Breadcrumbs

Wydarzenia w Liceum Ogólnokształcącym

Święto Patrona Szkoły

W poniedziałek 14 października obchodziliśmy Święto naszego patrona, ks. Stanisława Konarskiego, które tradycyjnie łączymy z Dniem Edukacji Narodowej i ślubowaniem klas pierwszych.

O 8.00 odbył się apel dla klas 0-VI SP. Uczniowie klas piątych przygotowali program, w którym śpiewali piosenki i recytowali piękne teksty. Odbył się również pokaz mody nauczycielskiej, który w humorystyczny sposób podkreślał strojem to, co wyróżnia pedagogów uczących różnych przedmiotów. Młodzi artyści przybliżyli również sylwetkę patrona szkoły. Samorząd zaś złożył dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły życzenia oraz wręczył upominki. Na zakończenie głos zabrał ksiądz dyrektor Piotr Karpiński, który podziękował uczniom za pamięć i życzenia, a także pogratulował młodym artystom.

O 9.30 zgromadziliśmy się w kościele NSPJ na uroczystej Mszy świętej koncelebrowanej przez księdza dyrektora Piotra Karpińskiego i księdza Radosława Sawickiego. Na początku ks. dyrektor wspomniał o tym, że dzisiejszy dzień to Święto Patrona Szkoły księdza Stanisława Konarskiego i Edukacji Narodowej, czyli nauczycieli, szkoły i uczniów. To wyjątkowy dzień dla klasy „0”, klas pierwszych szkoły podstawowej i liceum, bo złożą uroczyste ślubowanie i staną się pełnoprawnymi członkami naszej szkolnej społeczności.

W czasie kazania ksiądz dyrektor zwrócił uwagę, że tego dnia w diecezji łowickiej obchodzone jest święto poświęcenia katedry w Łowiczu. Każdy kościół to miejsce, w którym Chrystus chce być blisko nas, tak jak Bóg w raju był blisko Adama i Ewy. Po grzechu pierworodnym pierwsi ludzie wędrowali po pustyni, nie mieli miejsca, w którym mogli się modlić. Świątynię Bogu chciał wybudować w Jerozolimie król Dawid, zgromadził materiały, ale dokończył ją jego syn – Salomon, który słynął z mądrości i pięknej modlitwy. Salomon w świątyni modlił się i nie dowierzał, że Bóg zamieszka na ziemi wśród ludzi. Jezus to Słowo, które stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, czyli w Kościele – wspólnocie wiernych, ale i w nas, czyli w świątyni naszego ciała. Ksiądz dyrektor zaznaczył, że my jako społeczność szkoły katolickiej w dzień Patrona Szkoły spotykamy się w kościele, jesteśmy Kościołem, to podstawa naszej tożsamości. W szkole katolickiej nauka połączona z wiarą daje niesamowite rezultaty, bo Kościół pozwala się rozwinąć wszechstronnie. 13 października 2019 roku odbyła się w Rzymie kanonizacja kardynała Newmana, który połączył teorię Darwina z nauką kościoła rzymsko-katolickiego. W kościele jest najlepsza nauka, piękno i bogactwo wiary, a my – nauczyciele i uczniowie, jesteśmy zaproszeni, aby to odkrywać. Kościół nie każe pozbyć się rozumu, bo bez niego wiara będzie ograniczona, tak jak rozum bez wiary. Oświeceniowa Komisja Edukacji Narodowej chciała, żeby ludzie byli oświeceni, chciała wprowadzić edukację świecką, która byłaby w opozycji do Kościoła, a przecież chrześcijanin to człowiek oświecony. Jezus to „logos” (rozum), bo jest pełnią prawdy i miłości, a ludzie to żywe kamienie, które wznoszą piękną duchową świątynię Bogu. Człowiek może dojrzewać w wymiarze intelektualnym (rozum) i duchowym (wiara). Dziękujmy za szkołę, w której wzrastamy i się rozwijamy, jest ona zaproszeniem od Boga i Kościoła do poznawania świata rozumu i wiary.

Po Komunii św. odbyło się ślubowanie uczniów klasy „0”, klas pierwszych szkoły podstawowej i liceum, które poprowadziła pani wicedyrektor Magdalena Wesołowska. Następnie miało miejsce uroczyste przekazanie sztandaru szkoły nowemu pocztowi. Ksiądz dyrektor Piotr Karpiński podziękował za ślubowanie i przekazanie sztandaru, a także wyraził radość, że tylu uczniów tak pięknie ubranych ślubowało przed społecznością szkoły, ale i przed Bogiem. Ksiądz dyrektor podziękował wszystkim nauczycielom za trud, poświęcenie, za bycie zawsze dla swoich uczniów, służenie im pomocą. Podziękował również wszystkim pracownikom szkoły: administracji i obsługi i życzył, aby każdy dawał tej szkole siebie, bo służy Bogu i człowiekowi. Następnie wyróżnił kilku pracowników szkoły, ale zaznaczył, że wszyscy powinni czuć się wyróżnieni. Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymały: pani Maria Niwicka, pani Agnieszka Kuśmierczyk i pani Janina Woźniak. Nagrodę Organu Prowadzącego dostała pani wicedyrektor Magdalena Wesołowska.

Po Mszy świętej udaliśmy się do auli szkolnej, w której uczniowie klas pierwszych trzyletniego liceum przybliżyli wszystkim postać patrona szkoły księdza Stanisława Konarskiego, pokazali nauczycieli ich oczami, a samorząd szkolny skierował do dyrekcji szkoły, nauczycieli i pracowników życzenia i wręczył słodkie upominki.

 

Msza święta w pierwszy piątek

W pierwszy piątek października, jak co miesiąc, społeczność Klasyka zgromadziła się na Mszy świętej w kościele na Widoku, sprawowanej przez księdza dyrektora Piotra Karpińskiego. Tego dnia, 4 października Kościół katolicki wspomina św. Franciszka z Asyżu.

W czasie kazania ksiądz dyrektor przywołał życiorys świętego i jego posłannictwo. Jan Bernardone urodził się w Asyżu, w bogatej rodzinie kupieckiej. Wiódł w młodości hulaszcze i beztroskie życie. Pierwszym głębokim i trudnym dla niego doświadczeniem była choroba. Po niej odkrył, że dotychczasowe życie w Asyżu: zabawy i koledzy przestało go cieszyć. A słowa Jezusa: „Bierz to, co gorzkie za słodkie”, które usłyszał, przybliżyły go do nawrócenia i do obrania nowej drogi – chce żyć w ubóstwie, blisko ludzi biednych i pokrzywdzonych. W kościółku św. Damiana słyszy głos Boga: „Franciszku, odbuduj mój kościół”, więc udaje się do Rzymu, do papieża, aby ten zatwierdził regułę ubóstwa, według której zamierza żyć i na grób św. Piotra. Oddał to, co miał swojemu ojcu i ubrał się w skromny habit w kształcie krzyża. Ksiądz dyrektor powiedział również, że Jan Paweł II zwrócił uwagę, że ubóstwo św. Franciszka dało mu nieograniczoną wolność, a kardynał Franciszek Macharski, stwierdził, że to „czysta Ewangelia”. W każdym wieku są współcześni Franciszkowie, którzy realizują Ewangelię, są blisko ubogich: Jan Paweł II, siostra Faustyna, ojciec Pio, a dziś kardynał Konrad Krajewski – jałmużnik papieski. Kardynał Konrad Krajewski to Franciszek naszych czasów, który pomaga ewangelicznie, zaspokajając podstawowe potrzeby ubogich. Na koniec homilii ksiądz dyrektor podkreślił, że św. Franciszek to człowiek, który odbudował Kościół w średniowieczu, a współcześni Franciszkowie być może też będą pełnić taką rolę, czyli odbudują współczesny Kościół.

Rajd Ziemi 2019

We wtorek 21 maja uczniowie klas trzecich gimnazjum oraz pierwszych i drugich liceum uczestniczyli wraz z opiekunem panią Ewą Domagałą w Rajdzie Ziemi, organizowanym przez Ligę Ochrony Przyrody, który miał miejsce w Bolimowskim Parku Krajobrazowym. Celami głównymi rajdu było: poszerzenie wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji leśno-przyrodniczej oraz rozszerzanie świadomości ekologicznej wśród młodzieży. Drużyna miała do pokonania trasę w Bolimowskim Parku Krajobrazowym, podczas której sprawdziła swoją wiedzę dotyczącą ochrony środowiska oraz fauny i flory parku. Uczniowie naszej szkoły uzyskali maximum punktów, jednak w wyniku losowania nie udało się zająć miejsca w klasyfikacji medalowej.

W Konkursie wiedzy przyrodniczej „Wszystko o drzewach Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w ujęciu przyrodniczym, kulturowym i leczniczym”, zwyciężył dwuosobowy zespół z naszej szkoły w składzie: Patrycja Niewrzał i Kacper Tomczyk. Na koniec uczestnicy otrzymali słodki poczęstunek i bogatsi w nową wiedzę udali się do domów.

Wycieczka integracyjna klas Ia i Ib

W dniach 25-27 września klasy Ia i Ib 4-letniego liceum wyjechały na wycieczkę integracyjną do Spały. Oprócz typowych zabaw integracyjnych uczniowie zapoznali się z elementami bushcraftu i surwiwalu. Były też elementy naszej historii – zwiedzanie bunkru w Konewce. Choć pogoda nam nie sprzyjała, wszyscy wrócili w dobrych humorach, zintegrowani, pełni pozytywnej energii i zapału do nauki.

Zakończenie nauki uczniów klas III Liceum

W piątek 26 kwietnia pożegnaliśmy tegorocznych maturzystów. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św. sprawowanej przez biskupa Wojciecha Osiala. W swojej homilii kierował do maturzystów ciepłe i krzepiące słowa Ewangelii, zwłaszcza by nie lękać się, lecz zaufać całkowicie Jezusowi.

Po Mszy świętej społeczność szkolna udała się do auli szkolnej. Ksiądz Biskup wraz z Księdzem Dyrektorem wręczyli maturzystom świadectwa ukończenia liceum. Nagrody i gratulacje popłynęły najpierw do finalistów olimpiad i konkursów. Następnie zostały wręczone świadectwa z wyróżnieniem oraz listy gratulacyjne dla rodziców uczniów ze średnią powyżej 4,50. Absolwenci otrzymali także podziękowania za pracę w poczcie sztandarowym, chórze szkolnym, wolontariacie oraz za służbę liturgiczną. Na koniec specjalne statuetki otrzymali nasi sportowcy. Dwoje maturzystów otrzymało specjalny tytuł „Arbiter Elegantiarum”, przyznany przez Radę Pedagogiczną za szczególną kulturę osobistą i godną naśladowania postawę.

Po wręczeniu nagród nadszedł czas przemówień, które obfitowały w serdeczne słowa. Absolwenci dziękowali za dobro, jakie ich w naszej szkole spotkało. Rodzice wyrażali radość, że ich dzieci mogły rozwijać się w tak wspaniałej szkole. Ksiądz dyrektor zwrócił uwagę na to, że ten rocznik zapisze się w historii szkoły jako rocznik społeczników, zwrócił się również do pozostałych uczniów, zachęcając ich do aktywności na rzecz szkoły. Na zakończenie przemówił ksiądz biskup, przywołując dumę z faktu uczęszczania do szkoły katolickiej.

Trzecioklasiści zostali też pożegnani przez kolegów i koleżanki z klas drugich, którzy przyznali im „Klasyki” w różnych kategoriach. Oglądając prezentację zdjęć upamiętniających wycieczki, apele, czy codzienne sytuacje szkolne, mogliśmy wspominać wspaniałe chwile. Na fotografiach widać, ze szkoła to nie tylko nauka, ale także wspaniałe przyjaźnie na lata.

Gratulujemy tegorocznym absolwentom ukończenia Liceum i życzymy powodzenia na maturze.

Wizyta uczniów ze szkoły partnerskiej w Niemczech

W dniach 21-28 września 2019 gościliśmy w naszej szkole już po raz piąty grupę młodzieży wraz z nauczycielami z zaprzyjaźnionego Missionsgymnasium w Bad Bentheim w Niemczech.

Nasi uczniowie wspólnie ze swoimi niemieckimi kolegami realizowali projekt „Polacy i Niemcy – stereotypy i uprzedzenia czy różnice kulturowe?”. W ramach projektu uczniowie analizowali teksty z książek Steffena Möllera „Viva Polonia” i „Expedition zu den Polen” i zastanawiali się, skąd biorą się istniejące od wielu lat w obu narodach wzajemne uprzedzenia i stereotypy.

Program wymiany był bardzo bogaty. Uczniowie odwiedzili Jasną Górę w Częstochowie, gdzie w obecności przewodnika poznali historię obrazu Czarnej Madonny oraz klasztoru paulinów. Następnego dnia zwiedzili wspólnie muzeum poświęcone życiu św. Jana Pawła II w Wadowicach, zaś ostatnim punktem programu była wizyta w Auschwitz.

Swoje odczucia, wrażenia i wspomnienia uczniowie wyrazili w sposób artystyczny tworząc wystawę fotograficzną uzupełnioną relacjami z podróży. Młodzież stworzyła również mapy myśli wypisując na nich cechy charakterystyczne dla obu narodów.

Dzięki tej wizycie nasi uczniowie mogli doskonalić swoje umiejętności językowe, zawrzeć nowe przyjaźnie, a także pozbyć się wszelkich uprzedzeń wobec naszych sąsiadów. Zauważyli również, że pomimo pewnych różnic kulturowych są do siebie bardzo podobni, zaś trudna polsko-niemiecka historia może stanowić doskonały fundament prawdziwych więzi i przyjaźni pomiędzy polskimi i niemieckimi uczestnikami wymiany.

Wymiana szkolna dofinansowywana jest przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży

Sukces naszego ucznia w Olimpiadzie Filozoficznej

W sobotę 13 kwietnia w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbył się finał XXXI Olimpiady Filozoficznej. Zawody tego etapu mają charakter egzaminu ustnego. Na uczestnika czekają dwa zadania: rozmowa z komisją na temat pracy z etapu szkolnego oraz analiza wylosowanego tekstu filozoficznego.

Miło nam poinformować, że do etapu centralnego doszedł Igor Chmurski, uczeń klasy IIa Klasycznego LO, który uzyskał tytuł finalisty.

Serdecznie gratulujemy tak znaczącego osiągnięcia!

igor filozofia

Wycieczka integracyjna klas I liceum

25 września uczniowie klas pierwszych 3-letniego liceum wraz z wychowawcami udali się na trzydniową wycieczkę do Zakościela, położonego nad rzeką Pilicą. Całemu pobytowi przyświecało hasło „Aktywna integracja”. Uczniowie po podzieleniu na grupy realizowali zestaw gier i zabaw integracyjnych, wymagających współdziałania w grupie i komunikacji. Na uczniów czekały takie atrakcje, jak nauka gry w futbol amerykański, koszykówka, mini zoo, zjazdy tyrolką. Wieczory spędzali również bardzo aktywnie przy ognisku i bawiąc się na dyskotece. Był także spacer do pobliskiego Inowłodza, gdzie młodzież zwiedziła kościół św. Idziego i zamek z XIV w. ufundowany przez Kazimierza Wielkiego, który swoje mury udostępnił takim produkcjom filmowym, jak „Korona Królów” czy „Pan Wołodyjowski”. Kapryśna pogoda, cudowne krajobrazy, wspólne rozmowy i spędzanie czasu wpłynęły na nawiązanie pięknych relacji w ramach nowych klas i już na starcie zapewniło wspaniałe wspomnienia.

Nasi fizycy w Pracowni Ciała Stałego Instytutu Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

 Tradycyjnie co roku uczniowie działający aktywnie w zajęciach koła fizycznego, pod opieką p. Andrzeja Grzelaka, wyjeżdżają na zajęcia do różnego rodzaju instytucji naukowych. W tym roku, w czwartek 11 kwietnia, złożyliśmy wizytę w Instytucie Fizyki UW, w Pracowni Ciała Stałego. Prelekcje, pokazy, prezentacje oraz zajęcia z naszymi uczniami poprowadziła w sposób profesjonalny i bardzo interesujący absolwentka naszej szkoły Katarzyna Ludwiczak.

Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z aktualną działalnością badawczą Instytutu, podziwiania w działaniu wykorzystywanej w Instytucie aparatury oraz przeprowadzenia kilku standardowych pomiarów. Nasi szkolni fizycy zapoznali się z mechanizmami tworzenia struktur warstwowych, których budowa pozwala na eksfoliację do płatków o grubości pojedynczych warstw atomowych. Pracowali na płatkach grafenu, z którego tworzy się heterostruktury, mogące służyć np. jako źródła światła, albo tranzystory. Pozyskane przez siebie w pracowni płatki dichalkogenków badali z wykorzystaniem spektroskopii ramanowskiej.

Odwiedzającą Instytut naszą grupkę fizyków mocno zachwyciła fachowość i profesjonalizm absolwentki naszego liceum. Coroczne wizyty w instytucjach naukowych są cenną lekcją w poszukiwaniu form rozwoju własnych zainteresowań i pasji.

Tydzień wychowania

Od poniedziałku 16 września do piątku 20 września w naszej szkole przeżywaliśmy IX Tydzień Wychowania pod hasłem: „Nauczycielu, gdzie mieszkasz?”. O 8.00 spotykaliśmy się w auli szkolnej na nabożeństwie Słowa Bożego, w czasie którego poznaliśmy postacie różnych nauczycieli. Może nim być każdy: ksiądz, zakonnik, dowódca, szewc, nauczyciel…

W poniedziałek 16 września o godz. 8.30 odbyła się specjalna Msza święta dla uczniów klas I-VI, na którą zaprosiliśmy także SP4 i SP9. Mszy przewodniczył ksiądz dyrektor, zaś homilię wygłosił ks. Karol Chrapulski.

We wtorek 17 września spotkaliśmy się na Mszy świętej dla młodzieży z klas VII-VIII SP i szkół średnich. Na wstępie ksiądz dyrektor powitał uczniów, nauczycieli i dyrekcje okolicznych szkół. W homilii ks. dyrektor przywołał postać Franciszka Blachnickiego – polskiego księdza katolickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie i jego słowa: „Jaki obraz Chrystusa, taki obraz Kościoła”. Tydzień Wychowania to dobry czas, aby porozmawiać o Kościele, który współcześnie jest kształtowany przez media, Internet i osobiste doświadczenia ludzi. Ten obraz nie jest pozytywny, więc wielu ludzi radzi, żeby z niego odejść, bo nie ma w nim nic dobrego. Chrystus założył Kościół, jesteśmy nim my wszyscy, powinniśmy go tworzyć i kształtować. Kościół powinien być wychodzący do ludzi tak jak Jezus, który wędrował, uzdrawiał, powinien wchodzić w skomplikowaną historię świata i każdego z nas. Chrystus natrafił na pogrzeb młodzieńca, jedynego syna wdowy, która po jego śmierci została sama. Użalił się nad nią, poruszony miłosierdziem. Miłosierdzie to drugie imię Kościoła. Jezus poruszony miłosierdziem dotknął zwłok - „mar” chłopca i wziął na siebie jego grzech, śmierć, wrócił go tym samym do życia. Sytuacja młodzieńca jest analogiczna do sytuacji Chrystusa, który bierze na siebie nasz grzech, śmierć, przywracając nas do życia. Zmarły chłopiec wstał, bo Bóg nawiedził go, tak jak nawiedza swój lud, gdy ten jest trudnym położeniu. Ludzie przekazywali sobie wieść o cudzie przywrócenia chłopca do życia. Tak samo my, gdy Bóg nas uzdrowi, chcemy o nim mówić, stajemy się apostołami. Słowa Franciszka Blachnickiego: „Jaki obraz Chrystusa, taki obraz Kościoła” pokazują Kościół wychodzący do drugiego człowieka, miłosierny, odbierający śmierć, nawiedzający swój lud, pomagający ubogim i potrzebującym. Taki jest Kościół, jaki jest Chrystus. Jaki obraz Jezusa mamy w głowie, taki będziemy tworzyć Kościół. A zależy on przede wszystkim od młodych, bo oni są jego przyszłością.

Na zakończenie Mszy świętej ks. dyrektor pobłogosławił wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników szkół i wszystkich zebranych, podziękował za zasłuchanie i życzył dobrego roku szkolnego, a także tego, aby odnaleźli swoje miejsce w Kościele i wzięli za niego odpowiedzialność.

 

Wizyta uczniów w szkole partnerskiej Missionsgymnasium w Bad Bentheim

W dniach 30.03-06.04 piętnastu uczniów naszego liceum wraz z opiekunami: panią Iwoną Stanowską i panią Beatą Januszkiewicz odwiedziło ponownie zaprzyjaźnione gimnazjum w Niemczech, gdzie spotkali się ze swoimi rówieśnikami. Tym razem rozmawialiśmy o stereotypach i uprzedzeniach, jakie panują w obu narodach wobec siebie. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że ich źródłem jest trudna polsko-niemiecka historia. Przyjrzeliśmy się jej uważnie czytając teksty historyczne. Młodzież pracując w grupach mogła dokonywać refleksji. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że więcej nas łączy, niż dzieli i że pomimo trudnych relacji w przeszłości chcemy budować nową rzeczywistość opartą na przyjaźni pomiędzy naszymi narodami. Swoje odczucia, wrażenia i spostrzeżenia uczniowie wyrazili w sposób artystyczny tworząc obrazy wykonane pod okiem znanego lokalnego artysty. Uczniowie podzielili się także swoimi odczuciami w luźnej dyskusji.

Spotkania młodzieży polsko-niemieckiej są niezbędne, aby móc rozmawiać o trudnej polsko-niemieckiej historii. Dzięki tej wizycie nasi uczniowie mogli poznać bliżej niemiecką historię, poprawić swoje umiejętności językowe, zwiedzić ciekawe miejsca i poznać nowych ludzi. Teraz czekamy na rewizytę naszych kolegów z Bad Bentheim, która odbędzie się w październiku.

 

Znakomity wynik matur w Klasyku

4 lipca tegoroczni maturzyści poznali wyniki egzaminów maturalnych i otrzymali świadectwa dojrzałości. Najważniejszą informacją tego dnia jest fakt, że wszyscy absolwenci Klasycznego LO maturę zdali i podtrzymali wieloletnią tradycję, że zdawalność matury w Klasyku wynosi 100%.

Bardzo wysoki średni wynik KLO odnotowało z przedmiotów obowiązkowych, zwłaszcza z języka polskiego i matematyki. Wyniki z wszystkich przedmiotów rozszerzonych znacznie przekraczają średnią województwa łódzkiego i kraju. O sukcesie mogą świadczyć wyniki zwłaszcza z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii i wos-u.

Naszym absolwentom gratulujemy.

Lekcja z Misjonarzem o Afryce

Niecodzienną możliwość poznania pracy w Afryce miała młodzież naszego liceum, uczestnicząc w spotkaniu z księdzem misjonarzem Kazimierzem Kieszkiem, który gościł na lekcjach religii we wtorek 26 marca. Ks. Kazimierz podzielił się swoim doświadczeniem 30 lat pracy w Afryce, m.in. w Togo, Wybrzeżu Kości Słoniowej i Egipcie. Ukazał Afrykę jako kontynent nadziei, dobrych ludzi, wielu różnic kulturowych, ale też przepaści ekonomicznej względem Europy.

W swojej opowieści o Afryce nasz gość mówił, że głównym charyzmatem pracy misjonarza jest ewangelizacja w Afryce, budowanie mocnego Kościoła lokalnego, praca z najbiedniejszymi, głoszenie pokoju i stawanie po stronie słabszych. Młodzież chętnie i żywo uczestniczyła w zajęciach, zadając pytania. Pod koniec katechezy ks. Kieszek wspomniał o islamie, który bardzo ekspansywnie zajmuje wiele krajów afrykańskich, jak i europejskich.

Chrystusa. Nasza religia to religia pokoju i miłościmówił ks. misjonarz.

misjonarz

Wycieczka do Trójmiasta

 

W dniach 12-14 czerwca klasy II liceum wraz z opiekunami przebywały w Trójmieście. Pierwszego dnia wysłuchaliśmy historii o Westerplatte oraz zwiedziliśmy multimedialne Muzeum II Wojny Światowej, które zachwyciło nas swoją ekspozycją i sposobem jej ukazania. Wieczorem poszliśmy nad morze, aby podziwiać widoki i kąpać się w wodzie. Kolejny dzień powitał nas brzydką pogodą, ale udało się nam pójść na molo, zobaczyć okazy ryb i innych stworzeń morskich w Akwarium Gdyńskim oraz poszerzyć wiedzę w Centrum Nauki Eksperyment. Ostatniego dnia zachwyciło nas Europejskie Centrum Solidarności. To nowoczesne muzeum ukazuje historię Solidarności, strajków oraz przemian związanych z upadkiem komunizmu w Polsce. Zwiedziliśmy również zabytki Gdańska i pełni wrażeń wróciliśmy do Skierniewic.

Licealiści w Teatrze Współczesnym

W piątek 22 marca klasy II liceum pojechały do Teatru Współczesnego w Warszawie na sztukę „Psie serce”. Uczniowie przenieśli się do Moskwy lat dwudziestych XX wieku, gdzie rozgrywała się akcja przedstawienia. Świat obserwowali oczami psa, widzieli zmiany ustrojowe w państwie radzieckim. W główną rolę wcielił się Borys Szyc, który jako pies bawił wszystkich, a jako człowiek przerażał. A mógł to zrobić dzięki eksperymentowi profesora Preobrażeńskiego, który zmienił go z psa w człowieka. Wszyscy podziwialiśmy kunszt aktorski Borysa Szyca. Aktor zachwycił tym bardziej, że w zeszłym roku widzieliśmy go w roli Hamleta. Było to niesamowite przeżycie.

teatr 2ab 2019

Wycieczka na Suwalszczyznę i do Wilna

W dniach 12-14 czerwca klasy siódme wraz z wychowawcami wybrały się na wspólną trzydniową wycieczkę. Pierwszego dnia w programie zwiedzania znalazła się twierdza Osowiec położona na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Uczniowie odbyli też spacer ścieżką edukacyjną przez tereny Parku. Drugiego dnia odkrywaliśmy zabytki Wilna szukając jednocześnie śladów polskości, które nie trudno w tym mieście znaleźć. Zwiedziliśmy cmentarz na Rossie, na którym spoczywa wielu wybitnych polskich patriotów, podążaliśmy śladami Mickiewicza, mieliśmy też okazję pomodlić się przed obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej. Kolejnego dnia odbyliśmy rejs statkiem po jeziorach Suwalszczyzny. Zmęczeni ale zadowoleni wróciliśmy do domu w godzinach wieczornych.

Drużyna Klasyka zwyciężyła w Konkursie o Józefie Piłsudskim

Drużyna Klasycznego Liceum Ogólnokształcącego w składzie: Mikołaj Białkowski, Jakub Wasilewski i Mateusz Winciorek zajęła pierwsze miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Historycznym „Życie i działalność Józefa Piłsudskiego”, organizowanym przez Zespół Szkół nr 1 w Skierniewicach. W konkursie wzięły udział wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z terenu miasta Skierniewice. Gratulujemy naszym uczniom zwycięstwa.

konkurs pilsudski

Sukces naszego matematyka

18 czerwca ogłoszone zostały wyniki Konkursu „Prus i matematyka”, organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Skierniewicach, LO im. Bolesława Prusa w Skierniewicach oraz Muzeum Historyczne m. st. Warszawy.

Z przyjemnością informujemy, że Mikołaj Zakrzewski uczeń klasy IIIa zajął III miejsce.

Gratulujemy.

 

mikolaj matma

Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów

W środę 13 marca na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się wręczenie dyplomów tegorocznym stypendystom Prezesa Rady Ministrów. 

Stypendium to przyznawane jest szczególnie uzdolnionym uczniom, osiągającym najwyższą średnią ocen w szkole.

Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau oraz Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski wręczyli dyplomy tegorocznym stypendystom, a wśród nich naszej stypendystce – Aleksandrze Jagurze, uczennicy klasy trzeciej Klasycznego Liceum Ogólnokształcącego.

Kurator oświaty pogratulował wszystkim nagrodzonym sukcesu, a także podziękował rodzicom i nauczycielom, którzy motywują młodzież do poszerzania wiedzy i rozwijania talentów. Natomiast Wojewoda Zbigniew Rau życzył im, aby stypendia ufundowane przez państwo polskie zmobilizowały ich do dalszej pracy, wzmocniły ich pasję i determinację.

Aleksandrze serdecznie gratulujemy tak wielkiego wyróżnienia.

styp rm 2019

Wycieczka licealistów do Trójmiasta i Szwecji

W dniach 12-14 czerwca klasy IA i IB wyjechały na wycieczkę do Trójmiasta z wyjazdem promowym do Szwecji. W pierwszy dzień uczniowie zwiedzali Gdańsk: Rynek, Muzeum II wojny światowej, Europejskie Centrum Solidarności. Potem udaliśmy się do Gdyni, gdzie zwiedzaliśmy port. Następnie nocą przepłynęliśmy promem do Szwecji, gdzie drugiego dnia zwiedzaliśmy Karlskronę, Kalmar, Muzeum Morskie i wyspę Olandię. Nocą przypłynęliśmy do Polski i ostatniego dnia czas spędziliśmy w Sopocie. Wycieczka była bardzo udana, uczniowie miło spędzili czas i mają niezapomniane wrażenia.

Klasyk na Targach Kariery

We wtorek 12 marca odbyła się 17. edycja Targów Kariery „Szkoła dla gimnazjalisty i ósmoklasisty”. Swoją ofertę edukacyjną zaprezentowały szkoły ponadgimnazjalne ze Skierniewic i okolicy. Nie mogło zabraknąć też przedstawicieli naszego Liceum. Pełna wigoru ekipa naszych uczniów przedstawiała zainteresowanym gimnazjalistom oraz ósmoklasistom wszystkie walory naszej szkoły. Jak zawsze wielu przybyłych zaintrygowała możliwość wyboru interesujących ich przedmiotów rozszerzonych oraz dowolna ich konfiguracja. Na wielu duże wrażenie wywarły cztery złote tarcze Rankingu „Perspektyw”, gdyż żadna inna szkoła nie mogła pochwalić się takim osiągnięciem. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem i mamy nadzieję spotkać się z wieloma z przybyłych gimnazjalistów i ośmioklasistów we wrześniu!

Strona 3 z 8