Breadcrumbs

WYDARZENIA

Msza szkolna w drugą niedzielę grudnia

W niedzielę 9 grudnia społeczność Klasyka modliła się podczas szkolnej Mszy świętej, sprawowanej przez księdza dyrektora Piotra Karpińskiego. Wierni zgromadzili się w drugą niedzielę Adwentu, by odpowiedzieć na wezwanie Jana Chrzciciela i przygotować się na spotkanie z Bogiem, który przychodzi do ludzi poprzez Słowo Boże, Eucharystię i Sakramenty święte. Duchowny, odwołując się do dzisiejszej Ewangelii, wskazał ważne prawdy. Pokazał, że w świecie obok ludzi polityki, charakteryzujących się siłą i cynizmem, istniała władza religijna, interesowna i chciwa, która także nie mogła przewodzić światem. W odpowiedzi na to Pan Bóg wzbudził Jana Chrzciciela. Chciał w ten sposób pokazać ludziom, jak ważny i potrzebny jest prawdziwy autorytet.

Autorytet, powinien spełniać 3 warunki: być wolny wewnętrznie i posiadać wielką siłę wewnętrzną; bezinteresownie głosić prawdę oraz wykazywać się doskonałą harmonią słowa i życia. Jan Chrzciciel, dając swym życiem świadectwo i głosząc Słowo Boże, stał się prorokiem. Cytując innego proroka, Izajasza, wzywał do nawrócenia słowami: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego!”. Jan Chrzciciel nie wzywa nas do czynu, ale prosi o pracę nad sobą, o dobre i godne życie, otwarcie się na Boga i oczekiwanie na Niego. Ksiądz dyrektor zachęcał wiernych do poszukiwania autorytetu, który pomoże nam się przygotować na spotkanie z Bogiem. Takimi autorytetami mogą być rodzice, nauczyciele, wychowawcy… Wyjaśnił także, że „sami, o własnych siłach” możemy otworzyć się na Stwórcę poprzez sakramenty święte, uczestnictwo w roratach oraz rekolekcjach adwentowych, że dzięki doskonaleniu serca i duszy Bóg przyjdzie do „córek i synów umiłowanych” jako czysty Dar.

Po Mszy świętej ksiądz Piotr Karpiński udzielił Bożego błogosławieństwa. Czytania i modlitwę powszechną przygotowała klasa Ia liceum. Śpiewy wykonał Chór Zespołu Szkół im. Ks. St. Konarskiego w Skierniewicach.

Druga niedziela miesiąca

W drugą niedzielę miesiąca społeczność Klasyka modliła się na Mszy świętej, sprawowanej przez księdza dyrektora Piotra Karpińskiego, który odczytał List Konferencji Episkopatu Polski na obchody XVIII Dnia Papieskiego pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa”. Ten dzień został poświęcony tematowi ojca. Biskupi podjęli w liście rozważania na temat ojcostwa w Objawieniu według nauczania św. Jana Pawła II, roli ojca w życiu rodziny, w procesie rozwoju wiary jej członków, w rozwoju osobowości dziecka. Jan Paweł II uważał, że ojcostwo wiąże się silnie z postawą patriotyzmu. Biskupi zwrócili też uwagę na problemy i wyzwania współczesnych ojców. Przeżywany 14 października XVIII Dzień Papieski jest okazją, aby wyrazić wdzięczność wszystkim ojcom, którzy gorliwie realizują trud wychowania swych dzieci, objawiając im tym samym Ojcostwo Boga.

W tym dniu Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” zbiera środki finansowe dla uczniów i studentów z ubogich rodzin.

O oprawę liturgiczną zadbała klasa VII b, o muzyczną – chór szkolny.

Msza święta w pierwszy piątek miesiąca grudnia

W piątek 7 grudnia społeczność szkolna modliła się na Mszy świętej, którą odprawił ksiądz dyrektor Piotr Karpiński. Adwent jest czasem oczekiwania na przyjście Chrystusa, ale też pytaniem o naszą wiarę, o to, co nie pozwala nam w pełni korzystać z łaski Boga. Może nas zaślepiać zło, na które nie potrafimy odpowiadać dobrem, jak czynił to Jezus aż po krzyż. Otworzymy się na Boga tylko wtedy, gdy w sercu będziemy pragnąć dobra dla drugiego człowieka, nawet wtedy, gdy otrzymamy od niego zło – mówił w kazaniu ksiądz dyrektor. Taka dojrzała miłość nie jest możliwa bez łaski. Należy czynić dobro pod różnymi postaciami: modlitwy, uczynku, czy przeciwstawiania się złu. Oby czas adwentu uczynił z nas ludzi prawdziwie wierzących tak, by inni tę wiarę zobaczyli, ona powinna się objawiać przed drugim człowiekiem.

Po Mszy świętej nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo pierwszopiątkowe. O oprawę liturgiczną zadbały klasy czwarte Szkoły Podstawowej, a muzyczną – chór szkolny.

Święto Patrona w Klasyku już po raz dwudziesty

Święto Patrona w Klasyku już po raz dwudziesty

Tegoroczne obchody Święta Patrona Szkoły oraz Edukacji Narodowej miały wyjątkową formę i przebieg. Rozpoczęły się one w piątek 12 października rano od akademii dla młodszych uczniów z klas 0-VI Szkoły Podstawowej. Uczniowie z klas piątych w żartobliwej formie przedstawili pomoce dydaktyczne dla nauczycieli i uczniów pomagające w codziennej pracy. I tak pojawiły się różowe okulary, dzięki którym twarz pedagoga wydaje się zawsze uśmiechnięta, młotki do wbijania wiedzy, strój super maskujący dla spóźnialskich, stopczas dla tych, którzy nie potrafią napisać szybko klasówki, spowalniacz biegania do zastosowania w czasie przerw, długopis ą ę poprawiający błędy ortograficzne w czasie pisania czy rapozestaw. Filmik „Jak przekazać bliskim nieradosną nowinę” uczył, w jaki sposób przygotować rodziców do przyjęcia informacji o złej ocenie ze sprawdzianu. Zebrani wysłuchali również historii polskiego szkolnictwa oraz życiorysu księdza Stanisława Konarskiego w rytmie rap. Na zakończenie piątoklasiści zaśpiewali piosenkę Dziękujemy Wam i złożyli życzenia księdzu dyrektorowi Piotrowi Karpińskiemu, pani wicedyrektor Magdalenie Wesołowskiej oraz wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły.

O godzinie 9.30 cała społeczność Klasyka modliła się na Mszy świętej, której przewodniczył ksiądz biskup Andrzej F. Dziuba. Ksiądz dyrektor w słowie wstępnym poprosił księdza biskupa o modlitwę dziękczynną za 20 lat istnienia szkoły z prośbą o błogosławieństwo na kolejne lata. W homilii ksiądz biskup odniósł się do słów psalmu: „Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu”. Wśród wielu znaków wierności Pana Boga jest także nasza szkoła, która zrodziła się z wiary. Dwadzieścia lat jej istnienia i ogromne sukcesy w ostatnich latach są dowodem na to, że to dzieło jest dobre, a miano „Złota Szkoła” stawia coraz większe wymagania. Wielkość i piękno tej szkoły zabłyśnie wtedy, gdy wszyscy będą harmonijnie współpracować. Ksiądz Biskup wyraził nadzieję, że na 25-lecie Szkoły powstanie monografia, która utrwali miniony czas.

Po komunii św. miało miejsce uroczyste ślubowanie nowych uczniów: zerówki, trzech klas pierwszych SP oraz dwóch klas pierwszych KLO. Hymn Gaudeamus igitur podkreślił radość z immatrykulacji nowych uczniów. Następnie nowy poczet sztandarowy otrzymał sztandar z rąk ustępującego pocztu.

Po Mszy świętej Ksiądz Biskup wręczył nagrody organu prowadzącego, których laureatami zostali pani Ewa Domagała i pan Andrzej Grzelak. Natomiast ksiądz dyrektor wręczył nagrody dyrektora szkoły, które otrzymali: Małgorzata Łada, Ewa Adamczyk Rayner, Piotr Wójcik, Aleksandra Cybulska, Tomasz Sydor oraz Anna Mańkowska i Wiesław Staniek.

Po powrocie z Mszy św. kolejnym punktem programu była akademia w auli szkolnej, przygotowana przez uczniów klas III gimnazjum. Na początku uczniowie przedstawili prezentację o życiu i dokonaniach księdza Stanisława Konarskiego. Następnie w humorystyczny sposób przedstawili pięć typów nauczycieli, podkreślając, że wszelkie podobieństwo do osób prawdziwych było przypadkowe. W trzeciej części apelu organizatorzy uhonorowali księdza biskupa Andrzeja F. Dziubę, księdza dyrektora Piotra Karpińskiego i panie wicedyrektor: Honoratę Dębską i Magdalenę Wesołowską oraz wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły certyfikatami z nadanymi im tytułami nawiązującymi do ich indywidualnych cech. Nawiązując do tytułu Złotej Szkoły, każdy wyróżniony miał w tytule określnie „Złoty”. Następnie Samorząd uczniowski złożył życzenia nauczycielom i pracownikom szkoły oraz wręczył kwiaty i drobne upominki. Na koniec głos zabrał ksiądz dyrektor Piotr Karpiński, który podziękował za przygotowanie uroczystości. Bardzo mocno wybrzmiały słowa skierowane bezpośrednio do uczniów, w których ksiądz dyrektor podkreślił, że to oni są naszą radością, a naszą satysfakcją ich uśmiechy, sukcesy, rozwój i fakt, że po skończeniu szkoły zawsze chcą do niej wracać.

Uroczystość zwieńczyło słowo od księdza biskupa Andrzeja F. Dziuby, który ze wzruszeniem opowiadał, iż ma bardzo długi kontakt z tradycją księdza Stanisława Konarskiego. Najpierw mieszkając przy ul. Miodowej, przy której znajdowała się część Collegium Nobilium. Następnie przebywając od 2004 r. w Łowiczu jako sąsiadów miał Pijarów i ich szkołę, w której Konarski pracował i gdzie powstało wiele jego dzieł. I wreszcie nasz Klasyk, któremu patronuje ks. Konarski. Ksiądz biskup podziękował za przypomnienie postaci ks. Konarskiego – jego pasję pedagogiczną, jego odwagę bycia mądrym wbrew wielu ówczesnym teoriom pedagogicznym. Podkreślił, że geniusz naszej szkoły polega na tym, że potrafi być klasyczna, humanistyczna, a jednocześnie humorystyczna. I za ten geniusz podziękował księdzu dyrektorowi, paniom wicedyrektor, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz uczniom.

Sukces naszych uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „Multitest”

15 października 2018 r. nasi uczniowie wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „Multitest”.

Miło nam poinformować, że dwie uczennice uzyskały tytuł laureata: Maria Adamczyk Rayner z klasy 3e gimnazjum i Elżbieta Adamczyk Rayner klasy 6a SP.

Ponadto sześć osób ze Szkoły Podstawowej zdobyło wyróżnienia: Lidia Tomczyk (klasa 5b), Szymon Rechnio (klasa 7a), Zofia Rochala (klasa 7b), Marcin Chmurski (klasa 8a), Maria Kania (klasa 8a), Marta Skrzypek (klasa 8b).

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

mary  ela multitest

Wolontariusze w skierniewickim schronisku dla zwierząt

Wolontariusze z „Klasyka” nie tylko organizują akcje charytatywne, ale także pracują w każdy weekend w skierniewickim schronisku dla bezdomnych zwierząt. Coraz liczniejsza grupa w soboty i niedziele, bez względu na temperaturę i aurę, wyprowadza na spacer psy, które przez resztę tygodnia zamknięte są w boksach. Ostatnio dopisuje nam pogoda, dlatego udało się zrobić ładne zdjęcia na dowód tego, jak przyjemna może być praca w schronisku. Małe, średnie i całkiem duże, powolne i rozbiegane – wszystkie psy są wdzięczne za możliwość spaceru po lesie.

Msza św. z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie

W niedzielę 18 listopada ksiądz dyrektor Piotr Karpiński odprawił Mszę św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, która tego dnia o godz. 7.00 transmitowana była w Programie 1 TVP. Homilię poświęcił na omówienie tematu „czasu ucisku”, w którym żyjemy, a który zapowiada nadejście Zbawiciela.

Oprawę muzyczną Mszy telewizyjnej zapewnił Chór Samorządowej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Skierniewicach, pod kierunkiem dyrektora szkoły Sławomira Trochonowicza.

Mszę można zobaczyć tutaj:

yt okienkohttps://www.youtube.com/watch?v=X5lO2XFG20g&feature=share

Pierwszy piątek października

W piątek 5 października podczas pierwszopiątkowej Mszy świętej modliła się cała społeczność Klasyka wraz          z goszczącymi od soboty 29 września do 6 października nauczycielami i uczniami z zaprzyjaźnionej szkoły Missionsgymnasium St. Atonius w Bad Bentheim w Niemczech. O oprawę liturgiczną nabożeństwa zadbali uczniowie klasy IIa liceum oraz zaproszeni goście. Mszę świętą sprawował ksiądz dyrektor Piotr Karpiński.
W homilii ksiądz dyrektor zaprosił zebranych do poważnej rozmowy na temat kapłanów. Była to kontynuacja „trudnej katechezy o Kościele”, jakiej wysłuchaliśmy w Tygodniu Wychowania. Kapłan rozwinął zdanie Jezusa           z Ewangelii, który do apostołów powiedział: „kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi”. Trudno przyjąć to zdanie, jeśli zaczniemy przyjmować to, co o kapłanach mówią media, czy kino.
Jaka jest więc prawda o kapłaństwie? W Kościele jest tylko jeden Kapłan – Jezus Chrystus. To On przekazał swoje kapłaństwo innym mężczyznom, którzy stają się reprezentantami Boga. Kapłani od Chrystusa otrzymali moc: odpuszczania grzechów, uświęcania człowieka, błogosławieństwa, ale przede wszystkim stania na straży Bożego prawa, będącego dla ludzi drogowskazem, wzorcem postępowania i życia. Duchowny ostrzegł zebranych, że współczesny świat chce usunąć Boże prawo, dlatego uderza w jego stróżów. Usiłuje ich skompromitować, by odebrać im moc oddziaływania na innych. Mówiąc o kapłaństwie ksiądz dyrektor poruszył problem szerzącego się dzisiaj antyklerykalizmu – nie uderza on w kapłanów, którzy wypełniają swoje powołanie, ale jest groźny dla ludzi świeckich, bo tracą oni w ten sposób zaufanie do duchownych i przestają słuchać samego Boga. Jak zachować się wobec niewiernego kapłana? Po pierwsze pomodlić się za niego, a po drugie poszukać takiego księdza, który będzie godzien zaufania.
Po Mszy świętej odmówiliśmy modlitwy pierwszopiątkowe przed Najświętszym Sakramentem, a po błogosławieństwie wróciliśmy do szkoły na lekcje.

Spotkanie Andrzejem Kruszewiczem – dyrektorem ZOO w Warszawie

We wtorek 13 listopada odbyły się w naszej szkole warsztaty edukacyjne, które prowadził pan Andrzej Kruszewicz, wybitny ornitolog, podróżnik, dyrektor warszawskiego ZOO, autor i tłumacz wielu publikacji. To już drugie spotkanie w ramach projektu „Co czuje natura”, realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Skierniewicach, w którym mogli brać udział uczniowie liceum, gimnazjum oraz starszych klas szkoły podstawowej.

Pan Andrzej Kruszewicz mówił m.in. o tajnikach budowy ptasich piór i ich zróżnicowaniu w zależności od sposobu karmienia młodych, o znaczeniu kolorystyki piór i dodatkowych „znakach” kamuflujących oraz o wykorzystaniu piór przez człowieka. Przedstawił także wiele ciekawostek dotyczących sposobów odżywiania, polowania i dodatkowych zmysłów ptaków.

Podczas spotkania młodzież z zainteresowaniem słuchała tych niezwykłych informacji ornitologicznych oraz oglądała zdjęcia i zjawiska prezentowane w trakcie pokazu multimedialnego.

Na koniec spotkania pan Kruszewicz wpisywał imienne dedykacje do książek swojego autorstwa, zakupionych przez uczniów.

Stypendyści Prezydenta Miasta

W czwartek 20 września skierniewicki samorząd nagrodził najzdolniejszych uczniów, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce. W Kinoteatrze Polonez odbyła się gala, na której Prezydent Miasta wręczył stypendia za rok szkolny 2017/2018. Oczywiście nie mogło zabraknąć „prymusów” z Klasyka.

Miejski  Program Wspierania Uzdolnionych Uczniów, przyznaje stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce lub wybitne osiągnięcia artystyczne. Program ma za zadanie wspierać edukację uzdolnionych uczniów, których wiedza i osiągnięcia wykraczają poza wymagania programowe szkół, w których się kształcą lub uzyskują inne znaczące osiągnięcia. Program wspiera rozwój uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują w wybranej przez siebie dziedzinie bardzo wysokie osiągnięcia i chcą je nadal rozwijać. Stypendium przyznawane jest za dany rok szkolny uczniom uczęszczającym do klasy VI, VII lub VIII szkoły podstawowej, do klasy gimnazjalnej, do klasy szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej oraz do klasy szkoły artystycznej II stopnia, będących mieszkańcami miasta Skierniewice.

Aż piętnastu nagrodzonych to uczniowie z Zespołu Szkół im. Księdza Stanisława Konarskiego. W gronie stypendystów znaleźli się: Marcin Chmurski, Piotr Chudzio, Olaf Jackowski, Dominika Dąbrowska, Antoni Zając, Julia Pazurek, Katarzyna Nowak, Iga Styczyńska, Magdalena Rutkowska, Patrycja Niewrzał, Nina Gruchała, Martyna Stanowska, Filip Gwardecki, Barbara Błaszczak i Natalia Mazurkiewicz. Naszym stypendystom gratulujemy!

Msza święta w drugą niedzielę listopada

Jak w każdą drugą niedzielę miesiąca, tak również w miesiącu listopadzie społeczność Klasyka modliła się na Mszy św. Wypadła ona w dniu 11 listopada, kiedy nasza diecezja przeżywa Uroczystość św. Wiktorii, głównej patronki, a Ojczyzna świętowała 100. rocznicę odzyskania niepodległości.

W homilii ksiądz dyrektor Piotr Karpiński przypomniał postać patronki naszej diecezji, świętej Wiktorii, która oddała życie za wiarę. Oddała je wybierając Boga. Jej przykład odczytujemy w kontekście dnia dzisiejszego, kiedy myślimy o naszej Ojczyźnie. Warto się zastanowić, jakim patriotą powinno się być w czasie pokoju. Należy zatroszczyć się o relacje między ludźmi, aby pojawiła się otwartość i współpraca. Należy dbać o więzi w rodzinie, międzypokoleniowe, w pracy. Nie ma więzi z Bogiem, jeśli nie ma więzi z drugim człowiekiem. Kolejnym świętym, wskazanym przez księdza dyrektora, jest także wspominany tego dnia św. Marcin. Miał on  serce otwarte, by przyjmować wszystkich potrzebujących, każdemu przyjść z pomocą. Św. Marcin jest przykładem jak walczyć wewnętrznie.

O oprawę liturgiczną zadbała klasa IIA Liceum oraz chór szkolny

Gala laureatów

W czwartek 13 września w kinoteatrze Polonez odbyła się uroczysta gala podsumowująca osiągnięcia i sukcesy uczniów w roku szkolnym 2017/18. Prezydent Miasta wręczył nagrody najlepszym uczniom, a także listy gratulacyjne dla rodziców i nauczycieli. Gala przebiegała w dwóch turach: najpierw uhonorowano uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych, a następnie szkół ponadpodstawowych, specjalnych i artystycznych.

Miło nam poinformować, że na tle wszystkich skierniewickich szkół uczniowie Klasyka stanowili za każdym razem jedną z najliczniejszych reprezentacji. Wśród wyróżnionych byli uczniowie, którzy osiągnęli sukcesy w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i interdyscyplinarnych, m.in. z języka łacińskiego, filozofii, chemii, biologii, ekologii, historii, matematyki, wiedzy o społeczeństwie, historii, języka angielskiego, języka niemieckiego, wiedzy o religii i wielu innych.

Naszym laureatom gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w tegorocznych edycjach konkursów i olimpiad.

 

Obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości

W piątek 9 listopada odbyły się w naszej szkole uroczyste obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada 1918 roku nasza Ojczyzna po 123 latach zaborów odzyskała niepodległość. Narodowe Święto Niepodległości ustanowiono, by uczcić rocznicę wskrzeszenia państwa polskiego, które po latach niewoli stało się niepodległe i wolne od zaborców. Tego dnia wszyscy uczniowie przyszli do szkoły w strojach galowych, by oddać szacunek naszej Ojczyźnie. Odbyły się również dwie akademie.

Najpierw o godz. 8.00 w auli szkolnej spotkali się młodsi uczniowie Szkoły Podstawowej z klas 0-VI. Klasy czwarte pod kierunkiem wychowawców przygotowały pogram artystyczny. Podczas niego z dziecięcej perspektywy, przypomniano historię pradziadów, którzy ratowali najcenniejsze wartości: kulturę, język, obyczaje, religię. Mamy nadzieję że stał on się okazją do refleksji na temat: jacy jesteśmy?, czego pragniemy?, dokąd w życiu dążymy?

Starsi uczniowie z klas VII-VIII SP, oddziałów gimnazjalnych oraz KLO mieli uroczystą akademię o godz. 12.50. Uczniowie klas ósmych pod kierownictwem wychowawców pokazali program „Pociąg do wolności”. Przy stacjach: Niewola, Powstania, I wojna światowa, Wolność uczniowie opowiadali dzieje Polski, recytowali wiersze i śpiewali piosenki. „Pociąg do wolności” łączył elementy wiedzy historycznej, poezji i pieśni.

Uzupełnieniem obu programów była prezentacja multimedialna. Nie zabrakło także hymnu, który odśpiewała cała społeczność szkolna.

Podsumowaniem akademii było wystąpienie księdza dyrektora Piotra Karpińskiego, który podkreślił, że żyjemy w szczególnym czasie, w którym możemy obchodzić 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości. Musimy ciągle pamiętać i przypominać symbole tamtych wydarzeń, aby nie zatracić tamtych czasów, przywiązania do wolności i niepodległości. Oddając szacunek symbolom narodowym, oddajemy go wszystkim Polakom, tym, którzy odeszli i walczyli za naszą wolność. Równie ważne jest, aby obowiązkiem rodziny i szkoły stało się pielęgnowanie tradycji  narodowych.

Uczniowie Klasyka w paradzie otwierającej Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw

Ważnym wydarzeniem nie tylko dla mieszkańców Skierniewic jest doroczne Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw. W tym roku odbyło się ono w dniach 15-16 września. Oficjalne otwarcie poprzedza uroczysta parada, w której prezentują się skierniewickie szkoły, stowarzyszenia i organizacje.

W sobotnie południe w skierniewickiej paradzie wzięli udział uczniowie klas pierwszych Klasycznego Liceum Ogólnokształcącego oraz klas siódmych Szkoły Podstawowej wraz z wychowawcami. Nasi uczniowie ubrani byli w galowe, klasyczne stroje. W rękach nieśli ozdobione brokuły, gdyż taka była tematyka tegorocznej parady. Zielony kolor jako symbol nadziei oraz brokuł jako symbol zdrowia – to wszystko nawiązywało do charakteru naszej szkoły, która łączy zdrowe ciało ze zdrowym umysłem i zdrowym duchem.

Uczniowie „Klasyka” na zakończeniu Synodu o młodzieży z papieżem Franciszkiem

Przez cały październik 2018 r. odbywał się w Rzymie Synod biskupów, którego obrady dotyczyły tematu „Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania”. Można powiedzieć, że w sercu Kościoła znalazła się młodzież, której poświęcił on całą swoją uwagę. W tych dniach nie mogło zabraknąć w Wiecznym Mieście uczniów Klasyka. Było dla nas ogromnym przywilejem, że dotarliśmy do Rzymu na zakończenie Synodu i mogliśmy spotkać się z papieżem Franciszkiem.

W sobotę 27 października Synod przyjął dokument końcowy, a w niedzielę 28 października o godz. 10.00 Ojciec Święty odprawił w Bazylice św. Piotra na Watykanie uroczystą Mszę świętą, którą zamknął Synod. Wzięcie udziału w tej niezwykłej liturgii było dla nas ogromnym przeżyciem. Papież skierował do młodych homilię, w której sformułował trzy ewangeliczne postawy: wysłuchać, stawać się bliskimi i świadczyć z radością o Jezusie. „Chciałbym powiedzieć ludziom młodym, w imieniu nas wszystkich dorosłych: przepraszam, jeśli często was nie wysłuchaliśmy; jeśli zamiast otwierać dla was serce, napełnialiśmy wasze uszy. Jako Kościół Jezusa pragniemy słuchać was z miłością, będąc pewnymi dwóch rzeczy: że wasze życie jest cenne dla Boga, ponieważ Bóg jest młody i kocha ludzi młodych; i że wasze życie jest cenne również dla nas, a wręcz konieczne, aby iść naprzód” – mówił papież Franciszek. Pod koniec Mszy św. został odczytany List Ojców Synodalnych do młodzieży, w którym znalazły się m.in. następujące słowa: „Kościół i świat pilnie potrzebują waszego entuzjazmu. Stańcie się towarzyszami drogi najbardziej kruchych, ubogich, zranionych przez życie. Jesteście chwilą obecną, bądźcie najjaśniejszą przyszłością”. Dopełnieniem liturgii była modlitwa Anioł Pański, którą papież odmówił z okna Pałacu Apostolskiego wraz z wiernymi zebranymi na Placu Św. Piotra.

Zanim jednak dotarliśmy do Rzymu na zakończenie Synodu nasza pielgrzymka zdążyła się rozkręcić na dobre w różnych zakątkach Italii. Pielgrzymka rozpoczęła się o północy 24 października Mszą św. – wyjątkową pasterką odprawioną przez księdza dyrektora Piotra Karpińskiego w auli szkolnej. W krótkiej homilii ksiądz dyrektor sformułował cel pielgrzymowania, jakim jest doświadczenie Kościoła tak, by móc wziąć za niego odpowiedzialność. Hasłem przewodnim pielgrzymki były słowa św. Pawła z Listu do Efezjan: „Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach” (Ef 3, 17). W pielgrzymce wzięło udział 44 uczniów „Klasyka” oraz pięciu opiekunów.

Po długiej podróży, mijając po drodze Morawy z miejscowością Slavkov, czyli słynne z kampanii Napoleońskiej Austerlitz, Wiedeń, Graz, Udine i Padwę, dotarliśmy wieczorem następnego dnia do hotelu w Rimini, gdzie mogliśmy podziwiać spokojny i piękny Adriatyk.

W czwartek 25 października odwiedziliśmy Loreto, gdzie znajduje się papieskie Sanktuarium Santa Casa z tzw. Domkiem Bożym oraz Polski Cmentarz Wojenny z grobami ponad 1000 żołnierzy II Korpusu Polskiego. Kolejnym punktem pielgrzymki było Sanktuarium w Manoppello, gdzie przechowywana jest Chusta z wizerunkiem Jezusa Chrystusa. Po południu zaś dotarliśmy do Lanciano, małego miasteczka z Sanktuarium Cudu Eucharystycznego. Tutaj ksiądz dyrektor odprawił Mszę Świętą, którą na długo zapamiętamy, gdyż atmosfera tego miejsca bardzo nam się udzieliła i być może w sercach wielu wzrosła miłość do Eucharystii. Następnie udaliśmy się na południe, do San Giovanni Rotondo na półwyspie Gargano, gdzie czekał na nas wspaniały hotel i obiadokolacja.

Kolejny dzień, piątek 26 października, spędziliśmy w San Giovanni Rotondo, mieście słynnego św. ojca Pio. Najpierw wzięliśmy udział we Mszy św. sprawowanej przez ks. Piotra Karpińskiego w starym kościółku z czasów ojca Pio, a następnie zwiedziliśmy nowy kościół, muzeum o. Pio, jego celę, miejsce pierwszego pochówku oraz chór, na którym o. Pio w 1928 r., modląc się przed krzyżem, otrzymał stygmaty. Zwiedziliśmy także nowoczesną Bazylikę, która przechowuje ciało o. Pio, ze wspaniałymi mozaikami Marko Rupnika. Po przerwie obiadowej udaliśmy się przez Kampanię w stronę Rzymu, by we wczesnych godzinach popołudniowych dotrzeć na Monte Cassino. Tam zwiedziliśmy klasztor benedyktyński oraz Cmentarz Żołnierzy Polskich.

Kolejne trzy noce zatrzymaliśmy się w hotelu nad Jeziorem Bracciano, skąd udawaliśmy się na zwiedzanie Rzymu. W sobotę rano ksiądz dyrektor odprawił dla naszej grupy Mszę św. w Bazylice św. Piotra, gdzie duchowo odczuwaliśmy bliskość św. Piotra Apostoła, ale także św. Jana Pawła II. Po zwiedzeniu Bazyliki długo oczekiwanym momentem dla nas była modlitwa na grobie Papieża-Polaka. Z Watykanu wyruszyliśmy spacerem przez Rzym barokowy i starożytny. Podziwialiśmy wspaniałe, tętniące życiem uliczki Rzymu, Piazza Navona, Panteon, tzw. Schody hiszpańskie, drogie sklepy na Via dei Condotti, Fontannę di Trevi. Nie mogło zabraknąć również pysznej kawy, lodów i pizzy. Historię Włoch mogliśmy poznać przy pomniku „Ołtarz Ojczyzny” na Kapitolu, skąd już było blisko do starożytnych ruin Forum Romanum, czy Koloseum.

Niedzielę 28 października spędzaliśmy głównie na modlitwie z papieżem, po czym udaliśmy się na obiad do wspaniałej rzymskiej restauracji. Po południu zwiedziliśmy rzymskie bazyliki: Św. Pawła za Murami, Santa Maria Maggiore oraz św. Jana na Lateranie. Było to dotknięcie niezwykle bogatej i ciekawej historii Kościoła i papiestwa.

W poniedziałek 29 października opuściliśmy okolice Rzymu i udaliśmy się do Asyżu położonego w Umbrii. W klasztorze franciszkanów wzięliśmy udział we Mszy św., w trakcie której ksiądz dyrektor podjął temat ubóstwa św. Franciszka jako nie tyle sposobu ascezy, wyrzeczenia się, ile drogi do wolności. Następnie zwiedziliśmy Bazylikę św. Franciszka, w której nawiedziliśmy grób świętego i poznaliśmy jego historię, podziwiając m.in. freski Giotta. Spacerując uliczkami niezwykle malowniczego Asyżu doszliśmy do Bazyliki św. Klary ze słynnym krzyżem z San Damiano.

Ostatniego dnia, we wtorek 30 października popłynęliśmy statkiem przez Lagunę Wenecką do Wenecji, mierząc się z żywiołem, gdyż miasto to przeżywało akurat jeden z najwyższych poziomów wody. Udało nam się jednak „suchą stopą” minąć Most Westchnień i dojść na Plac Św. Marka, zwany „Salonem Europy”. Tam poznaliśmy historię tego miasta i utrzymanej w stylu bizantyńskim Bazyliki św. Marka, po czym uliczkami doszliśmy do Canale Grande, głównej wodnej arterii Wenecji, wchodząc na słynny most Rialto. W Bazylice św. Marka uczestniczyliśmy we Mszy św., która podsumowywała naszą pielgrzymkę. Z Wenecji udaliśmy się w drogę powrotną do Polski.

Na całe życie zapamiętamy tę niezwykłą podróż, która obfitowała w kulturę, historię, rozrywkę, ale która była przede wszystkim podróżą „do samych siebie”, wielkimi rekolekcjami w drodze.

Tydzień Wychowania pod hasłem "W poszukiwaniu drogi"


W dniach 9-15 września Kościół w Polsce przeżywał Tydzień Wychowania pojęty jako czas modlitwy i refleksji poświęcony uczniom, nauczycielom, wychowawcom, rodzicom i wszystkim zaangażowanym w wychowanie. Tydzień Wychowania przeżywaliśmy także w naszej szkole.

Każdego dnia uczniowie klas VII-VIII SP, Gimnazjum i Liceum gromadzili się w auli szkolnej na rozważaniu Słowa Bożego, a uczniowie klas 0-VI SP w hallu szkoły podstawowej na porannych modlitwach. Słowo Boże głosili ks. dyrektor Piotr Karpiński oraz ks. prefekt Radosław Sawicki. 

Tradycją naszej szkoły jest, że na Msze św. w Tygodniu Wychowania zapraszane są okoliczne szkoły. W poniedziałek 10 września we Mszy św. w kościele NSPJ na Widoku wzięli udział uczniowie z klas 0-VI z Klasyka, a także ze Szkoły Podstawowej nr 9 i Szkoły Podstawowej nr 4. Mszę sprawował i homilię wygłosił ksiądz dyrektor Piotr Karpiński, który uczył dzieci zwracania uwagi na drugiego człowieka, by patrzeć w serce drugiego. Dzieci otrzymały też pracę domową, by dostrzec w klasie osobę mniej do tej pory zauważaną i porozmawiać z nią.

We wtorek 11 września na Mszy o godz. 8.00 spotkała się młodzież z Klasyka, Szkoły Podstawowej nr 9 oraz Zespołu Szkół nr 3. Homilia w całości stanowiła „poważną rozmowę z młodzieżą o Kościele”. Ewangelia tego dnia opowiadała o powołaniu 12 apostołów, co było dobrym punktem wyjścia do ukazania tajemnicy Kościoła. Ksiądz dyrektor odniósł się także do skandalu wykorzystywania seksualnego nieletnich przez niektórych duchownych i postawił dramatyczne pytanie: „Może w obliczu tych skandali lepiej byłoby, żeby Jezus nie zakładał Kościoła?”. Pytanie to pozwoliło kaznodziei omówić problem zgorszenia w Kościele. Zachęcał także, by wziąć odpowiedzialność za Kościół, bo dziś Jezus każdego z nas powołuje na apostoła, a nie na krytyka Kościoła.

Tydzień Wychowania zakończył się w piątek 14 września, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, a podsumował go ks. dyrektor Piotr Karpiński. 
Zwrócił się do zebranych ze słowami, które pocieszyły i wsparły, zwłaszcza dorastających uczniów. Wskazał na krzyż Jezusa jako właściwą drogę ludzi – trzeba jedynie umieć na niego właściwie spojrzeć, można to uczynić nawet spojrzeniem będącym modlitwą. Jezus pomaga człowiekowi w jego pragnieniach i uzdrawia.

Tydzień Wychowania to ważne wydarzenie w życiu wiary każdego z nas.

Projekt „Co czuje natura?”

W poniedziałek 15 października gościliśmy w naszej szkole dr hab. Urszulę Zajączkowską – botanika, poetkę i artystkę wizualną, która pracuje jako adiunkt w Samodzielnym Zakładzie Botaniki Leśnej SGGW. Zajmuje się ona badaniami anatomii, biomechaniki, aerodynamiki i ruchów roślin.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Co czuje natura?”, realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Skierniewicach i brali w nim udział uczniowie liceum, gimnazjum oraz starszych klas szkoły podstawowej.

Pani Urszula Zajączkowska podczas swojej prelekcji mówiła o ruchach roślin, ich „tańcu”, często zależnym od wielu czynników środowiskowych. Ponadto opowiadała o odczuwaniu organizmów roślinnych, które reagują na dotyk czy uderzenie.

Podczas spotkania młodzież obejrzała krótki, ale niezwykle ciekawy film pt: „Metamorfozy roślin”. Na koniec pani Zajączkowska wyrecytowała kilka swoich wierszy, które okazały się poruszające, co wywołało aplauz uczniów.

 

Pierwszy piątek września

W piątek 7 września społeczność Klasyka modliła się na Mszy świętej w pierwszy piątek miesiąca, którą odprawił ksiądz dyrektor Piotr Karpiński. W swojej homilii podjął on temat miłości oblubieńczej. Dzisiejsza Ewangelia ukazuje Jezusa jako „Pana Młodego – Oblubieńca. Oblubienicą jest Kościół, więc każdy wierzący jest zaproszony do pielęgnowania relacji z Jezusem, który kocha całkowicie i oddaje za drugą osobę swoje życie. Zbawca oczekuje jednak wyłączności. Człowiek, który o tę relację zadba, może być pewny, że miłość Stwórcy uczyni go spełnionym. Taka jest „zazdrosna miłość Boga”, o której mówi prorokIzajasz. Drugą cechą miłości oblubieńczej jest szczęście. Zakłada wolność od ciężaru i przywiązania na siłę. Trzeba chcieć poczuć miłość do Boga, chcieć ją odkrywać na co dzień, pragnąć się całkowicie odnowić. Ksiądz Dyrektor zachęcił wiernych, by odkryli źródło prawdziwej miłości, ona pozwoli iść za Nim zawsze. 

Po Mszy świętej odbyło się wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy pierwszopiątkowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa. O oprawę liturgiczną zadbała klasa 7 B, o muzyczną – chór szkolny.

Dni skupienia dla nauczycieli

Tradycją jest, że co roku z okazji dnia nauczyciela pracownicy Zespołu Szkół im. Ks. S. Konarskiego w Skierniewicach biorą udział w dniach skupienia. Tegoroczne rekolekcje, które przeżywaliśmy w Spale pod hasłem „Żyć w Chrystusie” rozpoczęły się w piątek 12 października od wspólnej kolacji. W czasie konferencji wprowadzającej ksiądz dyrektor Piotr Karpiński wyjaśnił, że w tym roku będziemy rozważać List do Rzymian św. Pawła Apostoła. Kapłan zapoznał zebranych z genezą i pochodzeniem Pisma Świętego, wyjaśnił, że wraz z tradycją pochodzi ono od Boga, dlatego jego lektura wyprowadza ludzi poza ich świat i myśli i kieruje do świata Stwórcy. Warunkiem odkrycia i poznania Słowa, woli i chwały Bożej jest wiara, bo to ona otwiera serca na Pana Boga. Podczas kolejnych konferencji ksiądz dyrektor analizując List do Rzymian, pokazywał, że jest on syntezą wiary chrześcijańskiej, syntezą życia duchowego, a także cennym narzędziem służącym ewangelizacji. List do Rzymian nosi nazwę „Listu do wszystkich wierzących” i zbudowany jest z dwóch części: teologicznej (mówiącej „jak jest”) oraz parenetycznej (sugerującej „co robić”).

Po adoracji Najświętszego Sakramentu powróciliśmy do medytacji nad Listem do Rzymian, by odkryć fundament w świecie Bożej miłości. Ten ostatni opisany jest za pomocą trzech twierdzeń: pierwszym jest miłość, którą Bóg obdarzył każdego człowieka, drugim Boża miłość rozlana w ludzkich sercach przez Ducha Świętego i kolejny, który mówi, że nic nas nie odłączy od Bożej miłości. Żywym dowodem nieskończonej i wiecznej Bożej miłości do człowieka jest ukrzyżowany i zmartwychwstały Jezus Chrystus, dlatego człowiek odpowiadając na tę miłość powinien ukochać Pana Boga oraz przyjąć Ducha Świętego. Dzień zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim i błogosławieństwem.

Kolejny dzień rekolekcji przypadł na uroczystość patrona diecezji łowickiej, błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego, dlatego też poranna jutrznia oraz Msza święta dedykowane były temu wielkiemu patriocie, kapucynowi, który przez 52 lata więziony był przez władze carskie we własnym klasztorze, a mimo to zapewnił rozkwit życia konsekrowanego w okupowanej Polsce, powołując 25 zgromadzeń zakonnych i stowarzyszeń ludzi świeckich.

W porannej konferencji medytując List do Rzymian podjęliśmy temat usprawiedliwienia przez wiarę. Św. Paweł mówi, że każdy człowiek zgrzeszył i dlatego potrzebuje usprawiedliwienia. Od stanu grzeszności do usprawiedliwienia można przejść nie na mocy uczynków, lecz tylko na mocy wiary w Jezusa. A więc usprawiedliwienie jest czymś darmowym. Odpowiedzią na wiarę są nasze uczynki.

W przerwie miedzy kolejnymi konferencjami, korzystając z pięknej pogody, który czyniła spalską przyrodę bajkową, udaliśmy się na spacer trasą turystyczną „Bunkier w Konewce”, która znajduje się w lesie na terenie byłego kompleksu niemieckich schronów Gefechtsstand „AnlageMitte”, niespełna 4 km od Spały. Zwiedziliśmy schron kolejowy, obejrzeliśmy ekspozycje militariów, pojazdy wojskowe i modele niemieckich pociągów wojskowych, a następnie udaliśmy się do schronów technicznych i schronu studni głębinowych.

Po obiedzie odbyła się ostatnia konferencja poświęcona lekturze Listu do Rzymian, w której podjęliśmy centralny temat życia duchowego. Duch daje nam wewnętrzną siłę i moc do bycia dziećmi Bożymi, zapewnia harmonię między Bogiem a człowiekiem oraz umożliwia modlitwę, czyli właściwą komunikację z Panem. Duch święty modli się w nas, gwarantując nam życie nadprzyrodzone. Ksiądz Piotr Karpiński podsumował konferencje, zachęcił do lektury Listu do Rzymian i korzystania z praktycznych wskazówek udzielonych chrześcijanom przez świętego Pawła.

Kolejną częścią rekolekcji było nabożeństwo uwielbieniowe z modlitwą wstawienniczą prowadzoną przez zaproszonych gości, Państwa Beatę i Arkadiusza Jarosów ze Wspólnoty Uwielbienia „Głos Pana”. Najpierw uwielbialiśmy Boga słowem i śpiewem, po czym wysłuchaliśmy poruszającego świadectwa Beaty i Arkadiusza Jarosów o ich nawróceniu i życiu w wierze. Skierowali do nas swoje przesłanie o mocy słów i konieczności odpowiedzialności za słowa, a także poprowadzili modlitwę przebaczenia. Wreszcie Beata i Arkadiusz posługiwali modlitwą wstawienniczą, zapraszając chętnych do zanoszenia do Boga próśb we własnych intencjach.

Rekolekcje dla pracowników Zespołu Szkół im. ks. S. Konarskiego w Skierniewicach zakończyły się wspólną kolacją, podczas której uczestnicy Dni Skupienia podziękowali księdzu dyrektorowi i wszystkim zaangażowanym za ich poprowadzenie.

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

W poniedziałek 3 września, o godz. 9.00, Mszą świętą w Kolegiacie Najświętszego Serca Pana Jezusa na Widoku zainaugurowaliśmy nowy rok szkolny. Mszy przewodniczył biskup Wojciech Osial, a koncelebrowali ks. dyrektor Piotr Karpiński i ks. Radosław Sawicki.

Na początku zebranych powitał ksiądz dyrektor. Zwrócił się do uczniów, rodziców i nauczycieli z życzeniami dobrego roku szkolnego. Księdza biskupa zaś poprosił, by sprawował Eucharystię i wyprawił nas z modlitwą w nowy rok szkolny. Ksiądz dyrektor odniósł się do patrona dnia dzisiejszego, św. Grzegorza, który był papieżem na przełomie VI i VII wieku. Św. Grzegorz poprzez dyscyplinę i wytrwałą pracę odnowił Kościół, a potomność w dowód uznania nadała mu przydomek „Wielki”. Ksiądz dyrektor życzył uczniom, by w naszej szkole wykuwała się dzień po dniu ich wielkość.

Ksiądz biskup w homilii zwrócił uwagę na to, że sama wiedza nie stanowi o wartości człowieka. Można ją mieć i odczuwać pustkę, być ubogim wewnętrznie, zniewolonym przez grzechy, brak przebaczenia, osądzanie innych. Człowiek nie chce widzieć swoich słabości, nie chce przyjąć, że do lepszego życia zawsze idzie się z Jezusem, że On zbawia na krzyżu. To Chrystus chce zmieniać człowieka, który będzie podążał za wiedzą, ale nie zgubi tego, co najważniejsze. „Niech Pan Bóg wraz z nauką daje nam serce otwarte, byśmy doświadczali Pana Jezusa, który chce nas wyzwalać z niewoli” – zakończył biskup Osial.

Na twarzach wszystkich uczniów i nauczycieli malowały się uśmiechy. Początek roku szkolnego przeżyliśmy w niezwykle pogodnej i radosnej atmosferze. Na uczniów czekała lśniąco przygotowana szkoła, która po wakacyjnych remontach nabrała jeszcze większego blasku. Po Mszy św. uczniowie z radością udali się na spotkania z wychowawcami w klasach.

Strona 1 z 8