdzie w końcu po długiej rozłące uczniowie i wychowawcy mogli się lepiej poznać. Młodzież korzystała z takich atrakcji jak pływanie na łódce, bujanie się na huśtawce nad wodą, gry w piłkę nożną siatkówkę czy badmintona. Drugiego dnia wybraliśmy się na wycieczkę do EnergyLandi. Powitała nas piękna pogoda więc oprócz licznych przejażdżek, w tym na największym  rollercoasterze Hyperionie, młodzież chętnie korzystała ze strefy wodnej. Długa podróż autokarem jeszcze bardziej zintegrowała uczniów, były śpiewy, rozmowy i gry. Trzeciego dnia spotkaliśmy się w parku na pikniku, gdzie czytaliśmy książki, graliśmy w planszówki i spacerowaliśmy ciesząc się własnym towarzystwem. Ten czas spędzony razem jest szczególnie ważny dla uczniów klas pierwszych, ponieważ to pierwszy raz gdy mogliśmy się lepiej poznać. Mamy nadzieję, że nasze więzi i  poczucie przynależność do klasy i szkoły zostały wzmocnione.

 

Finaliści XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

W dniach 5-6 czerwca odbył się etap centralny Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, który wszystkim dostarczył miłych i  niepowtarzalnych emocji.

Z ogromną radością informujemy, że nasi uczniowie- Julia Pazurek i Jan Osicki, reprezentanci województwa łódzkiego zostali finalistami tej olimpiady.

Nasi Olimpijczycy otrzymają nie tylko ciekawe nagrody rzeczowe, ale także mają zagwarantowany wstęp na wiele prestiżowych uczelni bez postępowania kwalifikacyjnego.

Serdecznie gratulujemy!

julka jasiek biol

Strona 1 z 11