Breadcrumbs

WYDARZENIA

Dziękujemy za odwiedziny naszej szkoły

W piątek 13 kwietnia nasze Szkoły otworzyły swoje drzwi. Na zwiedzających czekało wiele atrakcji, począwszy od religijnych kolorowanek Dobra Myśl na dziś, krzyżówek, rebusów, quizów, prezentacji tematycznych, zagadek logicznych, skończywszy na wystawie militariów, pokazach doświadczeń fizycznych i chemicznych. Wielu uczniów prezentowało efekty pracy na kołach zainteresowań, przykładowo w sali fizycznej kandydaci mogli obejrzeć silnik parowy, silnik homeopolarny, silnik Sterlinga, rakiety balistyczne, tubę Rubensa. Członkowie wolontariatu przedstawiali swoje dokonania, a nie było ich mało. W sali biologicznej można było przeszkolić się w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i zmierzyć ciśnienie. Na sali gimnastycznej, bilardowej i na kręgielni nie brakowało amatorów sportu. W auli wystąpił chór szkolny.

W Szkole Podstawowej największe zainteresowanie wzbudzały zajęcia plastyczne. Dzieci mogły wykonać na pamiątkę pracę plastyczną, rozwiązać rebus, ułożyć z literek swoje imię, przeprowadzić doświadczenie. Nasi uczniowie oprowadzali przybyłych gości, a ci wychodzili ze szkoły zadowoleni i przekonani, że dołączą do naszej społeczności we wrześniu.
Takich tłumów w ramach Dnia Otwartego nasza Szkoła jeszcze nie widziała. Wszystkim przybyłym dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy.

Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

W środę 11 kwietnia w auli Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego nagrodzono laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla gimnazjalistów i szkół podstawowych. W uroczystości wzięli udział także uczniowie naszej szkoły. W tegorocznej edycji konkursów przedmiotowych tytuł laureata zdobyło pięciu uczniów, którym dyplomy i nagrody wręczył Łódzki Kurator Oświaty.

Laureatem Wojewódzkiego Konkursu z Historii dla Gimnazjum został Antoni Zając uczeń klasy IIIf.

Laureatem Wojewódzkiego Konkursu z Wiedzy o Społeczeństwie dla Gimnazjum został Maciej Kalisiak z klasy IIIf.

Laureatem Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Sztuce – Sekcja Muzyki dla Gimnazjum został Olaf Jackowski uczeń klasy IIId.

Laureatem Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki dla Szkół Podstawowych został Piotr Chudzio z klasy VIIc.

Laureatem Wojewódzkiego Konkursu z Historii dla Szkół Podstawowych został Marcin Chmurski z klasy VIIa.

Laureatom z naszego gimnazjum i szkoły podstawowej serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Msza św. w pierwszy piątek marca

W piątek 2 marca społeczność Klasyka modliła się na szkolnej Mszy świętej. Odprawił ją ksiądz dyrektor Piotr Karpiński, który wygłosił kazanie. Zestawił w nim czytania z dnia, zwracając uwagę na motyw odrzucenia, nieprzyjęcia drugiego człowieka, przekreśleniu go. Mądrość ewangeliczna pomaga jednak wznosić się nam ponad nienawiść, zawiść i osiągać dobro dzięki modlitwie i postawie, której  uczymy się od Mistrza.

O oprawę liturgiczną zadbała klasa V B, a o muzyczną szkolny chór.

Zapraszamy na Dzień Otwarty

Po raz kolejny otwieramy drzwi, aby zaprezentować naszą ofertę edukacyjną oraz przedstawić naszą szkołę wszystkim kandydatom oraz zainteresowanych podjęciem nauki w skierniewickim Klasyku.

Dzień otwarty to również okazja do rozmowy z naszymi uczniami i nauczycielami, którzy opowiedzą Ci więcej o naszej szkole oraz przygotowali liczne eksperymenty, pokazy i mini konkursy.

Najmłodszym kandytatom zapewnimy mnóstwo atrakcji : zabawy, konkursy z nagrodami oraz prace ręczne!

 

Już dziś zarezerwuj sobie termin i odwiedź Klasyk!

 

***13 kwietnia (piątek) godz. 16.00-19.00***

W Środę popielcową zainaugurowaliśmy Wielki Post

W środę 14 lutego o godzinie 9.00 cała społeczność Klasyka modliła się podczas Mszy świętej rozpoczynającej Wielki Post. Na początku Eucharystii ksiądz dyrektor Piotr Karpiński zachęcał do wpatrywania się w  Chrystusa, w krzyż Zbawiciela, ponieważ człowiek staje się tym, co ogląda. Następnie wyjaśnił, że czas Wielkiego Postu to czas modlitwy, jałmużny i postu, ale przede wszystkim czas prawdy i autentyczności. Ksiądz dyrektor upominał, że nie możemy niczego robić na pokaz, niczego odgrywać ani udawać przed innymi. Powinniśmy natomiast, zgodnie z Ewangelią, „wejść do swojej izdebki”, czyli wniknąć w głąb samego siebie, poznawać i doskonalić własne serce, by nasza wiara stała się autentyczna, byśmy byli wiarygodni i przekonujący w tym, co robimy, bo czterdziestodniowy post to czas, w którym warto budować szczerą relację z Bogiem. To czas „rozprawiania się” z hipokryzją,  pokonywania własnych słabości.

Następnie, przed posypaniem głów wiernych popiołem, ksiądz dyrektor wyjaśnił, że słowa „prochem jesteś i w proch się obrócisz” są prawdą o każdym z nas. Bóg ulepił człowieka z marności, ale dając mu siebie, powołał go do życia wiecznego. Przestrzegł jednak, że żyjąc bez Boga, na zawsze pozostaniemy marnością.

Na koniec Mszy świętej ksiądz Piotr Karpiński udzielił wszystkim Bożego błogosławieństwa, życzył wytrwałości w modlitwie i życia w prawdzie. Ksiądz podziękował również klasie Va za oprawę liturgiczną nabożeństwa i zaprosił dzieci i młodzież na dalsze zajęcia do szkoły.

Msza szkolna w Niedzielę Miłosierdzia

W niedzielę 8 kwietnia społeczność Klasyka modliła się podczas Mszy świętej sprawowanej przez księdza Piotra Karpińskiego, dyrektora Zespołu Szkół im. Ks. St. Konarskiego w Skierniewicach. Na początku Eucharystii kapłan przypomniał wiernym, że w pierwszą niedzielę po Wielkanocy Kościół katolicki obchodzi ustanowione przez Jana Pawła II Święto Miłosierdzia Bożego. Kult Bożego Miłosierdzia związany jest z objawieniami siostry Faustyny Kowalskiej i pozostaje w ścisłym związku z sakramentem pokuty i pojednania. Wyjaśnił także, że dzisiejsza niedziela przewyższa wszystkie odpusty, a kto ufa Miłosierdziu Bożemu dostąpi szczególnych łask: „wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dzienniczek).
W liście pasterskim Konferencji Episkopatu Polski pt. „Duch Święty przynagla nas” biskupi podkreślili szczególną rolę Ducha Świętego, który jest darem Chrystusa Zmartwychwstałego i uzdalnia nas do głoszenia Ewangelii oraz prowadzi do pełni życia poprzez przebaczanie grzechów. Przebaczenie jest konkretną formą, poprzez którą niesiemy Miłosierdzie Boże. Duch Święty podpowiada nam takie czyny, jakich sami nie bylibyśmy w stanie w sobie odkryć i zachęca każdego do wielbienia Boga za Jego zbawcze działanie wokół nas.
Na koniec nabożeństwa ksiądz dyrektor podziękował klasie VII A oraz szkolnemu chórowi za oprawę liturgiczną Mszy świętej, udzielił Bożego błogosławieństwa oraz prosił, by Maryja Matka Miłosierdzia wyjednała nam wszystkim obfitość łaski u swego Syna.

Klasyk ponownie Złotą Szkołą

10 stycznia poznaliśmy wyniki tegorocznej edycji Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018. Klasyczne Liceum Ogólnokształcące po raz kolejny potwierdziło swoją wysoką pozycję, utrzymując tytuł Złotej Szkoły.

Ranking Perspektyw to najbardziej znany i opiniotwórczy ranking szkół ponadgimnazjalnych. Na jego rezultaty czekają nie tylko dyrektorzy szkół i nauczyciele, dla których jest on podsumowaniem całorocznej pracy. Wyniki rankingu mają także ogromny wpływ na decyzje tysięcy uczniów, którzy poszukują odpowiedniej dla siebie szkoły. Ranking Perspektyw tworzony jest w oparciu o trzy kryteria: sukcesy w olimpiadach (30%), wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów obowiązkowych (25%) oraz wyniki egzaminów z przedmiotów rozszerzonych (45%). Nad prawidłową klasyfikacją szkół czuwa specjalna kapituła, którą tworzą: przewodniczący komitetów głównych olimpiad, dyrektorzy Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych oraz przedstawiciele Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

W tegorocznym Rankingu Liceów przebadano 2195 liceów ogólnokształcących, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2017 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Z ogromną satysfakcją pragniemy poinformować, że w Rankingu Perspektywy 2018 Klasyczne Liceum Ogólnokształcące znalazło się w prestiżowym gronie 100 najlepszych liceów w Polsce, zajmując 93. pozycję w kraju. Tym samym nasza szkoła, jako jedyna w rejonie, utrzymała tytuł Złotej Szkoły.

W województwie łódzkim Klasyk zajmuje 7. miejsce. Za ogromny sukces poczytujemy sobie 55. miejsce w Polsce w Rankingu Szkół Olimpijskich.

Jak mówi prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej: „Rankingi nie do końca są sprawiedliwe. Oceniają szkołę pod pewnymi względami, pod innymi nie. Niewątpliwie są miarą prestiżu. Można się na nie obrażać, ale trzeba robić wszystko, by po pierwsze w nich startować, a po drugie osiągać dobre miejsca”.

Miejsce naszej szkoły jest powodem dumy i radości. Niemniej cieszymy się nim jeden dzień. Następnego dnia bowiem myślimy już, co robić, by to zaszczytne miejsce utrzymać, a nawet poprawić. Ranking Perspektyw jest dla nas zachętą do dalszej pracy na rzecz młodzieży.

Msza szkolna w pierwszy piątek miesiąca

W pierwszy piątek kwietnia cała społeczność Zespołu Szkół im. Ks. St. Konarskiego w Skierniewicach modliła się na Mszy św., która wypadła w oktawie Zmartwychwstania Pańskiego. Mszy przewodniczył i homilię wygłosił ks. dyrektor Piotr Karpiński, który usiłował znaleźć odpowiedź na pytanie, skąd wiadomo, że Jezus zmartwychwstał. Ksiądz dyrektor przywołał świadczące o tym fakty: pusty grób oraz spotkania zmartwychwstałego Jezusa z uczniami. Apostołowie, przekonani o swej klęsce i życiowej porażce, wrócili do łowienia ryb. Wtedy jeszcze nie wiedzieli, że nie można uciec od swego powołania. Gdy przyszedł do nich Jezus, z trudem Go rozpoznali, ale ostatecznie zrozumieli, że nie wolno się poddawać, rezygnować z tego, do czego zostało się przeznaczonym. Poszli więc za Jezusem zmartwychwstałym, by w Bogu odnaleźć sens życia. Ksiądz dyrektor wyjaśnił, że każdy z nas może spotkać Zmartwychwstałego w swoim życiu. On zawsze jest przy nas i wspiera nas, dokonując rzeczy niemożliwych. Wiara w Zmartwychwstałego Syna Bożego daje nam spełnienie i moc dążenia do nieskończoności.

Po Mszy św. modliliśmy się przed wystawionym Najświętszym Sakramentem Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

O oprawę liturgiczną Mszy zadbała klasa IA liceum i chór szkolny.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Skierniewice

W poniedziałek 15 stycznia odbyły się w naszej szkole wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. W myśl miejskiej ordynacji wyborczej liceum i gimnazjum posiadają dwa mandaty w radzie, zaś szkoła podstawowa jeden. Chęć kandydowania zgłosiło 9 uczniów reprezentujących zarówno gimnazjalistów, jak i społeczność liceum.  W akcie głosowania, który odbywał się podczas przerw lekcyjnych w godzinach 10:00-15:00, wzięło udział 100 uczniów spośród 173 uprawnionych do głosowania. Frekwencja więc wyniosła prawie 58%. Głosowanie w liceum i gimnazjum nadzorowała szkolna komisja wyborcza w składzie p. dyrektor Honarata Dębska, p. Agnieszka Kuśmierczyk oraz p. Marek Pągowski.

Po podliczeniu wszystkich oddanych głosów komisja ustaliła, że przedstawicielami liceum i gimnazjum w Młodzieżowej Radzie Miasta Skierniewice będą: Bartłomiej Migała z klasy IIA, na którego oddano 36 głosów oraz Julia Pazurek z klasy IIIf, która otrzymała 16 głosów.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta odbyły się również w Szkole Podstawowej. Tutaj z kolei zgłosiło się trzech uczniów, przedstawicieli klas siódmych, chętnych do reprezentowania  szkoły w mieście. Komisja wyborcza w składzie: p. dyrektor Magdalena Wesołowska, P. Aleksandra Cybulska i p. Iwona Stanowska ogłosiła, że wybory wygrała Antonina Gruchała, uczennica klasy VIIa, i to ona będzie reprezentować społeczność Małego  Klasyka  w Młodzieżowej Radzie Miasta.

Gratulujemy naszym przedstawicielom oraz dziękujemy tym, którzy kandydowali oraz głosowali. Postawa dużego zaangażowania uczniów budzi nadzieję, że w przyszłości będą oni brali aktywny udział w życiu społecznym i politycznym miasta i Polski.

Rekolekcje wielkopostne dla młodzieży

W dniach 26-28 marca odbyły się w naszej szkole rekolekcje wielkopostne, mające przygotować nas na obchody Triduum Paschalnego i Zmartwychwstania Pańskiego. Rekolekcje dla młodzieży Klasycznego LO, gimnazjum i klas VII SP poprowadził o. dr Paweł Krupa OP.

I dzień – Daj się porwać szaleństwu miłości

Pierwszy dzień rekolekcji rozpoczął się zajęciami z wychowawcami w klasach. Następnie uczniowie wraz z nauczycielami przeszli do auli, gdzie miała miejsce pierwsza konferencja, podczas której o. Paweł wygłosił naukę w oparciu o Ewangelię z dnia o namaszczeniu nóg Jezusa przez Marię Magdalenę. Zauważył, że z pozoru „szalony” czyn mógł być powodowany tylko bezgraniczną miłością, której nie da się racjonalnie wytłumaczyć. Następnie podczas zajęć w klasach uczniowie pracowali na fragmencie książki rekolekcjonisty pt. Spowiedź jak na dłoni, której tematem jest sakrament pokuty, m.in. zagadnienie żalu za grzechy. Na drugiej konferencji ojciec dominikanin poruszył powszechny we współczesnych społecznościach problem „niewidzialności”, czyli niedostrzegania człowieka przez innych. Stwierdził, że stan ten może być niewyobrażalnym cierpieniem, ale przywołując przykład Jezusa, który pozostawał „niewidzialny” od 12. roku życia do rozpoczęcia działalności ewangelizacyjnej, zauważył, że można go przezwyciężyć, przekierowując swój wzrok z samego siebie na potrzeby innych. Pierwszy dzień rekolekcji zakończył się modlitwą Anioł Pański poprowadzoną przez księdza dyrektora oraz błogosławieństwem udzielonym uczniom i nauczycielom przez ojca dominikanina.

II dzień – Rusz się, czyli kochaj

Drugi dzień rekolekcji, podobnie jak pierwszy, rozpoczął się zajęciami z wychowawcami, po których uczniowie wraz z gronem pedagogicznym udali się do auli, gdzie wysłuchali pierwszej konferencji. Tym razem o. Paweł Krupa swoje rozważania oparł na Ewangelii opowiadającej o zdradzie Judasza. Podkreślił, że uczeń Chrystusa pozostawał cały czas wolny, Jezus zaś nie ingerował w jego działania, mimo iż znał ich konsekwencje, ponieważ nie chciał naruszyć wolności Judasza, ale do ostatniej chwili próbował zawrócić go ze złej drogi. Niestety ten nie usłuchał, więc Jezus, mimo że cierpiał, powiedział: „Co masz czynić, czyń prędzej”. Chrystus, dając wolną wolę Judaszowi, musiał zgodzić się na zło, które ten zamierzał wyrządzić. Zajęcia z wychowawcami stanowiły kontynuację rozważań o spowiedzi z dnia poprzedniego. Poruszały zagadnienie postanowienia poprawy. Myśl przewodnią drugiej konferencji stanowiło stwierdzenie: „Miłość jest działaniem, miłość wyraża się w ruchu”. W tym kontekście ojciec dominikanin przywołał słowa papieża Franciszka, które ten wypowiedział w Polsce podczas ostatnich Światowych Dni Młodzieży, by wstać z kanapy i ruszyć z Chrystusem. A znaczy to nic innego, jak tylko kochać. Ostatnim punktem dnia było spotkanie z Marcinem Zielińskim oraz jego towarzyszką Kasią, która przedstawiła poruszające świadectwo działania Boga w jej życiu. Charyzmatyczny prowadzący opowiedział o swoim doświadczeniu Boga, o cudach, jakie sprawia miłość Boga i modlił się do Ducha Świętego w intencji całej szkolnej społeczności. Całość zakończyła się uwielbieniem Pana. Marcin Zieliński ogłosił także, że poprowadzi w naszej szkole „Seminarium wiary” – cykl sześciu cotygodniowych spotkań formacyjnych, do których zachęcił młodzież.

III dzień – Spowiedź i Msza święta

Dzień trzeci rekolekcji rozpoczął się w auli szkolnej modlitwą na nowy dzień i konferencją na temat spowiedzi. Ojciec rekolekcjonista zwrócił uwagę na wybór dobrego spowiednika i prosił, żeby się o niego i za niego modlić, aby był narzędziem w rękach Boga. Słowa ojca rekolekcjonisty wydały owoce, co potwierdziły kolejki spowiadających się w kościele.

Następnie ojciec rekolekcjonista wraz z księdzem dyrektorem sprawowali uroczystą Mszę św. na zakończenie rekolekcji. W czasie homilii o. Paweł Krupa zwrócił uwagę na najważniejszą, jego zdaniem, część ciała człowieka – uszy, dzięki którym potrafi usłyszeć słowa Boga, wsłuchać się w to, co Pan mówi. Po Mszy świętej młodzież podziękowała ojcu rekolekcjoniście za to, że podjął się tego „szalonego” wyzwania i przyjechał do naszej szkoły, aby głosić dla nas słowo Boże.

Te trzy dni rekolekcji to był dla nas wspaniały czas. Nie tylko spotkaliśmy mądrego, wybitnego i dobrego człowieka, jakim jest o. Paweł, ale przede wszystkim przybliżyliśmy się do Boga. Mamy nadzieję na choć trochę lepsze życie. Bogu niech będą dzięki!

Msza szkolna w drugą niedzielę stycznia

Jak zawsze w drugą niedzielę miesiąca ksiądz dyrektor Piotr Karpiński sprawował Mszę świętą, z udziałem naszego chóru szkolnego i liturgią słowa przygotowaną przez uczniów klasy IId. Tego dnia przypadł również Dzień Modlitw w intencji migrantów i uchodźców.

Rok 2018 jest obchodzony w Kościele w Polsce jako Rok Świętego Stanisława Kostki. Z tej okazji wysłuchaliśmy Listu pasterskiego Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi zachęcają nas, aby przeżywany Rok Świętego Stanisława Kostki stał się czasem, w którym będziemy od siebie więcej wymagać. Może to być zerwanie z lenistwem duchowym i intelektualnym, zerwanie z nałogiem, zachowanie trzeźwości, modlitwa za nauczyciela lub księdza, adopcja dziecka poczętego albo post w konkretnej intencji. Zaprosili nas również do pogłębiania refleksji na temat życia św. Stanisława i wyzwań stojących przed młodymi katolikami w Polsce.

I Niepodległościowy Bieg Pływacki

W piątek 23 marca uczniowie skierniewickich szkół wzięli udział w pierwszym Niepodległościowym Biegu Pływackim, zorganizowanym przez Pływalnię Miejską Nawa w Skierniewicach. W biegu symbolicznie przepłynęło stu uczestników. Każdy uczestnik miał do pokonania 100 metrów, za co otrzymywał pamiątkowy medal.

Nasi uczniowie z gimnazjum i liceum oraz szkoły podstawowej brali udział w tym wydarzeniu. Startowali pod czujnym okiem swoich nauczycielek wychowania fizycznego: Małgorzaty Żelisławskiej i Katarzyny Dymkowskiej.

Wszystkim gratulujemy wspaniałego występu!

Msza w pierwszy piątek miesiąca stycznia

Po powrocie z ferii świątecznych, w pierwszy piątek stycznia społeczność Klasyka modliła się podczas Mszy św. sprawowanej przez księdza dyrektora Piotra Karpińskiego. W homilii ksiądz dyrektor zwrócił uwagę na prawdę o Bogu, na wieść o której ludzkie serca  reagują otwarciem na Niego i drugiego człowieka. Stwórca zaprasza nas do nieustannego odkrywania Jego miłości i zanoszenia jej innym. Powinniśmy zajrzeć też do swojego wnętrza, do „żłóbka” grzechu, stanąć w prawdzie i tworzyć relację z Bogiem na nowo.

O oprawę liturgiczną zadbała klasa VIIa  i chór szkolny.

II Ekstremalna Droga Krzyżowa Klasyka

Przez śnieżne zaspy, w zamieci i w mrozie wyruszyła w piątek 16 marca organizowana przez naszą szkołę Ekstremalna Droga Krzyżowa. Wzięło w niej udział ponad 100 pątników – uczniów, nauczycieli, absolwentów, rodziców oraz przyjaciół i sympatyków szkoły. Ekstremalna pogoda nie odstraszyła wędrowców.

Dwudziestopięciokilometrowy przemarsz do kolejnych stacji II EDKK wokół Skierniewic poprowadziła dyrekcja Zespołu Szkół – ks. dr Piotr Karpiński i p. dyr. Magdalena Wesołowska. Przed wyjściem ksiądz dyrektor podziękował Bogu za pogodę jako szansę doskonalszego przeżywania ekstremalnej drogi krzyżowej i pobłogosławił wszystkich uczestników. Niewątpliwie taka forma modlitwy była dla wszystkich bardzo wymagająca. Był to czas zmagania się z trudną aurą i ze zmęczeniem. Ale była to też szansa do okazania sobie nawzajem przyjaźni i serdeczności, podania pomocnej dłoni przy upadkach, które zdarzały się na śliskiej nawierzchni i podtrzymania na duchu w chwilach zwątpienia.

Nieocenionym wsparciem okazała się gościnność państwa Ewy i Konrada Zakrzewskich, którzy otworzyli szeroko drzwi swojego domu dla zmarzniętych i utrudzonych drogą pielgrzymów. Ciepły barszczyk i herbata, zapalony kominek, ale przede wszystkim serce i ofiarność gospodarzy dodały nam sił do dalszej wędrówki. Wielką pomocą w drodze były też otwarte specjalnie dla nas w nocy kościoły skierniewickich parafii. Po ostatniej stacji w parafii NSPJ na Widoku każdą grupę pielgrzymów pobłogosławił ks. Mariusz Makowski. Niemalże wszyscy przeszli całą trasę. Na koniec na wszystkich powracających z drogi krzyżowej czekała w szkole ciepła herbata i ciasta, upieczone przez uczniów klasy 2d. Podczas spotkania ksiądz dyrektor Piotr Karpiński z każdą grupą „na gorąco” wymieniał uwagi o przebytej drodze. Wszyscy cieszyli się z dotarcia do celu i byli zgodni, że było warto podjąć to wyzwanie.

Nasza EDKK to świetna organizacja i wysiłek wielu osób. Nad całością wędrówki i organizacją wydarzenia czuwali p. Ewa Adamczyk Rayner i Bartłomiej Migała – im należą się ogromne podziękowania oraz gratulacje. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i tym, którzy wsparli to wspaniałe dzieło. Do zobaczenia za rok na III EKSTREMALNEJ DRODZE KRZYŻOWEJ KLASYKA.

Życzenia Boże Narodzenie 2017

 

O Ekstremalnej Drodze Krzyżowej Klasyka na antenie Radia RSC

Na trzy dni przed II Ekstremalną Drogą Krzyżową Klasyka, która wyruszy już w najbliższy piątek 16 marca, gościliśmy na antenie Radia RSC.

Zachęcamy do wysłuchania audycji, w czasie której trochę opowiedzieliśmy o EDKK, ale nie tylko.

http://radiorsc.pl/2018/03/ekd-klasyka-rusza-juz-piatek-rozmowa/

Adwentowy Dzień Skupienia

Zgodnie z tradycją Zespołu Szkół im. ks. S. Konarskiego w Skierniewicach przed Świętami Bożego Narodzenia cała społeczność Klasyka spotyka się w Kościele na wspólnej modlitwie. Podczas Adwentowego Dnia Skupienia wszyscy uczestniczyli w liturgii słowa, której przewodniczył ksiądz dyrektor Piotr Karpiński.

Tegoroczną konferencję adwentową ksiądz dyrektor rozpoczął od wyjaśnienia, że adwent to czas ciszy i skupienia, odpowiedniego przygotowania się na narodziny Syna Bożego. Boże Narodzenie to jedno z najważniejszych świąt chrześcijańskich, ponieważ wówczas Bóg stał się człowiekiem i w ten sposób uświęcił człowieczeństwo. Chciał przez to objawić nie tylko wielkość swoją, ale także wielkość człowieka. Ksiądz dyrektor przypomniał słowa Jana Pawła II, że „drogą Kościoła jest człowiek”. Należy więc pamiętać, że Boże Narodzenie to czas, w którym powinniśmy wpatrywać się w Boga, ale przede wszystkim w drugiego człowieka.

To także czas, kiedy na  próbę wystawione jest nasze człowieczeństwo. Musimy zadbać o to, by w ten niezwykły czas wejść z czystym sercem, uwolnić się od „choroby na człowieka”. To był przewodni temat konferencji adwentowej. Kaznodzieja omówił trzy dramaty, w których człowiek bierze udział i trzy wynikające z nich „choroby na człowieka”. Są to: dramat religijny, narodowy i osobisty. Każdy z nich jest dla człowieka ogromnym zagrożeniem. Powinniśmy więc zrobić wszystko, by właściwie pojmować naszą wiarę i tożsamość narodową. Nie możemy w imię źle rozumianej miłości do Boga czy ojczyzny stać się prześladowcą drugiego człowieka. Nie możemy także zdradzić drugiego człowieka dla własnej korzyści, dla zysku. Mamy więc zatrzymać się, wyciszyć i zastanowić nad tym, jak nie zdradzić w sercu drugiego człowieka, bo zdradzając człowieka, zdradzamy samego Boga.

W drugiej części Dnia Skupienia adorowaliśmy Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Po adoracji i błogosławieństwie uczniowie udali się do szkoły na wigilijne spotkania klasowe z wychowawcami. Po przełamaniu się opłatkiem i wspólnym klasowym kolędowaniu uczniowie wzięli udział w koncercie kolęd. Każda klasa zaśpiewała przygotowaną wcześniej kolędę lub pastorałkę, by w ten sposób wielbić Pana i okazać radość z Jego przyjścia na świat. Na koniec wystąpili także nauczyciele, ofiarowując uczniom dwa utwory.

Szkolna Msza święta w II niedzielę miesiąca

W niedzielę 11 marca o godz. 10.30 społeczność Klasyka modliła się na szkolnej Mszy świętej, której przewodniczył ksiądz dyrektor Piotr Karpiński. Chór szkolny tradycyjnie zapewnił oprawę muzyczną, zaś czytania i modlitwę powszechną przygotowali licealiści z klasy II B.

Ponieważ tego dnia rozpoczęły się rekolekcje parafialne, w ramach homilii wysłuchaliśmy nauki rekolekcyjnej o. Remigiusza Trockiego, franciszkanina z Niepokalanowa, która poświęcona była Maryi i Cudownemu Medalikowi z Paryża. W ten sposób otrzymaliśmy przedsmak naszych szkolnych rekolekcji, które tradycyjnie odbędą się w Wielkim Tygodniu.

„Szlachetna Paczka” w Klasyku

Podobnie jak w latach ubiegłych i w tym roku nasza szkoła zorganizowała Bożonarodzeniową akcję charytatywną „Szlachetna Paczka”. W tym roku objęliśmy pomocą rodzinę mieszkającą przy ul. Sobieskiego w Skierniewicach. Zaangażowanie uczniów, nauczycieli i rodziców szkoły przyniosło jak zwykle wspaniałe efekty – przygotowaliśmy 3 duże paczki, zawierające m.in. żywność, słodycze oraz środki czystości. Uczniowie w czwartek 21 grudnia przekazali paczki oraz złożyli Rodzinie życzenia spokojnych, zdrowych Świąt Bożego Narodzenia.

Wszystkim osobom zaangażowanym w akcję „Szlachetnej Paczki” serdecznie dziękujemy za okazane serce i wrażliwość.

Laury w Międzyszkolnym Konkursie „Jan Paweł II – nasz Patron”

We wtorek 6 marca odbył się IX Międzyszkolny Konkurs wiedzy religijnej „Jan Paweł II – nasz Patron”, którego organizatorem jest Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach. Uczniowie naszej szkoły, tak jak w poprzednich latach, zajęli wysokie miejsca.

W kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej Szymon Rechnio (klasa VIa) zajął II miejsce, a Łukasz Chmurski (klasa IVa) zdobył wyróżnienie.

W kategorii klas starszych I miejsce zajął Mateusz Broczkowski (klasa IIId), a Maciej Kalisiak (klasa IIIf) i Michał Sulikowski (klasa IIId) zajęli ex aequo III miejsce.

Jesteśmy dumni z naszych uczniów. Gratulujemy sukcesów.

Msza szkolna w drugą niedzielę miesiąca

Jak w każdą drugą niedzielę miesiąca, 10 grudnia społeczność Klasyka modliła się wspólnie na Mszy św., której przewodniczył ksiądz dyrektor Piotr Karpiński. Wsłuchiwaliśmy się w Słowo Boże, przeżywając II Niedzielę Adwentu.
Nawiązując do Ewangelii, której główną postacią była osoba św. Jana Chrzciciela, ksiądz dyrektor w swojej homilii skupił się na zagadnieniu autorytetu we współczesnym świecie. Postać św. Jana Chrzciciela pokazuje nam jakie cechy powinien mieć autorytet: dystans wobec otaczającego świata, czyli pewien rodzaj samotności, nieposzukiwanie popularności za wszelką cenę, skromność, mądrość i siła ducha, bezinteresowność oraz idealna harmonia słów i życia. Św. Jan Chrzciciel pokazuje nam jednak jeszcze jedną i to najważniejszą cechę autorytetu, kiedy mówi: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie”. Nad nami jest ktoś wyższy, my jesteśmy tylko sługami. Pokazując drugiemu „Kogoś mocniejszego, większego” można zbudować autorytet ojca, matki, nauczyciela, kapłana.
Czas Adwentu jest – jak powiedział ksiądz dyrektor na początku Mszy Św. – nie tylko czasem oczekiwania, ale przygotowania na przyjście Jezusa Chrystusa. Domaga się zatem od każdego z nas postawy aktywnej i zaangażowania.
O oprawę liturgiczną Mszy zadbała klasa IIA KLO oraz chór szkolny.

Strona 1 z 6