Breadcrumbs

Wydarzenia w Liceum Ogólnokształcącym

Msza szkolna w II niedzielę miesiąca

 

W II niedzielę października odbyła się szkolna Msza święta sprawowana przez księdza dyrektora Piotra Karpińskiego. W kazaniu ksiądz dyrektor objaśnił Słowo Boże, które podejmowało temat logiki Bożego dawania. Pan Bóg daje nam swoje dary za darmo, według zasady podwójnego dobra i z ogromnej miłości. Nie musimy czynić nic wielkiego, aby Pan spełnił nasze prośby. Wystarczy, że mu zaufamy i będziemy mieć wiarę w sercu. Nie jesteśmy w stanie go przymusić ani przekonać, tylko przyjąć jego wielki dar. Z Ewangelii św. Łukasza wynika zasada podwójnego dobra, czyli jeden dar Boga to wstęp do większego dobra, co widać na przykładzie trędowatego, który jako jedyny wrócił i podziękował Jezusowi za dar uzdrowienia, otwierając się tym samym na dotknięcie duszy, czyli dar zabawienia, życia wiecznego. Pan daje siebie samego, robi to z ogromnej miłości do człowieka, gdyż największym darem jest czysta miłość Boga na wieki. Na koniec ksiądz dyrektor zachęcał, abyśmy potrafili przyjmować dary Chrystusa, umieli za nie dziękować, otwierając się na większe dobro. Na zakończenie Mszy świętej przedstawiciele uczniów w imieniu całej społeczności szkolnej złożyli księdzu dyrektorowi Piotrowi Karpińskiemu życzenia z okazji urodzin. Życzyli błogosławieństwa Bożego, światła Ducha Świętego i opieki Matki Bożej, radości życia, zdrowia i niesłabnącego żaru w posłudze kapłańskiej. Młodzież pogratulowała również wydania kolejnej książki pod tytułem "Rozpalić wiarę", w której zabiera ksiądz czytelnika w podróż przez opowieść o wierze zawartą w liście do Rzymian św. Pawła. 

Za oprawę Mszy świętej była odpowiedzialna klasa I c.

 

Akcja wolontariatu „Ale ciacho”

 

W środę 28 września odbyła się w naszej szkole kolejna akcja charytatywna „Ale ciacho”, w czasie której zbieraliśmy pieniądze na dofinansowanie wycieczek dzieciom z Ukrainy oraz na dofinansowanie zakupu opału dla p. Agnieszki. Dzięki Waszej wrażliwości i ofiarności zebraliśmy ponad 2 tysiące złotych. Bardzo się cieszymy, że tak licznie wsparliście naszą akcję, że macie serca wrażliwe i chcecie pomagać innym ludziom, że upiekliście tak wiele różnorodnych ciast i ciasteczek oraz zjedliście je z apetytem. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i chęć pomocy!

 

Finalista XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

 

W dniu 9 kwietnia 2022 roku na Uniwersytecie Łódzkim odbył się etap okręgowy

Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Organizacja tego etapu obejmowała część pisemną, w której każdy uczestnik rozwiązywał test pisemny składający się z 50 zadań testowych oraz część ustną polegającą na rozwiązywaniu zadań problemowych.

Naszą szkołę reprezentowali :

Adam Placek kl. IIID

Wiktor Żuchowski kl. IIIC

Antoni Bednarek kl. IIIB

Nasi uczniowie osiągnęli bardzo wysokie wyniki z testu pisemnego. Po eliminacjach ustnych do etapu centralnego zakwalifikował się Antoni Bednarek zajmując III miejsce w województwie łódzkim.

W dniu 4 czerwca br., na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, która od 30 lat jest patronem merytorycznym Olimpiady, w słonecznej scenerii odbył się finał centralny tegorocznej edycji. Organizatorzy dołożyli wyjątkowych starań, aby uczestnicy mimo bogatego programu, mieli również chwile relaksu.

Z ogromną radością informujemy, że nasz uczeń – Antoni Bednarek, reprezentant województwa łódzkiego został finalistą tej olimpiady.

Antek otrzymał nie tylko ciekawe nagrody rzeczowe, ale także ma zagwarantowany wstęp na wiele prestiżowych uczelni bez postępowania kwalifikacyjnego. Serdecznie gratulujemy!

Debata i wybory do Samorządu Uczniowskiego

 

W czwartek 22 września odbyła się debata kandydatek do Samorządu Uczniowskiego Liceum. Do wyborów na przewodniczącego stanęły: Antonina Zbrzyzny – kl. III A, Laura Burlińska – kl. III B i Malwina Plucińska – kl. II A. Uczennice miały za zadanie zaprezentować się, opowiedzieć o swoich pomysłach na zmiany w szkole, przedstawić plan pracy i współpracy z dyrekcją szkoły.

Następnego dnia, w piątek 23 września odbyły się wybory. Uczniowie głosowali na przerwach między 8.45 a 12.30. Debata zachęciła licealistów do oddania głosu na wybraną kandydatkę. Frekwencja wyborcza wyniosła 67%, najwyższa frekwencja była w klasie II A – 91%.

Najlepiej zdaniem licealistów zaprezentowała się Antonina Zbrzyzny, która w wyborach na przewodniczącą samorządu zdobyła 43% głosów. Na drugim miejscu była Laura Burlińska– 27 % głosów, a na trzecim Malwina Plucińska – 11% głosów.

Serdecznie gratulujemy nowej przewodniczącej i życzymy sukcesów w nowej roli.

 

Dzień Międzynarodowy w Klasycznym Liceum

 

W poniedziałek 20 czerwca odbył się Dzień Międzynarodowy dla klas 7-8 SP oraz liceum.

Po powitaniu uczestników w auli oraz wyjaśnieniu zasad, według których odbędzie się rywalizacja międzyklasowa uczniowie przystąpili do sześciu konkurencji. Każda klasa wylosowała piosenkę, a jej zadaniem było uzupełnienie brakujących słów. Co dwa utwory odbywały się następujące konkurencje: rozpoznawanie państw po jego konturach, rozpoznawanie różnych języków, rozpoznawanie państw po flagach, rozpoznawanie państw po walutach oraz konkurencja niespodzianka, w której potrzebna była kreatywność oraz znajomość języka angielskiego. Uczniowie musieli rozwiązać rebusy, w których były ukryte nazwy państw, następnie napisać je w języku angielskim. Aby poradzić sobie z zadaniami uczniowie musieli wykazać się wiedzą geograficzną jak i znajomością języków obcych.

W rozgrywkach najlepsza okazała się klasa 2B, która zajęła 1. miejsce. 2. miejsce należy do klasy 3A, zaś 3. do klasy 3B. Wyróżnienie za zdobycie miejsca 4. zdobyła klasa 1B. Nagrodą były słodkie upominki.

Zabawy i quizy dnia międzynarodowego wprowadziły nas już w nastrój wakacyjny.

 

 

 

Egzamin maturalny 2022 – analiza wyników

 

W maju 2022 r. do egzaminu maturalnego podeszło 49 absolwentów Klasycznego Liceum Ogólnokształcącego. Nadszedł czas na podsumowanie wyników tegorocznych matur.

Jest dla nas wielką radością, że nasi uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie na maturze i osiągnęli znakomite wyniki dające przepustkę na najlepsze uczelnie. Wszyscy uczniowie zdawali trzy przedmioty obowiązkowe: język polski, matematykę i język obcy, a także przedmioty na poziomie rozszerzonym. Z wszystkich egzaminów wyniki średnie szkoły wyglądają imponująco: o wiele punktów procentowych przekraczają one średnie wyniki województwa i Polski, a także nasze liceum osiąga najlepsze wyniki z wielu przedmiotów.

 

Wyniki szkół z przedmiotów obowiązkowych w %
szkoła j. polski matematyka j. angielski j. niemiecki
Woj. łódzkie 57 63 82 66
Klasyczne LO 65 81 95 94
LO PRUSA S-ce 56 77 88 -
EKONOMIK S-ce 57 66 80 -

 

szkoła Wyniki szkół z przedmiotów dodatkowych w %
bio che fil fiz geo his

inf

ang nie pol mat wos
W. łódzkie 47 39 45 44 47 41 50 69 59 57 43 33
KLO 70 51 100 70 64 58 70 79 94 78 55 66
LO Prusa 59 41 - 48 55 45 33 69 - 58 43 58
Ekonomik 35 15 - 44 49 32 33 60 - 45 34 31

 

Z powyższych zestawień wynika, że absolwenci Klasyka znakomicie poradzili sobie na maturze. Z przedmiotów obowiązkowych i rozszerzonych znacznie przekroczyli średni wynik OKE – z języka polskiego wynik szkoły to 114% wyniku OKE, z matematyki 129%, a z języka angielskiego 116%.

Zewszystkich przedmiotów rozszerzonych wyniki Klasycznego Liceum są najlepsze na tle szkół w okolicy i wyższe o kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt punktów procentowych (informatyka o 37pp, fizyka o 22pp, język polski o 20pp, historia o 13pp, matematyka o 12pp, biologia o 11pp, chemia o 10pp, język angielski o 10pp).

Gratulujemy naszym tegorocznym maturzystom, a także nauczycielom naszej szkoły tak znakomitego wyniku. Ciężka praca oraz fachowość i pasja nauczycieli sprawia, że Klasyczne Liceum jest wyjątkową marką wśród szkół średnich.

 

Wycieczka klas drugich liceum do Gdańska i Junoszyna

 

W poniedziałek 13 czerwca klasy drugie liceum wybrały się na wyczekiwaną trzydniową wycieczkę, o którą dopytywali się już od września. Zanim dotarliśmy do ośrodka Sawa w Junoszynie, wybraliśmy się na zwiedzanie Gdańska wraz z przewodnikiem. Przeszliśmy Długim Targiem, ulicą Mariacką do fontanny Neptuna. Zwiedziliśmy też Kościół Mariacki oraz Bramę Wyżynną. Przewodnik w interesujący sposób przedstawił nam historię tych miejsc.

Następnie udaliśmy się do Junoszyna, a po obiadokolacji wybraliśmy się na spacer nad morze, gdzie powitało nas piękne zachodzące słońce.

Drugi dzień obfitował w zabawy integracyjne/team building oraz gry terenowe. Do naszej dyspozycji było również boisko do gry w siatkówkę i koszykówkę, z czego niektórzy chętnie skorzystali. Wieczór został zwieńczony ogniskiem z kiełbaskami.

Trzeciego dnia po śniadaniu młodzież wybrała się do lasu, gdzie odbyły się zajęcia survivalowe, między innymi budowanie szałasów. Następnie strzelaliśmy z łuku i wiatrówki, a po obiedzie ruszyliśmy do Skierniewic. Wyjazd okazał się świetną okazją do integracji i zacieśnienia więzi, nie tylko między samą młodzieżą, ale również między uczniami i ich wychowawcami. Był to wspaniale spędzony czas, którego tak bardzo potrzebowaliśmy.

Wycieczka integracyjna klas pierwszych liceum

 

W dniach 19-20 września br. uczniowie klas pierwszych liceum wraz z wychowawcami wybrali się na wycieczkę integracyjną do Burzenina – miejscowości położonej w województwie łódzkim. Uczestnicy wycieczki zamieszkali w ośrodku aktywnego wypoczynku „Sportowa osada”. Ośrodek ten jest pięknie usytuowany w lesie sosnowym i posiada bogatą infrastrukturę sportowo-rekreacyjną nie pozwalającą się nudzić bez względu na pogodę.

Przez dwa dni uczniowie uczestniczyli w licznych atrakcjach sportowych, rywalizując między sobą. Próbowali swoich sił na trasach linowych, ściance wspinaczkowej, strzelnicy pneumatycznej i na torze łuczniczym. Jeździli także na quadach, grali w paintball, w siatkówkę, koszykówkę i bilard. Wieczorem odbyło się ognisko integracyjne, na którym nie zabrakło ciekawych rozmów, śpiewu a także tańców – w tym efektownej „belgijki’. Nad całością czuwała pani animator, która prowadziła gry i zabawy sprzyjające integracji grupy.

Na wycieczce tej pojawił się również akcent duchowy. Dzięki uprzejmości księdza Pawła Dorucha – proboszcza parafii pod wezwaniem św. Wojciecha i św. Stanisława w Burzeninie młodzież mogła wziąć udział we Mszy świętej. Mszy tej przewodniczył ksiądz proboszcz. Wszyscy modlili się o Bożą pomoc i wsparcie na nowym etapie edukacji.

Pomimo niezbyt ładnej pogody uczniowie wrócili do domów zadowoleni i w dobrych humorach. Wyjazd ten pozwolił im się lepiej poznać i zaprzyjaźnić.

 

 

 

Bartosz Małek zwycięzcą konkursu Matematyka Moja Pasja

 

W dniu 9 czerwca odbyła się gala finałowa konkursu „Matematyka Moja Pasja”,

organizowanym przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego. Wcześniej były ogłoszone wstępne wyniki i wiedzieliśmy, że Bartosz Małek z klasy IIId Klasycznego Liceum jest jednym z laureatów. Z dumą i radością przekazujemy wszystkim, że Bartosz zajął 1. miejsce w tym konkursie, a tym samym został jego zwycięzcą.

Natomiast Piotr Chudzio i Maksymilian Majewski z klasy IIIbKLO oprócz tytułu finalisty otrzymali jeszcze wyróżnienie.

Bardzo się cieszymy i gratulujemy zwycięstwa.

„Nie ja, tylko Bóg”, czyli świadectwo o bł. Carlo Acutisie

 

W piątek 16 września, na zakończenie XII Tygodnia Wychowania przybyli do naszej szkoły niecodzienni goście. Dwóch księży oraz czworo świeckich z włoskiej diecezji Foligno i Asyż przybliżyli nam postać bł. Carlo Acutisa. Najpierw dwie licealistki – Elisa i Ludovica opowiedziały historię jego życia. Carlo urodził się w bogatej, włoskiej rodzinie, a zmarł na białaczkę w wieku zaledwie 15 lat. Jako nastolatek swoje życie zawierzył Panu Bogu, a najważniejsza dla niego była codzienna Eucharystia. Carlo miał mnóstwo typowych dla nastolatka zainteresowań: sport, muzyka, informatyka, założył nawet stronę internetową o cudach eucharystycznych. Następnie brat Carlos, kustosz Sanktuarium Obnażenia św. Franciszka w Asyżu, gdzie znajduje się grób bł. Carlo, opowiedział o cudzie za wstawiennictwem zmarłego nastolatka, potrzebnym do jego beatyfikacji. Włosi przywieźli ze sobą także nagranie mamy bł. Carlo, która apelowała, abyśmy codziennie modlili się na różańcu, a będziemy obdarowani jej licznymi łaskami.

Spotkanie prowadziła s. Alicja Świerczek AP, która jednocześnie tłumaczyła z włoskiego. Spotkanie to utwierdziło nas w przekonaniu, że bł. Carlo Acutis może być inspiracją dla młodych ludzi z całego świata i uczyć wielkiej miłości do Maryi i Boga.

 

Fizycy eksperymentują w Instytucie Fizyki

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów liceum/aktualnosci/wyjazdfizykow2022 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

 

Jak co roku grupa uczniów naszego liceum odwiedziła jeden z instytutów naukowych Łodzi. Tym razem wybór padł na Instytut Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego.

Nasi fizycy obejrzeli najpierw szereg fascynujących eksperymentów w pracowni pokazowej, a następnie poeksperymentowali w pracownimikroprocesorowej, testując najróżniejsze modele mikroprocesorowych układów sterujących, łącznie z tańczącym robotem.

Zapoznali się również z działającym w instytucie mikroskopem tunelowym ocierając się o wielką fizykę i naukowy,profesjonalny sprzęt światowej klasy.Najwięcej emocji wzbudził bezpośredni kontakt z aparaturą skaningową, która pozwala wniknąć w głąb struktur materii aż do poziomów atomowych. Oczywiście nie obyłosię bez pytań i garści ciekawostek. Niemałe zainteresowaniewywołał fakt, że naukowcy pracują w instytucie na aparaturze tunelowej,której koszty zainstalowania w instytucie sięgają kwoty10 mln złotych.

Takie wyjazdy pozwalają uczniom na bezpośredni kontakt z prawdziwą fizyką i często rodzą fascynacje tą dziedziną nauki. Rozmowy z naukowcami i oglądanie ich warsztatu pracy rozpala pasje i rodzi pomysły na dalsze ścieżki edukacji.

{gallery}liceum/aktualnosci/wyjazdfizykow2022{/gallery}

 

XII Tydzień Wychowania

 

W dniach 12-16 września przeżywaliśmy w naszej szkole XII Tydzień Wychowania pod hasłem „Ja jestem drogą, prawdą i życiem”. Kościół włącza się w ten sposób w trud kształtowania młodego człowieka, a w tym roku szczególnie pokazuje, że warto odkrywać drogę i sens wychowania w Chrystusie. Codziennie uczniowie spotykali się na wspólnej modlitwie i rozważaniu Słowa Bożego.

W poniedziałek o godz. 8.30 odbyła się Msza święta dla uczniów klas 0-VI, w której uczestniczyli także uczniowie z zaproszonych Szkół Podstawowych nr 4 i nr 9. Ks. Kamil Goc przeprowadził z zebranymi dialog na temat domu, wychowania, potrzeby bliskości z rodzeństwem i ludźmi w ogóle. Tak jak dzieci uczą się dzielić, tak dobry Bóg też się dzieli – daje nam Jezusa. W dzieleniu nie chodzi też tylko o wymianę dóbr materialnych. To także poświęcony czas, relacja, uśmiech, przebaczenie, bycie wsparciem. Ks. Kamil zachęcił zebranych, żeby dziś poświęcili czas swojemu rodzeństwu i w ten sposób budowali jedność w rodzinie.

Z kolei we wtorek 13 września miała miejsce Msza święta dla uczniów szkół ponadpodstawowych, którą celebrował ksiądz dyrektor Piotr Karpiński. Oprócz Klasycznego Liceum i klas VII-VIII Szkoły Podstawowej na Mszy byli obecni przedstawiciele Zespołu Szkół nr 3. W homilii ksiądz dyrektor nawiązał do Ewangelii wg św. Łukasza, która pokazuje wspaniałe oblicze Boga objawiającego się w środku ludzkiego nieszczęścia, jakim jest śmierć bliskiej osoby. Każdy z nas zmaga się z bólem, cierpieniem, złem tak jak wdowa, która straciła jedynego syna i została sama. Jezus pochyla się nad nią, pomaga jej, gdyż głęboko poruszyło go jej cierpienie. Nie tylko mówi jej, aby nie płakała, ale okazuje miłosierdzie i dokonuje cudu wskrzeszenia, dotykając zwłok jej dziecka. Tak Bóg dotyka nas swoim miłosierdziem, gdy spotyka nas nieszczęście. Jezus okazuje nam swoja ogromną miłość, pochylając się nad naszym cierpieniem. Ksiądz dyrektor przywołał przykład Edyty Stein, którą krzyż doprowadził do wiary.

Ostatniego dnia Tygodnia Wychowania odbyło się spotkanie z gośćmi z Włoch, którzy przybliżyli nam postać bł. Carlo Acutisa. Ten beatyfikowany nastolatek zmarł na białaczkę w wieku zaledwie 15 lat, ale dokonał wielkich rzeczy. Może być inspiracją dla młodych ludzi i uczyć wielkiej miłości do Jezusa Eucharystycznego.

Akcje wolontariatu

 

Kochani Przyjaciele wolontariatu szkolnego!

Dzięki pieniądzom z „kiermaszu niezapominajkowego”, który odbył się w czasie Dnia Polskiej Niezapominajki w szkole podstawowej wsparliśmy wielką akcję pomocy uchodźcom z Ukrainy i zakupiliśmy potrzebne środki czystości oraz przybory toaletowe, które zostały przekazane do punktu zbiórki rzeczowego wsparcia dla Ukrainy funkcjonującego w budynku sali gimnastycznej “Budowlanki”.

Natomiast w czwartek, 2 czerwca 2022 roku, w naszej szkole odbyła się kolejna akcja charytatywna „Ale ciacho”, w czasie której zbieraliśmy pieniądze na leczenie p. Marty. Dzięki Waszej wrażliwości i ofiarności zebraliśmy ponad 2 tysiące złotych. Bardzo się cieszymy, że tak licznie wsparliście naszą akcję, że macie serca wrażliwe na krzywdę innych ludzi, że upiekliście tak wiele różnorodnych ciast i ciasteczek oraz zjedliście je z takim apetytem. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i chęć pomocy!

 

Msza święta w drugą niedzielę miesiąca

 

W drugą niedzielę miesiąca września społeczność Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Konarskiego zgromadziła się na Mszy świętej, której przewodniczył ks. Piotr Karpiński, a koncelebrował ks. Kamil Goc. W kazaniu ksiądz dyrektor podjął temat Bożego miłosierdzia, koncentrując się przede wszystkim na dwóch biblijnych pojęciach: hesed i rahamim. To pierwsze należy rozważać w kontekście przymierza, wierności danemu słowu, a najpełniej odsłania je właśnie przymierze Boga z Izraelem – gdy ten łamał jego warunki, Bóg odstępował od kary, odnawiał je, ono nabierało innego niż tylko prawnego znaczenia, było miłosierdziem. W dzisiejszym świecie jest podobnie, człowiek nieustannie zdradza Boga, ale On zawsze pozostaje nam wierny. Znaczenie rahamim można odnaleźć m.in. w przypowieści o synu marnotrawnym, ojciec nie tylko wzrusza się głęboko, ale i przebacza synowi, odczuwa przymus serca, aby tak uczynić. Ksiądz dyrektor wspomniał o jeszcze jednym obrazie miłosierdzia – zawartym w powołaniu, o tym mówi św. Paweł w drugim czytaniu. Przyjęcie przez człowieka powołania przez wiarę jest rodzajem miłosierdzia i realizuje się w domu, pracy, społeczeństwie.Przyzywajmy Bożego miłosierdzia! Gdy człowiek woła o nie prawdziwie, to Bóg je usłyszy i odróżni od zgiełku tego świata.

O oprawę liturgiczną zadbała klasa IV B Liceum, o muzyczną – chór szkolny.

Kangur Matematyczny 2022

 

17 marca uczniowie naszej szkoły, już po raz kolejny, brali udział w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny.

Mamy zaszczyt poinformować o następujących nagrodach i wyróżnieniach.

Szkoła Podstawowa.

Klasy II

Aleksander Miksa, klasa II b wynik bardzo dobry

Pola Klepaczko, klasa II a wyróżnienie

Marcel Pisarski, klasa II a wyróżnienie

Filip Pełka, klasa II b wyróżnienie

Antonina Madejska, klasa II a wyróżnienie

Kazimierz Kaszkur, klasa II a wyróżnienie

Krzysztof Wieteska, klasa II b wyróżnienie

Klasa III

Natalia Maciejewska, klasa III b wynik bardzo dobry

Franciszek Petrykowski, klasa III a wyróżnienie

Klasa IV

Aleksandra Kędzierska, klasa IV b wyróżnienie

Klasa VII

Dominika Łajko, klasa VII a wynik bardzo dobry

Tymon Pełka, klasa VII a wyróżnienie

Jan Wojewoda, klasa VII b wyróżnienie

Klasa VIII

Michał Grochal, klasa VIII b wyróżnienie

Klasyczne Liceum Ogólnokształcące.

Klasa I

Krzysztof Rożek, klasa I A wyróżnienie

Klasa II

Krzysztof Dąbrowski, klasa II B wyróżnienie

Szymon Kośka, klasa II A wyróżnienie

Aleksandra Wójcik, klasa II A wyróżnienie

Julian Jackowski, klasa II B wyróżnienie

Klasa III

Maksymilian Majewski, klasa III B wynik bardzo dobry

Piotr Chudzio, klasa IIII B wyróżnienie

Maciej Barańczyk, klasa III A wyróżnienie

Wszystkim GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów.

 

Msza szkolna w pierwszy piątek miesiąca

 

W pierwszy piątek września społeczność Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Konarskiego zgromadziła się na Mszy świętej w kościele na Widoku, którą sprawował ksiądz dyrektor Piotr Karpiński. W czasie homilii ks. dyrektor powiedział, że nowy rok szkolny wiąże się z duchem nowości. Ewangelia uczy nas, aby nie być nowoczesnym tylko na zewnątrz, co obrazuje przypowieść o nowej łacie na starym ubraniu. Człowiek czasem bierze z chrześcijaństwa to, co wygodne: zwyczaje, tradycje, czyli łaty, które nie zrobią z niego kogoś wierzącego naprawdę. Kiedy przykleimy sobie łatę i pójdziemy w świat, będziemy nieautentyczni, śmieszni. Jezus zachęca nas, abyśmy stali się ludźmi wierzącymi naprawdę, chce dotknąć naszego serca. Ksiądz dyrektor zachęcał, abyśmy w nowym roku szkolnym nauczyli się wiary. Podał trzy kroki, które nam w tym pomogą. Powinniśmy nawiązać kontakt z samym sobą, poznać siebie, swoje serce, następnie oddzielić sprawy ważne od najważniejszych, dzięki czemu odkryjemy nasze najgłębsze pragnienie, które po trzecie należy zintegrować Bogiem.

Oprawę Mszy św. zapewniła klasa II A oraz chór szkolny.

Pożegnanie maturzystów

      W piątek 29 kwietnia kolejny rocznik maturzystów ukończył nasze liceum. O godzinie 10.00 wszyscy zebraliśmy się w kościele na uroczystej Mszy świętej, którą sprawował  ksiądz biskup Wojciech Osial i koncelebrował  ksiądz dyrektor Piotr Karpiński. Mszę świętą rozpoczął ksiądz dyrektor, witając zebranych oraz księdza biskupa. Następnie tegoroczni absolwenci zwrócili się do czcigodnego gościa, dziękując za przybycie i prosząc o modlitwę i błogosławieństwo na czas egzaminów maturalnych.

     Ksiądz biskup w homilii zwrócił się do maturzystów, aby zaufali Jezusowi, bo tylko on może wszystko poukładać  i uczynić pięknym. W życiu człowieka zdarzają się chwile radosne i trudne. Dziś dziękujemy za czas nauki, przyjaciół, doświadczeń, ale w sercu też może być lęk przed tym, co nowe i nieznane. Pan Bóg chce przeprowadzić nas przez ten okres, mówi do każdego z nas. Jeśli będziemy go słuchać, stworzymy z nim bardzo głęboką i intymną relację. Zaprasza, aby przyjść do niego z każdym lękiem, obawą, niepokojem, a on wleje w serce pokój i doświadczymy jego mocy. Na sukces należy pracować, ale i otworzyć się na Pana Boga. Ksiądz biskup zachęcał do takiej otwartości na Jezusa, który wszystko poukłada, gdyż chce wchodzić w nasze życie, być blisko nas, ale musimy otworzyć mu serce.

Na koniec ksiądz biskup udzielił maturzystom uroczystego błogosławieństwa na czas matur.

       Po Mszy świętej społeczność „Klasyka” udała się do auli szkolnej, gdzie ksiądz biskup wraz z księdzem dyrektorem wręczyli  maturzystom świadectwa ukończenia liceum. Na początku Karolina Zimnicka otrzymała specjalny tytuł Arbiter Elegantiarum, przyznany przez Radę Pedagogiczną za szczególną kulturę osobistą. Następnie nagrody i gratulacje popłynęły najpierw do grona laureatów i finalistów konkursów. Później zostały wręczone świadectwa z wyróżnieniem oraz listy gratulacyjne dla rodziców uczniów ze średnią powyżej 4,50. Absolwenci otrzymali Pismo Święte, a także podziękowania za pracę w poczcie sztandarowym, chórze szkolnym oraz wolontariacie.

Po wręczeniu nagród nadszedł czas przemówień, które obfitowały w serdeczne słowa. Absolwenci dziękowali za dobro, życzliwość, poświęcony im czas oraz modlitwę i wsparcie. Rodzice wyrazili radość, że ich dzieci mogły rozwijać się w tak wspaniałej szkole. Ksiądz dyrektor podkreślił, że jest to ostatni rocznik ponadgimnazjalny, wyjątkowy, zaprosił również absolwentów do częstych odwiedzin szkoły w przyszłości, a później głos zabrał ksiądz biskup Wojciech Osial, który zwrócił się do maturzystów, życząc im wspaniałych wyników na maturze. Na koniec tej części ksiądz biskup jeszcze raz pobłogosławił absolwentów na czas zmagań maturalnych.

     Następnie trzecioklasiści zostali pożegnani przez kolegów i koleżanki z klas młodszych. Przedstawiciele maturzystów wzięli udział w konkursie, który pokazał, co absolwenci wiedzą o nauczycielach. Ostatnim punktem programu było przyznanie nagród - misiów „Grzelusiów” dla klasy III c oraz „Pągusiów” dla klasy III D w różnych kategoriach. Swoje misie otrzymali również wychowawcy klas maturalnych. Na koniec chór zaśpiewał po raz ostatni dla tegorocznych absolwentów. Była to wiązanka przebojów, w której przewijał się motyw pożegnania, ale i życzeń „szczęśliwej drogi”. W ten uroczysty sposób pożegnaliśmy maturzystów. Przed nimi czas wytężonej pracy umysłowej, czas matur. Kochani  Absolwenci życzymy Wam takich wyników, które pozwolą Wam zrealizować wszystkie marzenia oraz zapraszamy do naszej szkoły. Zawsze będziecie jej częścią. Odwiedzajcie nas!

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

 

W piątek 24 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022.

Klasy 0-6 miały swoją uroczystość w auli o już 8:30. Uświetnił ją występ chóru szkolnego oraz Weroniki Michalczyk, która zagrała na skrzypcach. Ksiądz dyrektor Piotr Karpiński wręczył najlepszym uczniom nagrody i wyróżnienia, a rodzicom wyróżnionych listy gratulacyjne. Pogratulował sukcesów, życzył dobrych i bezpiecznych wakacji, a nauczycielom podziękował za trud włożony w pracę. Ksiądz Dyrektor zachęcił również zebranych do zakończenia tego roku szkolnego z Bogiem i pełnego uczestnictwa we Mszy świętej.

Msza święta,  której przewodniczył biskup Wojciech Osial, a wraz z nim sprawowali ją ksiądz dyrektor Piotr Karpiński i ksiądz Kamil Goc, miała miejsce o godzinie 10.30 w kolegiacie Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zakończenie roku zbiegło się z odpustem parafialnym i do tego wydarzenia nawiązał ksiądz dyrektor, przywołując dwie najważniejsze wartości w życiu: mądrość i miłość, a następnie powitał czcigodnego gościa i podziękował mu za przybycie oraz poprosił o sprawowanie liturgii w intencji społeczności szkolnej. Ksiądz biskup został też przywitany przez młodzież z klas III liceum. W czasie kazania ksiądz biskup podkreślił, że cieszy się, że może z nami przeżywać ten czas i dziękować za kończący się rok szkolny oraz prosić o szczęśliwe wakacje. Poprosił również o to, abyśmy weszli głębiej w relację z Bogiem, tym bardziej, że Pan daje nam różne znaki. Takim największym znakiem jest Serce Jezusa, w którym jest przeogromna miłość do każdego z nas, nawet jeśli jesteśmy grzesznikami. Ksiądz biskup podkreślił, że Bóg mówi do nas przez słowo, a my powinniśmy otworzyć uszy i słuchać. Przywołał słowa proroka, a także fragment  Ewangelii wg św. Łukasza o zagubionej owcy, której Pan szuka. Ksiądz biskup zadał pytanie, czy Bóg szuka tylko jednej zabłąkanej owcy, która się pogubiła w życiu, czy dziewięćdziesięciu dziewięciu? A zatem kim ja jestem? Czy tą jedną owcą, czy moja relacja z Jezusem jest silna i cały czas podążam za głosem dobrego pasterza? Ksiądz biskup zachęcał nas, abyśmy w wakacje korzystali ze znaków, które daje nam Pan, czyli łączyli się z nim we Mszy świętej oraz pielęgnowali piękny zwyczaj spowiedzi na początku i na końcu roku szkolnego, żeby być blisko Jezusa i móc przyjmować komunię świętą. Życzył również, abyśmy zatęsknili w wakacje za Bogiem, pragnęli bliskości z nim, aby on nas prowadził bezpieczną drogą i niczego nam nie brakowało. Doświadczymy tej pięknej drogi, gdy weźmiemy Pana do swojego serca, bo nie ma wakacji od Pana Boga.

Na zakończenie Mszy świętej ksiądz dyrektor Piotr podziękował wszystkim za wspólną modlitwę, a księdza biskupa poprosił o błogosławieństwo. O oprawę tej Mszy świętej zadbali uczniowie klas III liceum oraz chór pod batutą pani Marianny Rzeszotarskiej.

Po Eucharystii udaliśmy się do szkolnej auli, gdzie nagrody, wyróżnienia, świadectwa i podziękowania otrzymali uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej oraz 1-3 liceum. Tę część również uświetnił występ chóru szkolnego, prezentując wiązankę różnych przebojów. Na koniec głos zabrali przedstawiciele Samorządu Szkolnego, którzy podziękowali za miniony rok szkolny, życzyli wypoczynku i wspaniałych wakacji, a także pogratulowali księdzu dyrektorowi Piotrowi Karpińskiemu uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia. Po gromkich brawach głos zabrał ksiądz dyrektor dziękując za pamięć, wyniki, trud włożony w pracę zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Życzył bezpiecznych wakacji, wypoczynku oraz powrotu z nowymi siłami we wrześniu.

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

Apel z okazji Święta Narodowego uchwalenia Konstytucji 3 Maja nie był tylko przedstawieniem przeszłości, ale również teraźniejszości. Uczniowie klas drugich przedstawili piękną lekcję historii za pomocą obrazu, tańca, śpiewu, melorecytacji oraz poruszającej grze na trąbce i gitarze. Nasze emocje zostały poruszone również za pomocą pomników literatury. Oprócz wzruszających wierszy o ojczyźnie, została również odczytana Preambuła do konstytucji z dnia 3 maja 1791 r. oraz „Koncertu Jankiela " będący fragmentem "Pana Tadeusza", w którym nasz wieszcz narodowy Adam Mickiewicz umieścił informacje na temat uchwalenia konstytucji. Podsumowując występ, ksiądz dyrektor podkreślił wagę słów ojczyzna będącym synonimem słowa matka, jako tych które tworzą więzi z Polską. Zachęcał żebyśmy zapuszczali tu korzenie, ponieważ tylko wtedy będziemy w stanie rospostrzeć skrzydła i pofrunąć dumnie w świat. Podkreślone zostało również piękno tego majowego święta i na koniec Ksiądz Dyrektor życzył wspaniałego wypoczynku na łonie natury, spędzenia czasu z lekturą i upajania  się pięknem naszej Ojczyzny.

Pożegnanie klas ósmych

 

Dzień przed uroczystym zakończeniem roku szkolnego, siódmoklasiści pożegnali swoich starszych kolegów, którzy ze wzruszeniem słuchali piosenek, wierszy i życzeń oraz oglądali specjalnie dla nich przygotowane wspomnienia. Był też czas na zabawę, w której wzięli udział nie tylko przedstawiciele klas ósmych, ale i wychowawczynie. W imieniu uczniów opuszczających mury szkoły wypowiedziała się Eliza Stęborowska prezentując napisany specjalnie na dzisiejszą okazję poemat. Dyrekcja, wychowawcy i nauczyciele usłyszeli słowa uznania od przedstawiciela rodziców ósmoklasistów. Przemawiąjący do zebranychksiądz dyrektor Piotr Karpiński zwrócił uwagę na to, że szkoła to nie tylko miejsce, ale określona społeczność i budowane relacje. Podziękował rodzicom za wybór Klasyka dla swoich dzieci i zaufanie, jakim obdarzyli tę placówkę. Uczniom życzył m.in. realizacji pasji i wzrostu naukowego w kolejnych latach edukacji. Trafnym podsumowaniem wydarzenia mogą być słowa ks. St. Konarskiego, które widzieli w tle zebrani: „Celem wszystkich szkół jest (…) nie tylko rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, lecz przede wszystkim uszlachetnienie serc i dusz”.

Dzień Otwarty w Liceum Klasycznym

 

W piątek, 22 kwietnia, odbył się Dzień Otwarty dla kandydatów podejmujących decyzję o wyborze szkoły ponadpodstawowej.

Wszyscy, którzy zdecydowali się odwiedzić Klasyk, mogli zapoznać się z bogatą ofertą przygotowaną na ten dzień. Prezentacje multimedialne, doświadczenia fizyczne, chemiczne, pierwsza pomoc, zwiedzanie szkoły to atrakcje, które czekały na odwiedzających. Rodzice kandydatów mogli także porozmawiać z dyrekcją i nauczycielami oraz uzyskać potrzebne informacje.

Zainteresowanie szkołą przerosło nasze oczekiwania, odwiedziło nas bardzo dużo osób, nie brakowało również chętnych spoza terenu Skierniewic. Wszystkim gorąco dziękujemy za przybycie i oczekujemy w Klasyku po wakacjach.

Strona 3 z 7