Breadcrumbs

WYDARZENIA

Msza szkolna w drugą niedzielę września

W niedzielę 8 września społeczność Klasyka modliła się na Mszy świętej sprawowanej przez księdza dyrektora Piotra Karpińskiego. W czasie homilii ks. dyrektor nawiązał do Ewangelii wg św. Łukasza. Powiedział, że człowiek w swoim życiu musi dokonywać wielu wyborów, podejmować trud decyzji, ale i ponosić ich skutki. Aby to ukazać, przywołał dwa obrazy: budowę wieży i walkę dwóch władców. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z symbolem twórczości, pracy, działań, bo każdy chce zostawić po sobie coś pozytywnego, ale powinien mierzyć siły na zamiary. Pismo Święte uczy, aby być realistą (budowa wieży), obliczyć możliwości, zobaczyć skutki decyzji, by nie wystawić się na śmieszność. Drugi obraz ukazuje walkę duchową ze złem w sercu. I tu znowu pojawia się realizm: podjąć walkę czy odpuścić. Jeśli trzeba zmierzyć się z człowiekiem, który jest od nas silniejszy, bardziej usytuowany, czasami lepiej ulec. Ale ze złem, pokusą, np. alkoholizmem, trzeba walczyć, nie należy im się poddawać. Najtrudniejsza decyzja człowieka dotyczy pójścia za Jezusem. W Ewangelii szły za nim tłumy, bo uzdrawiał chorych i rozmnażał chleb. Chrystus chce, aby człowiek w pełni był mu oddany, postawił go na pierwszym miejscu, tak jak św. Faustyna, odrzucił to, co posiada i niósł swój krzyż, nie unikał tego, co trudne i bolesne. Ksiądz dyrektor na koniec homilii zwrócił się do wiernych, aby prosili o łaskę podejmowania dobrych decyzji, by stawiali na pierwszym miejscu Jezusa i byli jego uczniami.Na koniec nabożeństwa ksiądz dyrektor Piotr Karpiński podziękował chórowi szkolnemu pod batutą pani Marianny Rzeszotarskiej i młodzieży z klasy maturalnej za oprawę Mszy świętej oraz udzielił wiernym Bożego błogosławieństwa.

Msza w pierwszy piątek miesiąca września

W pierwszy piątek września społeczność Klasyka zgromadziła się na Mszy świętej, by zawierzyć swoje serca oraz plany i postanowienia na nowy rok szkolny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Ksiądz dyrektor Piotr Karpiński odczytał Ewangelię, której treść zachęcała do jedności człowieka z Bogiem oraz do jedności i solidarności między ludźmi, do wzajemnego szacunku i akceptacji. Nawiązując do ewangelicznej przestrogi, by nie przyszywać łaty z nowego materiału na rozdarcie w starym ubraniu, kapłan wskazał zebranym, że grzech pierworodny był pierwszym rozdarciem, oddzieleniem się człowieka od Boga, po którym dokonywały się kolejne schizmy. Jest to proces postępujący, który pojawia się w różnych dziedzinach życia społecznego. Rozdarcia i konflikty obserwujemy w rodzinach i w klasach, ale brak jedności pojawia się także w naszych sercach. Jezus przestrzegał przed rozdarciem, przed podziałami, przed złem i grzechem, bo pragnie dla ludzi pierwotnej jedności, która sprawia, że jesteśmy bliżej drugiego człowieka, ale przede wszystkim bliżej Boga, który może nas uzdrowić, odnowić nasze serca i życie, nadać mu sens. Ksiądz Piotr Karpiński zachęcił społeczność od Konarskiego, by zaufała i zawierzyła Panu Bogu, by oddała Mu swoje życie i odnowiła się w Jezusie, by każdy stał się nowym człowiekiem, którego przewodnikiem przez życie będzie Syn Boży.

Wzmocnieniem i potwierdzeniem oddania się Bożej opiece była wspólna modlitwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Pierwszy piątek miesiąca

 

W pierwszy piątek czerwca społeczność szkolna modliła się podczas Mszy świętej, sprawowanej przez księdza dyrektora Piotra Karpińskiego, który przypomniał, że czerwiec to miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

W homilii ksiądz dyrektor przekonywał, że warto mieć swój ulubiony fragment Słowa Bożego, bo to oznacza, że pozwalamy się mu prowadzić. Taki fragment czytamy w chwilach trudnych i przełomowych. Przywraca nas on do życia, prowadzi i pomaga w trudnych chwilach. Odpowiada na nasze potrzeby, towarzyszy nam i służy wsparciem. Chcąc czuć się „bezpiecznie”, czuć bliskość Pana Boga, powinniśmy mieć zawsze przy sobie choćby kieszonkową wersję Nowego Testamentu. Podobną dbałością i opieką otacza nas Duch Święty, którego uroczystość zesłania będziemy przeżywać już w najbliższą niedzielę. Ksiądz dyrektor zachęcił do inspirowania się Duchem Świętym, Parakletem, Sprawiedliwym, który „może nas uratować”, do bycia tak jak on obrońcą drugiego człowieka, a nie oskarżycielem oraz zaprosił do wspólnej modlitwy w drugą niedzielę miesiąca, w którą przypadają Zielone Świątki.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Nowy rok szkolny 2019/2020 rozpoczęliśmy od uroczystej Mszy świętej, której przewodniczył biskup Andrzej Franciszek Dziuba, a koncelebrowali ks. dyrektor Piotr Karpiński i ks. Radosław Sawicki. Ksiądz dyrektor Piotr Karpiński powitał czcigodnego gościa i poprosił o sprawowanie liturgii w intencji społeczności szkolnej. Zwrócił się również do uczniów, szczególnie z klas pierwszych, witając ich w nowej szkole. Rodzicom ksiądz dyrektor podziękował za zaufanie do naszej szkoły, a nauczycielom i pracownikom życzył sił i entuzjazmu. Również przedstawiciele uczniów przywitali biskupa i poprosili o błogosławieństwo na nowy rok szkolny.

W czasie kazania ksiądz biskup porównał Klasyk do Nazaretu. To nasz skierniewicki Nazaret, sławny i znany dzięki pracy, gdyż w nim się wychowujemy, wzrastamy, rozwijamy pasje. Proces wychowania trwa przez całe życie, jest budowany na uniwersalnych fundamentach, wzmocnionych Bożą łaską i ludzkim wysiłkiem. Człowiek w życiu musi kierować się zasadami, drogowskazami, aby właściwie korzystać z wolności, unikać złych ścieżek i pokonywać wrogów. Musi umieć przyjmować napomnienia, pouczenia, bo dzięki nim staje się mądrzejszy od zła. Jezus został posłany, aby nauczać o zasadach życia, głosić orędzie miłości Boga, która nikogo nie przekreśla, ani ubogiego, ani chorego. Bóg obdarza ludzi darami, ale tych, którzy są ich godni. Ksiądz biskup przywołał również postać naszego patrona – ks. Stanisława Konarskiego i wartość mądrości. Wyraził też życzenie, aby mądrość była oparta na wierze. Każdy człowiek został powołany do różnych zadań i dzieł. Nauczyciele i wychowawcy mają misję opartą na służbie uczniom, dzięki której doskonalą również siebie. Uczniowie dzięki zdobytej mądrości będą postępować dobrze w życiu, są to cenne kamienie naszego Klasyka – Nazaretu.

Na zakończenie Mszy świętej ks. dyrektor Piotr Karpiński podziękował chórowi, młodzieży i księdzu biskupowi i poprosił o błogosławieństwo na nowy rok szkolny.

Po Eucharystii udaliśmy się do klas na spotkanie z wychowawcami.

Sukces naszych uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego FOX

We wtorek 5 marca odbyła się XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX pod patronatem naukowym Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Milo nam poinformować, że aż sześcioro naszych uczniów uzyskało bardzo dobre i dobre wyniki.

W kategorii II-III klasa ponadgimnazjalna: Piotr Kucharski (kl. 2a) uzyskał wynik bardzo dobry, a Maciej Maciejak (kl. 3a) wynik dobry.

W kategorii III klasa gimnazjum i I klasa liceum wynik dobry uzyskali: Maria Adamczyk Rayner (kl. 3e) i Bartosz Małek (kl. 3e).

W kategorii VII-VIII klasa SP wynik dobry uzyskał Marcel Sokołowski (kl. 7b).

W kategorii klasa V-VI SP wynik bardzo dobry uzyskała Elżbieta Adamczyk Rayner (kl. 6a).

Wszystkim naszym uczniom serdecznie gratulujem!

fox 2019

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

W środę 19 czerwca nasza Szkoła przeżywała uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Przebiegała ona w trzech częściach. Najpierw akademia dla młodszych uczniów, następnie Msza św. i wreszcie akademia dla młodzieży.

Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas 0-VI rozpoczęło się o godzinie 8.30. Najlepsi uczniowie odebrali świadectwa i nagrody z rąk ks. dyrektora Piotra Karpińskiego, a ich rodzice listy gratulacyjne. Po uroczystym rozdaniu nagród ks. dyrektor pogratulował rodzicom i uczniom wyników pracy za rok szkolny 2018/2019. Podkreślił, że każdy pracował na miarę swoich możliwości. Życzył udanych wakacji i powrotu w mury szkolne już za dwa miesiące. Następnie uczniowie udali się na spotkanie w klasach ze swoimi wychowawcami.

Mszy św. o godz. 10.30, będącej wyrazem dziękczynienia za mijający rok nauki, przewodniczył ksiądz biskup Józef Zawitkowski, a koncelebrowali ks. dyrektor Piotr Karpiński i ks. Radosław Sawicki. Na prośbę uczniów Eucharystia sprawowana była w ich intencji oraz właściwych wyborów przed nimi stojących. Słowa powitania skierował ksiądz dyrektor Piotr Karpiński, zaznaczając, że Ksiądz Biskup wraca do naszej szkoły po ponad dwóch latach nieobecności, spowodowanej chorobą. Wyraził radość z obecności Jego Ekscelencji, gdyż najważniejszym momentem dla społeczności szkolnej jest Eucharystia. Poprosił o sprawowanie jej w intencji uczniów, rodziców i nauczycieli.

Ksiądz biskup wyraził wdzięczność za obecność we wspólnocie Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Konarskiego, a podczas kazania przywołał obrazy ze swoich lat szkolnych, szczególnie podkreślając pamięć o „pięknych ludziach”, czyli nauczycielach. Wspomnienia te pomogły młodzieży zrozumieć konieczność zauważenia oraz docenienia własnych pedagogów, którzy na pewno nigdy nie opuszczą wychowanków. Ksiądz biskup przestrzegał również przed porzucaniem wiary i odchodzeniem od Boga. Życzył uczniom, aby nie tylko byli mądrzy jak patron szkoły, ks. Stanisław Konarski, ale by o każdym mówiono: „Niech żyje Polak, jedyny obrońca Matki Boskiej”, bo wyznawanie wiary winno stać się istotą naszego życia.

Po Eucharystii w auli szkolnej zebrali się uczniowie klas VII-VIII SP, Gimnazjum oraz Liceum na swoim zakończeniu roku. Ksiądz dyrektor wręczył młodzieży świadectwa z wyróżnieniem, nagrody oraz stypendia pieniężne za osiągnięcia w konkursach i olimpiadach, a także listy gratulacyjne rodzicom. Uroczystość została uświetniona występami muzyczno-wokalnymi młodzieży. Następnie przedstawiciele samorządu uczniowskiego w imieniu całej społeczności szkolnej podziękowali dyrekcji i nauczycielom za miniony rok, modlitwę, dobre słowo, trud włożony w nauczanie, cierpliwość oraz poświęcony czas. Głos zabrał również ksiądz dyrektor Piotr Karpiński, który gratulował młodzieży wspaniałych wyników w nauce, zachęcał do uczestniczenia w różnych konkursach, a także życzył dobrych wakacji oraz powrotu do szkoły z nowymi siłami. Po tej uroczystości uczniowie udali się do klas na spotkanie z wychowawcami.

Nasi laureaci w Międzyszkolnym Konkursie Frazeologicznym

We wtorek 14 maja, w Szkole Podstawowej nr 4 w Skierniewicach odbył się finał XV Międzyszkolnego Konkursu Frazeologicznego „Z polszczyzną za pan brat”, przeznaczonego dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjów. Przystąpili do niego wyłonieni w eliminacjach szkolnych, najlepsi uczniowie ze szkół skierniewickich. Uczniowie zmagali się z różnym typem zadań, wykazując swoje zainteresowanie frazeologią oraz dużą wiedzę w tej dziedzinie.

Miło nam poinformować, że pierwsze miejsce zajął Piotr Chudzio z klasy 8C, a trzecie – Weronika Szalińska z klasy III E gimnazjum. Serdecznie gratulujemy.

chudzio szalina

Spotkanie profilaktyczne „Bezpieczne wakacje”

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów wspolne/policja-2019 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

 

We wtorek 11 czerwca odbyły się spotkania wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Liceum z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach na temat zagrożeń oraz  bezpiecznego spędzania czasu wolnego podczas nadchodzących wakacji. Omówione zostały tematy związane z letnim wypoczynkiem w szczególności z bezpieczeństwem nad wodą, zawieraniem nowych znajomości podczas zabaw, koncertów, dyskotek. Przypomniane zostały także zasady reagowania w przypadku zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali oraz zadawali dużo pytań związanych z różnymi zagrożeniami.

{gallery}wspolne/policja-2019{/gallery}

Msza szkolna w drugą niedzielę maja

Druga niedziela maja zbiegła się w Kościele katolickim z 4. Niedzielą Wielkanocną, która powszechnie zwana jest Niedzielą Dobrego Pasterza. Rozpoczyna ona tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Dlatego podczas szkolnej Mszy świętej, którą sprawował ksiądz dyrektor Piotr Karpiński, modliliśmy się o nowe powołania. Tej niedzieli obecny był także kleryk Damian Wiśniewski z Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu, a w ramach homilii wysłuchaliśmy Listu pasterskiego biskupa łowickiego na Niedzielę Dobrego Pasterza, w którym biskup tłumaczył istotę kapłaństwa i prosił o modlitwę w intencji dobrych pasterzy.

Po homilii odbył się obrzęd przyjęcia nowych bielanek i ministrantów do służby w Kościele.

Na koniec nabożeństwa ksiądz dyrektor Piotr Karpiński udzielił wiernym Bożego błogosławieństwa, a ksiądz Damian Wiśniewski podziękował księdzu Piotrowi Karpińskiemu oraz księdzu proboszczowi Jackowi Berezińskiemu za wykłady prowadzone w łowickim Seminarium Duchownym oraz za zaproszenie i gościnę w Kolegiacie NSPJ w Skierniewicach.

Msza szkolna w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Jak w każdą drugą niedzielę miesiąca, społeczność Klasyka modliła się na Mszy świętej, którą odprawił i kazanie wygłosił ksiądz dyrektor Piotr Karpiński. Zwrócił w nim uwagę na to, że dziś ludzie potrzebują nie tyle nakazów, umoralniania, ile oświecenia umysłu, głębszego zrozumienia tajemnicy Ducha Świętego. Dzień Pięćdziesiątnicy znany był w Starym Testamencie jako Święto Żniw. Z czasem stał się wspomnieniem przymierza synajskiego i przekazania Mojżeszowi Prawa, czyli Tory. Duch Święty zstąpił w tym dniu dlatego, że stanowi nowe prawo, oświeca od wewnątrz. Zrealizowała się w ten sposób zapowiedź biblijnych proroków, Jeremiasza i Ezechiela. Trzecia Osoba Boska przyniosła siłę do mężnego wyznawania wiary, do zgody na to, by za nią nawet umrzeć.

Ksiądz Dyrektor przywołał obraz pierwotnego Kościoła, rodzącego się w wieczerniku, z Maryją, tuż przed zstąpieniem Ducha Świętego, zalęknionego, ale modlącego się. Dlatego dziś, patrząc na Kościół, nie możemy widzieć w nim tylko instytucji. To miejsce żywej wiary, obecności Ducha Świętego i modlitwy. Człowiek wiary jest jednak zagrożony popadnięciem w skrajności: z jednej strony trzymanie się ściśle litery prawa, nakazów, bez rozeznawania indywidualnego różnych sytuacji, lub zaakcentowanie działania Ducha Świętego, z pominięciem przykazań z drugiej strony. Te dwa aspekty życia duchowego trzeba jednak połączyć, wzbudzając miłość i zachowując przykazania w Duchu Świętym. To On ma ożywiającą moc w Kościele, prowadzi i poucza.

O oprawę liturgiczną zadbała klasa VII b, o muzyczną – chór szkolny.

Sukces naszych uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „Olimpus”

W styczniu 2019 r. nasi uczniowie wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „Olimpus”. Teraz poznaliśmy wyniki. Miło nam poinformować, że troje uczniów gimnazjum zdobyło tytuł laureata. Są to: Maria Adamczyk Rayner, Bartosz Małek i Filip Gajewski z klasy 3e gimnazjum.

Ze szkoły podstawowej siedmioro uczniów otrzymało dyplomy laureata: Elżbieta Adamczyk Rayner (kl. 6a), Lidia Tomczyk (kl. 5b), Paweł Kłos (kl. 5b), Marcin Chmurski (kl. 8a), Agata Diks (kl. 4a), Marcel Sokołowski (kl. 7b), Zosia Rochala (kl.7a), Szymon Rechnio (kl.7a) oraz Izabela Wernikowska (kl. 7b).

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

olimpus 2019