Breadcrumbs

SZKOŁA PODSTAWOWA

Znakomite wyniki Egzaminu 8-klasisty 2020

 

W dniach 16-18 czerwcu 2020 r. odbył się egzamin ósmoklasisty, do którego przystąpiło 36 uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. St. Konarskiego w Skierniewicach. 31 lipca br. nasi absolwenci poznali wyniki egzaminu, który miał wpływ na dostanie się do wymarzonego liceum.

Jest dla nas wielką radością, że uczniowie Klasyka zdali egzamin na bardzo wysokim poziomie. Tym bardziej, że nauka przez ostatnie trzy miesiące roku szkolnego odbywała się w trybie zdalnym. Nauczyciele jednak nie zostawili swoich uczniów. Cała siatka godzin realizowana była w pełni w sposób zdalny. Wysiłek nauczycieli i uczniów zaowocował świetnymi wynikami na egzaminie. Z matematyki aż 8 osób uzyskało 100%, a z języka angielskiego najwyższy wynik uzyskało 5 osób.

Gratulujemy naszym absolwentom i cieszymy się, że niemal wszyscy kontynuują naukę w Klasycznym Liceum.

Wyniki szkół w skali staninowej
Przedmiot SP Klasyk SP 9 SP 4 SP 5 SP 2 SP 7 SP 1
język polski

8

bardzo wysoki

5

średni

5

średni

5

średni

3

niski

5

średni

1

najniższy

matematyka

9

najwyższy

7

wysoki

5

średni

8

bardzo wysoki

4

niżej średni

6

wyżej średni

3

niski

j. angielski

9

najwyższy

6

wyżej średni

7

wysoki

7

wysoki

5

średni

7

wysoki

4

niżej średni

Wyniki szkoły na tle wybranych szkół, miasta i województwa w %

Przedmiot

woj. łódzkie Miasto S-ce SP Klasyk SP 9 SP 4 SP 5 SP 2 SP 7 SP 1
język polski 58 57 71 60 59 59 51 60 36
matematyka 47 50 82 55 46 58 40 48 34
język angielski 54 61 90 54 62 67 50 64 45

Początek roku. Nasza szkoła gotowa na przyjęcie uczniów

Nowy rok szkolny w nowych zasadach sanitarnych

1 września zainaugurowaliśmy nowy rok szkolny 2020/2021, który przebiega w warunkach trwającej ogólnoświatowej pandemii Covid-19. Na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo uczniów i pracowników, dlatego też przygotowaliśmy Zasady funkcjonowania szkoły w warunkach pandemii. Zawierają one nie tylko wytyczne GIS, MZ i MEN, ale także nasze własne pomysły.

Przedstawiamy wyciąg z Zasad funkcjonowania szkoły, o których trzeba zawsze pamiętać:

 1. Przed wejściem do szkoły trzeba obowiązkowo zdezynfekować ręce.
 2. W częściach wspólnych szkoły obowiązuje zasłanianie ust i nosa.
 3. W salach lekcyjnych uczniowie zajmują swoje stoliki.
 4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Zakaz wymieniania się przyborami między sobą.
 5. W salach nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa – trzeba zachować w miarę możliwości dystans.
 6. W każdej sali jest płyn do dezynfekcji i chusteczki – korzystać jak najczęściej.
 7. Po każdej lekcji obowiązkowe wietrzenie sal.
 8. Przerwy spędza się w salach lub na powietrzu – przy koniecznych przejściach obowiązkowe maseczki.
 9. W czasie lekcji ciągi komunikacyjne, toalety, poręcze, klamki, itp. zostaną zdezynfekowane.
 10. Uczeń może nabrać wody z dystrybutora tylko do własnego naczynia.
 11. W przypadku wystąpienia objawów infekcji uczeń zostanie odizolowany (izolatorium w sali bilardowej), a rodzice poproszeni o odbiór dziecka ze szkoły.
 12. W bibliotece szkolnej może przebywać maksymalnie 10 osób z zachowaniem dystansu. Książki i inne materiały przechodzą dwudniową kwarantannę.
 13. Na stołówce stoliki są dezynfekowane bezpośrednio przed i po posiłku. Przed wejściem do stołówki uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce. Uczniowie nie spożywający obiadu nie mogą w tym czasie przebywać na stołówce.
 14. Przy sklepiku szkolnym obowiązuje dystans społeczny. Po zakupie należy niezwłocznie udać się do swojej sali.
 15. Rodzice mogą przebywać tylko w wyznaczonej strefie rodzica (tuż przy wejściu do szkoły). W celu załatwienia sprawy w sekretariacie lub z nauczycielem należy wcześniej umówić się telefonicznie. Nauczyciel odbiera rodzica w strefie rodziców i przeprowadza z nim rozmowę w auli szkolnej.
 16. Zasady dla rodziców: maksymalnie jeden opiekun z dzieckiem; dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem min. 1,5 m; dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m; zasłanianie ust i nosa; dezynfekcja rąk lub rękawiczki ochronne.
 17. W szkole mogą przebywać osoby, u których nie ma widocznych objawów choroby wskazującej na infekcję dróg oddechowych.

Uczniowie po długiej przerwie od nauki w murach szkoły z radością rozpoczęli nowy rok szkolny, doceniając pracę i obecność nauczycieli. Najmłodsi, którzy rozpoczęli przygodę z edukacją mają za sobą pierwsze spotkanie z wychowawcą, kolegami z klasy a także… przymiarkę mundurka, który obiecują nosić z dumą.

Komunikat

Informujemy, że Klasyczne Liceum Ogólnokształcące opublikowało listę zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I na rok szkolny 2020/2021

Zakwalifikowani kandydaci w celu potwierdzenia podjęcia nauki w Klasycznym Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. St. Konarskiego w Skierniewicach w sekretariacie szkoły od 13 -18 sierpnia br. do godz. 15:00 składają następujące dokumenty:

a) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

b) oryginał zaświadczenia o wyniku z egzaminu ósmoklasisty,

c) wypełnioną deklaracja wyboru przedmiotów rozszerzonych,

d) opinia katechety (nie dotyczy absolwentów Szkoły Podstawowej im. Ks. St. Konarskiego w Skierniewicach),

e) opinia proboszcza,

f) xero odpisu aktu urodzenia

g) karta zdrowia ucznia,

h) dwie fotografie (podpisane na odwrocie),

i) inne stosowne dokumenty, np. opinia lub orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczenie lekarskie.

Do dnia 18 sierpnia br. do godz. 15:00 kandydaci zobowiązani są uiścić opłatę rekrutacyjną w kwocie 400 zł w sekretariacie szkoły.

Informujemy, że 27 sierpnia br. o godz. 18:00 odbędzie się zebranie rodziców uczniów przyjętych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021.

Nasze sukcesy w Olimpiadzie Języka Angielskiego OLIMPUSEK

 

Bardzo jest nam miło poinformować o sukcesach naszych uczniów w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Olimpusek z języka angielskiego w sesji zimowej. 3. miejsce w Polsce i dyplom laureata otrzymała uczennica klasy Ia SP Aleksandra Gładka. 11. miejsce i również dyplom laureata otrzymała uczennica kl. Ia SP Marta Piotrowiak.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

olimpusek ang 20

Osiągnięcia w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny

Jak co roku nasza szkoła przystąpiła do Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny. Tym razem została zmieniona formuła i uczniowie swoje testy rozwiązywali w domach przed komputerem w dniach od 28 maja do 5 czerwca.

Miło jest nam poinformować o uzyskanych osiągnięciach w poszczególnych kategoriach.

Żaczek:

Aleksandra Kędzierska z klasy 2b – wynik bardzo dobry

Tola Caban z klasy 2a – wyróżnienie

Zofia Dwórznik z klasy 2b – wyróżnienie

Milena Tarnowska z klasy 2c – wyróżnienie

Beniamin:

Tymon Pełka z klasy 5a – wyróżnienie

Michał Grochal z klasy 6b – wyróżnienie

Kadet:

Jarosław Jankiewicz Delgado z klasy 7a – wyróżnienie

Paweł Bezdziczek z klasy 8a – wyróżnienie

Szymon Kośka z klasy 8a – wyróżnienie

Weronika Wieteska z klasy 8b – wyróżnienie

Junior:

Maciej Barańczyk z klasy IA KLO – wyróżnienie

Hubert Ciecierski z klasy ID KLO – wyróżnienie

Student:

Kacper Tomczyk z klasy IIA KLO – wyróżnienie

Wszystkim uczniom serdecznie GRATULUJEMY!

kangur sp 20

Lekcje zdalne w Centrum Nauki Kopernik

 

W czwartek 18 czerwca uczniowie klas pierwszych Małego Klasyka mieli okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez edukatorów z Centrum Nauki Kopernik. Wszyscy uczniowie byli bardzo zadowoleni z transmisji na żywo przez YouTube’a, jak i z późniejszej rozmowy na MS Teamsie. Największym zainteresowaniem cieszył się widok planet w ruchu oraz wizualizacja naszego Układu Słonecznego na przykładzie różnych okrągłych przedmiotów i satelitarnej mapy naszego miasta. Uczniowie mogli poznać nazwy gwiazdozbiorów, widocznych wiosną na nieboskłonie. Mogli dowiedzieć się, z czego zbudowane są planety i w jakiej odległości znajdują się od Słońca. Dzieci mogły zobaczyć jak gwiazdy oddalone są od siebie nawzajem i w jaki sposób różni się to od ich wyobrażeń. Nie zabrakło ciekawych pytań, m.in. o czarną dziurę, dlaczego Mars jest czerwony i jak daleko leży Neptun od Słońca. Te zajęcia to jak mała wyprawa w Kosmos.

palnetobus

Sukces naszych uczniów w Olimpiadzie Olimpus z fizyki

Uczniowie klas VII-VIII Szkoły Podstawowej brali udział w sesji wiosennej Ogólnopolskiej Olimpiady „Olimpus” z Fizyki.

Mamy zaszczyt poinformować, że tytuł laureata uzyskali:

Krzysztof Rożek   kl. VIIa ,

Jan Melon-Mika   kl. VIIIa ,

Szymon Kośka     kl. VIIIa .

Wyróżniające się miejsca zajęli także: Maksymilian Kłosiński (kl. VIIb), Robert Krakowiak (kl. VIIa), Franciszek Śliwa (kl. VIIb), Malwina Plucińska (kl. VIIb), Zuzanna Bobrowska (kl. VIIb), Julia Żurawicz (kl. VIIb).

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

olimpus fizyka 2020

Sukces naszego ucznia w konkursie literackim

Miło nam poinformować, że Jan Cimanowski, uczeń klasy Va, zajął I miejsce w Konkursie „Zasmakuj w bibliotece – najlepsze opowiadanie z tytułów książek”, zorganizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w Skierniewicach.

Gratulujemy Jankowi i zachęcamy do przeczytania nagrodzonej pracy, którą publikujemy poniżej.

„Mikołajek” i „Harry Potter” byli przyjaciółmi. Razem wybrali się do biura „Podróż za jeden uśmiech”. Zainteresowali się ofertą „Wakacje z duchami”. Czuli, że będą to „Niezwykłe wakacje”. Na miejscu poznali „Zaczarowany świat” i „Tajemnice dzikiego boru”. Opiekunem grupy był „Koszmarny Karolek”. „Cudowna podróż” szybko się skończyła i trzeba było wracać do szkoły. Po wakacjach pozostały wspomnienia i „Dziennik cwaniaczka”.

/Jan Cimanowski/

jan cimanowski konkurs

Laureaci w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Olimpus” z Biologii

 

Uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej brali udział w sesji zimowej Ogólnopolskiej Olimpiady „Olimpus” z Biologii.

Mamy zaszczyt poinformować, że tytuł laureata uzyskali:

2. miejsce – Hanna Rudnicka (kl. 6b),

4. miejsce – Eliza Stęborowska (kl. 6b)

5. miejsce – Łukasz Chmurski (kl. 6a), Jan Bartosiewicz (kl. 6a), Sandra Milczarek (kl. 6b).

Wyróżniające się miejsca zajęli także: Emilia Staniszewska (kl. 6a), Michał Grochal (kl. 6b), Igor Jackowski (kl. 6b), Stanisław Wieteska (kl. 6b), Zuzanna Nowak (kl. 6a) i Paweł Kłos (kl. 6b).

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego „Olimpus”

Uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej brali udział w sesji zimowej Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego „Olimpus”. Mamy zaszczyt poinformować, że aż troje uczniów zajęło 1. miejsce i zdobyło tytuł laureata: Elżbieta Adamczyk Rayner (kl. 7a), Krzysztof Rożek (kl. 7a) oraz Marcel Sokołowski (kl. 8b). Laureaci otrzymują dyplom grawerowany.

Pozostali laureaci:

5. miejsce – Róża Frontczak (kl. 4a), Izabela Wernikowska (kl. 8a) i Zofia Rochala (kl. 8b)

6. miejsce – Alicja Kopczyńska (kl. 8b)

7. miejsce – Szymon Rechnio (kl. 8a)

8. miejsce – Laura Jaskólska (kl. 8a)

9. miejsce – Lidia Tomczyk (kl. 6b) i Jan Melon-Mika (kl. 8a)

10. miejsce – Julia Dobrosz (kl. 8a) i Paweł Kłos (kl. 6b)

Serdecznie gratulujemy naszym olimpijczykom i liczymy na kolejne sukcesy!

Informacja o kontakcie ze szkołą

 

Szanowni Państwo! Informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo naszych pracowników dyrektor szkoły podjął decyzję o przejściu w tryb pracy na odległość. Dlatego też do 25 marca br. budynek szkoły jest całkowicie niedostępny. We wszystkich sprawach należy kontaktować się mailowo lub telefonicznie.

Klasyczne Liceum Ogólnokształcące

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. (46) 832 74 78

Szkoła Podstawowa

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. (46) 832 37 10

Komunikat ws. zawieszenia Ekstremalnej Drogi Krzyżowej Klasyka

Szanowni Uczestnicy,
W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć dydaktycznych w dniach od 12 do 25 marca br. oraz zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jesteśmy zmuszeni poinformować, że Zespół Szkół im. Ks. Stanisława Konarskiego w Skierniewicach podjął decyzję o zawieszeniu Ekstremalnej Drogi Krzyżowej Klasyka, która planowana była w dniu 20 marca 2020 roku. Na bieżąco monitorujemy komunikaty i w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w Polsce oraz od decyzji Rady Ministrów, rozważamy przeniesienie wydarzenia na 3 kwietnia 2020 roku.
O wszystkich decyzjach oraz ewentualnym przeniesieniu EDKK 2020 na inny termin będziemy Państwa na bieżąco informować w odrębnych komunikatach.
Organizatorzy

Nasz laureat w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Matematyki

 W środę 5 lutego w Sieradzu odbył się etap wojewódzki Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki, organizowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych.

Mamy zaszczyt poinformować, że Krzysztof Dąbrowski, uczeń klasy VIII b, uzyskał tytuł laureata.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

matma wojewodzki2019

Zalecenia i informacje w związku z zagrożeniem wirusowym

 

Na podstawie rekomendacji Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, przekazujemy następujące informacje:

1. Szkoła śledzi na bieżąco komunikaty odpowiednich organów państwowych i stosuje się do nich w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa.

2. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły wzięli udział w spotkaniu informacyjno-profilaktycznym, na którym zostali zapoznani z koniecznością przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.

3. W szkole została wywieszona instrukcja dotycząca mycia rąk.

4. Apelujemy do rodziców o nie posyłanie przeziębionych lub chorych dzieci do szkoły.

5. Informujemy uczniów i rodziców, że jeśli nie mieli kontaktu z osobą chorą, nie mają powodu do obaw.

6. Informujemy, że zostały odwołane wszystkie wycieczki zagraniczne, nie tylko do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa. Decyzje odnośnie do wycieczek krajowych i imprez masowych będą podejmowane na bieżąco, stosownie do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

7. Apelujemy do rodziców, by nie wyjeżdżali z dziećmi do krajów, gdzie występuje koronawirus.

8. Prosimy rodziców, których dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomili stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosili się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

9. Informujemy rodziców dzieci do 8. roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia szkoły należy mu się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368).

10. Infolinia Ministerstwa Zdrowia – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo). Sanepid Skierniewice – tel. 509 425 343.

Strona 5 z 25