Breadcrumbs

WYDARZENIA

Tydzień wychowania

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów wspole/tydz-wych-2019 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

 

Od poniedziałku 16 września do piątku 20 września w naszej szkole przeżywaliśmy IX Tydzień Wychowania pod hasłem: „Nauczycielu, gdzie mieszkasz?”. O 8.00 spotykaliśmy się w auli szkolnej na nabożeństwie Słowa Bożego, w czasie którego poznaliśmy postacie różnych nauczycieli. Może nim być każdy: ksiądz, zakonnik, dowódca, szewc, nauczyciel…

W poniedziałek 16 września o godz. 8.30 odbyła się specjalna Msza święta dla uczniów klas I-VI, na którą zaprosiliśmy także SP4 i SP9. Mszy przewodniczył ksiądz dyrektor, zaś homilię wygłosił ks. Karol Chrapulski.

We wtorek 17 września spotkaliśmy się na Mszy świętej dla młodzieży z klas VII-VIII SP i szkół średnich. Na wstępie ksiądz dyrektor powitał uczniów, nauczycieli i dyrekcje okolicznych szkół. W homilii ks. dyrektor przywołał postać Franciszka Blachnickiego – polskiego księdza katolickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie i jego słowa: „Jaki obraz Chrystusa, taki obraz Kościoła”. Tydzień Wychowania to dobry czas, aby porozmawiać o Kościele, który współcześnie jest kształtowany przez media, Internet i osobiste doświadczenia ludzi. Ten obraz nie jest pozytywny, więc wielu ludzi radzi, żeby z niego odejść, bo nie ma w nim nic dobrego. Chrystus założył Kościół, jesteśmy nim my wszyscy, powinniśmy go tworzyć i kształtować. Kościół powinien być wychodzący do ludzi tak jak Jezus, który wędrował, uzdrawiał, powinien wchodzić w skomplikowaną historię świata i każdego z nas. Chrystus natrafił na pogrzeb młodzieńca, jedynego syna wdowy, która po jego śmierci została sama. Użalił się nad nią, poruszony miłosierdziem. Miłosierdzie to drugie imię Kościoła. Jezus poruszony miłosierdziem dotknął zwłok - „mar” chłopca i wziął na siebie jego grzech, śmierć, wrócił go tym samym do życia. Sytuacja młodzieńca jest analogiczna do sytuacji Chrystusa, który bierze na siebie nasz grzech, śmierć, przywracając nas do życia. Zmarły chłopiec wstał, bo Bóg nawiedził go, tak jak nawiedza swój lud, gdy ten jest trudnym położeniu. Ludzie przekazywali sobie wieść o cudzie przywrócenia chłopca do życia. Tak samo my, gdy Bóg nas uzdrowi, chcemy o nim mówić, stajemy się apostołami. Słowa Franciszka Blachnickiego: „Jaki obraz Chrystusa, taki obraz Kościoła” pokazują Kościół wychodzący do drugiego człowieka, miłosierny, odbierający śmierć, nawiedzający swój lud, pomagający ubogim i potrzebującym. Taki jest Kościół, jaki jest Chrystus. Jaki obraz Jezusa mamy w głowie, taki będziemy tworzyć Kościół. A zależy on przede wszystkim od młodych, bo oni są jego przyszłością.

Na zakończenie Mszy świętej ks. dyrektor pobłogosławił wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników szkół i wszystkich zebranych, podziękował za zasłuchanie i życzył dobrego roku szkolnego, a także tego, aby odnaleźli swoje miejsce w Kościele i wzięli za niego odpowiedzialność.

 

{gallery}wspole/tydz-wych-2019{/gallery}

Spotkanie profilaktyczne „Bezpieczne wakacje”

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów wspolne/policja-2019 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

 

We wtorek 11 czerwca odbyły się spotkania wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Liceum z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach na temat zagrożeń oraz  bezpiecznego spędzania czasu wolnego podczas nadchodzących wakacji. Omówione zostały tematy związane z letnim wypoczynkiem w szczególności z bezpieczeństwem nad wodą, zawieraniem nowych znajomości podczas zabaw, koncertów, dyskotek. Przypomniane zostały także zasady reagowania w przypadku zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali oraz zadawali dużo pytań związanych z różnymi zagrożeniami.

{gallery}wspolne/policja-2019{/gallery}

Sukces naszych uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „Olimpus”

W styczniu 2019 r. nasi uczniowie wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „Olimpus”. Teraz poznaliśmy wyniki. Miło nam poinformować, że troje uczniów gimnazjum zdobyło tytuł laureata. Są to: Maria Adamczyk Rayner, Bartosz Małek i Filip Gajewski z klasy 3e gimnazjum.

Ze szkoły podstawowej siedmioro uczniów otrzymało dyplomy laureata: Elżbieta Adamczyk Rayner (kl. 6a), Lidia Tomczyk (kl. 5b), Paweł Kłos (kl. 5b), Marcin Chmurski (kl. 8a), Agata Diks (kl. 4a), Marcel Sokołowski (kl. 7b), Zosia Rochala (kl.7a), Szymon Rechnio (kl.7a) oraz Izabela Wernikowska (kl. 7b).

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

olimpus 2019

Msza szkolna w drugą niedzielę września

W niedzielę 8 września społeczność Klasyka modliła się na Mszy świętej sprawowanej przez księdza dyrektora Piotra Karpińskiego. W czasie homilii ks. dyrektor nawiązał do Ewangelii wg św. Łukasza. Powiedział, że człowiek w swoim życiu musi dokonywać wielu wyborów, podejmować trud decyzji, ale i ponosić ich skutki. Aby to ukazać, przywołał dwa obrazy: budowę wieży i walkę dwóch władców. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z symbolem twórczości, pracy, działań, bo każdy chce zostawić po sobie coś pozytywnego, ale powinien mierzyć siły na zamiary. Pismo Święte uczy, aby być realistą (budowa wieży), obliczyć możliwości, zobaczyć skutki decyzji, by nie wystawić się na śmieszność. Drugi obraz ukazuje walkę duchową ze złem w sercu. I tu znowu pojawia się realizm: podjąć walkę czy odpuścić. Jeśli trzeba zmierzyć się z człowiekiem, który jest od nas silniejszy, bardziej usytuowany, czasami lepiej ulec. Ale ze złem, pokusą, np. alkoholizmem, trzeba walczyć, nie należy im się poddawać. Najtrudniejsza decyzja człowieka dotyczy pójścia za Jezusem. W Ewangelii szły za nim tłumy, bo uzdrawiał chorych i rozmnażał chleb. Chrystus chce, aby człowiek w pełni był mu oddany, postawił go na pierwszym miejscu, tak jak św. Faustyna, odrzucił to, co posiada i niósł swój krzyż, nie unikał tego, co trudne i bolesne. Ksiądz dyrektor na koniec homilii zwrócił się do wiernych, aby prosili o łaskę podejmowania dobrych decyzji, by stawiali na pierwszym miejscu Jezusa i byli jego uczniami.Na koniec nabożeństwa ksiądz dyrektor Piotr Karpiński podziękował chórowi szkolnemu pod batutą pani Marianny Rzeszotarskiej i młodzieży z klasy maturalnej za oprawę Mszy świętej oraz udzielił wiernym Bożego błogosławieństwa.

Msza szkolna w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Jak w każdą drugą niedzielę miesiąca, społeczność Klasyka modliła się na Mszy świętej, którą odprawił i kazanie wygłosił ksiądz dyrektor Piotr Karpiński. Zwrócił w nim uwagę na to, że dziś ludzie potrzebują nie tyle nakazów, umoralniania, ile oświecenia umysłu, głębszego zrozumienia tajemnicy Ducha Świętego. Dzień Pięćdziesiątnicy znany był w Starym Testamencie jako Święto Żniw. Z czasem stał się wspomnieniem przymierza synajskiego i przekazania Mojżeszowi Prawa, czyli Tory. Duch Święty zstąpił w tym dniu dlatego, że stanowi nowe prawo, oświeca od wewnątrz. Zrealizowała się w ten sposób zapowiedź biblijnych proroków, Jeremiasza i Ezechiela. Trzecia Osoba Boska przyniosła siłę do mężnego wyznawania wiary, do zgody na to, by za nią nawet umrzeć.

Ksiądz Dyrektor przywołał obraz pierwotnego Kościoła, rodzącego się w wieczerniku, z Maryją, tuż przed zstąpieniem Ducha Świętego, zalęknionego, ale modlącego się. Dlatego dziś, patrząc na Kościół, nie możemy widzieć w nim tylko instytucji. To miejsce żywej wiary, obecności Ducha Świętego i modlitwy. Człowiek wiary jest jednak zagrożony popadnięciem w skrajności: z jednej strony trzymanie się ściśle litery prawa, nakazów, bez rozeznawania indywidualnego różnych sytuacji, lub zaakcentowanie działania Ducha Świętego, z pominięciem przykazań z drugiej strony. Te dwa aspekty życia duchowego trzeba jednak połączyć, wzbudzając miłość i zachowując przykazania w Duchu Świętym. To On ma ożywiającą moc w Kościele, prowadzi i poucza.

O oprawę liturgiczną zadbała klasa VII b, o muzyczną – chór szkolny.

Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów liceum/aktualnosci/3maja2019 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

We wtorek 30 kwietnia uroczyście obchodziliśmy w naszej szkole rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W tym roku mija 228 lat od tamtego wydarzenia. Najpierw dla uczczenia tego doniosłego faktu w historii Polski uczniowie klas 6a i 6b przygotowali krótką inscenizację dla uczniów Szkoły Podstawowej, w której przybliżyli okoliczności towarzyszące uchwaleniu pierwszej w Europie, a drugiej na świecie ustawy zasadniczej. W przedstawieniu uczniowie wcielili się w historyczne postacie twórców Konstytucji 3 Maja: króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Stanisława Małachowskiego, Hugo Kołłątaja i innych. Młodzi aktorzy „przenieśli” zebranych do 1791 roku, by wyjaśnić, dlaczego 3 Maja to niezwykle ważny dzień dla naszego kraju i dlaczego każdego dnia warto pielęgnować patriotyzm. Uroczystość wzbogaciły pieśni patriotyczne, a jej powagę podkreśliły barwy narodowe, scenografia oraz stroje galowe uczniów. Po apelu głos zabrał ksiądz dyrektor Piotr Karpiński, który w krótkim przemówieniu wyjaśnił uczniom znaczenie tego święta.

Tego dnia także uczniowie klas pierwszych liceum zaprezentowali swoją inscenizację, prezentację multimedialną, wiersze i pieśni patriotyczne dla uczniów gimnazjum i liceum. W swoim wystąpieniu przybliżyli znaczenie tego wydarzenia dla wszystkich Polaków. Nie zabrakło biało-czerwonej flagi oraz hymnu. Przypomniano, że 3 Maja to także święto Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Na koniec ksiądz dyrektor podziękował uczniom za przygotowanie uroczystości oraz za podtrzymywanie ducha patriotyzmu wśród społeczności szkolnej.

{gallery}liceum/aktualnosci/3maja2019{/gallery}

Msza w pierwszy piątek miesiąca września

W pierwszy piątek września społeczność Klasyka zgromadziła się na Mszy świętej, by zawierzyć swoje serca oraz plany i postanowienia na nowy rok szkolny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Ksiądz dyrektor Piotr Karpiński odczytał Ewangelię, której treść zachęcała do jedności człowieka z Bogiem oraz do jedności i solidarności między ludźmi, do wzajemnego szacunku i akceptacji. Nawiązując do ewangelicznej przestrogi, by nie przyszywać łaty z nowego materiału na rozdarcie w starym ubraniu, kapłan wskazał zebranym, że grzech pierworodny był pierwszym rozdarciem, oddzieleniem się człowieka od Boga, po którym dokonywały się kolejne schizmy. Jest to proces postępujący, który pojawia się w różnych dziedzinach życia społecznego. Rozdarcia i konflikty obserwujemy w rodzinach i w klasach, ale brak jedności pojawia się także w naszych sercach. Jezus przestrzegał przed rozdarciem, przed podziałami, przed złem i grzechem, bo pragnie dla ludzi pierwotnej jedności, która sprawia, że jesteśmy bliżej drugiego człowieka, ale przede wszystkim bliżej Boga, który może nas uzdrowić, odnowić nasze serca i życie, nadać mu sens. Ksiądz Piotr Karpiński zachęcił społeczność od Konarskiego, by zaufała i zawierzyła Panu Bogu, by oddała Mu swoje życie i odnowiła się w Jezusie, by każdy stał się nowym człowiekiem, którego przewodnikiem przez życie będzie Syn Boży.

Wzmocnieniem i potwierdzeniem oddania się Bożej opiece była wspólna modlitwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Pierwszy piątek miesiąca

 

W pierwszy piątek czerwca społeczność szkolna modliła się podczas Mszy świętej, sprawowanej przez księdza dyrektora Piotra Karpińskiego, który przypomniał, że czerwiec to miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

W homilii ksiądz dyrektor przekonywał, że warto mieć swój ulubiony fragment Słowa Bożego, bo to oznacza, że pozwalamy się mu prowadzić. Taki fragment czytamy w chwilach trudnych i przełomowych. Przywraca nas on do życia, prowadzi i pomaga w trudnych chwilach. Odpowiada na nasze potrzeby, towarzyszy nam i służy wsparciem. Chcąc czuć się „bezpiecznie”, czuć bliskość Pana Boga, powinniśmy mieć zawsze przy sobie choćby kieszonkową wersję Nowego Testamentu. Podobną dbałością i opieką otacza nas Duch Święty, którego uroczystość zesłania będziemy przeżywać już w najbliższą niedzielę. Ksiądz dyrektor zachęcił do inspirowania się Duchem Świętym, Parakletem, Sprawiedliwym, który „może nas uratować”, do bycia tak jak on obrońcą drugiego człowieka, a nie oskarżycielem oraz zaprosił do wspólnej modlitwy w drugą niedzielę miesiąca, w którą przypadają Zielone Świątki.

Dzień otwarty 2019

W piątek 26 kwietnia odbył się w naszej szkole Dzień Otwarty dla kandydatów i wszystkich zainteresowanych, zarówno Szkołą Podstawową, jak i Klasycznym Liceum Ogólnokształcącym. Od godziny 16.30 napływała potężna rzeka gości, niekiedy całymi rodzinami lub grupami koleżeńskimi. Tak licznego Dnia Otwartego dawno nie mieliśmy.

Na odwiedzających Mały Klasyk czekały różnorakie atrakcje dla dzieci, zwłaszcza warsztaty plastyczne. Mali kandydaci nie wyszli z pustymi rękami. Oprócz upominku zabrali ze sobą własnoręcznie wykonane dzieła: żaby, słoiczkowe króliczki, motyle gotowe do zawieszenia na ścianie czy słonie zrobione metodą découpage. Na starsze dzieci czekały zagadki logiczne, układanki, rebusy ortograficzne. W jednej z sal odbywały się doświadczenia przyrodnicze.

Kandydaci do liceum byli wyjątkowo liczni. Oni również mogli liczyć na atrakcje, pokazy doświadczeń związanych z akustyką, optyką, zabawa kulą plazmową. Mogli spróbować sił w quizach na temat krajów anglo- i niemieckojęzycznych. Nasz wolontariat prezentował swoje działania w formie zdjęć, plakatów, list z przeprowadzonych akcji. W sali biologicznej zwiedzający mieli okazję do zdobycia lub utrwalenia wiedzy z ratownictwa medycznego. Wszyscy mogli podziwiać osiągnięcia naszych uczniów w olimpiadach, konkursach czy zawodach sportowych. W auli można było posłuchać występu chóru szkolnego. Zarówno kandydaci, jak i ich rodzice mieli możliwość porozmawiania z dyrekcją szkoły oraz nauczycielami.

Dziękujemy wszystkim za odwiedziny!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Nowy rok szkolny 2019/2020 rozpoczęliśmy od uroczystej Mszy świętej, której przewodniczył biskup Andrzej Franciszek Dziuba, a koncelebrowali ks. dyrektor Piotr Karpiński i ks. Radosław Sawicki. Ksiądz dyrektor Piotr Karpiński powitał czcigodnego gościa i poprosił o sprawowanie liturgii w intencji społeczności szkolnej. Zwrócił się również do uczniów, szczególnie z klas pierwszych, witając ich w nowej szkole. Rodzicom ksiądz dyrektor podziękował za zaufanie do naszej szkoły, a nauczycielom i pracownikom życzył sił i entuzjazmu. Również przedstawiciele uczniów przywitali biskupa i poprosili o błogosławieństwo na nowy rok szkolny.

W czasie kazania ksiądz biskup porównał Klasyk do Nazaretu. To nasz skierniewicki Nazaret, sławny i znany dzięki pracy, gdyż w nim się wychowujemy, wzrastamy, rozwijamy pasje. Proces wychowania trwa przez całe życie, jest budowany na uniwersalnych fundamentach, wzmocnionych Bożą łaską i ludzkim wysiłkiem. Człowiek w życiu musi kierować się zasadami, drogowskazami, aby właściwie korzystać z wolności, unikać złych ścieżek i pokonywać wrogów. Musi umieć przyjmować napomnienia, pouczenia, bo dzięki nim staje się mądrzejszy od zła. Jezus został posłany, aby nauczać o zasadach życia, głosić orędzie miłości Boga, która nikogo nie przekreśla, ani ubogiego, ani chorego. Bóg obdarza ludzi darami, ale tych, którzy są ich godni. Ksiądz biskup przywołał również postać naszego patrona – ks. Stanisława Konarskiego i wartość mądrości. Wyraził też życzenie, aby mądrość była oparta na wierze. Każdy człowiek został powołany do różnych zadań i dzieł. Nauczyciele i wychowawcy mają misję opartą na służbie uczniom, dzięki której doskonalą również siebie. Uczniowie dzięki zdobytej mądrości będą postępować dobrze w życiu, są to cenne kamienie naszego Klasyka – Nazaretu.

Na zakończenie Mszy świętej ks. dyrektor Piotr Karpiński podziękował chórowi, młodzieży i księdzu biskupowi i poprosił o błogosławieństwo na nowy rok szkolny.

Po Eucharystii udaliśmy się do klas na spotkanie z wychowawcami.

Sukces naszych uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego FOX

We wtorek 5 marca odbyła się XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX pod patronatem naukowym Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Milo nam poinformować, że aż sześcioro naszych uczniów uzyskało bardzo dobre i dobre wyniki.

W kategorii II-III klasa ponadgimnazjalna: Piotr Kucharski (kl. 2a) uzyskał wynik bardzo dobry, a Maciej Maciejak (kl. 3a) wynik dobry.

W kategorii III klasa gimnazjum i I klasa liceum wynik dobry uzyskali: Maria Adamczyk Rayner (kl. 3e) i Bartosz Małek (kl. 3e).

W kategorii VII-VIII klasa SP wynik dobry uzyskał Marcel Sokołowski (kl. 7b).

W kategorii klasa V-VI SP wynik bardzo dobry uzyskała Elżbieta Adamczyk Rayner (kl. 6a).

Wszystkim naszym uczniom serdecznie gratulujem!

fox 2019

Spotkanie z Szymonem Hołownią

We wtorek 16 kwietnia w ramach cyklu „Colloquia Classica” wysłuchaliśmy wykładu Szymona Hołowni – dziennikarza, publicysty, ale także działacza społecznego, misjonarza i właściciela fundacji „Dobra Fabryka”, na temat „Czy wiara w Kościół ma jeszcze sens?”. Szymon Hołownia podkreślił przede wszystkim to, że Jezus jest Panem i Zmartwychwstał, to podstawowe credo i tym powinien się kierować każdy człowiek wierzący. Zaznaczył, że w Kościele ważna jest różnorodność – powinniśmy być jednością, nie jednolitością. Prelegent odniósł się również do księży, podkreślił, że aby osiągnąć zbawienie potrzebne są sakramenty, bo Jezus jest w nich obecny, a to nie zależy od księdza, jego zaangażowania i poziomu intelektualnego – ważne jest, aby być w Kościele, wtedy można dyskutować o tym, co się komu w nim nie podoba. Zauważył również, że Kościół nie przetrwa, jeżeli człowiek nie będzie tęsknił za Bogiem. Chrześcijaństwo daje ludziom nadzieję, tak jak Ewangelia – wolność, moje życie jest w rękach Boga, On o nim decyduje. Człowiek nie jest gotowy na koniec świata, boi się spotkania z Chrystusem, boi się oceniania i kary, daje sobie ukraść radość, bo nie wierzy w to, że Bóg go kocha. Szymon Hołownia stwierdził, że Kościół sobie poradzi z kryzysami, ale pytanie jest gdzie indziej, czy ja do niego dołączę, czy znajdę w nim swoje miejsce, wspólnotę i spowiednika, bo ważne jest, aby dbać o swoją duszę, czy zrobię coś dobrego z tymi, którzy to robią, bo chrześcijaństwo wymaga aktywności. Człowiek w Europie ma za dobrze i nie potrafi tego docenić. My żyjemy jak „pączki w maśle”, podczas gdy na drugim końcu świata ludzie walczą o swoją wiarę, do kościoła docierają godzinami, ale uważają, że warto. Ewangelia daje człowiekowi szansę zrobienia czegoś dla innych. Człowiek sam powinien zmieniać swoje życie, tylko on może to zrobić, naśladując Chrystusa, który gdyby współcześnie przyszedł, przyszedłby do biednych. Aby być chrześcijaninem, trzeba podjąć radykalne działanie, iść za Jezusem, który jest inspiracją, pozwala się człowiekowi rozwijać. W życiu potrzeba radości, nie trzeba niczego szukać, ważne, aby nie przegapić tego, co życie niesie. Szymon Hołownia uważa, że Pan Bóg mu pobłogosławił, że ma dobre, szczęśliwe życie, fundację, dzięki której może pomagać ludziom, bo każdy człowiek jest najważniejszy dla Boga. Zatem, życzy dobrego życia wszystkim. Czy warto w związku z tym, wierzyć w Kościół? Jeśli Pan Bóg wierzy w człowieka, to człowiek powinien wierzyć w Niego i Kościół.

             Na zakończenie spotkania przewodnicząca Szkolnego Wolontariatu podziękowała prelegentowi i wręczyła świąteczny upominek – pisankę oraz kopertę z pieniędzmi, które zostały zebrane podczas akcji charytatywnej: sprzedaż ciasteczek i palemek, wykonanych własnoręcznie przez uczniów. Kwota została przeznaczona na rzecz „Dobrej Fabryki”, aby pomóc potrzebującym w Afryce. Szymon Hołownia nie krył podziwu dla uczniów Klasyka i podziękował za ten gest oraz zachęcił do dalszego wspierania potrzebujących.

Zmienione godziny pracy sekretariatu szkoły

img 3597

Nasi laureaci w Międzyszkolnym Konkursie Frazeologicznym

We wtorek 14 maja, w Szkole Podstawowej nr 4 w Skierniewicach odbył się finał XV Międzyszkolnego Konkursu Frazeologicznego „Z polszczyzną za pan brat”, przeznaczonego dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjów. Przystąpili do niego wyłonieni w eliminacjach szkolnych, najlepsi uczniowie ze szkół skierniewickich. Uczniowie zmagali się z różnym typem zadań, wykazując swoje zainteresowanie frazeologią oraz dużą wiedzę w tej dziedzinie.

Miło nam poinformować, że pierwsze miejsce zajął Piotr Chudzio z klasy 8C, a trzecie – Weronika Szalińska z klasy III E gimnazjum. Serdecznie gratulujemy.

chudzio szalina

Msza szkolna w drugą niedzielę kwietnia

W niedzielę 14 kwietnia społeczność Klasyka modliła się na Mszy świętej sprawowanej przez księdza dyrektora Piotra Karpińskiego. Na drugą niedzielę miesiąca przypadła Niedziela Palmowa Męki Pańskiej, rozpoczynająca obchody Wielkiego Tygodnia. Tradycja święta jest związana z triumfalnym wjazdem Jezusa Chrystusa do Jerozolimy na Święto Paschy. Według przekazów biblijnych lud witający Syna Bożego rzucał przed Nim gałęzie palmy, dlatego też od tamtej pory wierni przychodzą do kościoła z palemką, która symbolizuje nie tylko męczeńską śmierć, ale i odradzające się życie.

Ksiądz dyrektor rozpoczął Mszę świętą od poświęcenia przyniesionych do świątyni palm, a następnie wraz z lektorami odczytał opis Męki Jezusa Chrystusa według św. Łukasza. Następnie duchowny zachęcił wiernych do pójścia za Panem Jezusem, do uczestniczenia w Jego zmartwychwstaniu i życiu. Prosił także wiernych o modlitwę za młodych ludzi, ponieważ w Niedzielę Palmową Kościół na całym świecie obchodził 34. Światowy Dzień Młodzieży.

Na koniec Eucharystii szkolny Chór pod batutą pani Marianny Rzeszotarskiej zaśpiewał „Pasję miłości”, której słowa: „za ciebie i mnie, na krzyża ramionach, rozpięty był On, Pan i Król. Człowiekiem się stał i jak człowiek skonał. Z miłością zniósł strach i ból. Każdy grzech na krzyżu spłacił swoją krwią”, mają pomóc wiernym wyciszyć się i skupić na duchowym przygotowaniu się do wejścia w okres Wielkiego Tygodnia.

 

 

 

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

W środę 19 czerwca nasza Szkoła przeżywała uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Przebiegała ona w trzech częściach. Najpierw akademia dla młodszych uczniów, następnie Msza św. i wreszcie akademia dla młodzieży.

Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas 0-VI rozpoczęło się o godzinie 8.30. Najlepsi uczniowie odebrali świadectwa i nagrody z rąk ks. dyrektora Piotra Karpińskiego, a ich rodzice listy gratulacyjne. Po uroczystym rozdaniu nagród ks. dyrektor pogratulował rodzicom i uczniom wyników pracy za rok szkolny 2018/2019. Podkreślił, że każdy pracował na miarę swoich możliwości. Życzył udanych wakacji i powrotu w mury szkolne już za dwa miesiące. Następnie uczniowie udali się na spotkanie w klasach ze swoimi wychowawcami.

Mszy św. o godz. 10.30, będącej wyrazem dziękczynienia za mijający rok nauki, przewodniczył ksiądz biskup Józef Zawitkowski, a koncelebrowali ks. dyrektor Piotr Karpiński i ks. Radosław Sawicki. Na prośbę uczniów Eucharystia sprawowana była w ich intencji oraz właściwych wyborów przed nimi stojących. Słowa powitania skierował ksiądz dyrektor Piotr Karpiński, zaznaczając, że Ksiądz Biskup wraca do naszej szkoły po ponad dwóch latach nieobecności, spowodowanej chorobą. Wyraził radość z obecności Jego Ekscelencji, gdyż najważniejszym momentem dla społeczności szkolnej jest Eucharystia. Poprosił o sprawowanie jej w intencji uczniów, rodziców i nauczycieli.

Ksiądz biskup wyraził wdzięczność za obecność we wspólnocie Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Konarskiego, a podczas kazania przywołał obrazy ze swoich lat szkolnych, szczególnie podkreślając pamięć o „pięknych ludziach”, czyli nauczycielach. Wspomnienia te pomogły młodzieży zrozumieć konieczność zauważenia oraz docenienia własnych pedagogów, którzy na pewno nigdy nie opuszczą wychowanków. Ksiądz biskup przestrzegał również przed porzucaniem wiary i odchodzeniem od Boga. Życzył uczniom, aby nie tylko byli mądrzy jak patron szkoły, ks. Stanisław Konarski, ale by o każdym mówiono: „Niech żyje Polak, jedyny obrońca Matki Boskiej”, bo wyznawanie wiary winno stać się istotą naszego życia.

Po Eucharystii w auli szkolnej zebrali się uczniowie klas VII-VIII SP, Gimnazjum oraz Liceum na swoim zakończeniu roku. Ksiądz dyrektor wręczył młodzieży świadectwa z wyróżnieniem, nagrody oraz stypendia pieniężne za osiągnięcia w konkursach i olimpiadach, a także listy gratulacyjne rodzicom. Uroczystość została uświetniona występami muzyczno-wokalnymi młodzieży. Następnie przedstawiciele samorządu uczniowskiego w imieniu całej społeczności szkolnej podziękowali dyrekcji i nauczycielom za miniony rok, modlitwę, dobre słowo, trud włożony w nauczanie, cierpliwość oraz poświęcony czas. Głos zabrał również ksiądz dyrektor Piotr Karpiński, który gratulował młodzieży wspaniałych wyników w nauce, zachęcał do uczestniczenia w różnych konkursach, a także życzył dobrych wakacji oraz powrotu do szkoły z nowymi siłami. Po tej uroczystości uczniowie udali się do klas na spotkanie z wychowawcami.

Msza szkolna w drugą niedzielę maja

Druga niedziela maja zbiegła się w Kościele katolickim z 4. Niedzielą Wielkanocną, która powszechnie zwana jest Niedzielą Dobrego Pasterza. Rozpoczyna ona tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Dlatego podczas szkolnej Mszy świętej, którą sprawował ksiądz dyrektor Piotr Karpiński, modliliśmy się o nowe powołania. Tej niedzieli obecny był także kleryk Damian Wiśniewski z Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu, a w ramach homilii wysłuchaliśmy Listu pasterskiego biskupa łowickiego na Niedzielę Dobrego Pasterza, w którym biskup tłumaczył istotę kapłaństwa i prosił o modlitwę w intencji dobrych pasterzy.

Po homilii odbył się obrzęd przyjęcia nowych bielanek i ministrantów do służby w Kościele.

Na koniec nabożeństwa ksiądz dyrektor Piotr Karpiński udzielił wiernym Bożego błogosławieństwa, a ksiądz Damian Wiśniewski podziękował księdzu Piotrowi Karpińskiemu oraz księdzu proboszczowi Jackowi Berezińskiemu za wykłady prowadzone w łowickim Seminarium Duchownym oraz za zaproszenie i gościnę w Kolegiacie NSPJ w Skierniewicach.

Msza w pierwszy piątek kwietnia

W pierwszy piątek kwietnia społeczność Klasyka modliła się podczas Mszy świętej, sprawowanej przez księdza dyrektora Piotra Karpińskiego. Ewangelia dnia mówiła, że Jezus udał się na Święto Namiotów, „jednakże nie jawnie, lecz skrycie”. Jezus został rozpoznany przez mieszkańców Jerozolimy, ale „nikt nie podniósł na Niego ręki, ponieważ godzina Jego jeszcze nie nadeszła”. Ksiądz dyrektor wyjaśnił, że „godziną Jezusa” jest czas Jego męki i śmierci na krzyżu. Wychodząc od tego opisu w homilii omówił tajemnicę ukrywania się Boga, gdy nie czujemy Jego bliskości ani obecności w naszym życiu, ale tak naprawdę zawsze jest przy nas, bo ukazał się w swym Synu. Bóg jest potęgą, nie da się Go poznać zmysłami, jest tajemnicą, która chce się nam objawić. Pan Świata chce, byśmy mogli Go doświadczyć i poznać. Musimy jednak pamiętać, że to poznanie nigdy nie będzie zrozumiałe dla nas do końca i pełne, bo Pan odkrywa siebie poprzez cierpienie i krzyż, a te stają się wyzwaniem i próbą naszej wiary. Dlatego też wiara ma być sprawdzona, wypróbowana, bo tylko wówczas ma wartość. Następnie duchowny wytłumaczył, że sprawdzianem wiary staje się także to, co jest niezaplanowane i trudne. Każdy musi pamiętać, że w chwili próby nie zostaje sam, zawsze z nami jest Bóg, który nas kocha i chce nas wspierać oraz uratować. Podobnie dzieje się z mistykami, ich doświadczenie ma nas oczyścić i doprowadzić do świętości, a świętość to maksimum życia. Na zakończenie homilii ksiądz Piotr Karpiński wskazał, że powinniśmy żyć w przekonaniu, że nawet ukryty Bóg jest blisko, bo jest w sercach każdego z nas, że ukryty Bóg daje znaki przez Najświętszy Sakrament, że powinniśmy odpowiedzieć na Jego zaproszenie i wezwanie jak najszybciej, na przykład modlitwą podczas Ekstremalnej Drogi Krzyżowej Klasyka.

Po Mszy świętej odbyło się nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.