Breadcrumbs

WYDARZENIA

Projekt „Co czuje natura?”

W poniedziałek 15 października gościliśmy w naszej szkole dr hab. Urszulę Zajączkowską – botanika, poetkę i artystkę wizualną, która pracuje jako adiunkt w Samodzielnym Zakładzie Botaniki Leśnej SGGW. Zajmuje się ona badaniami anatomii, biomechaniki, aerodynamiki i ruchów roślin.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Co czuje natura?”, realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Skierniewicach i brali w nim udział uczniowie liceum, gimnazjum oraz starszych klas szkoły podstawowej.

Pani Urszula Zajączkowska podczas swojej prelekcji mówiła o ruchach roślin, ich „tańcu”, często zależnym od wielu czynników środowiskowych. Ponadto opowiadała o odczuwaniu organizmów roślinnych, które reagują na dotyk czy uderzenie.

Podczas spotkania młodzież obejrzała krótki, ale niezwykle ciekawy film pt: „Metamorfozy roślin”. Na koniec pani Zajączkowska wyrecytowała kilka swoich wierszy, które okazały się poruszające, co wywołało aplauz uczniów.

 

Dni skupienia dla nauczycieli

Tradycją jest, że co roku z okazji dnia nauczyciela pracownicy Zespołu Szkół im. Ks. S. Konarskiego w Skierniewicach biorą udział w dniach skupienia. Tegoroczne rekolekcje, które przeżywaliśmy w Spale pod hasłem „Żyć w Chrystusie” rozpoczęły się w piątek 12 października od wspólnej kolacji. W czasie konferencji wprowadzającej ksiądz dyrektor Piotr Karpiński wyjaśnił, że w tym roku będziemy rozważać List do Rzymian św. Pawła Apostoła. Kapłan zapoznał zebranych z genezą i pochodzeniem Pisma Świętego, wyjaśnił, że wraz z tradycją pochodzi ono od Boga, dlatego jego lektura wyprowadza ludzi poza ich świat i myśli i kieruje do świata Stwórcy. Warunkiem odkrycia i poznania Słowa, woli i chwały Bożej jest wiara, bo to ona otwiera serca na Pana Boga. Podczas kolejnych konferencji ksiądz dyrektor analizując List do Rzymian, pokazywał, że jest on syntezą wiary chrześcijańskiej, syntezą życia duchowego, a także cennym narzędziem służącym ewangelizacji. List do Rzymian nosi nazwę „Listu do wszystkich wierzących” i zbudowany jest z dwóch części: teologicznej (mówiącej „jak jest”) oraz parenetycznej (sugerującej „co robić”).

Po adoracji Najświętszego Sakramentu powróciliśmy do medytacji nad Listem do Rzymian, by odkryć fundament w świecie Bożej miłości. Ten ostatni opisany jest za pomocą trzech twierdzeń: pierwszym jest miłość, którą Bóg obdarzył każdego człowieka, drugim Boża miłość rozlana w ludzkich sercach przez Ducha Świętego i kolejny, który mówi, że nic nas nie odłączy od Bożej miłości. Żywym dowodem nieskończonej i wiecznej Bożej miłości do człowieka jest ukrzyżowany i zmartwychwstały Jezus Chrystus, dlatego człowiek odpowiadając na tę miłość powinien ukochać Pana Boga oraz przyjąć Ducha Świętego. Dzień zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim i błogosławieństwem.

Kolejny dzień rekolekcji przypadł na uroczystość patrona diecezji łowickiej, błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego, dlatego też poranna jutrznia oraz Msza święta dedykowane były temu wielkiemu patriocie, kapucynowi, który przez 52 lata więziony był przez władze carskie we własnym klasztorze, a mimo to zapewnił rozkwit życia konsekrowanego w okupowanej Polsce, powołując 25 zgromadzeń zakonnych i stowarzyszeń ludzi świeckich.

W porannej konferencji medytując List do Rzymian podjęliśmy temat usprawiedliwienia przez wiarę. Św. Paweł mówi, że każdy człowiek zgrzeszył i dlatego potrzebuje usprawiedliwienia. Od stanu grzeszności do usprawiedliwienia można przejść nie na mocy uczynków, lecz tylko na mocy wiary w Jezusa. A więc usprawiedliwienie jest czymś darmowym. Odpowiedzią na wiarę są nasze uczynki.

W przerwie miedzy kolejnymi konferencjami, korzystając z pięknej pogody, który czyniła spalską przyrodę bajkową, udaliśmy się na spacer trasą turystyczną „Bunkier w Konewce”, która znajduje się w lesie na terenie byłego kompleksu niemieckich schronów Gefechtsstand „AnlageMitte”, niespełna 4 km od Spały. Zwiedziliśmy schron kolejowy, obejrzeliśmy ekspozycje militariów, pojazdy wojskowe i modele niemieckich pociągów wojskowych, a następnie udaliśmy się do schronów technicznych i schronu studni głębinowych.

Po obiedzie odbyła się ostatnia konferencja poświęcona lekturze Listu do Rzymian, w której podjęliśmy centralny temat życia duchowego. Duch daje nam wewnętrzną siłę i moc do bycia dziećmi Bożymi, zapewnia harmonię między Bogiem a człowiekiem oraz umożliwia modlitwę, czyli właściwą komunikację z Panem. Duch święty modli się w nas, gwarantując nam życie nadprzyrodzone. Ksiądz Piotr Karpiński podsumował konferencje, zachęcił do lektury Listu do Rzymian i korzystania z praktycznych wskazówek udzielonych chrześcijanom przez świętego Pawła.

Kolejną częścią rekolekcji było nabożeństwo uwielbieniowe z modlitwą wstawienniczą prowadzoną przez zaproszonych gości, Państwa Beatę i Arkadiusza Jarosów ze Wspólnoty Uwielbienia „Głos Pana”. Najpierw uwielbialiśmy Boga słowem i śpiewem, po czym wysłuchaliśmy poruszającego świadectwa Beaty i Arkadiusza Jarosów o ich nawróceniu i życiu w wierze. Skierowali do nas swoje przesłanie o mocy słów i konieczności odpowiedzialności za słowa, a także poprowadzili modlitwę przebaczenia. Wreszcie Beata i Arkadiusz posługiwali modlitwą wstawienniczą, zapraszając chętnych do zanoszenia do Boga próśb we własnych intencjach.

Rekolekcje dla pracowników Zespołu Szkół im. ks. S. Konarskiego w Skierniewicach zakończyły się wspólną kolacją, podczas której uczestnicy Dni Skupienia podziękowali księdzu dyrektorowi i wszystkim zaangażowanym za ich poprowadzenie.

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

W poniedziałek 3 września, o godz. 9.00, Mszą świętą w Kolegiacie Najświętszego Serca Pana Jezusa na Widoku zainaugurowaliśmy nowy rok szkolny. Mszy przewodniczył biskup Wojciech Osial, a koncelebrowali ks. dyrektor Piotr Karpiński i ks. Radosław Sawicki.

Na początku zebranych powitał ksiądz dyrektor. Zwrócił się do uczniów, rodziców i nauczycieli z życzeniami dobrego roku szkolnego. Księdza biskupa zaś poprosił, by sprawował Eucharystię i wyprawił nas z modlitwą w nowy rok szkolny. Ksiądz dyrektor odniósł się do patrona dnia dzisiejszego, św. Grzegorza, który był papieżem na przełomie VI i VII wieku. Św. Grzegorz poprzez dyscyplinę i wytrwałą pracę odnowił Kościół, a potomność w dowód uznania nadała mu przydomek „Wielki”. Ksiądz dyrektor życzył uczniom, by w naszej szkole wykuwała się dzień po dniu ich wielkość.

Ksiądz biskup w homilii zwrócił uwagę na to, że sama wiedza nie stanowi o wartości człowieka. Można ją mieć i odczuwać pustkę, być ubogim wewnętrznie, zniewolonym przez grzechy, brak przebaczenia, osądzanie innych. Człowiek nie chce widzieć swoich słabości, nie chce przyjąć, że do lepszego życia zawsze idzie się z Jezusem, że On zbawia na krzyżu. To Chrystus chce zmieniać człowieka, który będzie podążał za wiedzą, ale nie zgubi tego, co najważniejsze. „Niech Pan Bóg wraz z nauką daje nam serce otwarte, byśmy doświadczali Pana Jezusa, który chce nas wyzwalać z niewoli” – zakończył biskup Osial.

Na twarzach wszystkich uczniów i nauczycieli malowały się uśmiechy. Początek roku szkolnego przeżyliśmy w niezwykle pogodnej i radosnej atmosferze. Na uczniów czekała lśniąco przygotowana szkoła, która po wakacyjnych remontach nabrała jeszcze większego blasku. Po Mszy św. uczniowie z radością udali się na spotkania z wychowawcami w klasach.

Druga niedziela miesiąca

W drugą niedzielę miesiąca społeczność Klasyka modliła się na Mszy świętej, sprawowanej przez księdza dyrektora Piotra Karpińskiego, który odczytał List Konferencji Episkopatu Polski na obchody XVIII Dnia Papieskiego pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa”. Ten dzień został poświęcony tematowi ojca. Biskupi podjęli w liście rozważania na temat ojcostwa w Objawieniu według nauczania św. Jana Pawła II, roli ojca w życiu rodziny, w procesie rozwoju wiary jej członków, w rozwoju osobowości dziecka. Jan Paweł II uważał, że ojcostwo wiąże się silnie z postawą patriotyzmu. Biskupi zwrócili też uwagę na problemy i wyzwania współczesnych ojców. Przeżywany 14 października XVIII Dzień Papieski jest okazją, aby wyrazić wdzięczność wszystkim ojcom, którzy gorliwie realizują trud wychowania swych dzieci, objawiając im tym samym Ojcostwo Boga.

W tym dniu Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” zbiera środki finansowe dla uczniów i studentów z ubogich rodzin.

O oprawę liturgiczną zadbała klasa VII b, o muzyczną – chór szkolny.

Zakończenie roku szkolnego w gimnazjum i liceum

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/18 rozpoczęło się w piątek 22 czerwca Mszą świętą pod przewodnictwem księdza biskupa Wojciecha Osiala. Słowami przewodnimi wygłoszonej przez niego homilii było ewangeliczne zdanie: „Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi”. Te słowa powinniśmy odnieść do swojego życia i zastanowić się, w jakim miejscu jesteśmy. Ksiądz Biskup przywołał dwa obrazy: samotnego, zmęczonego człowieka, który co chwilę upada lecz powstaje i idzie naprzód oraz tancerki wirującej na parkiecie, w pięknym stroju. Paradoksalnie, ten cierpiący człowiek jest w lepszej sytuacji niż tancerka, gdyż nie stoi w miejscu, ale idzie naprzód. To człowiek decyduje, czy kroczy, czy stoi w miejscu. Ksiądz Biskup zachęcił zebranych, by zechcieli zajrzeć do swojego życia i zadali sobie pytanie, czy żyją w prawdzie, czy w iluzji. Przypomniał również o tym, że bardzo ważna jest Msza święta i codzienna modlitwa, także w czasie wakacji.

Po skończonej Eucharystii wszyscy udali się do szkoły, gdzie rozdano nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce i świadectwa z wyróżnieniem. Ogromna rzesza uczniów gimnazjum i liceum została wyróżniona, a wręczanie nagród trwało blisko godzinę.

Następnie przedstawicielki samorządu uczniowskiego podziękowały dyrekcji i nauczycielom za cały rok szkolny. Głos zabrali również ksiądz dyrektor oraz ksiądz biskup, którzy gratulowali uczniom wspaniałych wyników w nauce, życzyli dobrych wakacji i zaprosili do powrotu do szkoły z nowymi siłami w kolejnym roku szkolnym. Po uroczystości w auli wychowawcy udali się do klas na spotkanie ze swoimi uczniami.

Święto Patrona w Klasyku już po raz dwudziesty

Święto Patrona w Klasyku już po raz dwudziesty

Tegoroczne obchody Święta Patrona Szkoły oraz Edukacji Narodowej miały wyjątkową formę i przebieg. Rozpoczęły się one w piątek 12 października rano od akademii dla młodszych uczniów z klas 0-VI Szkoły Podstawowej. Uczniowie z klas piątych w żartobliwej formie przedstawili pomoce dydaktyczne dla nauczycieli i uczniów pomagające w codziennej pracy. I tak pojawiły się różowe okulary, dzięki którym twarz pedagoga wydaje się zawsze uśmiechnięta, młotki do wbijania wiedzy, strój super maskujący dla spóźnialskich, stopczas dla tych, którzy nie potrafią napisać szybko klasówki, spowalniacz biegania do zastosowania w czasie przerw, długopis ą ę poprawiający błędy ortograficzne w czasie pisania czy rapozestaw. Filmik „Jak przekazać bliskim nieradosną nowinę” uczył, w jaki sposób przygotować rodziców do przyjęcia informacji o złej ocenie ze sprawdzianu. Zebrani wysłuchali również historii polskiego szkolnictwa oraz życiorysu księdza Stanisława Konarskiego w rytmie rap. Na zakończenie piątoklasiści zaśpiewali piosenkę Dziękujemy Wam i złożyli życzenia księdzu dyrektorowi Piotrowi Karpińskiemu, pani wicedyrektor Magdalenie Wesołowskiej oraz wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły.

O godzinie 9.30 cała społeczność Klasyka modliła się na Mszy świętej, której przewodniczył ksiądz biskup Andrzej F. Dziuba. Ksiądz dyrektor w słowie wstępnym poprosił księdza biskupa o modlitwę dziękczynną za 20 lat istnienia szkoły z prośbą o błogosławieństwo na kolejne lata. W homilii ksiądz biskup odniósł się do słów psalmu: „Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu”. Wśród wielu znaków wierności Pana Boga jest także nasza szkoła, która zrodziła się z wiary. Dwadzieścia lat jej istnienia i ogromne sukcesy w ostatnich latach są dowodem na to, że to dzieło jest dobre, a miano „Złota Szkoła” stawia coraz większe wymagania. Wielkość i piękno tej szkoły zabłyśnie wtedy, gdy wszyscy będą harmonijnie współpracować. Ksiądz Biskup wyraził nadzieję, że na 25-lecie Szkoły powstanie monografia, która utrwali miniony czas.

Po komunii św. miało miejsce uroczyste ślubowanie nowych uczniów: zerówki, trzech klas pierwszych SP oraz dwóch klas pierwszych KLO. Hymn Gaudeamus igitur podkreślił radość z immatrykulacji nowych uczniów. Następnie nowy poczet sztandarowy otrzymał sztandar z rąk ustępującego pocztu.

Po Mszy świętej Ksiądz Biskup wręczył nagrody organu prowadzącego, których laureatami zostali pani Ewa Domagała i pan Andrzej Grzelak. Natomiast ksiądz dyrektor wręczył nagrody dyrektora szkoły, które otrzymali: Małgorzata Łada, Ewa Adamczyk Rayner, Piotr Wójcik, Aleksandra Cybulska, Tomasz Sydor oraz Anna Mańkowska i Wiesław Staniek.

Po powrocie z Mszy św. kolejnym punktem programu była akademia w auli szkolnej, przygotowana przez uczniów klas III gimnazjum. Na początku uczniowie przedstawili prezentację o życiu i dokonaniach księdza Stanisława Konarskiego. Następnie w humorystyczny sposób przedstawili pięć typów nauczycieli, podkreślając, że wszelkie podobieństwo do osób prawdziwych było przypadkowe. W trzeciej części apelu organizatorzy uhonorowali księdza biskupa Andrzeja F. Dziubę, księdza dyrektora Piotra Karpińskiego i panie wicedyrektor: Honoratę Dębską i Magdalenę Wesołowską oraz wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły certyfikatami z nadanymi im tytułami nawiązującymi do ich indywidualnych cech. Nawiązując do tytułu Złotej Szkoły, każdy wyróżniony miał w tytule określnie „Złoty”. Następnie Samorząd uczniowski złożył życzenia nauczycielom i pracownikom szkoły oraz wręczył kwiaty i drobne upominki. Na koniec głos zabrał ksiądz dyrektor Piotr Karpiński, który podziękował za przygotowanie uroczystości. Bardzo mocno wybrzmiały słowa skierowane bezpośrednio do uczniów, w których ksiądz dyrektor podkreślił, że to oni są naszą radością, a naszą satysfakcją ich uśmiechy, sukcesy, rozwój i fakt, że po skończeniu szkoły zawsze chcą do niej wracać.

Uroczystość zwieńczyło słowo od księdza biskupa Andrzeja F. Dziuby, który ze wzruszeniem opowiadał, iż ma bardzo długi kontakt z tradycją księdza Stanisława Konarskiego. Najpierw mieszkając przy ul. Miodowej, przy której znajdowała się część Collegium Nobilium. Następnie przebywając od 2004 r. w Łowiczu jako sąsiadów miał Pijarów i ich szkołę, w której Konarski pracował i gdzie powstało wiele jego dzieł. I wreszcie nasz Klasyk, któremu patronuje ks. Konarski. Ksiądz biskup podziękował za przypomnienie postaci ks. Konarskiego – jego pasję pedagogiczną, jego odwagę bycia mądrym wbrew wielu ówczesnym teoriom pedagogicznym. Podkreślił, że geniusz naszej szkoły polega na tym, że potrafi być klasyczna, humanistyczna, a jednocześnie humorystyczna. I za ten geniusz podziękował księdzu dyrektorowi, paniom wicedyrektor, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz uczniom.

Dzień Międzynarodowy

W poniedziałek 18 czerwca po raz pierwszy odbył się w naszej szkole Dzień Międzynarodowy.

Pierwszym wyzwaniem dla uczniów było rozwiązanie testu wiedzy na temat świata oraz wykonanie plakatu pt. „Świat bez granic”. Następnie uczniowie przedstawili scenki o kraju, który wcześniej wylosowali. Były to kraje mniej znane, jak Albania, Macedonia czy Urugwaj. Młodzież przybliżyła kulturę i obyczaje tych państw.

Przed udaniem się na przerwę śniadaniową został pokazany film „Śniadania na świecie”, który prezentował posiłki spożywane w różnych krajach. Następnie uczniowie przystąpili do kolejnego zadania, którym były kalambury. Losowane były trzy hasła, które należało narysować w ciągu pięciu minut.

Ostatnim wyzwaniem był test wiedzy dla trzech najlepszych drużyn. Do finału przeszły klasy Ia, IIb oraz IIId. Uczniowie odgadywali m.in. nazwiska amerykańskich prezydentów, flagi państw, czy nazwy krajów.

W międzyczasie prezentowane były filmiki pokazujące zawiłości mowy polskiej, gdzie obcokrajowcy podejmowali próbę wymowy najtrudniejszych polskich słów.

Największą liczbę punktów uzyskała klasa IIId, zasłużenie zajmując pierwsze miejsce i z rąk Księdza Dyrektora Piotra Karpińskiego odebrała słodką nagrodę.

Wolontariusze w skierniewickim schronisku dla zwierząt

Wolontariusze z „Klasyka” nie tylko organizują akcje charytatywne, ale także pracują w każdy weekend w skierniewickim schronisku dla bezdomnych zwierząt. Coraz liczniejsza grupa w soboty i niedziele, bez względu na temperaturę i aurę, wyprowadza na spacer psy, które przez resztę tygodnia zamknięte są w boksach. Ostatnio dopisuje nam pogoda, dlatego udało się zrobić ładne zdjęcia na dowód tego, jak przyjemna może być praca w schronisku. Małe, średnie i całkiem duże, powolne i rozbiegane – wszystkie psy są wdzięczne za możliwość spaceru po lesie.

Sukcesy naszych uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego FOX

XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się 27 lutego 2018 r.

Miło nam poinformować, iż aż dziewięcioro uczniów naszej szkoły uzyskało wynik bardzo dobry lub dobry.

Przedstawicielka Szkoły Podstawowej Ela Adamczyk Rayner (kl.Va) uzyskała wynik dobry.

Wśród uczniów gimnazjum wysokie wyniki uzyskali: Bartosz Małek (kl. IIe) - wynik bardzo dobry, zaś wynik dobry uzyskali: Michał Rakowski (kl. IIe), Jakub Wasilewski (kl. IIId), Małgorzata Jastrzębska (kl. IIIe), Maria Adamczyk Rayner (kl. IIe) oraz Maria Wojewoda (kl. IIId).

W Klasycznym Liceum na podium stanęli : Barbara Błaszczak (kl. IIIb) z wynikiem bardzo dobrym oraz Piotr Kucharski (kl. Ia) z wynikiem dobrym.

Wszystkim naszym uczniom serdecznie gratulujemy, a w szczególności Bartkowi Małkowi i Basi Błaszczak, którzy oprócz dyplomu otrzymują nagrodę rzeczową.

fox 2018

Pierwszy piątek października

W piątek 5 października podczas pierwszopiątkowej Mszy świętej modliła się cała społeczność Klasyka wraz          z goszczącymi od soboty 29 września do 6 października nauczycielami i uczniami z zaprzyjaźnionej szkoły Missionsgymnasium St. Atonius w Bad Bentheim w Niemczech. O oprawę liturgiczną nabożeństwa zadbali uczniowie klasy IIa liceum oraz zaproszeni goście. Mszę świętą sprawował ksiądz dyrektor Piotr Karpiński.
W homilii ksiądz dyrektor zaprosił zebranych do poważnej rozmowy na temat kapłanów. Była to kontynuacja „trudnej katechezy o Kościele”, jakiej wysłuchaliśmy w Tygodniu Wychowania. Kapłan rozwinął zdanie Jezusa           z Ewangelii, który do apostołów powiedział: „kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi”. Trudno przyjąć to zdanie, jeśli zaczniemy przyjmować to, co o kapłanach mówią media, czy kino.
Jaka jest więc prawda o kapłaństwie? W Kościele jest tylko jeden Kapłan – Jezus Chrystus. To On przekazał swoje kapłaństwo innym mężczyznom, którzy stają się reprezentantami Boga. Kapłani od Chrystusa otrzymali moc: odpuszczania grzechów, uświęcania człowieka, błogosławieństwa, ale przede wszystkim stania na straży Bożego prawa, będącego dla ludzi drogowskazem, wzorcem postępowania i życia. Duchowny ostrzegł zebranych, że współczesny świat chce usunąć Boże prawo, dlatego uderza w jego stróżów. Usiłuje ich skompromitować, by odebrać im moc oddziaływania na innych. Mówiąc o kapłaństwie ksiądz dyrektor poruszył problem szerzącego się dzisiaj antyklerykalizmu – nie uderza on w kapłanów, którzy wypełniają swoje powołanie, ale jest groźny dla ludzi świeckich, bo tracą oni w ten sposób zaufanie do duchownych i przestają słuchać samego Boga. Jak zachować się wobec niewiernego kapłana? Po pierwsze pomodlić się za niego, a po drugie poszukać takiego księdza, który będzie godzien zaufania.
Po Mszy świętej odmówiliśmy modlitwy pierwszopiątkowe przed Najświętszym Sakramentem, a po błogosławieństwie wróciliśmy do szkoły na lekcje.

Msza szkolna w drugą niedzielę czerwca

Jak zawsze w drugą niedzielę miesiąca ksiądz dyrektor Piotr Karpiński sprawował Mszę Świętą z udziałem naszego chóru szkolnego i liturgią słowa przygotowaną przez gimnazjalistów z klasy IIe.

W homilii ksiądz dyrektor skupił się na różnych sposobach docierania przez Boga do człowieka. Naszym wielkim przywilejem jest to, że możemy pozostawać w osobistej i bezpośredniej relacji z Bogiem. Kapłan komentując fragment z Księgi Rodzaju zwrócił uwagę, że Pan Bóg człowieka szuka, zagaduje. A następnie obmyśla plan ratunku dla człowieka.

Msza szkolna była dla nas jak zawsze wielkim przeżyciem. Sprawowana była na sposób bardzo charyzmatyczny: głoszenie Słowa, śpiewy uwielbieniowe, dzięki czemu mogliśmy doświadczyć obecności Ducha Świętego.

Stypendyści Prezydenta Miasta

W czwartek 20 września skierniewicki samorząd nagrodził najzdolniejszych uczniów, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce. W Kinoteatrze Polonez odbyła się gala, na której Prezydent Miasta wręczył stypendia za rok szkolny 2017/2018. Oczywiście nie mogło zabraknąć „prymusów” z Klasyka.

Miejski  Program Wspierania Uzdolnionych Uczniów, przyznaje stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce lub wybitne osiągnięcia artystyczne. Program ma za zadanie wspierać edukację uzdolnionych uczniów, których wiedza i osiągnięcia wykraczają poza wymagania programowe szkół, w których się kształcą lub uzyskują inne znaczące osiągnięcia. Program wspiera rozwój uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują w wybranej przez siebie dziedzinie bardzo wysokie osiągnięcia i chcą je nadal rozwijać. Stypendium przyznawane jest za dany rok szkolny uczniom uczęszczającym do klasy VI, VII lub VIII szkoły podstawowej, do klasy gimnazjalnej, do klasy szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej oraz do klasy szkoły artystycznej II stopnia, będących mieszkańcami miasta Skierniewice.

Aż piętnastu nagrodzonych to uczniowie z Zespołu Szkół im. Księdza Stanisława Konarskiego. W gronie stypendystów znaleźli się: Marcin Chmurski, Piotr Chudzio, Olaf Jackowski, Dominika Dąbrowska, Antoni Zając, Julia Pazurek, Katarzyna Nowak, Iga Styczyńska, Magdalena Rutkowska, Patrycja Niewrzał, Nina Gruchała, Martyna Stanowska, Filip Gwardecki, Barbara Błaszczak i Natalia Mazurkiewicz. Naszym stypendystom gratulujemy!

III Pieszy Rajd Klasyka

W piątek 25 maja o godzinie 17.00 wyruszyliśmy spod szkoły, obierając kierunek Budy Grabskie – Gospodarstwo Agroturystyczne „Nad Rawką”. Przebyliśmy 8,5 km, podziwiając przyrodę w Bolimowskim Parku Krajobrazowym. Po dotarciu na miejsce mogliśmy wysłuchać krótkiej pogadanki o faunie i florze tegoż parku poprowadzonej przez właścicielkę ośrodka – panią Sabinę. Następnie dla chętnych grupa 44 DSH „Delta” przygotowała grę terenową, która polegała na rozwiązaniu kryminalnej zagadki i wykonaniu przy tym kilku zadań, przy których wszyscy świetnie się bawili. Pozostali spędzali miło czas, piekąc kiełbaski i rozmawiając. Dla wszystkich była to wspaniała okazja do integracji i aktywnego wspólnego spędzania czasu. W Rajdzie uczestniczyło ok. 40 uczniów z klas VII, gimnazjum i liceum oraz 4 nauczycieli. Nad całością przedsięwzięcia czuwał jak zawsze niezawodny Bartek Migała. DZIĘKUJEMY!

Gala laureatów

W czwartek 13 września w kinoteatrze Polonez odbyła się uroczysta gala podsumowująca osiągnięcia i sukcesy uczniów w roku szkolnym 2017/18. Prezydent Miasta wręczył nagrody najlepszym uczniom, a także listy gratulacyjne dla rodziców i nauczycieli. Gala przebiegała w dwóch turach: najpierw uhonorowano uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych, a następnie szkół ponadpodstawowych, specjalnych i artystycznych.

Miło nam poinformować, że na tle wszystkich skierniewickich szkół uczniowie Klasyka stanowili za każdym razem jedną z najliczniejszych reprezentacji. Wśród wyróżnionych byli uczniowie, którzy osiągnęli sukcesy w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i interdyscyplinarnych, m.in. z języka łacińskiego, filozofii, chemii, biologii, ekologii, historii, matematyki, wiedzy o społeczeństwie, historii, języka angielskiego, języka niemieckiego, wiedzy o religii i wielu innych.

Naszym laureatom gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w tegorocznych edycjach konkursów i olimpiad.

 

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – Msza szkolna

W niedzielę 13 maja społeczność Klasyka modliła się na Mszy świętej sprawowanej przez księdza dyrektora Piotra Karpińskiego. Na wstępie kapłan przypomniał, że dziś obchodzone jest święto Wniebowstąpienia Pańskiego. W czasie kazania ksiądz dyrektor zauważył, że dla apostołów było to trudne doświadczenie. Po Zmartwychwstaniu Pańskim nastał dla nich czas radości, bo Pan był z nimi, ale po 40 dniach nastąpiło wniebowstąpienie. Jezus przesłał być obecny cieleśnie wśród nich, została im wiara, że nadal jest, ale w ich sercach. Doświadczyli także rozstania, smutku z powodu nieobecności kogoś bardzo drogiego, mimo że Chrystus obiecał być z nimi. Musieli też zmierzyć się z teraźniejszością – odejście Jezusa i przyszłością – zapowiedziany powrót Pana i oczekiwanie na to wydarzenie.

Dzisiejsze święto to pytanie o naszą wiarę, która otwiera chrześcijan na „niewidzialność” Jezusa. Ksiądz dyrektor odwołał się również do słów Chrystusa, który mówił, że jeśli ktoś w niego uwierzy, będą mu towarzyszyć różne znaki, począwszy od wyrzucania złych duchów (wyrzekamy się szatana w czasie chrztu świętego i zła: obmowy, nieuczciwości, zdrady…), przez mówienie nowymi językami (językiem miłości), picie trucizny, która nie będzie szkodzić (mody, złe wzorce zachowania…), skończywszy na uzdrawianiu chorych (wiara jako uzdrowienie). Ksiądz dyrektor zadał pytanie o to, czy te znaki towarzyszą nam w życiu, bo można chodzić do kościoła i nigdy nie spotkać Pana. Wiara przenika życie człowieka, pozwala panować nad złem, mówić językiem miłości, być otwartym na świat. Każdy z nas powinien pomnożyć swoją wiarę, mieć niebo w sobie i głosić je światu.

Na koniec nabożeństwa ksiądz dyrektor podziękował licealistom z Klasyka oraz szkolnemu chórowi za oprawę liturgiczną Mszy świętej i udzielił Bożego błogosławieństwa.

Uczniowie Klasyka w paradzie otwierającej Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw

Ważnym wydarzeniem nie tylko dla mieszkańców Skierniewic jest doroczne Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw. W tym roku odbyło się ono w dniach 15-16 września. Oficjalne otwarcie poprzedza uroczysta parada, w której prezentują się skierniewickie szkoły, stowarzyszenia i organizacje.

W sobotnie południe w skierniewickiej paradzie wzięli udział uczniowie klas pierwszych Klasycznego Liceum Ogólnokształcącego oraz klas siódmych Szkoły Podstawowej wraz z wychowawcami. Nasi uczniowie ubrani byli w galowe, klasyczne stroje. W rękach nieśli ozdobione brokuły, gdyż taka była tematyka tegorocznej parady. Zielony kolor jako symbol nadziei oraz brokuł jako symbol zdrowia – to wszystko nawiązywało do charakteru naszej szkoły, która łączy zdrowe ciało ze zdrowym umysłem i zdrowym duchem.

Laureatki Konkursu „Milion od Honorata”

W środę 25 kwietnia w Płocku odbył się finał Konkursu „Milion od Honorata”, poświęconego życiu i działalności patriotycznej i apostolskiej bł. Honorata Koźmińskiego na terenie zaboru rosyjskiego. Organizatorem konkursu było Zgromadzenie Sióstr Służek NMP Niepokalanej.
Jako zwyciężczynie pierwszego etapu naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice: w kategorii szkół podstawowych – Zofia Soska (klasa VII b), w kategorii gimnazjum – Patrycja Janus (klasa II d).
Zawody finałowe składały się z dwóch części. Pierwsza część polegała na rozwiązaniu testu w formie platformy multimedialnej gry „Milion od Honorata”. Test składał się z 15 pytań o coraz większym stopniu trudności. Udzielenie błędnej odpowiedzi skutkowało zakończeniem gry i tym samym pierwszej części konkursu. Ostatnią zawodniczką, która pozostała przy komputerze była nasza uczennica Zofia Soska, która jako jedyna zdobyła maksymalną liczbę punktów. Patrycja odpadła wcześniej, ale i tak uzyskała najlepszy wynik w swojej kategorii.
Druga część pisemna polegała na udzieleniu odpowiedzi na pytania związane z życiorysem o. Honorata i historią Polski. W tej części Zosia również uzyskała maksymalną liczbę punktów i tym samym zajęła I miejsce w kategorii szkół podstawowych. Patrycja wywalczyła II miejsce wśród gimnazjalistów.
Wyjazd do Płocka to nie tylko zmagania konkursowe, ale również poznanie miasta i szkoły, do której uczęszczał błogosławiony Honorat. Na jednym ze zdjęć dziewczyny stoją w auli pamiętającej czasy średniowiecza przy oryginale dwujęzycznego świadectwa ukończenia Gimnazjum przez ojca Honorata. Gratulujemy naszym uczennicom zwycięstwa i doceniamy wysiłek włożony w poznanie błogosławionego Honorata Koźmińskiego – zakonnika, polskiego patrioty i patrona naszej diecezji.

Tydzień Wychowania pod hasłem "W poszukiwaniu drogi"


W dniach 9-15 września Kościół w Polsce przeżywał Tydzień Wychowania pojęty jako czas modlitwy i refleksji poświęcony uczniom, nauczycielom, wychowawcom, rodzicom i wszystkim zaangażowanym w wychowanie. Tydzień Wychowania przeżywaliśmy także w naszej szkole.

Każdego dnia uczniowie klas VII-VIII SP, Gimnazjum i Liceum gromadzili się w auli szkolnej na rozważaniu Słowa Bożego, a uczniowie klas 0-VI SP w hallu szkoły podstawowej na porannych modlitwach. Słowo Boże głosili ks. dyrektor Piotr Karpiński oraz ks. prefekt Radosław Sawicki. 

Tradycją naszej szkoły jest, że na Msze św. w Tygodniu Wychowania zapraszane są okoliczne szkoły. W poniedziałek 10 września we Mszy św. w kościele NSPJ na Widoku wzięli udział uczniowie z klas 0-VI z Klasyka, a także ze Szkoły Podstawowej nr 9 i Szkoły Podstawowej nr 4. Mszę sprawował i homilię wygłosił ksiądz dyrektor Piotr Karpiński, który uczył dzieci zwracania uwagi na drugiego człowieka, by patrzeć w serce drugiego. Dzieci otrzymały też pracę domową, by dostrzec w klasie osobę mniej do tej pory zauważaną i porozmawiać z nią.

We wtorek 11 września na Mszy o godz. 8.00 spotkała się młodzież z Klasyka, Szkoły Podstawowej nr 9 oraz Zespołu Szkół nr 3. Homilia w całości stanowiła „poważną rozmowę z młodzieżą o Kościele”. Ewangelia tego dnia opowiadała o powołaniu 12 apostołów, co było dobrym punktem wyjścia do ukazania tajemnicy Kościoła. Ksiądz dyrektor odniósł się także do skandalu wykorzystywania seksualnego nieletnich przez niektórych duchownych i postawił dramatyczne pytanie: „Może w obliczu tych skandali lepiej byłoby, żeby Jezus nie zakładał Kościoła?”. Pytanie to pozwoliło kaznodziei omówić problem zgorszenia w Kościele. Zachęcał także, by wziąć odpowiedzialność za Kościół, bo dziś Jezus każdego z nas powołuje na apostoła, a nie na krytyka Kościoła.

Tydzień Wychowania zakończył się w piątek 14 września, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, a podsumował go ks. dyrektor Piotr Karpiński. 
Zwrócił się do zebranych ze słowami, które pocieszyły i wsparły, zwłaszcza dorastających uczniów. Wskazał na krzyż Jezusa jako właściwą drogę ludzi – trzeba jedynie umieć na niego właściwie spojrzeć, można to uczynić nawet spojrzeniem będącym modlitwą. Jezus pomaga człowiekowi w jego pragnieniach i uzdrawia.

Tydzień Wychowania to ważne wydarzenie w życiu wiary każdego z nas.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Tegoroczny apel upamiętniający 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja przygotowali uczniowie klas pierwszych Klasycznego LO. Przedstawili oni montaż słowno-muzyczny, w którym ukazali tło historyczne wydarzeń i podkreślili znaczenie tej uroczystości dla współczesnego człowieka. Wiersze i pieśni patriotyczne zwróciły uwagę na to, że znajomość historii jest bardzo ważna, bo z niej ludzie czerpią mądrość i uczą się być prawdziwymi Polakami. Na zakończenie głos zabrał ksiądz dyrektor Piotr Karpiński, który podziękował uczniom i wychowawcom, podkreślił wagę tego święta i zachęcił wszystkich do czynnego poznawania historii okolic Skierniewic w czasie wolnych dni majowych.

Pierwszy piątek września

W piątek 7 września społeczność Klasyka modliła się na Mszy świętej w pierwszy piątek miesiąca, którą odprawił ksiądz dyrektor Piotr Karpiński. W swojej homilii podjął on temat miłości oblubieńczej. Dzisiejsza Ewangelia ukazuje Jezusa jako „Pana Młodego – Oblubieńca. Oblubienicą jest Kościół, więc każdy wierzący jest zaproszony do pielęgnowania relacji z Jezusem, który kocha całkowicie i oddaje za drugą osobę swoje życie. Zbawca oczekuje jednak wyłączności. Człowiek, który o tę relację zadba, może być pewny, że miłość Stwórcy uczyni go spełnionym. Taka jest „zazdrosna miłość Boga”, o której mówi prorokIzajasz. Drugą cechą miłości oblubieńczej jest szczęście. Zakłada wolność od ciężaru i przywiązania na siłę. Trzeba chcieć poczuć miłość do Boga, chcieć ją odkrywać na co dzień, pragnąć się całkowicie odnowić. Ksiądz Dyrektor zachęcił wiernych, by odkryli źródło prawdziwej miłości, ona pozwoli iść za Nim zawsze. 

Po Mszy świętej odbyło się wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy pierwszopiątkowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa. O oprawę liturgiczną zadbała klasa 7 B, o muzyczną – chór szkolny.

Spotkanie z ks. Manfredem Deselaersem

W środę 25 kwietnia w ramach cyklu Colloquia Classica społeczność Klasyka wysłuchała wykładu „Doświadczenia dialogu u progu Auschwitz” ks. dra Manfreda Deselaersa, który pracuje w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu na rzecz pojednania polsko-niemieckiego.

Niemiecki kapłan opowiedział o swojej młodości, o pierwszej wizycie w Polsce i w Auschwitz, o poszukiwaniu siebie i swojej drogi życiowej. Zanim odkrył, gdzie chce być i co robić, przebywał w Izraelu i zobaczył, że doświadczenia Holokaustu są tam nadal żywe, są krwawiącą raną. Przyjazd do Polski, nauka języka polskiego (rozumieliśmy go bez trudu) utwierdziły go w przekonaniu, że jego zadaniem jest podejmowanie wysiłków na rzecz pojednania. Pracując jako przewodnik w Oświęcimiu, spotykał się i z Niemcami, i z Żydami, i z Polakami, zobaczył, że rozmowy o traumatycznych dla tych narodów wydarzeniach są bardzo trudne, ale konieczne. Wspomniał także, że często zastanawia się, jak by sam postąpił, gdyby żył w czasie II wojny światowej, po której stronie by się opowiedział, czy umiałby cierpieć. Wie, że pojednanie jest możliwe, ale potrzeba czasu i pracy, dlatego ma świadomość, że jest na właściwym miejscu.

Jak ważny to był temat, świadczą pytania, które dotyczyły relacji ludzkich, wybaczenia, bólu, ale także współczesnych trudności w stosunkach polsko-niemieckich i polsko-żydowskich.

Strona 1 z 7