pasek-lic

Breadcrumbs

Debata oksfordzka 2023

 

 

Tradycją naszego Liceum jest organizowanie dorocznej debaty, wzorowanej na tych organizowanych w oksfordzkim środowisku akademickim. Debata 2023 odbyła się we wtorek 21 marca – w pierwszym dniu kalendarzowej wiosny. Temat debaty brzmiał: „Czy możemy uratować świat przed zmianami klimatycznymi”?W dyskusji starły się dwie drużyny: przedstawiciele klasy IIIA w składzie: Maria Obsznajczyk, Paweł Bezdziczek i Maciej Foks jako przeciwnicy tezy i reprezentanci klasy IIIB w składzie: Julia Sypuła, Julian Krucki i Michał Moskwa, jako jej zwolennicy.Marszałkiem debaty był uczeń klasy IVB – Maksymilian Majewski, który z zadania wywiązał się fenomenalnie.

Na początku Marszałek debaty przypomniał jej zasady i zaprezentował temat. Sztuka debaty polega na docieraniu do prawdy i słuchaniu się nawzajem. Liczy się zarówno merytoryczność argumentów, jak i ich etyczność, a także elegancja i szacunek uczestników debaty do siebie nawzajem.Temat został wszechstronnie omówiony, padało wiele ciekawych argumentów popartych publikacjami naukowymi, statystykami, jak i z życia codziennego.Nad poprawnym przebiegiem debaty czuwało jury w skład którego weszli: pani Marianna Rzeszotarska (przewodnicząca), ks. Kamil Goc, oraz pan Maciej Kozłowski.Jury przypadło też zadanie wyłonienia zwycięzcy debaty, którymi zostały obydwie drużyny.

Po debacie głos zabrał ks. dyrektor Piotr Karpiński, który pogratulował obu drużynom zmierzenia się z trudnym tematem, a także przywołał kilka myśli z nauki Kościoła na temat ekologii, zwłaszcza Encyklikę papieża Franciszka LaudatoSì. Troska o środowisko to szacunek dla dzieła stworzenia Boga, jak również realizacja przykazania miłości bliźniego, w tym przypadku wobec przyszłych pokoleń.

Facebook Widget Slider

Menu