pasek-lic

Breadcrumbs

Lud w drodze, czyli dni skupienia dla nauczycieli i pracowników szkoły

 

Tegoroczny wyjazd formacyjno-rekolekcyjny odbył się w dniach 14-15 października i miał miejsce w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Niepokalanek w Szymanowie. Temat dni skupienia brzmiał: „Lud w drodze. O Kościele synodalnym”. Był to czas zarówno na osobistą modlitwę, wsłuchiwanie się w Słowo Boga, uwielbienie, koronkę do Miłosierdzia Bożego, Mszę świętą, ale i na spotkania w mniejszych grupach, integrację czy spacery. Konferencje wygłosił dla nas prof. dr hab. Marek Kita.

Pierwszego dnia rekolekcjonista podkreślał, że Kościół ma być synodalny, czyli w drodze, bo człowiek wiary jest wędrowcem. Punktem wyjścia rozważań stały się słowa Jezusa: „Ja jestem drogą” (J 14, 6). Prawda jest drogą, zatem Kościół – Lud Boży, idąc rozwija się, bo zmierza do prawdy. Droga to proces, dzięki któremu poznajemy prawdę, czyli doświadczamy poznania Boga, tęsknoty za Nim, Jego bliskości. Rekolekcjonista podkreślał, że wiara jest drogą, a poznawanie to proces, umożliwiający indywidualne doświadczenie Jezusa, który jest i człowiekiem, i Bogiem. Chrystus jako człowiek wędrował, uczył się prawdy i posłuszeństwa od Boga. Skoro On się uczył, odkrywał swoje powołanie, to my też powinniśmy to czynić.

W drugim dniu prelegent dzielił się Kościołem w drodze, który się rozwija we wspólnocie, otwiera się na działanie Ducha Świętego, przeżywa Jezusa, słucha siebie nawzajem, przynosi owoc. Kościół jest sposobem życia, siecią relacji, służbą drugiemu człowiekowi i Bogu. Trzeba się ciągle nawracać, korzystać z darów, które daje Jezus, szukać i koncentrować się na tym, co istotne.

Prof. Marek Kita odpowiadał na pytania uczestników, a także opowiedział o funkcjonowaniu Wspólnoty Chemin Neuf, do której należy wraz z żoną. Dziękując profesorowi za wykłady, ksiądz dyrektor przywołał dwie myśli: musimy iść drogą, szukać prawdy, dobry nauczyciel jest najpierw dobrym uczniem oraz musimy się nawracać, a zmiana myślenia jest procesem na całe życie.

Zwieńczeniem Dni Skupienia była Msza święta o wzrost, jedność, wiarę i dobrą posługę na rzecz drugiego człowieka, sprawowana przez księdza Piotra Karpińskiego i koncelebrowana przez księdza Kamila Goca. W sanktuarium Matki Bożej Jazłowieckiej zawierzyliśmy wszystko to, co mamy w sercach. W kazaniu ksiądz Dyrektor zwrócił uwagę na to, że można się przyznawać do Boga poprzez zewnętrzne uczynki, co docenia dzisiejszy świat oraz wewnętrzne wybory, które budują naszą tożsamość. Warto wykonać pracę w sobie, określić swoje dążenia, z tego wyboru wypływają czyny na zewnątrz. Możemy się przyznawać do Boga bardziej tą wewnętrzną tożsamością, a Jego plan realizujemy wtedy, gdy jesteśmy Jego dziećmi. Ksiądz Dyrektor skupił się również na wyjaśnieniu tego, co to znaczy być razem w drodze. Rodzi to konsekwencje, można być w drodze jak strumień żywej wody, a można stać w miejscu jak „bajoro”. Do nas należy wybór. Człowiek idący z Bogiem, otwarty naprawdę, nie zginie. Droga synodalna to bycie we wspólnocie, w szkole też możemy być kościołem synodalnym i niech w nim spełnia się słowo Boże.

Tegoroczne dni skupienia były okazją do pogłębiania wiedzy i wiary, do oderwania się od codzienności i jak każde rekolekcje, na pewno przyniosą duchowe owoce.

Facebook Widget Slider

Menu